English    Türkçe    فارسی   

1
667-691

 • Bir ay ahali, mezarı üstünde gözlerinden kanlı yaşlara yol verdiler. Onun ayrılığı derdinden padişahlar da, büyükler de, küçükler de ah u figan ediyorlardı.
 • آن خلایق بر سر گورش مهی ** کرده خون را از دو چشم خود رهی‌‌
 • İsa Aleyhisselâm ümmetinin emirlere "İçinizde veliaht kimdir?" diye sorması
 • طلب کردن امت عیسی علیه السلام از امرا که ولی عهد از شما کدام است
 • Bir ay sonra halk dedi ki: “Ey ulular! Siz beylerden o vezirin makamına oturacak kimdir.
 • بعد ماهی خلق گفتند ای مهان ** از امیران کیست بر جایش نشان‌‌
 • Ki biz o zatı, vezirin yerine imam ve mukteda tanıyalım. Elimizi de, eteğimizi de onun eline teslim edelim.
 • تا به جای او شناسیمش امام ** دست و دامن را بدست او دهیم‌‌
 • Mademki güneş battı ve bizim gönlümüzü dağladı, onun yerine çırağı yakmaktan başka çaremiz yok. 670
 • چون که شد خورشید و ما را کرد داغ ** چاره نبود بر مقامش از چراغ‌‌
 • Sevgili, göz önünden kayboldu mu, onun visalinden mahrum kaldık mı, yerine birisinin vekil olması, birisinin bize yadigâr kalması gerekir.
 • چون که شد از پیش دیده وصل یار ** نایبی باید از او مان یادگار
 • Gül mevsimi geçip gülşen harap olunca gül kokusunu nereden alalım? Gül suyundan!
 • چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب ** بوی گل را از که یابیم از گلاب‌‌
 • Ulu Tanrı açıkça meydan da olmadığından, bu peygamberler Hakk'ın vekilleridir.
 • چون خدا اندر نیاید در عیان ** نایب حق‌‌اند این پیغمبران‌‌
 • Hayır, yanlış söyledim. Vekil ile vekil edeni iki sanırsan (bu) hatadır, iyi bir şey değil.
 • نه غلط گفتم که نایب با منوب ** گر دو پنداری قبیح آید نه خوب‌‌
 • Sen surete taptıkça ikidir. Suretten kurtulana göre ise birdir. 675
 • نه دو باشد تا تویی صورت پرست ** پیش او یک گشت کز صورت برست‌‌
 • Surete bakarsan gözün ikidir. Sen onun nuruna bak ki o birdir.
 • چون به صورت بنگری چشم تو دست ** تو به نورش درنگر کز چشم رست‌‌
 • Bir adam, gözün nuruna bakarsa iki gözün nuru, birbirinden ayırt edilemez.
 • نور هر دو چشم نتوان فرق کرد ** چون که در نورش نظر انداخت مرد
 • Bir yerde on tane çırağ bulundurulursa görünüşte her biri, öbüründen ayrıdır.
 • ده چراغ ار حاضر آید در مکان ** هر یکی باشد به صورت غیر آن‌‌
 • Nuruna yüz çevirirsen şüphesiz ki birinin nurunu öbürlerinden ayırt etmeye imkân yoktur.
 • فرق نتوان کرد نور هر یکی ** چون به نورش روی آری بی‌‌شکی‌‌
 • Yüz tane elma, yüz tane de ayva saysan her biri ayrı ayrıdır. Onları sıkarsan yüz kalmaz, hepsi bir olur. 680
 • گر تو صد سیب و صد آبی بشمری ** صد نماند یک شود چون بفشری‌‌
 • Manalarda taksim ve sayı yoktur, ayırma, birleştirme olamaz.
 • در معانی قسمت و اعداد نیست ** در معانی تجزیه و افراد نیست‌‌
 • Dostun, dostlarla birliği hoştur. Mana ayağını tut (ona meylet), suret serkeştir.
 • اتحاد یار با یاران خوش است ** پای معنی گیر صورت سرکش است‌‌
 • Serkeş sureti, eziyetle eritip mahveyle ki onun altında define gibi olan vahdeti göresin.
 • صورت سرکش گدازان کن به رنج ** تا ببینی زیر او وحدت چو گنج‌‌
 • Eğer sen eritmezsen onun (Tanrı’nın) inayetleri, esasen onu eritir. Ey gönlüm, kulu olan Tanrı!
 • ور تو نگذاری عنایتهای او ** خود گدازد ای دلم مولای او
 • O, hem gönüllere kendini gösterir, hem dervişin hırkasını diker. 685
 • او نماید هم به دلها خویش را ** او بدوزد خرقه‌‌ی درویش را
 • Hepimiz yayılmıştık ve bir cevherdik. Orada başsız ve ayaksızdık;
 • منبسط بودیم و یک جوهر همه ** بی‌‌سر و بی‌‌پا بدیم آن سر همه‌‌
 • Güneş gibi bir cevherdik, düğümsüz ve saftık, su gibi.
 • یک گهر بودیم همچون آفتاب ** بی‌‌گره بودیم و صافی همچو آب‌‌
 • O güzel ve lâtif nur surete gelince kale burçlarının gölgesi gibi sayı meydana çıktı.
 • چون به صورت آمد آن نور سره ** شد عدد چون سایه‌‌های کنگره‌‌
 • Mancınıkla burçları yıkın ki bu bölüğün arasından ayrılık kalksın.
 • کنگره ویران کنید از منجنیق ** تا رود فرق از میان این فریق‌‌
 • Mutlaka ben bunu açar, anlatırdım, fakat bir fikir bile sürçmesin, (bundan) korkarım. 690
 • شرح این را گفتمی من از مری ** لیک ترسم تا نلغزد خاطری‌‌
 • Nükteler keskin bir çelik kılıç gibidir. Eğer kalkanın yoksa gerisin geriye kaç!
 • نکته‌‌ها چون تیغ پولاد است تیز ** گر نداری تو سپر واپس گریز