English    Türkçe    فارسی   

2
1429-1453

 • Mademki hırsızlık ediyorsun, bari lâtif inciyi çal! Mademki hamallık ediyorsun, bari yüce bir yük yüklen!
 • چون که دزدی باری آن در لطیف ** چون که حامل می‏شوی باری شریف‏
 • Müritlerin, Zünnun’un deli olmayıp mahsustan öyle göründüğünü anlamaları
 • فهم کردن مریدان که ذو النون دیوانه نشده است قاصد کرده است‏
 • Dostlar Zünnun’un bu işinde düşünceye daldılar, zindana gittiler, bu hal hususunda konuşup fikirlerini söylemeye başladılar: 1430
 • دوستان در قصه‏ی ذو النون شدند ** سوی زندان و در آن رایی زدند
 • Dediler ki: “Bunu herhalde kasten yapıyor. Bunda bir hikmet var. O bu dinle bir kıbledir, bir delildir.
 • کاین مگر قاصد کند یا حکمتی است ** او در این دین قبله‏ای و آیتی است‏
 • Ona delilik hükmetsin, o çaldırsın. İmkân mı var? Böyle bir şey onun deniz gibi hudutsuz aklından ne kadar uzak!
 • دور دور از عقل چون دریای او ** تا جنون باشد سفه فرمای او
 • Haşa delilik bulutu, onun ayını örtsün. Böyle bir şey onun ulu makamının kemalinden değildir.
 • حاش لله از کمال جاه او ** کابر بیماری بپوشد ماه او
 • O halkın şerrinden bir bucağa sindi. Akıllılardan utandı da divane oldu.
 • او ز شر عامه اندر خانه شد ** او ز ننگ عاقلان دیوانه شد
 • Tane tapan sersem akıldan usanmış da bu yüzden mahsus kendisini deli göstermiştir.” 1435
 • او ز عار عقل کند تن پرست ** قاصدا رفته ست و دیوانه شده ست‏
 • Maden de der ki: “Yiğit, beni bağla. Öküz kuyruğundan yapılma kamçı ile başıma, sırtıma vur. Fakat deşeleme!
 • که ببندیدم قوی و ز ساز گاو ** بر سر و پشتم بزن وین را مکاو
 • Kamçı yarasından hayat bulayım. Musa’nın öküzü yüzünden dirilen maktul gibi dirileyim.
 • تا ز زخم لخت یابم من حیات ** چون قتیل از گاو موسی ای ثقات‏
 • Öküz kuyruğundan yapılma kamçının açtığı yaradan iyileşeyim, Musa’nın mucizesiyle dirilen o öldürülmüş adam gibi canlanayım.
 • تا ز زخم لخت گاوی خوش شوم ** همچو کشته‏ی گاو موسی گش شوم‏
 • O öldürülmüş adam öküz kuyruğu kamçısının açtığı yaradan dirildi. Bakır gibi kimya yüzünden altın oldu.
 • زنده شد کشته ز زخم دم گاو ** همچو مس از کیمیا شد زر ساو
 • Sıçrayıp kalktı, sırları söyledi, kanını dökenleri gösterdi. 1440
 • کشته بر جست و بگفت اسرار را ** وا نمود آن زمره‏ی خون‏خوار را
 • Beni bunlar öldürdü, bu fitnenin tohumunu bunlar ekti diye açıkça söz söyledi.
 • گفت روشن کاین جماعت کشته‏اند ** کاین زمان در خصمی‏ام آشفته‏اند
 • Bu ağır beden de öldürüldü mü sırları bilen ruh varlığı dirilir.
 • چون که کشته گردد این جسم گران ** زنده گردد هستی اسرار دان‏
 • O adamın canı cenneti de görür, cehennemi de. Bütün sırları da tanır, bilir.
 • جان او بیند بهشت و نار را ** باز داند جمله‏ی اسرار را
 • Kanlı şeytanları, hile ve hud’a tuzağını ve şeytanlıkları gösterir.
 • وا نماید خونیان دیو را ** وا نماید دام خدعه و ریو را
 • Kuyruğunun açacağı yara yüzünden can kurtulsun diye öküz kesmek, yol şartlarındandır. 1445
 • گاو کشتن هست از شرط طریق ** تا شود از زخم دمش جان مفیق‏
 • Sen de tez öküz nefsi tepele de gizli ruh dirilsin, akıllansın.
 • گاو نفس خویش را زوتر بکش ** تا شود روح خفی زنده و بهش‏
 • BASLIK YOK
 • رجوع به حکایت ذو النون‏
 • Onlar, ahvali anlamak üzere Zünnun’un yanına yaklaşınca Zünnun onlara bağırdı: “Hey, kimlersiniz? Sakının!”
 • چون رسیدند آن نفر نزدیک او ** بانگ بر زد هی کیانید اتقوا
 • Onlar, edepli, edepli “ Biz dostlardanız. Buraya canla başla hal hatır sormak için geldik.
 • با ادب گفتند ما از دوستان ** بهر پرسش آمدیم اینجا به جان‏
 • Nasılsın ey hünerli, marifetli akıl denizi? Akıllı olduğun halde niye kendini deli gösteriyorsun, bu ne bühtan?
 • چونی ای دریای عقل ذو فنون ** این چه بهتان است بر عقلت جنون‏
 • Güneşe külhanın dumanı erişir mi? Anka, kargaya zebun olur mu? 1450
 • دود گلخن کی رسد در آفتاب ** چون شود عنقا شکسته از غراب‏
 • Bizden çekinme, şunu anlat. Biz seni sevenleriz. Bize bu işi etme.
 • وامگیر از ما بیان کن این سخن ** ما محبانیم با ما این مکن‏
 • Sevenleri, kendinden uzaklaştırmak yaraşmaz. Onlardan işi gizlemek onları hileyle aldatmak doğru değildir.
 • مر محبان را نشاید دور کرد ** یا به رو پوش و دغل مغرور کرد
 • Padişahım, sırrı açığa vur. Ey ay yüzlü, yüzünü bulutla gizleme.
 • راز را اندر میان آور شها ** رو مکن در ابر پنهانی مها