English    Türkçe    فارسی   

2
1690-1714

 • Mahallelerde, pazarlarda buzağısını kaybetmiş adam gibi koşarsın. 1690
 • می‏دوی در کوی و بازار و سرا ** چون کسی کاو گم کند گوساله را
 • Birisi “ Baba, hayrola, ne koşup duruyorsun? Burada bir şey mi kaybettin, kaybettiğin ne? ” dese,
 • خواجه خیر است این دوادو چیستت ** گم شده اینجا که داری کیستت‏
 • “Hayırdır ama bana. Benden başka kimsenin bilmesi caiz değil.
 • گویی‏اش خیر است لیکن خیر من ** کس نشاید که بداند غیر من‏
 • Söylersem bana gösterilen nişaneler kaybolur. Onlar kayboldu mu ben, öldüm gitti” dersin.
 • گر بگویم نک نشانم فوت شد ** چون نشان شد فوت وقت موت شد
 • Her atlının yüzüne dikkatle bakarsın. Baktığın adam, sana “ Bana deli gibi bakma be” der.
 • بنگری در روی هر مرد سوار ** گویدت منگر مرا دیوانه‏وار
 • Ben, bir sahip kaybettim. Onu aramaya yüz tuttum. 1695
 • گویی‏اش من صاحبی گم کرده‏ام ** رو به جستجوی او آورده‏ام‏
 • Ey atlı, devletin daimî olsun. Âşıklara acı, onları mazur tut” dersin.
 • دولتت پاینده بادا ای سوار ** رحم کن بر عاشقان معذور دار
 • Mademki gayretle aradın dikkatle baktın, bu işe adamakıllı sarıldın. Elbette bulursun. Bir işe ciddi bir suretle sarılan yanılmaz demişler.
 • چون طلب کردی به جد آمد نظر ** جد خطا نکند چنین آمد خبر
 • Ey iyi bahtlı, ansızın atlı gelir, seni sımsıkı kucaklar.
 • ناگهان آمد سواری نیک بخت ** پس گرفت اندر کنارت سخت سخت‏
 • Sen kendinden geçer, dostlarından ayrılırsın. Bu işten haberi olmayan da “ İşte sana riyakâr, işte sana münafık!” der.
 • تو شدی بی‏هوش و افتادی به طاق ** بی‏خبر گفت اینت سالوس و نفاق‏
 • Ne bilsin o, kendisinden geçen kişinin coşkunluğu nedir? Bu kimin vuslatı, nişanesi? Bilmez ki. 1700
 • او چه می‏بیند در او این شور چیست ** او نداند کان نشان وصل کیست‏
 • Bu nişane, gören kişinin hakkındadır. Başkasına bu nişane nereden zuhur edecek?
 • این نشان در حق او باشد که دید ** آن دگر را کی نشان آید پدید
 • Âşığa her an, ondan bir nişane görünmekte, canına can katılmaktadır.
 • هر زمان کز وی نشانی می‏رسید ** شخص را جانی به جانی می‏رسید
 • Sanki çaresiz kalmış balığın önüne su gelmiş. Bu nişaneler, o kitabın delilleridir.
 • ماهی بی‏چاره را پیش آمد آب ** این نشانها تلک آیات الکتاب‏
 • Peygamberlerde olan nişaneler de aşina olan cana mahsustur.
 • پس نشانیها که اندر انبیاست ** خاص آن جان را بود کاو آشناست‏
 • Bu söz noksan kaldı, bir karara bağlanmadı. Gönlüme malik değilim ki mazur gör.! 1705
 • این سخن ناقص بماند و بی‏قرار ** دل ندارم بی‏دلم معذور دار
 • Zerreleri kim sayabilir ki? Hele saymaya kalkışan, aklını aşka kaptırmış bir adam olursa!
 • ذره‏ها را کی تواند کس شمرد ** خاصه آن کاو عشق عقل او ببرد
 • Bağdaki yaprakları, keklik ve karganın ötüşlerini sayabilir miyim?
 • می‏شمارم برگهای باغ را ** می‏شمارم بانگ کبک و زاغ را
 • Bunlar sayıya gelmez ama ben, sınanmış adamı ir şad etmek için sayıyorum.
 • در شمار اندر نیاید لیک من ** می‏شمارم بهر رشد ممتحن‏
 • Zuhal yıldızının nuhusetiyle Müşterinin saadeti, saymaya kalkışan da sayıya sığmaz.
 • نحس کیوان یا که سعد مشتری ** ناید اندر حصر گر چه بشمری‏
 • Fakat böyle olduğu halde bu ikisinin bazı tesirini, yani zarar ve faydalarını anlatmak yine lâzımdır. 1710
 • لیک هم بعضی از این هر دو اثر ** شرح باید کرد یعنی نفع و ضر
 • Bu suretle kaza ve kaderin eserlerinden cüzi bir miktarı saadet ve nuhuset ehlince anlaşılmış olur.
 • تا شود معلوم آثار قضا ** شمه ای مر اهل سعد و نحس را
 • Talihi Müşteri olan kişi, neşesinden, ululuğundan sevinir;
 • طالع آن کس که باشد مشتری ** شاد گردد از نشاط و سروری‏
 • Talihi Zuhal olan da şer işlere düşmemek için yaptığı şeyler de ihtiyat etmek lüzumunu anlar.
 • و انکه را طالع زحل از هر شرور ** احتیاطش لازم آید در امور
 • Yıldızı Zuhal olan kişinin ahvalini tamamıyla söylesem zavallı o yıldızının ateşinden yanar.
 • گر بگویم آن زحل استاره را ** ز آتشش سوزد مر آن بی‏چاره را