English    Türkçe    فارسی   

2
1917-1941

 • Bu suretle de olmayacak şey, benim elimde mümkün olur, bir hale yola girer, kanadı yolunmuş kuşun bile kanadı çıkar.
 • تا محال از دست من حالی شود ** مرغ پر برکنده را بالی شود
 • Çünkü Allah’ın eli, insanların ellerinden üstündür. Tek Allah da bizim elimize “ Benim elim” demiştir.
 • چون ید الله فوق أیدیهم بود ** دست ما را دست خود فرمود احد
 • Şu halde şüphe yok ki benim kolum uzundur; her yere, her şeye erişir. Ta yedinci kat gökten bile aşar.
 • پس مرا دست دراز آمد یقین ** بر گذشته ز آسمان هفتمین‏
 • Elim gökte bile hünerler göstermiştir. Ey Kuran okuyan “İnşakkal Kamer” ayetini okuyuver! 1920
 • دست من بنمود بر گردون هنر ** مقریا بر خوان که انشق القمر
 • Bu övüş de akıllar zayıf olduğu içindir. Zayıf olanlara kudreti anlatmaya imkân mı var?
 • این صفت هم بهر ضعف عقلهاست ** با ضعیفان شرح قدرت کی رواست‏
 • Uykudan başkaldırırsan anlarsın. Bu iş böyledir işte. Doğrusunu Allah daha iyi bilir.
 • خود بدانی چون بر آری سر ز خواب ** ختم شد و الله أعلم بالصواب‏
 • Eğer sen içinde ki yılanı bilseydin ne elma yemeğe kuvvetin kalırdı, ne yol yürümeye, ne de kusmağa!
 • مر ترا نه قوت خوردن بدی ** نه ره و پروای قی کردن بدی‏
 • Sen beni sövüyordun, ben de seslenmiyor, fakat atımı sürüyordum. Gizlice de Yarabbi, sen işimi kolaylaştır demekteydim.
 • می‏شنیدم فحش و خر می‏راندم ** رب یسر زیر لب می‏خواندم‏
 • Sebebi söylememe izin yoktu, fakat seni kendi haline bırakmaya da kaadir değilim. 1925
 • از سبب گفتن مرا دستور نه ** ترک تو گفتن مرا مقدور نه‏
 • Her an gönlümdeki dert yüzünden, Yarabbi, kavmime yolu sen göster, çünkü onlar bilmiyorlar, demekteydim” dedi.
 • هر زمان می‏گفتم از درد درون ** اهد قومی إنهم لا یعلمون‏
 • Derdinden kurtulan adam, secdeler etmekte “ Ey bana saadet, ikbal ve hazine olan!
 • سجده‏ها می‏کرد آن رسته ز رنج ** کای سعادت ای مرا اقبال و گنج‏
 • Ey yüce kişi! Allah’tan hayırlar bul! Bu zayıfın sana şükretmeye kudreti yok.
 • از خدا یابی جزاها ای شریف ** قوت شکرت ندارد این ضعیف‏
 • Mükâfatını Allah versin. Ağzım, dilim, sana şükretmekte âciz” demekteydi.
 • شکر حق گوید ترا ای پیشوا ** آن لب و چانه ندارم و آن نوا
 • İşte akıların düşmanlığı bu çeşittir. Onların zehirleri bile cana neşe verir. 1930
 • دشمنی عاقلان زین‏سان بود ** زهر ایشان ابتهاج جان بود
 • Ahmağın dostluğu ise eziyettir, sapıklıktır. Misal olarak birde hikâyeyi dinle:
 • دوستی ابله بود رنج و ضلال ** این حکایت بشنو از بهر مثال‏
 • Bir adamın, ayının vefakârlığına güvenmesi
 • اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس‏
 • Bir ejderha bir ayıyı yakalamıştı. Yiğidin biri, giderken ayının bağırmasını duydu.
 • اژدهایی خرس را در می‏کشید ** شیر مردی رفت و فریادش رسید
 • Âlemde düşkünlere yardımcı erler vardır. Onlar, mazlumlar feryat ettiler mi derhal yetişirler.
 • شیر مردانند در عالم مدد ** آن زمان کافغان مظلومان رسد
 • Mazlumların seslerini her yerden işitirler, Hak rahmeti gibi o tarafa koşarlar.
 • بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند ** آن طرف چون رحمت حق می‏دوند
 • Âlemin sarsıntılarına, yıkıntılarına direk, destek olan, gizli dertlerin tabibi bulunan o erler; 1935
 • آن ستونهای خللهای جهان ** آن طبیبان مرضهای نهان‏
 • Muhabbetin, adaletin, rahmetin ta kendisidirler. Onlar, Hak gibi illetsiz, rüşvetsiz kişilerdir.
 • محض مهر و داوری و رحمتند ** همچو حق بی‏علت و بی‏رشوتند
 • Onlardan birine “Can ve gönülden ettiğin bu yardım için, neden yardım ediyorsun?” denilse ancak “ yardım isteyenin gamından, çaresizliğinden” der.
 • این چه یاری می‏کنی یک بارگیش ** گوید از بهر غم و بی‏چارگیش‏
 • Erin avı merhamettir. İlaç, âlemde dertten başka bir şey aramaz.
 • مهربانی شد شکار شیر مرد ** در جهان دارو نجوید غیر درد
 • Nerede bir dert varsa, deva oraya gider. Su, neresi alçaksa, oraya akar.
 • هر کجا دردی دوا آن جا رود ** هر کجا پستی است آب آن جا دود
 • Sana da rahmet suyu gerekse yürü, alçal da sonra rahmet suyunu iç, sarhoş ol. 1940
 • آب رحمت بایدت رو پست شو ** و آن گهان خور خمر رحمت مست شو
 • Ta başa kadar rahmet içinde rahmet var. Oğul, bir tek rahmete dalma, bir tek rahmete kani olma.
 • رحمت اندر رحمت آمد تا به سر ** بر یکی رحمت فرومای ای پسر