English    Türkçe    فارسی   

2
202-226

 • Şimdi hikâyenin zahirini dinle, fakat taneyi samandan ayır ha!
 • بشنو اکنون صورت افسانه را ** لیک هین از که جدا کن دانه را
 • Hizmetçinin, hayvana bakmayı kabul etmesi, sonra da vaadini yapmaması
 • BASLIK YOK
 • O zevk ve huzur dileyen sofilerin zikir ve murakabeleri, vecit ve şevkle sona erince.
 • حلقه‏ی آن صوفیان مستفید ** چون که در وجد و طرب آخر رسید
 • Konuğa yemek getirdiler. Konuk, o zaman hayvanı hatırladı,
 • خوان بیاوردند بهر میهمان ** از بهیمه یاد آورد آن زمان‏
 • Hizmetçiye ”Ahıra git, hayvana saman ve arpa ver ”dedi. 205
 • گفت خادم را که در آخر برو ** راست کن بهر بهیمه کاه و جو
 • Hizmetçi dedi ki :“ Lâhavle... Bu ne fazla söz! Eskiden beri bu işler benim işim.”
 • گفت لا حول این چه افزون گفتن است ** از قدیم این کارها کار من است‏
 • Sofi “Önce arpayı ısla. Çünkü eşek karttır, dişleri sağlam değil” dedi.
 • گفت تر کن آن جوش را از نخست ** کان خر پیر است و دندانهاش سست‏
 • Hizmetçi “ Lâhavle. Ey ulu, bunu niye söylüyorsun? Bu hizmet usulünü, hep benden öğrenirler” dedi.
 • گفت لاحول این چه می‏گویی مها ** از من آموزند این ترتیبها
 • Sofi “Önce semerini indir, sırtına da ilâç koy” dedi.
 • گفت پالانش فرو نه پیش پیش ** داروی منبل بنه بر پشت ریش‏
 • Hizmetçi “Lâhavle ey hakîm, benim senin gibi yüz binlerce konuğum geldi; 210
 • گفت لاحول آخر ای حکمت گزار ** جنس تو مهمانم آمد صد هزار
 • Hepsi de yanımızdan razı olup gittiler. ”Konuk bizim canımızdır, bizdendir” dedi.
 • جمله راضی رفته‏اند از پیش ما ** هست مهمان جان ما و خویش ما
 • Sofi “Suyunu ver ama ılık olsun” deyince hizmetçi “ Lâhavle. Artık beni utandırıyorsun” dedi.
 • گفت آبش ده و لیکن شیر گرم ** گفت لاحول از توام بگرفت شرم‏
 • Sofi “Arpaya az saman karıştır” dedi. Hizmetçi “ Lâhavle. Bu sözü kısa kes artık” dedi.
 • گفت اندر جو تو کمتر کاه کن ** گفت لاحول این سخن کوتاه کن‏
 • Sofi “Yerini süpür, taş toprak kalmasın. Islaksa biraz kuru toprak serp” dedi.
 • گفت جایش را بروب از سنگ و پشک ** ور بود تر ریز بر وی خاک خشک‏
 • Hizmetçi “Lâhavle, a babam, lâhavle de! Bir işe yolladığın ehil kişiye az söyle!” dedi. 215
 • گفت لاحول ای پدر لاحول کن ** با رسول اهل کمتر گو سخن‏
 • Sofi “Eşeğin sırtını tımar et” dedi. Hizmetçi “ Lâhavle. Baba, artık utan.” dedi.
 • گفت بستان شانه پشت خر بخار ** گفت لاحول ای پدر شرمی بدار
 • Bunu deyip eteğini sıkıca beline doladı. “işte gittim, önce arpa, saman getireyim” dedi.
 • خادم این گفت و میان را بست چست ** گفت رفتم کاه و جو آرم نخست‏
 • Gitti ama ahır aklına bile gelmedi. Yalnız sofiyi aldattı.
 • رفت و از آخر نکرد او هیچ یاد ** خواب خرگوشی بدان صوفی بداد
 • Birkaç hazelenin yanına gitti, Sofinin sözlerine gülmeye, onunla alay etmeye koyuldu.
 • رفت خادم جانب اوباش چند ** کرد بر اندرز صوفی ریش‏خند
 • Sofi uzun zaman yolculukta bulunduğundan gözlerini yumup daldı, rüya görmeye başladı: 220
 • صوفی از ره مانده بود و شد دراز ** خوابها می‏دید با چشم فراز
 • Eşeği bir kurda sataşmıştı. Kurt, sırtından, oyluğundan onu paralıyordu.
 • کان خرش در چنگ گرگی مانده بود ** پاره‏ها از پشت و رانش می‏ربود
 • Uyanıp “Lâhavle. Bu ne biçim saçma rüya, Acaba o şefkatli hizmetçi nerede ki?” dedi.
 • گفت لاحول این چه مالیخولیاست ** ای عجب آن خادم مشفق کجاست‏
 • Yine daldı. Bu sefer eşeğini yolda giderken gâh, bir kuyuya, gâh bir çukura düşüyor gördü.
 • باز می‏دید آن خرش در راه رو ** گه به چاهی می‏فتاد و گه به گو
 • Türlü, türlü kötü rüyalar görüyordu. Rüyasında bazen Fatiha suresini, bazen Karia suresini okuyordu.
 • گونه‏گون می‏دید ناخوش واقعه ** فاتحه می‏خواند او و القارعه‏
 • “ Çare ne? Dostlar kalkıp gittiler. Bütün kapıları da kapadılar” dedi. 225
 • گفت چاره چیست یاران جسته‏اند ** رفته‏اند و جمله درها بسته‏اند
 • Yine “O Hizmetçiceğiz, bizimle tuz ekmek yemedi mi ki?
 • باز می‏گفت ای عجب آن خادمک ** نه که با ما گشت هم نان و نمک‏