English    Türkçe    فارسی   

2
2511-2535

 • Gece vakti başkalarının ekinini ateşlemek istedi, fakat yel, ateşi kendi ekinine sürdü.
 • آتشی زد شب به کشت دیگران ** باد آتش را به کشت او بران‏
 • Lânet, Şeytana bir gözbağı oldu, bu yüzden hileyi düşmanı olan Âdem’e ziyan sandı.
 • چشم بندی بود لعنت دیو را ** تا زیان خصم دید آن ریو را
 • Lânet dediğin de işte insanı böyle ters görüşlü yapar. Hasetçi, kendini görür, beğenir, kindar bir hale gelir.
 • لعنت این باشد که کژبینش کند ** حاسد و خود بین و پر کینش کند
 • Nihayet kötülüğün, sonunda dönüp kötülükte bulunana geleceğini, ona ziyan vereceğini anlamaz.
 • تا نداند که هر آن که کرد بد ** عاقبت باز آید و بر وی زند
 • Kendisini mat edecek şeylerin hepsini aksine görür. Hâlbuki mat olan kendisidir, kendisi ziyan eder! 2515
 • جمله فرزین بندها بیند بعکس ** مات بر وی گردد و نقصان و وکس‏
 • Çünkü kendisi bir hiçten ibaret olduğunu görse, yarasının öldürücü ve şiddetli olduğunu bilse,
 • ز انکه گر او هیچ بیند خویش را ** مهلک و ناسور بیند ریش را
 • Böyle görüş, böyle biliş, adamın gönlünü dertlendirir. Dert de onu hicaptan çıkarırdı.
 • درد خیزد زین چنین دیدن درون ** درد او را از حجاب آرد برون‏
 • Anaları doğum ağrısı tutmasa çocuk doğmaya hiçbir yol bulamaz.
 • تا نگیرد مادران را درد زه ** طفل در زادن نیابد هیچ ره‏
 • Bu emanet gönüldedir, gönülde gebe. Bu nasihatlerse ebeye benzer.
 • این امانت در دل و دل حامله ست ** این نصیحتها مثال قابله ست‏
 • Ebe “Kadının ağrısı yok, ağrı lâzım, ağrı çocuğa yoldur” der. 2520
 • قابله گوید که زن را درد نیست ** درد باید درد کودک را رهی است‏
 • Dertsiz kişi yol vurucudur, dertsizlik “Enel Hak- ben Hakk’ım” demektir.
 • آن که او بی‏درد باشد ره زن است ** ز انکه بی‏دردی انا الحق گفتن است‏
 • Bu “Ene” sözünü vakitsiz söylemek; lânete düşmektir, “Ene” yi vaktinde söylemek rahmettir.
 • آن انا بی‏وقت گفتن لعنت است ** آن انا در وقت گفتن رحمت است‏
 • Mansur’un “Ene” deyişi, şüphe yok ki rahmetten ibarettir; fakat Firavunun “ Ene” deyişine bir bak, lânetin ta kendisi!
 • آن انا منصور رحمت شد یقین ** آن انا فرعون لعنت شد ببین‏
 • Hulasa vakitsiz öten her horozun ibret için başını kesmek gerekir.
 • لاجرم هر مرغ بی‏هنگام را ** سر بریدن واجب است اعلام را
 • Baş kesmek nedir? Dünyada nefsi öldürmek, nefsin dileklerini terk etmek. 2525
 • سر بریدن چیست کشتن نفس را ** در جهاد و ترک گفتن نفس را
 • Bu da öldürülmekten kurtulsun diye akrebin iğnesini çıkarmak gibidir.
 • آن چنان که نیش کژدم بر کنی ** تا که یابد او ز کشتن ایمنی‏
 • Taşla tepelenme belâsından kurtulsun diye yılanın zehirli dişini sökersin ya!
 • بر کنی دندان پر زهری ز مار ** تا رهد مار از بلای سنگسار
 • Nefsi, pirin gölgesinden başka hiçbir şey öldürmez. O nefis öldürenin eteğine sımsıkı sarıl.
 • هیچ نکشد نفس را جز ظل پیر ** دامن آن نفس کش را سخت گیر
 • Eteğini sıkıca tuttun mu, bu, Tanrı tevfikidir. Sende beliren her kuvvet, onun seni çekişinden, dileyişinden meydana gelir.
 • چون بگیری سخت آن توفیق هوست ** در تو هر قوت که آید جذب اوست‏
 • “Ma remeye iz remeyte” iyi bil. Canın nesi varsa canlar canındandır. 2530
 • ما رمیت إذ رمیت راست دان ** هر چه کارد جان بود از جان جان‏
 • Elini tutan, yükünü yüklenen odur. Her an, her nefes, o anı, o nefesi ondan um!
 • دست گیرنده وی است و بردبار ** دم‏به‏دم آن دم از او امید دار
 • Onun feyzine geç mazhar olduysan gam yeme. Bilirsin ki ihmal etmez, imhal eder.
 • نیست غم گر دیر بی‏او مانده‏ای ** دیرگیر و سخت‏گیرش خوانده‏ای‏
 • Tanrı rahmeti geç erişir ama adamakıllı erişir, seni bir an bile huzurundan ayırmaz, her an seninledir.
 • دیر گیرد سخت گیرد رحمتش ** یک دمت غایب ندارد حضرتش‏
 • Bu vuslatın, bu muhabbetin şerhini duymak istersen adamakıllı düşünerek “Vedduha” suresini okuyuver!
 • گر تو خواهی شرح این وصل و ولا ** از سر اندیشه می‏خوان و الضحی‏
 • Eğer sen kötülükler de ondandır dersen öyledir ama bundan onun kemaline noksan mı gelir ki? 2535
 • ور تو گویی هم بدیها از وی است ** لیک آن نقصان فضل او کی است‏