English    Türkçe    فارسی   

2
3480-3504

 • “Bu uyuyan yoksulu da arayalım” dedi. Para sahibi derdinden onu da uyandırdı. 3480
 • کاین فقیر خفته را جوییم هم ** کرد بیدارش ز غم صاحب درم‏
 • “Bu gemide bir kese kayboldu. Herkesi aradık, bu arayıştan sen kurtulamazsın.
 • که در این کشتی حرمدان گمشدست ** جمله را جستیم نتوانی تو رست‏
 • Hırkanı çıkar, soyun da senin hakkında kimsenin şüphesi kalmasın” dedi.
 • دلق بیرون کن برهنه شو ز دلق ** تا ز تو فارغ شود اوهام خلق‏
 • Derviş “Yarabbi, şu aşağılık kişiler, kulunu töhmet altına alıyorlar, fermanını eriştir” dedi.
 • گفت یا رب مر غلامت را خسان ** متهم کردند فرمان در رسان‏
 • Dervişin gönlü dertlenir dertlenmez hemen denizin her tarafından,
 • چون به درد آمد دل درویش از آن ** سر برون کردند هر سو در زمان‏
 • Yüzbinlerce balık baş çıkardı. Her birinin ağzında bir inci vardı. Ama ne inci? 3485
 • صد هزاران ماهی از دریای ژرف ** در دهان هر یکی دری شگرف‏
 • Her tanesi bir memleket haracı. Allah’tan geliyor, elbette eşi bulunmaz.
 • صد هزاران ماهی از دریای پر ** در دهان هر یکی در و چه در
 • Derviş gemiye birkaç inci atıp fırladı, havayı âdeta kendisine bir taht edip oturdu.
 • هر یکی دری خراج ملکتی ** کز اله است این ندارد شرکتی‏
 • Padişahlar gibi tahtının üstüne bağdaş kurup kuruldu.
 • در چند انداخت در کشتی و جست ** مر هوا را ساخت کرسی و نشست‏
 • O, havanın yücesinde, gemi de onun önünde!
 • خوش مربع چون شهان بر تخت خویش ** او فراز اوج و کشتی‏اش به پیش‏
 • Dedi ki: “Yürüyün, gidin. Gemi sizin Hak benim, yoksul bir hırsız sizinle bir arada olmasın! 3490
 • گفت رو کشتی شما را حق مرا ** تا نباشد با شما دزد گدا
 • Bakalım, bu ayrılıktan kim ziyan eder? Ben hoşum, Hak’la çift, halktan tek!
 • تا که را باشد خسارت زین فراق ** من خوشم جفت حق و با خلق طاق‏
 • O, ne beni hırsızlıkla töhmet altına alır ne yularımı bir gammaza verir!”
 • نه مرا او تهمت دزدی نهد ** نه مهارم را به غمازی دهد
 • Gemidekiler dediler ki: “Ey ulu, sana bu yüce makamı ne yüzden verdiler?”
 • بانگ کردند اهل کشتی کای همام ** از چه دادندت چنین عالی مقام‏
 • Derviş, “Yoksulu töhmet altına almak, hor hakir bir şey için Hakk’ı incitmek yüzünden.
 • گفت از تهمت نهادن بر فقیر ** و ز حق آزاری پی چیزی حقیر
 • Hâşa, bu yüzden değil. Ululara tazim ettiğimden. Çünkü ben, yoksullar hakkında hiç kötü zanna düşmedim. 3495
 • حاش لله بل ز تعظیم شهان ** که نبودم در فقیران بد گمان‏
 • Onlar öyle lâtif, öyle nefesleri hoş kişilerdir ki onları ululamak için Allah’tan “ Abese” suresi geldi.
 • آن فقیران لطیف خوش نفس ** کز پی تعظیمشان آمد عبس‏
 • Onların yoksulluğu, dünyayı dönüp dolaşma yüzünden ve dünyalık için değil. Hak’tan başka hiçbir şey olmadığından onlarda yokluğu, yoksulluğu kabul etmişlerdir.
 • آن فقیری بهر پیچا پیچ نیست ** بل پی آن که بجز حق هیچ نیست‏
 • Nasıl töhmet altına alabilirim ki. Hak, ondan yedinci kat göğe kadar hazinelerine emin etmiştir” dedi.
 • متهم چون دارم آنها را که حق ** کرد امین مخزن هفتم طبق‏
 • Töhmetli nefistir; yüce akıl değil. Töhmetli duygudur; lâtif nur değil.
 • متهم نفس است نه عقل شریف ** متهم حس است نه نور لطیف‏
 • Nefis Sofestai olmuştur, vur nefsin kafasına! Çünkü hakikati kötekle anlar, delil getirmekle değil. 3500
 • نفس سوفسطایی آمد می‏زنش ** کش زدن سازد نه حجت گفتنش‏
 • Mucize görür, aydınlanır. Sonradan der ki: O bir hayaldi.
 • معجزه بیند فروزد آن زمان ** بعد از آن گوید خیالی بود آن‏
 • Hakikat olsaydı o gördüğüm şaşılacak şey gece gündüz gözümün önünde dururdu.
 • ور حقیقت بودی آن دید عجب ** چون مقیم چشم نامد روز و شب‏
 • Hâlbuki o temiz gözlerde mukimdir, hayvan gözüne karin olmaz.
 • آن مقیم چشم پاکان می‏بود ** نه قرین چشم حیوان می‏شود
 • O şaşılacak şey, o mucize, bu duygudan utanır çekinir. Tavus kuşu, hiç dar bir kuyuya girer mi?
 • کان عجب زین حس دارد عار و ننگ ** کی بود طاوس اندر چاه تنگ‏