English    Türkçe    فارسی   

2
3690-3714

 • Bir dirheminiz dört muradı da yerine getirir, dört düşman da uzlaşır, birliğe ulaşır, bir olur. 3690
 • یک درمتان می‏شود چار المراد ** چار دشمن می‏شود یک ز اتحاد
 • Sizin sözleriniz savaşa, nifaka sebep olur. Fakat benim sözüm, sizleri birleştirir.
 • گفت هر یک تان دهد جنگ و فراق ** گفت من آرد شما را اتفاق‏
 • Siz susun, dinleyin de konuşma hususunda diliniz ben olayım.
 • پس شما خاموش باشید أنصتوا ** تا زبان تان من شوم در گفت‏وگو
 • Sizin sözünüz yüz türlüdür, eseriyse ancak savaş ve kızgınlıktan ibaret.
 • گر سخنتان می‏نماید یک نمط ** در اثر مایه‏ی نزاع است و سخط
 • İğreti hararetin tesiri yoktur. Fakat insanın kendisinden olan hararet müessirdir.
 • گرمی عاریتی ندهد اثر ** گرمی خاصیتی دارد هنر
 • Sirkeyi ateşte ısıtsan da yiyince yine bürudeti arttırır. 3695
 • سرکه را گر گرم کردی ز آتش آن ** چون خوری سردی فزاید بی‏گمان‏
 • Çünkü o hararet, iğretidir. Asli tabiatında bürudet ve keskinlik vardır.
 • ز انکه آن گرمی او دهلیزی است ** طبع اصلش سردی است و تیزی است‏
 • Oğul, pekmez buz tutsa da yine yiyince ciğerdeki harareti fazlalaştırır.
 • ور بود یخ بسته دوشاب ای پسر ** چون خوری گرمی فزاید در جگر
 • Şu halde şeyhin riyası, bizim ihlâsımızdan daha yeğ. Çünkü o riya basiretten meydana gelmedir, bu ihlâs körlükten!
 • پس ریای شیخ به ز اخلاص ماست ** کز بصیرت باشد آن وین از عماست‏
 • Şeyhin sözü, insana cemiyet-i hâtır verir, hasetçilerin nefesi ise tefrika.
 • از حدیث شیخ جمعیت رسد ** تفرقه آرد دم اهل حسد
 • Süleyman, Allah tecellisine uğrayınca bütün kuşların dillerini öğrenmiş oldu. 3700
 • چون سلیمان کز سوی حضرت بتاخت ** کاو زبان جمله مرغان را شناخت‏
 • Onun adalet devrinde ceylân, kaplanla uzlaşmış, savaşı bırakmıştı.
 • در زمان عدلش آهو با پلنگ ** انس بگرفت و برون آمد ز جنگ‏
 • Güvercin doğanın pençesinden emindi, koyun kurttan çekinmiyordu.
 • شد کبوتر ایمن از چنگال باز ** گوسفند از گرگ ناورد احتراز
 • Süleyman, düşmanlar arasında meyancılık etti, bütün kuşların arasında birlik husule geldi.
 • او میانجی شد میان دشمنان ** اتحادی شد میان پر زنان‏
 • Sen bir karıncaya benzersin, tane toplamak için koşup durmaktasın. Fakat behey azgın. Süleyman buracıkta, sen ne arıyorsun?
 • تو چو موری بهر دانه می‏دوی ** هین سلیمان جو چه می‏باشی غوی‏
 • Tane arayana tane, tuzaktır. Fakat Süleyman arayan hem Süleyman’ı bulur, hem taneyi elde eder. 3705
 • دانه جو را دانه‏اش دامی شود ** و آن سلیمان جوی را هر دو بود
 • Bu ahir zamanda kuşlara bir an bile birbirlerinden aman yoktur.
 • مرغ جانها را در این آخر زمان ** نیستشان از همدگر یک دم امان‏
 • Devrimizde de Süleyman var, bizi sulha kavuşturur, zulmümüzü giderir.
 • هم سلیمان هست اندر دور ما ** کاو دهد صلح و نماند جور ما
 • “Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir korkutucu olmasın” ayetini oku.
 • قول إن من أمة را یاد گیر ** تا به إلا و خلا فیها نذیر
 • Allah “ Hiçbir ümmet bulunamaz ki içlerinde bir Allah halifesi, bir himmet sahibi bulunmasın” dedi.
 • گفت خود خالی نبوده ست امتی ** از خلیفه‏ی حق و صاحب همتی‏
 • O halife, onların gönüllerini o kadar birleştirir gibi saflıktan hiçbir gıllügışları kalmaz. 3710
 • مرغ جانها را چنان یکدل کند ** کز صفاشان بی‏غش و بی‏غل کند
 • Hepsini ana gibi birbirini esirger bir hale getirir. Onun için Müslümanlara “Tek bir nefis” demiştir.
 • مشفقان گردند همچون والده ** مسلمون را گفت نفس واحده‏
 • Onlar Allah Resulü yüzünden tek bir nefis oldular, yoksa her biri, öbürüne tam bir düşmandı.
 • نفس واحد از رسول حق شدند ** ور نه هر یک دشمن مطلق بدند
 • Resul Sallâllahu Aleyhi Ve Sellem’in yüzünden Ensarın arasındaki aykırılık ve düşmanlığın kalması
 • برخاستن مخالفت و عداوت از میان انصار به برکات رسول صلی الله علیه و آله
 • Medinelilerin iki kabilesi vardı, birine Evs, öbürüne Hazrec denirdi. Âdeta bir kabile öbürünün kanına susamıştı.
 • دو قبیله کاوس و خزرج نام داشت ** یک ز دیگر جان خون آشام داشت‏
 • Mustafa’nın yüzünden o eski kinleri İslâm ve sâflık nuruyla mahvoldu.
 • کینه‏های کهنه‏شان از مصطفی ** محو شد در نور اسلام و صفا