English    Türkçe    فارسی   

3
2669-2693

 • Oraya tam on üç peygamber gelmiş, sapıklara yol göstermiş istemişlerdi.
 • سیزده پیغامبر آنجا آمدند ** گم‌رهان را جمله رهبر می‌شدند
 • “Nimetleriniz çoğalıp durmakta, fakat şükür nerede? Şükrü merkebi yatıp uyusa bile siz onu uyandırın, kaldırın! 2670
 • که هله نعمت فزون شد شکر کو ** مرکب شکر ار بخسپد حرکوا
 • Nimet verene şükretmek aklen de lâzım. Şükretmeyen, kendisine ebedî hışım kapısını açar.
 • شکر منعم واجب آید در خرد ** ورنه بگشاید در خشم ابد
 • Kendinize gelin de şu kereme bakın! Bir şükre bedel bu kadar nimeti kim verir?
 • هین کرم بینید وین خود کس کند ** کز چنین نعمت به شکری بس کند
 • Allah insana baş verir, şükür için de bir secde ister… Ayak bağışlar şükür için bir oturma diler” dediler.
 • سر ببخشد شکر خواهد سجده‌ای ** پا ببخشد شکر خواهد قعده‌ای
 • Sebâlılar dediler ki: “Bizim şükretme kabiliyetimizi Şeytan aldı götürdü! Şükürden de usandık, nimetten de.
 • قوم گفته شکر ما را برد غول ** ما شدیم از شکر و از نعمت ملول
 • Bu nimetlerden bize öyle usanç geldi ki ne ibadet hoşumuza gidiyor, ne kabahat! 2675
 • ما چنان پژمرده گشتیم ازعطا ** که نه طاعتمان خوش آید نه خطا
 • Nimetleri de istemiyoruz, bahçeleri de… Zevk sebeplerini de dilemiyoruz, safa vesilelerini de!
 • ما نمی‌خواهیم نعمتها و باغ ** ما نمی‌خواهیم اسباب و فراغ
 • Peygamberler dediler ki: “ Gönülde bir illet yüzünden insan, doğruyu anlamaz, sapıtır.
 • انبیا گفتند در دل علتیست ** که از آن در حق‌شناسی آفتیست
 • O yüzden nimetler, umumiyetle illet olur. Hastalıkta yenen yemek insana hiç kuvvet verir mi?
 • نعمت از وی جملگی علت شود ** طعمه در بیمار کی قوت شود
 • Ey inatçı, önüne nice güzelim nimetler geldi de hepsi kötüleşti, saf olanlar bile bulandı gitti!
 • چند خوش پیش تو آمد ای مصر ** جمله ناخوش گشت و صاف او کدر
 • Bu güzelliklerin düşmanı sensin… Neye elini vurdunsa kötü oldu. 2680
 • تو عدو این خوشیها آمدی ** گشت ناخوش هر چه بر وی کف زدی
 • Senin dostun; senin âşinan olan, sence hor, hakir sayıldı.
 • هر که اوشد آشنا و یار تو ** شد حقیر و خوار در دیدار تو
 • Sana yabancı olan, seninle uzlaştı. Sence o büyük ve yüce oldu.
 • هر که او بیگانه باشد با تو هم ** پیش تو او بس مه‌است و محترم
 • Bu da o, hastalığın tesirinden… O illetin zehri bütün canlara sirayet eder.
 • این هم از تاثیر آن بیماریست ** زهر او در جمله جفتان ساریست
 • O illeti derhal geçirmeye çalışmak gerek. O illet durdukça şeker bile zehir kesilir.
 • دفع آن علت بباید کرد زود ** که شکر با آن حدث خواهد نمود
 • Her güzel ve tatlı şey, insana kötü ve acı gelir. İnsan Âbıhayat içse ateş sanır. 2685
 • هر خوشی کاید به تو ناخوش شود ** آب حیوان گر رسد آتش شود
 • O huy, ölüm kimyasıdır, dert kimyasıdır. Sen de o huy var mı? Nihayet hayatın bile o yüzden ölüm olur!
 • کیمیای مرگ و جسکست آن صفت ** مرگ گردد زان حیاتت عاقبت
 • O huy, sendeyken gönlü dirilten gıda bile senin vücudunda kokar, leş kesilir.
 • بس غدایی که ز وی دل زنده شد ** چون بیامد در تن تو گنده شد
 • Nâz-u naimle avlanan nice aziz kişiler vardır ki sana av olsalar sence bayağı görünürler.
 • بس عزیزی که بناز اشکار شد ** چون شکارت شد بر تو خوار شد
 • Bir akıl, gararsız, maksatsız başka bir akılla bağdaşırsa sevgi, gün gittikçe artar.
 • آشنایی عقل با عقل از صفا ** چون شود هر دم فزون باشد ولا
 • Fakat nefis, aşağılık bir nefisle tanışır, dost olursa şüphesiz olarak bil ki bu dostluk, zaman geçtikçe azalır. 2690
 • آشنایی نفس با هر نفس پست ** تو یقین می‌دان که دم دم کمترست
 • Çünkü nefsin daima bir illet, bir maksat etrafında döner, dolaşır… Dostluğu, bilişiği de çabucacık bozar!
 • زانک نفسش گرد علت می‌تند ** معرفت را زود فاسد می‌کند
 • Yarın dostunun senden nefret etmesini istemiyorsan bir akıllıysa dost ol, akla yâr ol!
 • گر نخواهی دوست را فردا نفیر ** دوستی با عاقل و با عقل گیر
 • Nefis zehirleriyle hastalanmış, hastalığa tutulmuşsan eline ne alır, elini nereye atar, neye sahip olursan hastalığa alet olur, onu da berbat edersin!
 • از سموم نفس چون با علتی ** هر چه گیری تو مرض را آلتی