English    Türkçe    فارسی   

3
2803-2827

 • Adam “Peki, burada ne yapıyorsun?” deyince hırsız “Davul çalıyorum” dedi. Ev sahibi dedi ki: “Be adam, davul sesi hani?”
 • در چه کاری گفت می‌کوبم دهل ** گفت کو بانگ دهل ای بوسبل
 • Hırsız “Dur hele, sesini yarın duyarsın eyvahlar olsun! Dediğin zaman kulağına dank eder!”
 • گفت فردا بشنوی این بانگ را ** نعره یا حسرتا وا ویلتا
 • Kelîle’ de ki o hikâye de yalan, saçma, düzme… Fakat o saçma hikâyenin ne demek olduğunu, o hikâyenin maksadının anlamadın ki! 2805
 • آن دروغست و کژ و بر ساخته ** سر آن کژ را تو هم نشناخته
 • Münkirlerin söyledikleri tavşanın aya elçilik ederek file haber getirmesi hikâyesinin hakikati
 • جواب آن مثل کی منکران گفتند از رسالت خرگوش پیغام به پیل از ماه آسمان
 • A herzevekil, o tavşanın hakikati şeytan’dır. Senin nefsine elçi olarak geldi de,
 • سر آن خرگوش دان دیو فضول ** که به پیش نفس تو آمد رسول
 • Ahmak nefsini, Hızır’ın içtiği Âbıhayattan mahrum eti.
 • تا که نفس گول را محروم کرد ** ز آب حیوانی که از وی خضر خورد
 • Sen onun manasını ters anladın. Küfür söyledin, azabına hazırlan!
 • بازگونه کرده‌ای معنیش را ** کفر گفتی مستعد شو نیش را
 • Arı duru suda ayın hareketini, bununla tavşanın filleri korkuttuğunu anlattın.
 • اضطراب ماه گفتی در زلال ** که بترسانید پیلان را شغال
 • Tavşan hikâyesini, fili, suyu, ayın hareketinden fillerin korkmasını söyledin. 2810
 • قصه‌ی خرگوش و پیل آری و آب ** خشیت پیلان ز مه در اضطراب
 • Fakat ey ham körler, bu ay, halkı da, halkın ileri gelenlerini de zebun etmiş olan aya nasıl benzer ki?
 • این چه ماند آخر ای کوران خام ** با مهی که شد زبونش خاص و عام
 • Ay nerede, güneş nerede, gök nerede akıllar nerede, nefisler nerede, melek nerede?
 • چه مه و چه آفتاب و چه فلک ** چه عقول و چه نفوس و چه ملک
 • Hatta güneşin güneşi nerede? Nasıl söylerim bu sözü, uykuda mıyım, sayıklıyor muyum?
 • آفتاب آفتاب آفتاب ** این چه می‌گویم مگر هستم بخواب
 • Ey yol sapıtmış kişiler, padişahların hışmı yüz binlerce şehri harap etmiştir.
 • صد هزاران شهر را خشم شهان ** سرنگون کردست ای بد گم‌رهان
 • Dağlar bile, onların hışmından yarılır, yüzlerce parça olur… Güneş bile, onların etrafında döner, onları tavaf eder. 2815
 • کوه بر خود می‌شکافد صد شکاف ** آفتابی از کسوفش در شغاف
 • Erlerin hışmı, bulutu kurutur, gönüllerinin kızgınlığı âlemleri yakar, yıkar.
 • خشم مردان خشک گرداند سحاب ** خشم دلها کرد عالمها خراب
 • Ey kefensiz adamcıklar, ey yıkanmamış ölücükler, Lût Peygamber’in şehri nasıl yere battı, ne hale geldi? Bakın da görün!
 • بنگرید ای مردگان بی حنوط ** در سیاستگاه شهرستان لوط
 • Fil de kim oluyor ki? Üç tane kuşcağız, o fillerin kemiklerini kırdı.
 • پیل خود چه بود که سه مرغ پران ** کوفتند آن پیلکان را استخوان
 • Kuşların en zayıfı Ebabil olduğu halde filleri, bir daha yamanmalarına imkân bulunmayacak bir tarzda yırttı, parçaladı.
 • اضعف مرغان ابابیلست و او ** پیل را بدرید و نپذیرد رفو
 • Nuh tufanını duymayan yahut Firavunla Musa’nın savaşını işitmeyen var mı? 2820
 • کیست کو نشنید آن طوفان نوح ** یا مصاف لشکر فرعون و روح
 • Ruh gibi olan Musa, onları mağlup etti, sulara boğdu; su da bunları zerre, zerre parçaladı.
 • روحشان بشکست و اندر آب ریخت ** ذره ذره آبشان بر می‌گسیخت
 • Semud kavminin ahvalini, kasırganın âd kavmini mahvettiğini duymayan var mı?
 • کیست کو نشنید احوال ثمود ** و آنک صرصر عادیان را می‌ربود
 • Bir defacık olsun gözünü aç da gör: Savaşta filleri yıkıp öldürdüğü halde,
 • چشم باری در چنان پیلان گشا ** که بدندی پیل‌کش اندر وغا
 • Bu derecede kuvvetli filler, bu kadar zalim padişahlar bile gönül hışmına uğramışlar, taşlanıp durmaktadırlar.
 • آنچنان پیلان و شاهان ظلوم ** زیر خشم دل همیشه در رجوم
 • Ebediyen zulmetten zulmete gidiyorlar… Ne yardım eden var, ne imdatlarına yetişen! 2825
 • تا ابد از ظلمتی در ظلمتی ** می‌روند و نیست غوثی رحمتی
 • İyi adla kötü adı duymadınız mı yoksa? Hakikati herkes gördü de siz görmediniz mi yoksa,
 • نام نیک و بد مگر نشنیده‌اید ** جمله دیدند و شما نادیده‌اید
 • Görülmüş şeyi görülmemiş sanırsınız, meydanda olan şeyleri bile görmezsiniz ama ölüm, gözlerinizi adamakıllı açacak elbet.
 • دیده را نادیده می‌آرید لیک ** چشمتان را وا گشاید مرگ نیک