English    Türkçe    فارسی   

3
2856-2880

 • Ey balçığa tapanlar, onun şerrinden amanın aman… Onun kafasına “Lâ havle” kılıcını vurmaya bakın!
 • الحذر ای گل‌پرستان از شرش ** تیغ لا حولی زنید اندر سرش
 • Pusudan sizi görüp durur, fakat siz onu görmezsiniz, gaflet etmeyin sakın!
 • کو همی‌بیند شما را از کمین ** که شما او را نمی‌بینید هین
 • Avcı, daima taneler saçar… Saçtığı taneler görünür de yapacağı kötülük görünmez.
 • دایما صیاد ریزد دانه‌ها ** دانه پیدا باشد و پنهان دغا
 • Nerede tane görürsen sakın oradan. Sakın da tuzağa düşme, kolun, kanadın bağlanmasın!
 • هر کجا دانه بدیدی الحذر ** تا نبندد دام بر تو بال و پر
 • Taneyi bırakan kuş, o hilesiz, düzensiz ovanın tanelerini yer, doyar. 2860
 • زانک مرغی کو بترک دانه کرد ** دانه از صحرای بی تزویر خورد
 • Ona kani olduğundan uzaktan kurtulur; hiçbir tuzağa düşmez; kolu kanadı bağlanmaz.
 • هم بدان قانع شد و از دام جست ** هیچ دامی پر و بالش را نبست
 • Hırs yüzünden havasına uyan ve ihtiyatı bırakan kuşun akıbeti
 • وخامت کار آن مرغ کی ترک حزم کرد از حرص و هوا
 • Bir kuş, bir duvarın üstüne kondu, tuzaktaki taneleri gördü.
 • باز مرغی فوق دیواری نشست ** دیده سوی دانه دامی ببست
 • Bir ovaya bakıyordu, gönlü orasını çekmekteydi; bir de tanelere bakıyordu, hırsı kendisini oraya sürüklemekteydi.
 • یک نظر او سوی صحرا می‌کند ** یک نظر حرصش به دانه می‌کشد
 • Bu iki istek arasında çırpındı, durdu… Nihayet aklı başından gitti; tanelere tamah etti, uzağa düştü!
 • این نظر با آن نظر چالیش کرد ** ناگهانی از خرد خالیش کرد
 • Başka bir kuş da bu tereddüdü bıraktı, tanelere meyletmedi, sahraya uçup gitti. 2865
 • باز مرغی کان تردد را گذاشت ** زان نظر بر کند و بر صحرا گماشت
 • Neşeli bir surette kol kanat açtı; ne mutlu ona! Bütün hürlerin ulusu, başı oldu.
 • شاد پر و بال او بخا له ** تا امام جمله آزادان شد او
 • Onu kendisine baş yapan da kurtuldu, emniyet makamına ulaştı.
 • هر که او را مقتدا سازد برست ** در مقام امن و آزادی نشست
 • Çünkü bu kuşun gönlü, ihtiyata riayet edenlerin padişahı kesildi de konağı, güllükler, çimenlikler dolu!
 • زانک شاه حازمان آمد دلش ** تا گلستان و چمن شد منزلش
 • O ihtiyatından razı, ihtiyatı ondan memnun… İşte sen de tedbirde bulunacaksan böyle bir tedbirde bulun, bu işe sarılacaksan böyle bir işe sarıl!
 • حزم ازو راضی و او راضی ز حزم ** این چنین کن گر کنی تدبیر و عزم
 • Nice defalar hırs tuzağına düştün, boğazını kesilmeye teslim ettin! 2870
 • بارها در دام حرص افتاده‌ای ** حلق خود را در بریدن داده‌ای
 • Tövbeler kabul eden Allah, yine seni azat etti, tövbeni kabul ederek seni neşelendirdi.
 • بازت آن تواب لطف آزاد کرد ** توبه پذرفت و شما را شاد کرد
 • “Tövbenizi bozar, kötülüğe başlarsanız biz de tekrar size azap ederiz. Biz yapılan işlere uygun karşılıkları çift ettik” dedi.
 • گفت ان عدتم کذا عدنا کذا ** نحن زوجنا الفعال بالجزا
 • Bir kadının kocasını yahut bir kocanın karısını alıp bir yere götürsen eşi de koşa koşa mutlaka onun yanına gelir.
 • چونک جفتی را بر خود آورم ** آید آن را جفتش دوانه لاجرم
 • Bu yapılan işleri de eserleriyle çift yarattık… Bir amelde bulundun mu mutlaka eşi de zuhur eder.
 • جفت کردیم این عمل را با اثر ** چون رسد جفتی رسد جفتی دگر
 • Birisi gelip bir karının kocasını esir ederek götürse karısı, kocasını araya araya çıkagelir. 2875
 • چون رباید غارتی از جفت شوی ** جفت می‌آید پس او شوی‌جوی
 • Sen de bir kere daha bu tuzağa geldin, bir kere daha tövbenin gözüne toprak serptin!
 • بار دیگر سوی این دام آمدیت ** خاک اندر دیده‌ی توبه زدیت
 • Tövbeleri kabul eden, suçluları yargılayan Allah, tekrar o düğümü çözdü de “Kendine gel… Bu tarafa yüz tutma” dedi.
 • بازتان تواب بگشاد از گره ** گفت هین بگریز روی این سو منه
 • Fakat tekrar unutkanlık pervanesi geldi, canınızı ateşe doğru sürükledi!
 • باز چون پروانه‌ی نسیان رسید ** جانتان را جانب آتش کشید
 • Ey pervane, öyle çok unutkan olma, öyle pek şüpheye düşme… Yanan kanadına bak bir kere!
 • کم کن ای پروانه نسیان و شکی ** در پر سوزیده بنگر تو یکی
 • Ateşten kurtuldun mu bu kurtuluşun şükrü, bir daha tane olan yere hiç uğramamandır. 2880
 • چون رهیدی شکر آن باشد که هیچ ** سوی آن دانه نداری پیچ پیچ