English    Türkçe    فارسی   

4
1594-1618

 • Bu oluş ve bozuluş âleminde o hile, oluştur, nasihat da bozulmuş üstadım!
 • اندرین کون و فساد ای اوستاد ** آن دغل کون و نصیحت آن فساد
 • Oluş der ki: İzim kutludur... Ardımdan gel! Bozuluş da git der, ben hiçbir şey değilim! 1595
 • کون می‌گوید بیا من خوش‌پیم ** وآن فسادش گفته رو من لا شی‌ام
 • Ey baharların güzelliğine şaşırarak dudağını dişleyip duran, güzün sapsarı benzine ve mevsimin soğukluğuna bak!
 • ای ز خوبی بهاران لب گزان ** بنگر آن سردی و زردی خزان
 • Gündüzün güneşin yüzünü güzel görmektesin ama onun bir de batma zamanında ölümünü düşün!
 • روز دیدی طلعت خورشید خوب ** مرگ او را یاد کن وقت غروب
 • Dolunayı şu güzelim çardakta bir hoşça seyredersin ama ay sonunda bir de hasretine bak onun!
 • بدر را دیدی برین خوش چار طاق ** حسرتش را هم ببین اندر محاق
 • Bir oğlan, güzellikle halkın efendisi olur... Olur, ama yarın da bunar, halka rezil rüsvay olur!
 • کودکی از حسن شد مولای خلق ** بعد فردا شد خرف رسوای خلق
 • Gümüş bedenli güzellerin vücudu, seni avladıysa ihtiyarlıktan sonra bir de pamuk tarlasına dönen bedene bak! 1600
 • گر تن سیمین‌تنان کردت شکار ** بعد پیری بین تنی چون پنبه‌زار
 • Ey yağlı, ballı yemekleri gören, yiyen, onların fazlasını git de halâda seyret!
 • ای بدیده لوتهای چرب خیز ** فضله‌ی آن را ببین در آب‌ریز
 • Pisliğe nerede senin o güzelliğin... Nerede senin tabaklarda o hoş görünüşün, yerken senden duyulan o zevk, o lezzet, de!
 • مر خبث را گو که آن خوبیت کو ** بر طبق آن ذوق و آن نغزی و بو
 • O sana der ki: o taneydi... Ben de onun tuzağıydım... Sen avlanınca o tane gizlendi!
 • گوید او آن دانه بد من دام آن ** چون شدی تو صید شد دانه نهان
 • Nice parmaklar vardır ki üstatlar bile onları kıskanır ama sonunda iş işlerken tirtir titrer!
 • بس انامل رشک استادان شده ** در صناعت عاقبت لرزان شده
 • Can gibi güzel baygın gözler, nihayet görmez olur, onlardan su damlamaya başlar! 1605
 • نرگس چشم خمار هم‌چو جان ** آخر اعمش بین و آب از وی چکان
 • Aslanların safında giden aslan gibi yiğit er, sonunda bir fareye mağlûp olur!
 • حیدری کاندر صف شیران رود ** آخر او مغلوب موشی می‌شود
 • Sanat sahibi ve çevik istidatlı kişiye sonunda bak! İhtiyar eşeğe döner, bunar gider!
 • طبع تیز دوربین محترف ** چون خر پیرش ببین آخر خرف
 • Akıllılar alan siyah ve miskler saçan kıvırcık saçlar, nihayet boz eşeğin çirkin kuyruğuna döner!
 • زلف جعد مشکبار عقل‌بر ** آخرا چون دم زشت خنگ خر
 • Önce açıla saçıla oluşuna güzelce bir gör, sonunda da bozuluşunu, rüsvay oluşunu seyret!
 • خوش ببین کونش ز اول باگشاد ** وآخر آن رسواییش بین و فساد
 • Önce sana tuzağını apaçık gösteren şey, sonunda ona kapılan hamların bıyığını, sakalını yoldu! 1610
 • زانک او بنمود پیدا دام را ** پیش تو بر کند سبلت خام را
 • Artık dünya, beni hileleriyle aldattı... Yoksa aklım, onun tuzağından kaçardı elbet deme!
 • پس مگو دنیا به تزویرم فریفت ** ورنه عقل من ز دامش می‌گریخت
 • Altın gerdanlığı, hamaili bir gör de bak... Hakikatte nasıl bir tomruktur, bir zincirdir o!
 • طوق زرین و حمایل بین هله ** غل و زنجیری شدست و سلسله
 • Böylece bütün âlem cüzlerini say dök... Hepsini önünden ve sonundan bir gör!
 • همچنین هر جزو عالم می‌شمر ** اول و آخر در آرش در نظر
 • Kim daha ziyade sonu görürse o, daha kutludur... Fakat kim ahırı görürse o daha fazla kovulmuş, sürülmüştür!
 • هر که آخربین‌تر او مسعودتر ** هر که آخربین‌تر او مطرودتر
 • Her şeyin yüzünü güzel ve parlak ay gibi gör... Fakat evvelini gördükten sonra sonunu da seyret! 1615
 • روی هر یک چون مه فاخر ببین ** چونک اول دیده شد آخر ببین
 • Seyret de kör iblise dönme... o, noksan olduğundan noksan görür, bir yanı görür de bir yanı görmez!
 • تا نباشی هم‌چو ابلیس اعوری ** نیم بیند نیم نی چون ابتری
 • Âdem’in toprağını gördü de dinini görmedi... Bu âlemi gören maneviyatını görmedi.
 • دید طین آدم و دینش ندید ** این جهان دید آن جهان‌بینش ندید
 • Ey, yiğit er, erkeklerin kadınlara üstünlüğü kuvvet, kazanç ve mal mülk bakımından değildir.
 • فضل مردان بر زنان ای بو شجاع ** نیست بهر قوت و کسب و ضیاع