English    Türkçe    فارسی   

5
3347-3371

 • Sakalını tara,ben ilerigelen biriyim demek ister.Doğru ilerigelensin ama ölüme ve gama!
 • ریش شانه کرده که من سابقم  ** سابقی لیکن به سوی مرگ و غم 
 • Kendine gel de sakaldan vazgeç,kendine bir yol tut,bu benliği,bu teşvişi bırak.
 • هین روش بگزین و ترک ریش کن  ** ترک این ما و من و تشویش کن 
 • Bu suretle de aşıklar için gülsuyu kesil,gül bahçesine kılavuz ol,öne düş.
 • تا شوی چون بوی گل با عاشقان  ** پیشوا و رهنمای گلستان 
 • Gül kokusu nedir?Akıl nefesi,ebediyet ülkesinin güzel kılavuzu. 3350
 • کیست بوی گل دم عقل و خرد  ** خوش قلاووز ره ملک ابد 
 • Padişahın tekrar Eyaz'a,çarıkla pösteki işini açıkça söyle de kapı yoldaşların bundan öğüt alsınlar,çünkü"Din,öğütten ibarettir"demesi.
 • فرمودن شاه به ایاز بار دگر کی شرح چارق و پوستین آشکارا بگو تا خواجه تاشانت از آن اشارت پند گیرد کی الدین النصیحة و موعظه یابند 
 • Eyaz,çarığın sırrı nedir,söyle.Bir çarığa bu kadar niyazın nedeni nedir?
 • سر چارق را بیان کن ای ایاز  ** پیش چارق چیستت چندین نیاز 
 • Söyle de Sunkur'la arkadasın Bekbaruk duysun,pöstekiyle çarığın sırrının sırrını anlasın.
 • تا بنوشد سنقر و بک یا رقت  ** سر سر پوستین و چارقت 
 • Eyaz,kulluk senden nurlandı.Nurun,aşağılık alemden kurtuldu gökyüzüne yüceldi.
 • ای ایاز از تو غلامی نور یافت  ** نورت از پستی سوی گردون شتافت 
 • Senin yüzünden kulluk,hür kişilerin hasret çektikleri bir şey oldu.Sen,kulluğa hayat vereli hürler bile kulluğa özenir oldular.
 • حسرت آزادگان شد بندگی  ** بندگی را چون تو دادی زندگی 
 • İnanmış,adam ona derler ki her hususta kafir bile onun imanına hased etsin,özensin. 3355
 • مؤمن آن باشد که اندر جزر و مد  ** کافر از ایمان او حسرت خورد 
 • Ebayezid'in zamanında bir kafire"Müslüman olsana"dedikleri vakit o kafirin bu söze cevap vermesi
 • حکایت کافری کی گفتندش در عهد ابا یزید کی مسلمان شو و جواب گفتن او ایشان را 
 • Bayezid'in zamanında bir kafir vardı.Ona kutlu bir müslüman dedi ki:
 • بود گبری در زمان بایزید  ** گفت او را یک مسلمان سعید 
 • Ne olur müslüman olsan da yüzlerce kurtuluşa erişsen,ululuklar bulsan.
 • که چه باشد گر تو اسلام آوری  ** تا بیابی صد نجات و سروری 
 • Kafir dedi ki:Eğer müslümanlık,alemin şeyhi Bayezid'in müslümanlığıysa,
 • گفت این ایمان اگر هست ای مرید  ** آنک دارد شیخ عالم بایزید 
 • Ben ona takat getiremem.O,benim çalışmalarımdan çok üstün.
 • من ندارم طاقت آن تاب آن  ** که آن فزون آمد ز کوششهای جان 
 • Dine,imana inanmıyorum ama onun imanına adamakıllı iman etmiştim. 3360
 • گرچه در ایمان و دین ناموقنم  ** لیک در ایمان او بس مؤمنم 
 • İmanım var ki o,herkesten yüce,pek latif,pek nurlu.
 • دارم ایمان که آن ز جمله برترست  ** بس لطیف و با فروغ و با فرست 
 • Ağzım adamakıllı mühürlü,iman edemem ama gizliden gizliye onun imanına müminim.
 • مؤمن ایمان اویم در نهان  ** گرچه مهرم هست محکم بر دهان 
 • Yok..eğer sizin imanınız,imansa ona ne meylim var,ne iştiham.
 • باز ایمان خود گر ایمان شماست  ** نه بدان میلستم و نه مشتهاست 
 • İmana yüzlerce meyli olan,sizi gördü mü soğur,kesilir.
 • آنک صد میلش سوی ایمان بود  ** چون شما را دید آن فاتر شود 
 • Çünkü sizin imanınızdan adam,yalnız bir ad görür,manası yoktur.Nasıl olur da çöle kurtuluş yeri denir? 3365
 • زانک نامی بیند و معنیش نی  ** چون بیابان را مفازه گفتنی 
 • Sizin imanınıza bakan kişinin imana olan sevgisi soğur gider.
 • عشق او ز آورد ایمان بفسرد  ** چون به ایمان شما او بنگرد 
 • Sesi çirkin müezzinin,kafir ülkesinde ezan okuması ve bir kafirin ona hediye vermesi
 • حکایت آن مذن زشت آواز کی در کافرستان بانگ نماز داد و مرد کافری او را هدیه داد 
 • Bir müezzin vardı,sesi pek çirkindi.Kafir ülkesinde ezan okurdu.
 • یک مذن داشت بس آواز بد  ** در میان کافرستان بانگ زد 
 • Ezan okuma,savaş çıkar,düşmanlık uzar dedilerse de.
 • چند گفتندش مگو بانگ نماز  ** که شود جنگ و عداوتها دراز 
 • İnat etti,pervasızca o kafir ülkesinde ezan okumaya koyuldu.
 • او ستیزه کرد و پس بی‌احتراز  ** گفت در کافرستان بانگ نماز 
 • Halk,umumi bir kargaşalıktan korkarken bir de baktılar,elinde bir elbise,kafirin biri çıka geldi. 3370
 • خلق خایف شد ز فتنه‌ی عامه‌ای  ** خود بیامد کافری با جامه‌ای 
 • Dostlar gibi eline mum ve helva almış,öyle bir latif elbiseyi hediye getiriyordu.
 • شمع و حلوا با چنان جامه‌ی لطیف  ** هدیه آورد و بیامد چون الیف