English    Türkçe    فارسی   

6
1033-1057

 • Ebubekir, o kâfirin, hırsı yatışıncaya, gönlü razı oluncaya kadar da para verip Bilâl’i satın aldı.
 • یک نصاب نقره هم بر وی فزود  ** تا که راضی گشت حرص آن جهود 
 • Bu alışverişte Sıddıyk aldandı sanarak kâfir gülmeye koyuldu
 • خندیدن جهود و پنداشتن کی صدیق مغبونست درین عقد 
 • O taş yürekli kâfir acıklanarak, eğlenerek, alay ederek bir kahkaha attı.
 • قهقهه زد آن جهود سنگ‌دل  ** از سر افسوس و طنز و غش و غل 
 • Sıddıyk dedi ki: Bu kahkaha neden? Herif cevap vereceği yerde büsbütün gülmeye kahkahasını arttırmaya başladı. 1035
 • گفت صدیقش که این خنده چه بود  ** در جواب پرسش او خنده فزود 
 • Dedi ki: Bu kara köleyi almaya bu kadar düşmesen, bu kadar sevdalanmasan,
 • گفت اگر جدت نبودی و غرام  ** در خریداری این اسود غلام 
 • Ben de ısrar etmezdim , bu verdiğin paranın onda biriyle almış olurdun.
 • من ز استیزه نمی‌جوشیدمی  ** خود به عشر اینش بفروشیدمی 
 • Bence o yarım akça bile etmez. Fakat pahasını bağıra çağıra sen arttırdın.
 • کو به نزد من نیرزد نیم دانگ  ** تو گران کردی بهایش را به بانگ 
 • Sıddıyk, a ahmak diye cevap verdi, çocuk gibi bir cevize karşılık bir inci verdin.
 • پس جوابش داد صدیق ای غبی  ** گوهری دادی به جوزی چون صبی 
 • Bence o iki cihana değer. Ben cana bakıyorum sen renge bakıyorsun. 1040
 • کو به نزد من همی‌ارزد دو کون  ** من به جانش ناظرستم تو بلون 
 • O kızıl altın, fakat şu ahmaklar yurdunda oturanların hasedi yüzünden kara görünmede.
 • زر سرخست او سیه‌تاب آمده  ** از برای رشک این احمق‌کده 
 • Cisimlerin şu yedi rengini gören baş gözü, bu perde ardından o ruhu göremez.
 • دیده‌ی این هفت رنگ جسمها  ** در نیابد زین نقاب آن روح را 
 • Eğer satışta biraz daha nekeslik etseydin bütün malımı mülkümü verirdim.
 • گر مکیسی کردیی در بیع بیش  ** دادمی من جمله ملک و مال خویش 
 • Daha ziyade üstüne düşseydin başkalarından bir etek dolusu altın borç alır, onu da verirdim.
 • ور مکاس افزودیی من ز اهتمام  ** دامنی زر کردمی از غیر وام 
 • Fakat bedava buldun da ucuz verdin. Hokkayı açıp da içindeki inciyi görmedin. 1045
 • سهل دادی زانک ارزان یافتی  ** در ندیدی حقه را نشکافتی 
 • Cahilliğinden üstü kapalın okkayı verdin, yakında görürsün sen ne zarara girdin!
 • حقه سربسته جهل تو بداد  ** زود بینی که چه غبنت اوفتاد 
 • Lâl dolu hokkayı yele verdin. Zenci gibi kara yüzlü oluşuna da seviniyorsun.
 • حقه‌ی پر لعل را دادی به باد  ** هم‌چو زنگی در سیه‌رویی تو شاد 
 • Sonunda çok eyvah dersin. Hiçbir kimse bahtı, devleti satar mı?
 • عاقبت وا حسرتا گویی بسی  ** بخت ودولت را فروشد خود کسی 
 • Baht sana köle elbiselerini bürünmüş de gelmişti. Fakat talihsiz gözün, zâhirden başka bir şey görmedi ki.
 • بخت با جامه‌ی غلامانه رسید  ** چشم بدبختت به جز ظاهر ندید 
 • O sana kulluğunu gösterdi, fakat çirkin huyun onunla hileye, düzene girişti. 1050
 • او نمودت بندگی خویشتن  ** خوی زشتت کرد با او مکر و فن 
 • A herzevekil bu bedeni ak, gönlü kara köleyi puta taparcasına al bakalım.
 • این سیه‌اسرار تن‌اسپید را  ** بت‌پرستانه بگیر ای ژاژخا 
 • Bu senin, o da benim. İkimiz kârlıyız a kâfir. Senin dinin senin, benimki benim!
 • این ترا و آن مرا بردیم سود  ** هین لکم دین ولی دین ای جهود 
 • Puta tapanların lâyığı budur zaten. Çulu atlas olur atı sopa.
 • خود سزای بت‌پرستان این بود  ** جلش اطلس اسپ او چوبین بود 
 • Kâfirlerin mezarı gibi dumanla ateşle doludur içi, fakat dışarısı yüzlerce nakışla, ziynetle bezenmiştir.
 • هم‌چو گور کافران پر دود و نار  ** وز برون بر بسته صد نقش و نگار 
 • Zâlimlerim malları gibi hani. Dışarıdan güzel görünür ama hakikatte mazlûm kanıdır, vebalidir. 1055
 • هم‌چو مال ظالمان بیرون جمال  ** وز درونش خون مظلوم و وبال 
 • Münafık gibi görünüşte orucu, namazı görünür de hakikatte otsuz, çimensiz kapkara topraktır.
 • چون منافق از برون صوم و صلات  ** وز درون خاک سیاه بی‌نبات 
 • Gar gur edip duran boş buluta benzer. Ondan ne yeryüzünde bir fayda vardır, ne buğdaya bir kuvvet.
 • هم‌چو ابری خالیی پر قر و قر  ** نه درو نفع زمین نه قوت بر