English    Türkçe    فارسی   

6
1264-1288

 • Ne iştesin sen? Seni ne diye satın alsınlar? Ne kuşusun sen? Seni ne diye yesinler?
 • در چه کاری تو و بهر چت خرند  ** تو چه مرغی و ترا با چه خورند 
 • Bu değer bilmezlerin dükkânından vazgeç, yücel “Allah satın alır” ihsanının dükkânına gel! 1265
 • زین دکان با مکاسان برتر آ  ** تا دکان فضل که الله اشتری 
 • Köhneliğinden kimsenin almadığı o kumaşı o kerem sahibi alır.
 • کاله‌ای که هیچ خلقش ننگرید  ** از خلاقت آن کریم آن را خرید 
 • Onun yanında hiçbir kalp red edilmez; çünkü alış verişten kâr beklemez ki.
 • هیچ قلبی پیش او مردود نیست  ** زانک قصدش از خریدن سود نیست 
 • Kocakarının hikâyesi
 • رجوع به داستان آن کمپیر 
 • O bunak sokağa bir gelin gibi çıkmak istedi; o azgın karı, kaşlarını yoldu.
 • چون عروسی خواست رفتن آن خریف  ** موی ابرو پاک کرد آن مستخیف 
 • Yanağını, yüzünü, ağzını güzelleştirip süslenmek için aynanın önüne oturdu.
 • پیش رو آیینه بگرفت آن عجوز  ** تا بیاراید رخ و رخسار و پوز 
 • 1270.Yüzüne neşeyle birkaç kere allık sürdü; fakat pörsümüş suratını bir türlü boya tutmadı. 1270
 • چند گلگونه بمالید از بطر  ** سفره‌ی رویش نشد پوشیده‌تر 
 • Kuran’ın aşır başlarındaki tezhipleri kesti, pis mundar suratına yapıştırdı.
 • عشرهای مصحف از جا می‌برید  ** می‌بچفسانید بر رو آن پلید 
 • Bu suretle yüzünün buruşuklarını örtmek, güzeller halkasına yüzük taşı olmak istiyordu.
 • تا که سفره‌ی روی او پنهان شود  ** تا نگین حلقه‌ی خوبان شود 
 • O tezhipli yerleri yapıştırdıkça yapıştırıyor, fakat çarşafını giydi mi hepsi yere düşüyordu.
 • عشرها بر روی هر جا می‌نهاد  ** چونک بر می‌بست چادر می‌فتاد 
 • Yine onları alıp tükürüklüyor, yüzüne yapıştırıyor,
 • باز او آن عشرها را با خدو  ** می‌بچفسانید بر اطراف رو 
 • Fakat yine çarşafına büründü mü hepsi, yere dökülüyordu. 1275
 • باز چادر راست کردی آن تکین  ** عشرها افتادی از رو بر زمین 
 • Bir hayli çalıştı, çabaladı. Nihayet şeytana yüzlerce lânet dedi.
 • چون بسی می‌کرد فن و آن می‌فتاد  ** گفت صد لعنت بر آن ابلیس باد 
 • Bu sözü der demez İblis göründü de dedi ki: A kademsiz kadit olmuş, kurumuş, kokmuş kahpe!
 • شد مصور آن زمان ابلیس زود  ** گفت ای قحبه‌ی قدید بی‌ورود 
 • Ben bütün ömrümde bunu düşünmediğim gibi senden başka da bu işi yapan kahpe görmedim.
 • من همه عمر این نیندیشیده‌ام  ** نه ز جز تو قحبه‌ای این دیده‌ام 
 • Kötülükte acayip bir tohum ektin, âlemde musaf bırakmadın.
 • تخم نادر در فضیحت کاشتی  ** در جهان تو مصحفی نگذاشتی 
 • Sen şeytan ordusunda yüz tane şeytan ordususun. A pis kocakarı, bırak beni! 1280
 • صد بلیسی تو خمیس اندر خمیس  ** ترک من گوی ای عجوزه‌ی دردبیس 
 • Yüzün elma gibi kızarsın diye kitap bilgisinden nice aşirler çaldın.
 • چند دزدی عشر از علم کتاب  ** تا شود رویت ملون هم‌چو سیب 
 • Satmak ve onlarla kendine şeref ve mevki satın almak için Allah erlerinin nice sözlerini aşırdın.
 • چند دزدی حرف مردان خدا  ** تا فروشی و ستانی مرحبا 
 • Fakat eğreti renk senin yüzünü kızartmadı. Hurma ağacına bağlanan dal, hurma vazifesini görmedi.
 • رنگ بر بسته ترا گلگون نکرد  ** شاخ بر بسته فن عرجون نکرد 
 • Sonunda ölüm çarşafı gelip seni bürüdü mü bütün bu ziynetler, yanağından düştü.
 • عاقبت چون چادر مرگت رسد  ** از رخت این عشرها اندر فتد 
 • O göç zamanının “Hadi... kalk, kalk” sesi geldi mi bütün dedikodular yok olur gider. 1285
 • چونک آید خیزخیزان رحیل  ** گم شود زان پس فنون قال و قیل 
 • Sükût âlemi gelir çatar. Bari sen, o gelmeden sus. Vay o kişiye ki ölümle ünsiyeti yoktur!
 • عالم خاموشی آید پیش بیست  ** وای آنک در درون انسیش نیست 
 • Gönlünü bir iki günceğiz cilâla da o aynayı kendine defter edin.
 • صیقلی کن یک دو روزی سینه را  ** دفتر خود ساز آن آیینه را 
 • Sahip kıran Yusuf’un sayesinde Züleyha yeni baştan gençleşti.
 • که ز سایه‌ی یوسف صاحب‌قران  ** شد زلیخای عجوز از سر جوان