English    Türkçe    فارسی   

6
1532-1556

 • Bundan sonra anlaşılması güç, karışık bir söz vardır. Sen, Süleyman’la bulun, şeytanlara karışma.
 • بعد ازین حرفیست پیچاپیچ و دور  ** با سلیمان باش و دیوان را مشور 
 • Yine sofi ile kadı hikâyesine gel, o zayıf ve perişan, fakat zalim adamın hikâyesini anlat.
 • هین حدیث صوفی و قاضی بیار  ** وان ستمکار ضعیف زار زار 
 • Kadı dedi ki: Oğul, önce tavanı durdur da ondan sonra ona hayır, şer bir resim yapayım.
 • گفت قاضی ثبت العرش ای پسر  ** تا برو نقشی کنم از خیر و شر 
 • Vuran nerede? Vurduğu yer neresi? Yahu, bu, hastalıkla bir hayal olmuş! 1535
 • کو زننده کو محل انتقام  ** این خیالی گشته است اندر سقام 
 • Şeriat,dirilerle zenginler içindir. Hiç mezardaki ölülere şeriat hükümleri tatbik edilebilir mi?
 • شرع بهر زندگان و اغنیاست  ** شرع بر اصحاب گورستان کجاست 
 • Yoklukla kendilerinden geçmiş olanlar, o ölülerden yüz kat daha ölüdür.
 • آن گروهی کز فقیری بی‌سرند  ** صد جهت زان مردگان فانی‌تراند 
 • Ölü, bir kere ölmüş, bu âlemden geçip gitmiştir. Halbuki sofiler, yüz taraftan ölmüşlerdir.
 • مرده از یک روست فانی در گزند  ** صوفیان از صد جهت فانی شدند 
 • Ölüm, bir kere öldürülmedir. Halbuki bu, üç yüz ölümdür, her birine de sayısız diyet vardır.
 • مرگ یک قتلست و این سیصد هزار  ** هر یکی را خونبهایی بی‌شمار 
 • Allah, bunları defalarla öldürmüştür ama diyetleri için de ambarlar dökmüştür. 1540
 • گرچه کشت این قوم را حق بارها  ** ریخت بهر خونبها انبارها 
 • Bunların her biri hakikat âleminde Circis’e benzerler. Altmış kere öldürülmüşler, altmış kere dirilmişlerdir.
 • هم‌چو جرجیس‌اند هر یک در سرار  ** کشته گشته زنده گشته شصت بار 
 • Bu çeşit adam, ihsan sahibi kılıcın zevkiyle öldürülmüştür; fakat bir kere daha vur diye yanar, sızlanır durur.
 • کشته از ذوق سنان دادگر  ** می‌بسوزد که بزن زخمی دگر 
 • Vallahi şehit olan, o canlar bağışlayan varlığın aşkıyla ikinci defa öldürülmeye öyle bir âşıktır ki!
 • والله از عشق وجود جان‌پرست  ** کشته بر قتل دوم عاشق‌ترست 
 • Kadı dedi ki: Ben dirilere hükmederim, mezarlıkta yatan ölülere değil.
 • گفت قاضی من قضادار حیم  ** حاکم اصحاب گورستان کیم 
 • Bu, görünüşte mezarda alçalmış, ölü değil ama mezarlar onun varlığında gizli. 1545
 • این به صورت گر نه در گورست پست  ** گورها در دودمانش آمدست 
 • Mezarda ölüyü çok gördün, bir de ölüde mezarı gör ey kör adam.
 • بس بدیدی مرده اندر گور تو  ** گور را در مرده بین ای کور تو 
 • Bir mezardan üstüne bir kerpiç düşse ne yaparsın, akıllılar kalkarlar, mezardan dâvacı olurlar mı?
 • گر ز گوری خشت بر تو اوفتاد  ** عاقلان از گور کی خواهند داد 
 • Ölüye kızıp da kinlenmeye, öç almaya kalkışma. Hamam duvarındaki resimle kavgaya girişme.
 • گرد خشم و کینه‌ی مرده مگرد  ** هین مکن با نقش گرمابه نبرد 
 • Şükret ki sana bir diri vurmadı. Çünkü dirinin reddettiğini Allah da reddeder.
 • شکر کن که زنده‌ای بر تو نزد  ** کانک زنده رد کند حق کرد رد 
 • Dirilerin kızgınlığı, Allah kızgınlığıdır, Allah zahmıdır. Çünkü o dışı temiz kişi, Allahyla diridir. 1550
 • خشم احیا خشم حق و زخم اوست  ** که به حق زنده‌ست آن پاکیزه‌پوست 
 • Allah onu öldürmüş, ayağından üflemiş, çabucak kasap gibi derisini yüzmüştür.
 • حق بکشت او را و در پاچه‌ش دمید  ** زود قصابانه پوست از وی کشید 
 • Allah’nın üfürmesi, ona ebedî olarak kalır. Allahnın üfürmesi kasabın üfürmesine benzemez.
 • نفخ در وی باقی آمد تا مب  ** نفخ حق نبود چو نفخه‌ی آن قصاب 
 • Fakat Allah üfürmesiyle kasap üfürmesi arasında çok fark vardır. Bu, baştan aşağıya kadar lûtuftur, kemaldir, öbürü tamamıyla ayıp ve ar.
 • فرق بسیارست بین النفختین  ** این همه زینست و آن سر جمله شین 
 • Bu dirilik,o üfürmeyle mahvolmuştur; o dirilik, o üfürmeyle gelmiştir, ebedîdir.
 • این حیات از وی برید و شد مضر  ** وان حیات از نفخ حق شد مستمر 
 • 1555.Bu soluk, o soluk değildir ki söze sığsın, anlatılabilsin. Kendine gel de şu kuyunun dibinden köşkün üstüne çık, yücel! 1555
 • این دم آن دم نیست کاید آن به شرح  ** هین بر آ زین قعر چه بالای صرح 
 • Bunu eşeğe bindirmenin şeriatta yeri yok. Sopanın resmini eşeğe bindiren var mıdır hiç?
 • نیستش بر خر نشاندن مجتهد  ** نقش هیزم را کسی بر خر نهد