English    Türkçe    فارسی   

6
1694-1718

 • Terzi, kumaştan bir parça çalıp oyluğunun altına gizledi. Allah’dan başka kimsecikler görmedi.
 • پاره‌ای دزدید و کردش زیر ران  ** از جز حق از همه احیا نهان 
 • Allah, her şeyi görür ama huyu, örtmektir. Fakat haddini aştın mı açan da odur ha! 1695
 • حق همی‌دید آن ولی ستارخوست  ** لیک چون از حد بری غماز اوست 
 • Türk, onun masallarının lezzetinden giriştiği bahsi tamamen unuttu.
 • ترک را از لذت افسانه‌اش  ** رفت از دل دعوی پیشانه‌اش 
 • Atlas neymiş, bahis neymiş, rehin ne? Türk, o terzi beyinin lâtifesine kapıldı gitti, âdeta sarhoş oldu, kendinden geçti.
 • اطلس چه دعوی چه رهن چه  ** ترک سرمستست در لاغ اچی 
 • Allah için olsun, lâtifelerin canıma gıda oldu, gülünecek bir şey daha söyle diye yalvardı.
 • لابه کردش ترک کز بهر خدا  ** لاغ می‌گو که مرا شد مغتذا 
 • O hain gülünecek bir şey daha söyledi. Türk kahkahasından sırt üstü yere yıkıldı.
 • گفت لاغی خندمینی آن دغا  ** که فتاد از قهقهه او بر قفا 
 • Gafil Türk, gülüp dururken terzi kumaştan bir parça daha çalıp gömleğinin yakasından koynuna soktu. 1700
 • پاره‌ای اطلس سبک بر نیفه زد  ** ترک غافل خوش مضاحک می‌مزد 
 • Hıta’lı Türk, üçüncü defa, Allah aşkına gülünç bir şey daha söyle dedi.
 • هم‌چنین بار سوم ترک خطا  ** گفت لاغی گوی از بهر خدا 
 • Terzi, ikinci lâtifesinden daha gülünç bir şey söyledi, Türkü tamamı ile avladı.
 • گفت لاغی خندمین‌تر زان دو بار  ** کرد او این ترک را کلی شکار 
 • Gözü kapanmış, aklı gitmiş şaşırmış kalmış, bahse giriştiği halde kahkahayla sarhoş olmuştu.
 • چشم بسته عقل جسته مولهه  ** مست ترک مدعی از قهقهه 
 • Bu sırada Türkün gülmesinden meydanı boş bulup kumaştan bir parça daha çaldı.
 • پس سوم بار از قبا دزدید شاخ  ** که ز خنده‌ش یافت میدان فراخ 
 • Hıta’lı Türk, ustadan dördüncü defa olarak yine gülünç bir şey isteyince, 1705
 • چون چهارم بار آن ترک خطا  ** لاغ از آن استا همی‌کرد اقتضا 
 • Herif rahme geldi, hilesini,düzenini başkalarına yapmaya niyetlenip,
 • رحم آمد بر وی آن استاد را  ** کرد در باقی فن و بیداد را 
 • Amma da gülünecek şeye harîs ha dedi, zararından, ziyanından haberi bile yok.
 • گفت مولع گشت این مفتون درین  ** بی‌خبر کین چه خسارست و غبین 
 • Türk, ustayı öperek; Allah aşkına bir hikâye daha söyle diye yalvarıyordu.
 • بوسه‌افشان کرد بر استاد او  ** که بمن بهر خدا افسانه گو 
 • Ey masal, hikâye olmuş, varlıktan geçmiş adam, masalı ne zamana kadar deneyeceksin?
 • ای فسانه گشته و محو از وجود  ** چند افسانه بخواهی آزمود 
 • Senden daha ziyade gülünecek masal yok. Yıkık kabrinin başına git de bir güzelce dur. 1710
 • خندمین‌تر از تو هیچ افسانه نیست  ** بر لب گور خراب خویش ایست 
 • Ey bilgisizlik ve şüphe mezarına düşmüş kişi, feleğin lâtifesini, masalını niceye bir arayacaksın?
 • ای فرو رفته به گور جهل و شک  ** چند جویی لاغ و دستان فلک 
 • Ne vaktedek şu cihanın işvesini tadacaksın? Ne aklın düzenin de kaldı, ne canın.
 • تا بکی نوشی تو عشوه‌ی این جهان  ** که نه عقلت ماند بر قانون نه جان 
 • Hor ve zalim bir arkadaş olan şu felek, senin gibi yüz binlerce kişinin yüz suyunu döktü.
 • لاغ این چرخ ندیم کرد و مرد  ** آب روی صد هزاران چون تو برد 
 • Herkesin terzisi olan felek, yüz yaşındaki ham bebeklerin elbiselerini yırtar, diker!
 • می‌درد می‌دوزد این درزی عام  ** جامه‌ی صدسالگان طفل خام 
 • Lâtifesi, bahçelere bir letafet verir ama kış gelince verdiğin şeylerin hepsini yele verir! 1715
 • لاغ او گر باغها را داد داد  ** چون دی آمد داده را بر باد داد 
 • Halbuki ihtiyar oğlancıklar, ihtiyaçları yüzünden onun kutlu, kutsuz devriyle alay etmek, eğlenmek için önüne oturmuşlardır!
 • پیره‌طفلان شسته پیشش بهر کد  ** تا به سعد و نحس او لاغی کند 
 • Terzinin,kendine gel,sus,yoksa bir gülünecek şey daha söylersem kaftanın dar gelir demesi.
 • گفتن درزی ترک را هی خاموش کی اگر مضاحک دگر گویم قبات تنگ آید 
 • Terzi dedi ki: A hadım ağası, vazgeç. Bir lâtife daha söylersem vay haline.
 • گفت درزی ای طواشی بر گذر  ** وای بر تو گر کنم لاغی دگر 
 • Sonra kaftanın dapdaracık olur. Hiç kimse kendi kendine böyle iş işler mi?
 • پس قبایت تنگ آید باز پس  ** این کند با خویشتن خود هیچ کس