English    Türkçe    فارسی   

6
1983-2007

 • Ey aşk mezhebine giren, yüzünü kendine çevir. Sana meftun olan, senden başkası değildir.
 • روی در روی خود آر ای عشق‌کیش  ** نیست ای مفتون ترا جز خویش خویش 
 • O adamda kendini kıble yapmış, dua edip durmuştu. “İnsan ancak çalıştığını elde eder.”
 • قبله از دل ساخت آمد در دعا  ** لیس للانسان الا ما سعی 
 • Bundan önce bir cevap duymadan yıllarca dua etmişti. 1985
 • پیش از آن کو پاسخی بشنیده بود  ** سالها اندر دعا پیچیده بود 
 • İcabet edilmeden dua ediyor, Allah kereminden “Lebbeyk” sesini gizli olarak işitiyordu.
 • بی‌اجابت بر دعاها می‌تنید  ** از کرم لبیک پنهان می‌شنید 
 • O illetli adam, ulu yaratıcının cömertliğine güvendiğinden tefsiz oynuyordu.
 • چونک بی‌دف رقص می‌کرد آن علیل  ** ز اعتماد جود خلاق جلیل 
 • Ona ne bir hatif sesi gelmişti, ne bir haberci ulaşmıştı. Ümit kulağı, “Lebbeyk” sesiyle doluydu ama.
 • سوی او نه هاتف و نه پیک بود  ** گوش اومیدش پر از لبیک بود 
 • Ümidi, dilsiz, sessiz “gel” demekteydi. O dâvet, gönlünden usancı silip süpürüyordu.
 • بی‌زبان می‌گفت اومیدش تعال  ** از دلش می‌روفت آن دعوت ملال 
 • Dama gelmeyi öğrenen güvercini çağırma, kov, o bir yere gidemez, kanadı bağlıdır. 1990
 • آن کبوتر را که بام آموختست  ** تو مخوان می‌رانش کان پر دوختست 
 • Ey hak Ziyası Hüsameddin, onu kovsan da seninle buluştuğu için can kanadı bitmiştir;
 • ای ضیاء الحق حسام‌الدین برانش  ** کز ملاقات تو بر رستست جانش 
 • Kovsan da can kuşu, sebepsiz olarak senin damının etrafında döner dolaşır.
 • گر برانی مرغ جانش از گزاف  ** هم بگرد بام تو آرد طواف 
 • Onun yiyeceği ,içeceği, konacağı yer, hep senin damındır. Yücelerde kanat çırpar ama tuzağına âşıktır.
 • چینه و نقلش همه بر بام تست  ** پر زنان بر اوج مست دام تست 
 • Hattâ ruh, bir an hırsızlamacasına o fütuhattan dolayı sana şükretmese, münkir olsa.
 • گر دمی منکر شود دزدانه روح  ** در ادای شکرت ای فتح و فتوح 
 • Durup dinlenmeden kin güden aşk sahnesi, derhal o inkâr eden göğüse ateş dolu bir leğen koyuverir. 1995
 • شحنه‌ی عشق مکرر کینه‌اش  ** طشت آتش می‌نهد بر سینه‌اش 
 • Aya gel, tozdan vazgeç. Aşk padişahı seni çağırmada, çabuk dön der.
 • که بیا سوی مه و بگذر ز گرد  ** شاه عشقت خواند زوتر باز گرد 
 • Ben, güvercin gibi sarhoşçasına bu damın, bu güvercinliğin etrafında kanat çırpmaktayım.
 • گرد این بام و کبوترخانه من  ** چون کبوتر پر زنم مستانه من 
 • Aşk Cebrailiyim, Sidre’m sensin. İlletliyim, Meryem oğlu İsa sensin bana.
 • جبرئیل عشقم و سدره‌م توی  ** من سقیمم عیسی مریم توی 
 • O inciler saçan denizi coştur. Şu hastayı bu gün bir hoşça sor, soruştur!
 • جوش ده آن بحر گوهربار را  ** خوش بپرس امروز این بیمار را 
 • Çünkü sen, onunsun, deniz de onundur. Bu an, onun nöbet zamanıdır ama aldırma. 2000
 • چون تو آن او شدی بحر آن اوست  ** گرچه این دم نوبت بحران اوست 
 • Zaten bu, onun meydana getirdiği bir feryattan ibarettir. Yarabbi, sen gizli olanı koru, onu meydana çıkarma.
 • این خود آن ناله‌ست کو کرد آشکار  ** آنچ پنهانست یا رب زینهار 
 • Ney gibi iki ağzımız var. Bir ağız, onun dudaklarında gizli.
 • دو دهان داریم گویا هم‌چو نی  ** یک دهان پنهانست در لبهای وی 
 • Öbür ağız, size görünmede, feryat etmede, havaya bir hay huydur salmada.
 • یک دهان نالان شده سوی شما  ** های هویی در فکنده در هوا 
 • Fakat can gözü açık olan bilir ki bu baştan çıkan feryat da o baştan çıkmadadır.
 • لیک داند هر که او را منظرست  ** که فغان این سری هم زان سرست 
 • Neyin bu feryadı, onun soluklarından. Ruhun hay huyu, onun hay huylarından. 2005
 • دمدمه‌ی این نای از دمهای اوست  ** های هوی روح از هیهای اوست 
 • Ney, onun dudakları ile hemdem olmasaydı âlemi şekerle doldurabilir miydi?
 • گر نبودی با لبش نی را سمر  ** نی جهان را پر نکردی از شکر 
 • Kiminle yattın, hangi tarafından kalktın da böyle deniz gibi coşup köpürmedesin?
 • با کی خفتی وز چه پهلو خاستی  ** که چنین پر جوش چون دریاستی