English    Türkçe    فارسی   

6
2237-2261

 • Candan böyle bir ateş yalımlandı mı ne hayale aman vardır ne hakikate.
 • نه خیال و نه حقیقت را امان  ** زین چنین آتش که شعله زد ز جان 
 • O, her aslanın, her tilkinin düşmanıdır. “her şey helâk olur, ancak onun hakikati bâkidir.”
 • خصم هر شیر آمد و هر روبه او  ** کل شیء هالک الا وجهه 
 • Onun hakikatine var, varlığından geç. “Bismi” deki elif gibi kelimede kaybol.
 • در وجوه وجه او رو خرج شو  ** چون الف در بسم در رو درج شو 
 • O elif, Bismi’de gizlenmiştir. O, hem Bismi’de vardır, hem yoktur. 2240
 • آن الف در بسم پنهان کرد ایست  ** هست او در بسم و هم در بسم نیست 
 • Böyle ulanmak için hazfedildi mi kelimede yok olur.
 • هم‌چنین جمله‌ی حروف گشته مات  ** وقت حذف حرف از بهر صلات 
 • O, ulanma içindir, be harfiyle sin harfi, onunla birbirine ulanmıştır. Fakat be harfiyle sin harfinin ulanması, elifin bulanmasına razı olmaz.
 • از صله‌ست و بی و سین زو وصل یافت  ** وصل بی و سین الف را بر نتافت 
 • Bu ulanmada, bu buluşmada bir harf bile sığmazsa artık sözü kısa kesmem lâzım benim.
 • چونک حرفی برنتابد این وصال  ** واجب آید که کنم کوته مقال 
 • Bir harf bile sin’le be’yi ayırıyor. Burada susmak, en lüzumlu bir şey.
 • چون یکی حرفی فراق سین و بیست  ** خامشی اینجا مهمتر واجبیست 
 • Elif, varlığından yok olmuştur ama o harfi olmaksızın da be’yle sin, elifi söyler durur. 2245
 • چون الف از خود فنا شد مکتنف  ** بی و سین بی او همی‌گویند الف 
 • “Sen atmadın attığın vakit, o attı” âyeti Peygamberin varlığı olmadan inmiştir. Peygamber de kendi varlığından geçmiş, susmuş, Tanrı diliyle söylemeye koyulmuştur da ondan sonra “Allah dedi” demiştir.
 • ما رمیت اذ رمیت بی ویست  ** هم‌چنین قال الله از صمتش بجست 
 • İlâç, ilâç olarak kaldıkça tesirsizdir. Fakat içildi, yendi de varlığından geçti mi tesir eder.
 • تا بود دارو ندارد او عمل  ** چونک شد فانی کند دفع علل 
 • Ormanlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa yine Mesnevi’nin biteceğini umma.
 • گر شود بیشه قلم دریا مداد  ** مثنوی را نیست پایانی امید 
 • Toprak oldukça ve kerpiç dökücü, toprağı karıp dört sopadan meydana gelen kalıba döktükçe bu kitabın şiiri de uzar gider.
 • چارچوب خشت‌زن تا خاک هست  ** می‌دهد تقطیع شعرش نیز دست 
 • Hatt3a toprak kalmasa, yapılan kerpiç kurusa yine onun denizi coşar, köpürür... Köpüklerden toprak düzer. 2250
 • چون نماند خاک و بودش جف کند  ** خاک سازد بحر او چون کف کند 
 • Orman kalmasa, ağaçlar tükense ormanlık, bu sefer denizin içinden biter, baş gösterir.
 • چون نماند بیشه و سر در کشد  ** بیشه‌ها از عین دریا سر کشد 
 • Onun için sıkıntıları gideren o zat, “Bizim denizimizden zuhur eden sözleri rivayet edin. Bu hususta size bir teklif yoktur” dedi.
 • بهر این گفت آن خداوند فرج  ** حدثوا عن بحرنا اذ لا حرج 
 • Denizden dön, yüzünü karaya ko. Oyundan oyuncaktan bahset, çocuğa bu daha iyi!
 • باز گرد از بحر و رو در خشک نه  ** هم ز لعبت گو که کودک‌راست به 
 • Çocukluğunda oyunla oynarsa da yavaş yavaş akıl denizine âşina olur, o denize dalar, yüzer.
 • تا ز لعبت اندک اندک در صبا  ** جانش گردد با یم عقل آشنا 
 • Çocuk, oyunla akıllanır, oynaya oynaya aklı başına gelir onun. Oyun, görünüşte akla uymaz ama iş böyledir işte: 2255
 • عقل از آن بازی همی‌یابد صبی  ** گرچه با عقلست در ظاهر ابی 
 • Deli çocuk, oyun oynar mı? Cüzü lâzım ki külle dönsün.
 • کودک دیوانه بازی کی کند  ** جزو باید تا که کل را فی کند 
 • Kubbe ve define hikâyesi
 • رجوع کردن به قصه‌ی قبه و گنج 
 • İşte o yoksulun hayali, riyasız olarak gel, gel demekle beni âciz bıraktı.
 • نک خیال آن فقیرم بی‌ریا  ** عاجز آورد از بیا و از بیا 
 • Onun sesini sen duymazsın ama ben duyarım. Çünkü gizlilik âleminde onun sırdaşıyım ben.
 • بانگ او تو نشنوی من بشنوم  ** زانک در اسرار همراز ویم 
 • Onu define arıyor sanma. Define kendisi. Dost, mânada dosttan başka bir şey olabilir mi?
 • طالب گنجش مبین خود گنج اوست  ** دوست کی باشد به معنی غیر دوست 
 • Her lâhza o, kendisine secde etmede. Yüzünü görmek için önüne bir ayna koymuş secde ediyor. 2260
 • سجده خود را می‌کند هر لحظه او  ** سجده پیش آینه‌ست از بهر رو 
 • Aynada hakikati bir habbecik görseydi ondan bir hayalden başka bir şey kalmazdı.
 • گر بدیدی ز آینه او یک پشیز  ** بی‌خیالی زو نماندی هیچ چیز