English    Türkçe    فارسی   

6
321-345

 • Tanesi meydandadır da tuzağı gizlidir. Önce onun sana nimet verişi hoş görünür ama sonu öyle değil!
 • آشکارا دانه پنهان دام او  ** خوش نماید ز اولت انعام او 
 • Bu aldanış,yalnız o Hintli köleye ait değildir. Allah’nın koruduğu kişiden başka herkes,böyle bir aldanışa uğrar.
 • در بیان آنک این غرور تنها آن هندو را نبود بلک هر آدمیی به چنین غرور مبتلاست در هر مرحله‌ای الا من عصم الله 
 • Ona ulaştın mı eyvahlar olsun sana. Nedamete düşer, ne kadar zarı zarı ağlarsın.
 • چون بپیوستی بدان ای زینهار  ** چند نالی در ندامت زار زار 
 • Fakat beylik, vezirlik ve padişahlık adı, hakikatte ölümdür, derttir, can vermedir.
 • نام میری و وزیری و شهی  ** در نهانش مرگ و درد و جان‌دهی 
 • Kul ol da yeryüzünde at gibi yürü. Cenaze gibi kimsenin boynuna binme.
 • بنده باش و بر زمین رو چون سمند  ** چون جنازه نه که بر گردن برند 
 • Allah nimetine küfranda bulunan, ister ki herkes, kendisini yüklesin de ölüyü mezara götürür gibi götürsünler. 325
 • جمله را حمال خود خواهد کفور  ** چون سوار مرده آرندش به گور 
 • Rüyada kimi tabuta binmiş, götürülüyor görürsen yüce mertebeli büyük mevkili bir adam olur.
 • بر جنازه هر که را بینی به خواب  ** فارس منصب شود عالی رکاب 
 • Çünkü o tabut, halkın boynuna bir yüktür. Bu büyükler de halkın boynuna yük korlar, yük olurlar.
 • زانک آن تابوت بر خلقست بار  ** بار بر خلقان فکندند این کبار 
 • Yükünü herkese yükleme, kendine yükle. Baş olmayı az iste, yoksulluk daha iyidir.
 • بار خود بر کس منه بر خویش نه  ** سروری را کم طلب درویش به 
 • Halkın boynuna binme de ayaklarına nikris illeti gelmesin.
 • مرکب اعناق مردم را مپا  ** تا نیاید نقرست اندر دو پا 
 • Sonunda iki elinle bu biniciliğin alnını karışlarsın, fakat şimdi bir şehre benzemedesin. Şehre benziyorsun ama hakikatte bir yıkık köysün sen! 330
 • مرکبی را که آخرش تو ده دهی  ** که به شهری مانی و ویران‌دهی 
 • Şimdi bir şehir görünürken varlığından bez de pılını pırtını yıkık yerde çözme.
 • ده دهش اکنون که چون شهرت نمود  ** تا نباید رخت در ویران گشود 
 • Şimdi yüzlerce bağa, bahçeye sahipken vazgeç varlıktan da âciz ve yıkık yere tapar bir hale gelmeyesin.
 • ده دهش اکنون که صد بستانت هست  ** تا نگردی عاجز و ویران‌پرست 
 • Peygamber, Allah’dan cenneti istiyorsan kimseden bir şey isteme.
 • گفت پیغامبر که جنت از اله  ** گر همی‌خواهی ز کس چیزی مخواه 
 • Kimseden bir şey istemezsen ben kefilim, cennete de girersin, Allahya da ulaşırsın dedi.
 • چون نخواهی من کفیلم مر ترا  ** جنت الماوی و دیدار خدا 
 • Bunu duyan sahabe de şu kefillik yüzünden öyle ayarı tam bir hale geldi ki bir gün ata binmiş, bir yere gidiyordu. 335
 • آن صحابی زین کفالت شد عیار  ** تا یکی روزی که گشته بد سوار 
 • Elinden kamçısı düştü. Attan inip kendisi aldı, kimseden istemedi.
 • تازیانه از کفش افتاد راست  ** خود فرو آمد ز کس آنرا نخواست 
 • Çünkü Allah, bir şey verdi mi iyidir, kimseye kötü bir şey vermez. O, bilir ve adamın dileğini insan istemeden verir.
 • آنک از دادش نیاید هیچ بد  ** داند و بی‌خواهشی خود می‌دهد 
 • Fakat Allah emri ile dilersen caizdir. Çünkü o çeşit istek, peygamberlerin yoludur.
 • ور به امر حق بخواهی آن رواست  ** آنچنان خواهش طریق انبیاست 
 • Sevgili emredince kötü kalmaz. Küfür onun için olursa iman kesilir.
 • بد نماند چون اشارت کرد دوست  ** کفر ایمان شد چون کفر از بهر اوست 
 • Onun emri ile olan kötülük, bütün âlem iyiliklerinden üstündür. 340
 • هر بدی که امر او پیش آورد  ** آن ز نیکوهای عالم بگذرد 
 • Sedefin kabuğu paralanırsa ilenme, onda yüz binlerce inci vardır.
 • زان صدف گر خسته گردد نیز پوست  ** ده مده که صد هزاران در دروست 
 • Bu sözün sonu gelmez, dön de padişaha gel. Doğan kuşuna benze.
 • این سخن پایان ندارد بازگرد  ** سوی شاه و هم‌مزاج بازگرد 
 • Halis altın gibi dükkâna çık da ilenmeden, kınamadan kurtul.
 • باز رو در کان چو زر ده‌دهی  ** تا رهد دستان تو از ده‌دهی 
 • Bir suret, gönüle girdi mi insan, sonunda nedamete düşer, o suretten bezer.
 • صورتی را چون بدل ره می‌دهند  ** از ندامت آخرش ده می‌دهند 
 • Sonunda herkes, kapıldığı suretten tövbe eder, fakat yine unutuş gelir, onu o yana çeker. 345
 • توبه می‌آرند هم پروانه‌وار  ** باز نسیان می‌کشدشان سوی کار