English    Türkçe    فارسی   

6
327-351

 • Çünkü o tabut, halkın boynuna bir yüktür. Bu büyükler de halkın boynuna yük korlar, yük olurlar.
 • زانک آن تابوت بر خلقست بار  ** بار بر خلقان فکندند این کبار 
 • Yükünü herkese yükleme, kendine yükle. Baş olmayı az iste, yoksulluk daha iyidir.
 • بار خود بر کس منه بر خویش نه  ** سروری را کم طلب درویش به 
 • Halkın boynuna binme de ayaklarına nikris illeti gelmesin.
 • مرکب اعناق مردم را مپا  ** تا نیاید نقرست اندر دو پا 
 • Sonunda iki elinle bu biniciliğin alnını karışlarsın, fakat şimdi bir şehre benzemedesin. Şehre benziyorsun ama hakikatte bir yıkık köysün sen! 330
 • مرکبی را که آخرش تو ده دهی  ** که به شهری مانی و ویران‌دهی 
 • Şimdi bir şehir görünürken varlığından bez de pılını pırtını yıkık yerde çözme.
 • ده دهش اکنون که چون شهرت نمود  ** تا نباید رخت در ویران گشود 
 • Şimdi yüzlerce bağa, bahçeye sahipken vazgeç varlıktan da âciz ve yıkık yere tapar bir hale gelmeyesin.
 • ده دهش اکنون که صد بستانت هست  ** تا نگردی عاجز و ویران‌پرست 
 • Peygamber, Allah’dan cenneti istiyorsan kimseden bir şey isteme.
 • گفت پیغامبر که جنت از اله  ** گر همی‌خواهی ز کس چیزی مخواه 
 • Kimseden bir şey istemezsen ben kefilim, cennete de girersin, Allahya da ulaşırsın dedi.
 • چون نخواهی من کفیلم مر ترا  ** جنت الماوی و دیدار خدا 
 • Bunu duyan sahabe de şu kefillik yüzünden öyle ayarı tam bir hale geldi ki bir gün ata binmiş, bir yere gidiyordu. 335
 • آن صحابی زین کفالت شد عیار  ** تا یکی روزی که گشته بد سوار 
 • Elinden kamçısı düştü. Attan inip kendisi aldı, kimseden istemedi.
 • تازیانه از کفش افتاد راست  ** خود فرو آمد ز کس آنرا نخواست 
 • Çünkü Allah, bir şey verdi mi iyidir, kimseye kötü bir şey vermez. O, bilir ve adamın dileğini insan istemeden verir.
 • آنک از دادش نیاید هیچ بد  ** داند و بی‌خواهشی خود می‌دهد 
 • Fakat Allah emri ile dilersen caizdir. Çünkü o çeşit istek, peygamberlerin yoludur.
 • ور به امر حق بخواهی آن رواست  ** آنچنان خواهش طریق انبیاست 
 • Sevgili emredince kötü kalmaz. Küfür onun için olursa iman kesilir.
 • بد نماند چون اشارت کرد دوست  ** کفر ایمان شد چون کفر از بهر اوست 
 • Onun emri ile olan kötülük, bütün âlem iyiliklerinden üstündür. 340
 • هر بدی که امر او پیش آورد  ** آن ز نیکوهای عالم بگذرد 
 • Sedefin kabuğu paralanırsa ilenme, onda yüz binlerce inci vardır.
 • زان صدف گر خسته گردد نیز پوست  ** ده مده که صد هزاران در دروست 
 • Bu sözün sonu gelmez, dön de padişaha gel. Doğan kuşuna benze.
 • این سخن پایان ندارد بازگرد  ** سوی شاه و هم‌مزاج بازگرد 
 • Halis altın gibi dükkâna çık da ilenmeden, kınamadan kurtul.
 • باز رو در کان چو زر ده‌دهی  ** تا رهد دستان تو از ده‌دهی 
 • Bir suret, gönüle girdi mi insan, sonunda nedamete düşer, o suretten bezer.
 • صورتی را چون بدل ره می‌دهند  ** از ندامت آخرش ده می‌دهند 
 • Sonunda herkes, kapıldığı suretten tövbe eder, fakat yine unutuş gelir, onu o yana çeker. 345
 • توبه می‌آرند هم پروانه‌وار  ** باز نسیان می‌کشدشان سوی کار 
 • Pervane gibi uzaktan o ateşi nur görür, yükünü o tarafa çeker.
 • هم‌چو پروانه ز دور آن نار را  ** نور دید و بست آن سو بار را 
 • Fakat geldi mi kanadı yanıp kaçar. Kaçar ama çocuklar gibi yine gelir, yaraya tuz eker.
 • چون بیامد سوخت پرش را گریخت  ** باز چون طفلان فتاد و ملح ریخت 
 • Yine zanna, tamaha düşer, derhal kendisini o ateşe atar.
 • بار دیگر بر گمان طمع سود  ** خویش زد بر آتش آن شمع زود 
 • Yine yanar, sıçrar. Fakat yine gönlündeki hırs, kendisine yandığını unutturur, sarhoş eder.
 • بار دیگر سوخت هم واپس بجست  ** باز کردش حرص دل ناسی و مست 
 • Hintli köle gibi bezdi de o işten vazgeçti mi işte o zaman yanmaktan kurtulur. 350
 • آن زمان کز سوختن وا می‌جهد  ** هم‌چو هندو شمع را ده می‌دهد 
 • Ey geceleri aydınlatan ay gibi yüzü parlak güzel, ey konuşup görüşmesine aldananı yakan yalancı, der.
 • که ای رخت تابان چون ماه شب‌فروز  ** وی به صحبت کاذب و مغرورسوز