English    Türkçe    فارسی   

6
3723-3747

 • Tanrı acıma suretiyle tecelli ederse insan gelişir büyür. Bir yara, bere suretiyle tecelli ederse ağlar feryat eder.
 • صورت رحمی بود بالان شود  ** صورت زخمی بود نالان شود 
 • Bir şehir suretiyle tecelli edince insanı yola düşürür. Bir ok suretiyle tecelli ederse insan kalkanla karşı durur.
 • صورت شهری بود گیرد سفر  ** صورت تیری بود گیرد سپر 
 • Güzellerde tecelli ederse zevk ve işrete dalar. Gayb suretiyle görünürse insan halvete girer. 3725
 • صورت خوبان بود عشرت کند  ** صورت غیبی بود خلوت کند 
 • İhtiyaç sureti, insanı kazanca götürür; kol kuvveti, şunun bunun malını çalıp çırpmaya.
 • صورت محتاجی آرد سوی کسب  ** صورت بازو وری آرد به غصب 
 • Bu çeşit hayallerden doğan ve insana bir iş yaptıran suretler, o kadar çoktur ki saymaya imkan yok.
 • این ز حد و اندازه‌ها باشد برون  ** داعی فعل از خیال گونه‌گون 
 • Sonsuz gidişler sonsuz hüner ve sanatlar, hep düşüncelerde doğan suretlerin gölgesidir.
 • بی‌نهایت کیش‌ها و پیشه‌ها  ** جمله ظل صورت اندیشه‌ها 
 • Bir kavim dam kenarında bir hoşça durmuşlar. Her birinin gölgesi de bak yere vurmuş.
 • بر لب بام ایستاده قوم خوش  ** هر یکی را بر زمین بین سایه‌اش 
 • O sağlam damın üstünde duran düşüncenin, fikrin suretidir. O ne yaparsa aşağıda o görünür. 3730
 • صورت فکرست بر بام مشید  ** وآن عمل چون سایه بر ارکان پدید 
 • İş yerde duvarda görünmede fikir gizli. Fakat tesir ve ulaşma bakımından ikisi de bir.
 • فعل بر ارکان و فکرت مکتتم  ** لیک در تاثیر و وصلت دو به هم 
 • Bir meclise zevk kadehinden içilen suretlerin eseri insanın kendisinden geçmesi sarhoş olmasıdır.
 • آن صور در بزم کز جام خوشیست  ** فایده‌ی او بی‌خودی و بیهشیست 
 • Kadınla erkeğin ve ikisinin buluşma suretleri buluşma anında kendilerinden geçmelerini meydana getirir.
 • صورت مرد و زن و لعب و جماع  ** فایده‌ش بی‌هوشی وقت وقاع 
 • Bir nimet olan ekmek ve tuz suretinin eseri suretsiz olan kuvvettir.
 • صورت نان و نمک کان نعمتست  ** فایده‌ش آن قوت بی‌صورتست 
 • Savaşta kılıç ve kalkan sureti suretsizlikle yani düşmana üstün olmayla sona erer. 3735
 • در مصاف آن صورت تیغ و سپر  ** فایده‌ش بی‌صورتی یعنی ظفر 
 • Medrese medreseye gidip gelme medresenin türlü, türlü suretleri insan bilgi sahibi olunca dürülür gider.
 • مدرسه و تعلیق و صورت‌های وی  ** چون به دانش متصل شد گشت طی 
 • Bu suretler suretsizliğin kuluyken nasıl oluyor da o nimet sahibine yok diyorlar?
 • این صور چون بنده‌ی بی‌صورتند  ** پس چرا در نفی صاحب‌نعمتند 
 • Bu suretler suretsizlikten vücut bulmuştur. Peki kendilerine bu varlığı verene şu aykırı gidiş onu şu inkar ediş nedir ki?
 • این صور دارد ز بی‌صورت وجود  ** چیست پس بر موجد خویشش جحود 
 • Ha.. suretin inkarı da ondan olur ondan zuhur eder. Bu iş de onun bir aksidir zaten.
 • خود ازو یابد ظهور انکار او  ** نیست غیر عکس خود این کار او 
 • Her yurdun duvar tavan ve sair suretlerini mimarın düşüncesinin gölgesi bil. 3740
 • صورت دیوار و سقف هر مکان  ** سایه‌ی اندیشه‌ی معمار دان 
 • Düşünce zamanında taş, tahta ve kerpiç meydanda değildir ama bu, böyledir.
 • گرچه خود اندر محل افتکار  ** نیست سنگ و چوب و خشتی آشکار 
 • Dilediği gibi iş yapan suretsizliktir. Suret, onun elinde bir alete benzer.
 • فاعل مطلق یقین بی‌صورتست  ** صورت اندر دست او چون آلتست 
 • Bazı, bazı o suretsiz varlık, yokluk gizliliğinden kerem eder, suretlere yüz gösterir.
 • گه گه آن بی‌صورت از کتم عدم  ** مر صور را رو نماید از کرم 
 • Her suret ondan yardım görür. Bu suretle onun yüceliğinden güzelliğinden kudretinden var olur.
 • تا مدد گیرد ازو هر صورتی  ** از کمال و از جمال و قدرتی 
 • Derken yine suretsiz varlık, yüzünü gizler. Suretler ihtiyaçlarından renk ve koku aleminde dilenciliğe başlarlar. 3745
 • باز بی‌صورت چو پنهان کرد رو  ** آمدند از بهر کد در رنگ و بو 
 • Bu suret başka bir suretten yücelik dilerse bu, yol azıtmanın, sapıklığın ta kendisidir.
 • صورتی از صورت دیگر کمال  ** گر بجوید باشد آن عین ضلال 
 • A cevhersiz şu halde neden ihtiyacını başka bir ihtiyaç sahibine arz edersin.
 • پس چه عرضه می‌کنی ای بی‌گهر  ** احتیاج خود به محتاجی دگر