English    Türkçe    فارسی   

6
3734-3758

 • Bir nimet olan ekmek ve tuz suretinin eseri suretsiz olan kuvvettir.
 • صورت نان و نمک کان نعمتست  ** فایده‌ش آن قوت بی‌صورتست 
 • Savaşta kılıç ve kalkan sureti suretsizlikle yani düşmana üstün olmayla sona erer. 3735
 • در مصاف آن صورت تیغ و سپر  ** فایده‌ش بی‌صورتی یعنی ظفر 
 • Medrese medreseye gidip gelme medresenin türlü, türlü suretleri insan bilgi sahibi olunca dürülür gider.
 • مدرسه و تعلیق و صورت‌های وی  ** چون به دانش متصل شد گشت طی 
 • Bu suretler suretsizliğin kuluyken nasıl oluyor da o nimet sahibine yok diyorlar?
 • این صور چون بنده‌ی بی‌صورتند  ** پس چرا در نفی صاحب‌نعمتند 
 • Bu suretler suretsizlikten vücut bulmuştur. Peki kendilerine bu varlığı verene şu aykırı gidiş onu şu inkar ediş nedir ki?
 • این صور دارد ز بی‌صورت وجود  ** چیست پس بر موجد خویشش جحود 
 • Ha.. suretin inkarı da ondan olur ondan zuhur eder. Bu iş de onun bir aksidir zaten.
 • خود ازو یابد ظهور انکار او  ** نیست غیر عکس خود این کار او 
 • Her yurdun duvar tavan ve sair suretlerini mimarın düşüncesinin gölgesi bil. 3740
 • صورت دیوار و سقف هر مکان  ** سایه‌ی اندیشه‌ی معمار دان 
 • Düşünce zamanında taş, tahta ve kerpiç meydanda değildir ama bu, böyledir.
 • گرچه خود اندر محل افتکار  ** نیست سنگ و چوب و خشتی آشکار 
 • Dilediği gibi iş yapan suretsizliktir. Suret, onun elinde bir alete benzer.
 • فاعل مطلق یقین بی‌صورتست  ** صورت اندر دست او چون آلتست 
 • Bazı, bazı o suretsiz varlık, yokluk gizliliğinden kerem eder, suretlere yüz gösterir.
 • گه گه آن بی‌صورت از کتم عدم  ** مر صور را رو نماید از کرم 
 • Her suret ondan yardım görür. Bu suretle onun yüceliğinden güzelliğinden kudretinden var olur.
 • تا مدد گیرد ازو هر صورتی  ** از کمال و از جمال و قدرتی 
 • Derken yine suretsiz varlık, yüzünü gizler. Suretler ihtiyaçlarından renk ve koku aleminde dilenciliğe başlarlar. 3745
 • باز بی‌صورت چو پنهان کرد رو  ** آمدند از بهر کد در رنگ و بو 
 • Bu suret başka bir suretten yücelik dilerse bu, yol azıtmanın, sapıklığın ta kendisidir.
 • صورتی از صورت دیگر کمال  ** گر بجوید باشد آن عین ضلال 
 • A cevhersiz şu halde neden ihtiyacını başka bir ihtiyaç sahibine arz edersin.
 • پس چه عرضه می‌کنی ای بی‌گهر  ** احتیاج خود به محتاجی دگر 
 • Mademki suretler kuldur, Tanrı’ya suret deme. Onu suret sanma, onu bir şeye benzetmeye kalkışma.
 • چون صور بنده‌ست بر یزدان مگو  ** ظن مبر صورت به تشبیهش مجو 
 • Yalvar yakar kendini yok etmeye savaş. Çünkü düşünceden suretlerden başka bir şey meydana gelmez.
 • در تضرع جوی و در افنای خویش  ** کز تفکر جز صور ناید به پیش 
 • Başka bir suretle gelişmiyor, semirmiyorsan sende, sen yokken doğan suret elbette daha iyidir. 3750
 • ور ز غیر صورتت نبود فره  ** صورتی کان بی‌تو زاید در تو به 
 • Bir şehre gider, o şehrin suretine ulaşırsın. A yolcu, seni oraya çeken suretsizliktir.
 • صورت شهری که آنجا می‌روی  ** ذوق بی‌صورت کشیدت ای روی 
 • Mana bakımından, hatta mekansızlık alemine kadar da gidersin. Çünkü zevk ve hoşluk, mekan ve zaman aleminden gayrı bir alemdir.
 • پس به معنی می‌روی تا لامکان  ** که خوشی غیر مکانست و زمان 
 • Bir sevgilinin suretine gidersin, onunla eş olmaya, arkadaşlık etmeye can atarsın.
 • صورت یاری که سوی او شوی  ** از برای مونسی‌اش می‌روی 
 • Maksattan gafilsin ama mana bakımından suretsizliğe gittin yine.
 • پس بمعنی سوی بی‌صورت شدی  ** گرچه زان مقصود غافل آمدی 
 • Şu halde hakikatte herkesin taptığı Hak’tır. Çünkü yollara gidenler zevk için giderler suretsizliğe doğru yürürler. 3755
 • پس حقیقت حق بود معبود کل  ** کز پی ذوقست سیران سبل 
 • Ama bazıları yüzlerini kuyruğa tutmuşlardır. Baş, asıldır ama başı kaybetmişlerdir onlar.
 • لیک بعضی رو سوی دم کرده‌اند  ** گرچه سر اصلست سر گم کرده‌اند 
 • Baş, bu sapıklar tarafından kaybedilmiştir. Fakat baş, kuyruk yolundan başlık eder.
 • لیک آن سر پیش این ضالان گم  ** می‌دهد داد سری از راه دم 
 • O, baştan imdat görür, bu kuyruktan. Bir tayfa vardır ki onlar başı da kaybetmişlerdir, kuyruğu da.
 • آن ز سر می‌یابد آن داد این ز دم  ** قوم دیگر پا و سر کردند گم