English    Türkçe    فارسی   

6
377-401

 • İstek yok mu? İşte o, sıçramak, kaçmaktır; onun adaletine karşı takvanın kanını dökmektir.
 • آرزو جستن بود بگریختن  ** پیش عدلش خون تقوی ریختن 
 • Bu dünya tuzaktır, tanesi de istek. Tuzaklardan kaç onlardan yüz çevir.
 • این جهان دامست و دانه‌آرزو  ** در گریز از دامها روی آر زو 
 • Böyle hareket ettin mi yüzlerce ferahlık bulursun. Fakat istekten geçemedin mi fesatlıklara uğrarsın.
 • چون چنین رفتی بدیدی صد گشاد  ** چون شدی در ضد آن دیدی فساد 
 • Bunun için Peygamber “Müftüler sana kuvvetli fetvalar bile verseler sen, kalbine danış” dedi. 380
 • پس پیمبر گفت استفتوا القلوب  ** گر چه مفتیتان برون گوید خطوب 
 • İsteği bırak da Allah acısın. Bunun böyle olması lâzım, bunu denedin, sınadın ya.
 • آرزو بگذار تا رحم آیدش  ** آزمودی که چنین می‌بایدش 
 • Mademki kaçamıyorsun, ona kullukta bulun da hapsinden kurtul, gül bahçelerine git.
 • چون نتانی جست پس خدمت کنش  ** تا روی از حبس او در گلشنش 
 • Her an kendini görür gözetirsin adaleti de görürsün, yüceliği de ey azgın.
 • دم به دم چون تو مراقب می‌شوی  ** داد می‌بینی و داور ای غوی 
 • Fakat perde ardına girer, gözünü kaparsan senin bu göz yummanla güneş, işinden gücünden kalır mı hiç?
 • ور ببندی چشم خود را ز احتجاب  ** کار خود را کی گذارد آفتاب 
 • Padişahın,Eyaz’ın hareketini beğenmiyen beylere onun yüceliğinin rütbesindeki üstünlüğün, maaşındaki fazlalığın sebeplerini, hiçbir delil getiremiyecekleri, hiçbir itirazda bulunamıyacakları bir tarzda bildirip göstermesi
 • وا نمودن پادشاه به امرا و متعصبان در راه ایاز سبب فضیلت و مرتبت و قربت و جامگی او بریشان بر وجهی کی ایشان را حجت و اعتراض نماند 
 • Beyler, hasetten coşunca nihayet padişahı bile kınamaya başlayıp dediler ki: 385
 • چون امیران از حسد جوشان شدند  ** عاقبت بر شاه خود طعنه زدند 
 • Bu senin Eyaz’ında otuz adamın aklı yokken nasıl olur da otuz beyin kaftan parasını yer?
 • کین ایاز تو ندارد سی خرد  ** جامگی سی امیر او چون خورد 
 • Padişah, otuz beyle avlanmak üzere dağlara, ovalara çıktı.
 • شاه بیرون رفت با آن سی امیر  ** سوی صحرا و کهستان صیدگیر 
 • Uzaktan bir kervan gördü, beyin birisine git de,
 • کاروانی دید از دور آن ملک  ** گفت امیری را برو ای متفک 
 • Sor bakalım, o kervan hangi şehirden geliyor? dedi.
 • رو بپرس آن کاروان را بر رصد  ** کز کدامین شهر اندر می‌رسد 
 • Bey gitti, sorup geldi, dedi ki: Rey’den geliyor.Padişah, peki nereye gidiyormuş? deyince kalakaldı. 390
 • رفت و پرسید و بیامد که ز ری  ** گفت عزمش تا کجا درماند وی 
 • Bir başka beye, git bakalım yüce kişi dedi, sen de nereye gidiyor, şunu anla!
 • دیگری را گفت رو ای بوالعلا  ** باز پرس از کاروان که تا کجا 
 • O da gidip geldi, Yemen’e gidiyormuş dedi. Padişah yükü neymiş? Deyince o da dinelip kaldı.
 • رفت و آمد گفت تا سوی یمن  ** گفت رختش چیست هان ای موتمن 
 • Padişah, bir başka beye hadi, sen de yükü neymiş, onu öğren dedi.
 • ماند حیران گفت با میری دگر  ** که برو وا پرس رخت آن نفر 
 • Bey gidip geldi, her cins mal var, fakat çoğu Rey kâseleri deyince,
 • باز آمد گفت از هر جنس هست  ** اغلب آن کاسه‌های رازیست 
 • Padişah, Rey’den ne vakit çıkmış? diye sordu. O aklı gevşek bey de âciz kaldı. 395
 • گفت کی بیرون شدند از شهر ری  ** ماند حیران آن امیر سست پی 
 • Böylece, otuz hattâ daha fazla beyin hepsi de âciz ve noksan çıktı.
 • هم‌چنین تا سی امیر و بیشتر  ** سست‌رای و ناقص اندر کر و فر 
 • Bunun üzerine padişah beylere dedi ki: Ben bir gün tek başıma Eyaz’ımı sınadım.
 • گفت امیران را که من روزی جدا  ** امتحان کردم ایاز خویش را 
 • Şu kervan nereden geliyor? Git anla dedim. Gitti, hepsini sorup öğrenmiş.
 • که بپرس از کاروان تا از کجاست  ** او برفت این جمله وا پرسید راست 
 • Benim emrim olmadan kervanın bütün ahvalini, olduğu gibi bir bir anlattı.
 • بی‌وصیت بی‌اشارت یک به یک  ** حالشان دریافت بی ریبی و شک 
 • Bu otuz bey, otuz defada ne öğrenebildiyse o, hepsini birden öğrenip geldi. 400
 • هر چه زین سی میر اندر سی مقام  ** کشف شد زو آن به یکدم شد تمام 
 • Beylerin,bu delili cebrice şüphelerle zayıflarmaya savaşmaları,padişahın onlara verdiği cevap
 • مدافعه‌ی امرا آن حجت را به شبهه‌ی جبریانه و جواب دادن شاه ایشان را 
 • Beyler, bu bir zekâ işi, o da Allah vergisi, çalışmakla olmaz ki.
 • پس بگفتند آن امیران کین فنیست  ** از عنایتهاش کار جهد نیست