English    Türkçe    فارسی   

6
516-540

 • O eşek sana der ki: Eşek değilsen yola böyle yalnız düşme. Sen de bu öğüdü iyi dinle.
 • مر ترا می‌گوید آن خر خوش شنو  ** گر نه‌ای خر هم‌چنین تنها مرو 
 • Yolu gözeterek tenhaca ve güzel güzel giden, şüphe yok ki dostlarla daha güzel gider.
 • آنک تنها خوش رود اندر رصد  ** با رفیقان بی‌گمان خوشتر رود 
 • Her peygamber, bu düz yolda mucize gösterdi, yoldaşları aradı.
 • هر نبیی اندرین راه درست  ** معجزه بنمود و همراهان بجست 
 • Duvarların yardımı olmasa evler, ambarlar nereden meydana gelirdi?
 • گر نباشد یاری دیوارها  ** کی برآید خانه و انبارها 
 • Her duvar, birbirinden ayrı olsa tavan, havada nasıl olur da direksiz, dayanaksız durur. 520
 • هر یکی دیوار اگر باشد جدا  ** سقف چون باشد معلق در هوا 
 • Kâtibin, kalemin yardımı olmasa kâğıt üstüne yazı mı yazılır, sayı mı dökülür?
 • گر نباشد یاری حبر و قلم  ** کی فتد بر روی کاغذها رقم 
 • Bir kişi kamışları yere döşese, fakat örüp hasır yapmasa nasıl durur? Bir yel geldi mi alır, uçuruverir.
 • این حصیری که کسی می‌گسترد  ** گر نپیوندد به هم بادش برد 
 • Allah, her cinsi eş yarattı, sonuçlar da topluluktan meydana geldi.
 • حق ز هر جنسی چو زوجین آفرید  ** پس نتایج شد ز جمعیت پدید 
 • Hâsılı adam söyledi, kuş söyledi... bahisleri uzadı gitti.
 • او بگفت و او بگفت از اهتزاز  ** بحثشان شد اندرین معنی دراز 
 • Mesnevi’yi kısa ve gönlün istediği bir şekilde düz. Macerayı özlü ve kısa anlat. 525
 • مثنوی را چابک و دلخواه کن  ** ماجرا را موجز و کوتاه کن 
 • Ondan sonra kuş dedi ki: Bu buğdaylar kimin? Adam, vasisi olmayan bir yetimin emaneti.
 • بعد از آن گفتش که گندم آن کیست  ** گفت امانت از یتیم بی وصیست 
 • Beni emin bildikleri için emanet ettiler, yetim malı dedi.
 • مال ایتام است امانت پیش من  ** زانک پندارند ما را متمن 
 • Kuş dedi ki: Ben pek açım. Şu anda bana leş bile helâl.
 • گفت من مضطرم و مجروح‌حال  ** هست مردار این زمان بر من حلال 
 • Müsaade et de ey emniyetli, zâhit ve muhterem zat, şu buğdaydan yiyeyim.
 • هین به دستوری ازین گندم خورم  ** ای امین و پارسا و محترم 
 • Adam, zaruret hakkında fetva veren de sensin. Fakat zaruretin, ihtiyacın yok da yersen suçlu olursun. 530
 • گفت مفتی ضرورت هم توی  ** بی‌ضرورت گر خوری مجرم شوی 
 • Hattâ zaruretin varsa bile çekinmek daha iyi. Fakat mademki yiyeceksin, parasını ver bari dedi.
 • ور ضرورت هست هم پرهیز به  ** ور خوری باری ضمان آن بده 
 • Kuş, o anda tamamiyle kendisinden geçmişti. Atı, yularını elinden almıştı.
 • مرغ پس در خود فرو رفت آن زمان  ** توسنش سر بستد از جذب عنان 
 • Buğdayları yedi ama tuzakta kala kaldı. Nice Yâsin okudu,nice En’am okudu.
 • چون بخورد آن گندم اندر فخ بماند  ** چند او یاسین و الانعام خواند 
 • Âciz kaldıktan sonra ister acıklan, ister ah et. Bu kara duman, o hale düşmeden gerekti.
 • بعد در ماندن چه افسوس و چه آه  ** پیش از آن بایست این دود سیاه 
 • Hırs ve heves, insanı harekete getirdi mi o zaman ey feryadıma yetişen, medet de. 535
 • آن زمان که حرص جنبید و هوس  ** آن زمان می‌گو کای فریادرس 
 • Çünkü bu feryat, Basra harap olmadan edilen feryattır. Belki bu sınıklık yüzünden Basra kurtulur.
 • کان زمان پیش از خرابی بصره است  ** بوک بصره وا رهد هم زان شکست 
 • Ey ağlayan dövünen, bana Basra’yla Musul yıkılmadan ağla, dövün!
 • ابک لی یا باکیی یا ثاکلی  ** قبل هدم البصرة و الموصل 
 • Ölümden evvel feryat et, başına topraklar saç. Ölümden sonraysa ağlama, dayan.
 • نح علی قبل موتی واغتفر  ** لا تنح لی بعد موتی واصطبر 
 • Ben felâkete düşmeden, helâk olmadan ağla bana, felâket tufanından sonraysa ağlamayı bırak.
 • ابک لی قبل ثبوری فی‌النوی  ** بعد طوفان النوی خل البکا 
 • Şeytan, yolunu vurmadan Yâsin okumak gerek. 540
 • آن زمان که دیو می‌شد راه‌زن  ** آن زمان بایست یاسین خواندن