English    Türkçe    فارسی   

1
1026-1075

 • Zata ait sıfatlar Lâmekân elinden cana şûle vermektedir, can güneşi, göklere sığamaz” dedi.
 • می‌‌زند بر تن ز سوی لامکان ** می‌‌نگنجد در فلک خورشید جان‌‌
 • Tavşanın bilgisi, bilginin fazileti ve faydaları
 • ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانستن‌‌
 • Bu sözün sonu yoktur. Kulak ver, tavşan hikâyesini anla!
 • این سخن پایان ندارد هوش دار ** گوش سوی قصه‌‌ی خرگوش دار
 • Eşekkulağını sat, başka bir kulak al ki bu sözü eşekkulağı anlayamaz!
 • گوش خر بفروش و دیگر گوش خر ** کاین سخن را در نیابد گوش خر
 • Yürü, tavşanın tilki gibi kurnazlığına bak, onun düşüncesini ve aslanı mağlup edişini gör!
 • رو تو روبه بازی خرگوش بین ** مکر و شیر اندازی خرگوش بین‌‌
 • Bilgi, Süleyman mülkünün hâtemidir; bütün âlem cesettir, ilim candır. 1030
 • خاتم ملک سلیمان است علم ** جمله عالم صورت و جان است علم‌‌
 • Bu hüner yüzünden denizlerin, dağların, ovaların mahlûkatı, insanoğluna karşı âciz kalmıştır.
 • آدمی را زین هنر بی‌‌چاره گشت ** خلق دریاها و خلق کوه و دشت‌‌
 • O yüzden kaplan, aslan; fare gibi korkmaktadır. O yüzden ovada, dağda bütün vahşi hayvanlar gizlenmişlerdir.
 • زو پلنگ و شیر ترسان همچو موش ** زو نهنگ و بحر در صفرا و جوش‌‌
 • O yüzden periler, şeytanlar, kenarı boylamışlar, her biri gizli bir yerde mekân tutmuşlardır.
 • زو پری و دیو ساحلها گرفت ** هر یکی در جای پنهان جا گرفت‌‌
 • İnsanoğlunun gizli düşmanı çoktur. İhtiyata riayet eden kişi, akıllıdır.
 • آدمی را دشمن پنهان بسی است ** آدمی با حذر عاقل کسی است‌‌
 • Bizden gizli; güzel, çirkin, nice mahlûkat vardır ki onlar, daima gönül kapısının çalıp dururlar. 1035
 • خلق پنهان زشتشان و خوبشان ** می‌‌زند در دل بهر دم کوبشان‌‌
 • Yıkanmak için dereye girince derenin dibindeki diken sana zarar verir;
 • بهر غسل ار در روی در جویبار ** بر تو آسیبی زند در آب خار
 • Gerçi diken suyun dibinde gizlidir, fakat sana batınca mevcudiyetini anlarsın.
 • گر چه پنهان خار در آب است پست ** چون که در تو می‌‌خلد دانی که هست‌‌
 • Vahiy ve vesveselerin ıstırapları, binlerce kişiden gelir, bir kişiden değil.
 • خار خار وحیها و وسوسه ** از هزاران کس بود نی یک کسه‌‌
 • Şüphe ediyorsan sabret, duyguların değişince onları görürsün, müşkül hallolur;
 • باش تا حسهای تو مبدل شود ** تا ببینیشان و مشکل حل شود
 • O vakit kimlerin sözlerini reddetmişsin, kimleri kendine ulu eylemişsin, görürsün. 1040
 • تا سخنهای کیان رد کرده‌‌ای ** تا کیان را سرور خود کرده‌‌ای‌‌
 • Av hayvanlarının tekrar tavşanın sırrını ve düşüncesini araştırmaları
 • باز طلبیدن نخجیران از خرگوش سر اندیشه‌‌ی او را
 • Ondan sonra dediler ki: “Ey çevik tavşan! Aklındakini meydana çıkar!
 • بعد از آن گفتند کای خرگوش چست ** در میان آر آن چه در ادراک تست‌‌
 • Ey bir aslanla pençeleşen, kavgaya girişen, düşündüğün şeyi söyle!
 • ای که با شیری تو در پیچیده‌‌ای ** باز گو رایی که اندیشیده‌‌ای‌‌
 • Danışmak, insana anlayış ve akıl verir; akıllar da akıllara yardım eder.
 • مشورت ادراک و هشیاری دهد ** عقلها مر عقل را یاری دهد
 • Peygamber “ Ey tedbir sahibi, danış ki kendisiyle danışılan kişi emindir” dedi.
 • گفت پیغمبر بکن ای رایزن ** مشورت کالمستشار موتمن‌‌
 • Tavşanın, sırrını onlardan gizlemesi
 • منع کردن خرگوش راز را از ایشان‌‌
 • Tavşan, “Her sır söylenemez, gâh çift dersin, tek olur; gâh tek dersin, çift çıkar! 1045
 • گفت هر رازی نشاید باز گفت ** جفت طاق آید گهی گه طاق جفت‌‌
 • Aynanın berraklığını, yüzüne karşı översen nefesinden ayna çabucak buğulanır, bulanır, bizi göstermez olur.
 • از صفا گر دم زنی با آینه ** تیره گردد زود با ما آینه‌‌
 • Şu üç şey hakkında dudağını kıpırdatma: Gittiğin yol, paran, bir de mezhebin.
 • در بیان این سه کم جنبان لبت ** از ذهاب و از ذهب وز مذهبت‌‌
 • Çünkü bu üçünün de düşmanı çoktur. Düşman bildi mi, sana pusu kurar.
 • کین سه را خصم است بسیار و عدو ** در کمینت ایستد چون داند او
 • Bir iki kimseye söyledin mi, artık o sırra veda et. İki kişiyi aşan, bir başkasına da söylenen her sır, yayılır.
 • ور بگویی با یکی دو الوداع ** کل سر جاوز الاثنین شاع‌‌
 • İki üç kuşu birbirine bağlasan elem içinde yerde mahpus kalırlar. 1050
 • گر دو سه پرنده را بندی به هم ** بر زمین مانند محبوس از الم‌‌
 • Üstü örtülü, güzel bir tarzda, kurtulmak için konuşur, danışırlar. Danışmaları, görenleri yanıltacak şekilde kinayelerledir.
 • مشورت دارند سرپوشیده خوب ** در کنایت با غلط افکن مشوب‌‌
 • Peygamber, kapalı bir tarzda meşveret ederdi. Eshap cevap verir, düşman haberdar olmazdı.
 • مشورت کردی پیمبر بسته سر ** گفته ایشانش جواب و بی‌‌خبر
 • Düşman, baştan ayağı bilmesin, bir şeyi sezmesin diye reyini kapalı misalle söylerdi.
 • در مثالی بسته گفتی رای را ** تا نداند خصم از سر پای را
 • Bu misalle muradını anlatmış olurdu. Ağyar sualinden bir koku bile duymaz, hiçbir şey anlamazdı” dedi.
 • او جواب خویش بگرفتی از او ** وز سؤالش می‌‌نبردی غیر بو
 • Tavşanın aslana oyun edip onunla başa çıkması
 • قصه‌‌ی مکر خرگوش‌‌
 • Tavşan, aslana gitmede biraz gecikti, sonra pençesi kuvvetli aslanın yanına gitti. 1055
 • ساعتی تاخیر کرد اندر شدن ** بعد از آن شد پیش شیر پنجه زن‌‌
 • Aslan, tavşan gecikti diye pençesiyle toprağı kazmakta, kükremekteydi:
 • ز آن سبب کاندر شدن او ماند دیر ** خاک را می‌‌کند و می‌‌غرید شیر
 • “Ben, o alçakların ahdi hamdır, ham, ahitleri kötüdür, sözlerinde durmazlar demiştim.
 • گفت من گفتم که عهد آن خسان ** خام باشد خام و سست و نارسان‌‌
 • Onların gürültüleri beni yaya bıraktı. Bu felek beni ne vakte kadar aldatacak, ne vakte kadar?
 • دمدمه‌‌ی ایشان مرا از خر فگند ** چند بفریبد مرا این دهر چند
 • Tedbirsiz emir, adamakıllı âciz kalır. Çünkü ahmaklığından dolayı ne önünü görür, ne ardını!” dedi.
 • سخت درماند امیر سست ریش ** چون نه پس بیند نه پیش از احمقیش‌‌
 • Yol düzgün ama altında tuzaklar var. Yazının tarzı hoş ama içinde mana kıt. 1060
 • راه هموار است و زیرش دامها ** قحط معنی در میان نامها
 • Sözler, yazılar, tuzaklara benzer. Tatlı sözler, bizim ömrümüzün kumudur.
 • لفظها و نامها چون دامهاست ** لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست‌‌
 • İçinde su kaynayan kum pek az bulunur; yürü, onu ara!
 • آن یکی ریگی که جوشد آب ازو ** سخت کمیاب است رو آن را بجو
 • Hikmet arayan hikmet kaynağı olur, tahsilden ve sebeplere teşebbüsten kurtulur.
 • منبع حکمت شود حکمت طلب ** فارغ آید او ز تحصیل و سبب‌‌
 • Bilgileri hıfzeden levh, bir Levh-i Mahfuz olur; aklı ruhtan nasiplenir, feyz alır.
 • لوح حافظ لوح محفوظی شود ** عقل او از روح محظوظی شود
 • Önce aklı hoca iken, sonra akıl ona şakirt olur. 1065
 • چون معلم بود عقلش ز ابتدا ** بعد از این شد عقل شاگردی و را
 • Akıl; Cebrail gibi “Ey Ahmed, bir adım daha atarsam yanarım!
 • عقل چون جبریل گوید احمدا ** گر یکی گامی نهم سوزد مرا
 • Sen beni bırak, bundan sonra sen ileri yürü. Ey can sultanı! Benim haddim bu karardır” der.
 • تو مرا بگذار زین پس پیش ران ** حد من این بود ای سلطان جان‌‌
 • Tembellik yüzünden şükür ve sabırda mahrum kalan, ancak şunu bilir: Ayağını “cebir” tutmuştur. (Bana bunu Tanrı vermiş demektedir).
 • هر که ماند از کاهلی بی‌‌شکر و صبر ** او همین داند که گیرد پای جبر
 • Cebir iddia eden, hasta değilken kendisini hasta göstermiştir. Nihayetle hastalık o kimseyi sıhhatten ayırmıştır.
 • هر که جبر آورد خود رنجور کرد ** تا همان رنجوری‌‌اش در گور کرد
 • Peygamber, “Şakacıktan hastalanış gerçekten hastalık getirir ve o adam nihayet mum gibi söner gider” dedi. 1070
 • گفت پیغمبر که رنجوری به لاغ ** رنج آرد تا بمیرد چون چراغ‌‌
 • Cebir ne demektir? Kırık sarmak yahut kopmuş damarı bağlamak.
 • جبر چه بود بستن اشکسته را ** یا بپیوستن رگی بگسسته را
 • Mademki bu yolda ayağını kırmadın; kiminle alay ediyorsun, ayağını neye sardın?
 • چون در این ره پای خود نشکسته‌‌ای ** بر که می‌‌خندی چه پا را بسته‌‌ای‌‌
 • Çalışma yolunda ayağı kırılana derhal Burak geldi, ona bindi.
 • و آن که پایش در ره کوشش شکست ** در رسید او را براق و بر نشست‌‌
 • Din emirlerini yüklenmişti, şimdi kendi bindi… Ferman kabul ediciydi, makbul oldu.
 • حامل دین بود او محمول شد ** قابل فرمان بد او مقبول شد
 • Şimdiye kadar Padişahın fermanını kabul eder, o fermana uyardı, bundan sonra askere ferman verir! 1075
 • تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه ** بعد از این فرمان رساند بر سپاه‌‌