English    Türkçe    فارسی   

1
1180-1229

 • Sana tahsisat lâzımsa yolu temizle. Haydi gel, o pervasızı oradan kaldır!” dedi. 1180
 • گر وظیفه بایدت ره پاک کن ** هین بیا و دفع آن بی‌‌باک کن‌‌
 • Aslanın tavşana cevap vermesi ve onunla gitmesi
 • جواب گفتن شیر خرگوش را و روان شدن با او
 • Aslan dedi ki : “Bismillah, haydi gel bakalım, nerede o? Doğru söylüyorsan düş önüme!
 • گفت بسم الله بیا تا او کجاست ** پیش در شو گر همی‌‌گویی تو راست‌‌
 • Onun da cezasını vereyim, onun gibi yüz tanesinin de. Fakat bu sözün yalansa seni cezalandırırım.”
 • تا سزای او و صد چون او دهم ** ور دروغ است این سزای تو دهم‌‌
 • Tavşan; onu, kurduğu dolaba düşürmek için kılavuz gibi öne düştü.
 • اندر آمد چون قلاووزی به پیش ** تا برد او را به سوی دام خویش‌‌
 • Nişan koyduğu bir kuyuya doğru yola çıktılar. Aslana derin bir kuyuyu tuzak yapmıştı.
 • سوی چاهی کاو نشانش کرده بود ** چاه مغ را دام جانش کرده بود
 • Her ikisi de kuyunun bulunduğu yere yaklaştılar. İşte sana hilebaz, saman altından su yürüten bir tavşan! 1185
 • می‌‌شدند این هر دو تا نزدیک چاه ** اینت خرگوشی چو آبی زیر کاه‌‌
 • Su bir saman çöpünü ovaya götürür ama bir dağı nasıl sürükler acaba?
 • آب کاهی را به هامون می‌‌برد ** آب کوهی را عجب چون می‌‌برد
 • Onun hile tuzağı aslana kemenetti. Ne tuhaf tavşan ki bir aslanı avlıyor!
 • دام مکر او کمند شیر بود ** طرفه خرگوشی که شیری می‌‌ربود
 • Bir Mûsâ, Firavun’u askeriyle, başındaki kalabalıkla Nil nehrinde öldürür;
 • موسیی فرعون را با رود نیل ** می‌‌کشد با لشکر و جمع ثقیل‌‌
 • Bir sivrisinek yarım kanadıyla pervasızca başın beynini yarar.
 • پشه‌‌ای نمرود را با نیم پر ** می‌‌شکافد بی‌‌محابا درز سر
 • Düşman sözü dinleyenin hali budur. Hasetçinin dostu olanın uğradığı cezayı gör! 1190
 • حال آن کاو قول دشمن را شنود ** بین جزای آن که شد یار حسود
 • Hâmân’ı dinleyen Firavunun, Şeytan’ı dinleyen Nemrûd’un hali budur.
 • حال فرعونی که هامان را شنود ** حال نمرودی که شیطان را شنود
 • Düşman her ne kadar dostça söylerse de, her ne kadar taneden, yemden bahsederse de sen onu tuzak bil!
 • دشمن ار چه دوستانه گویدت ** دام دان گر چه ز دانه گویدت‌‌
 • Sana şeker verirse sen bunu zehir bil, bir lütufta bulunursa onu kahır bil!
 • گر ترا قندی دهد آن زهر دان ** گر به تن لطفی کند آن قهر دان‌‌
 • Kaza gelince kabuktan başka bir şey göremez, düşmanları dostlardan ayıramazsın.
 • چون قضا آید نبینی غیر پوست ** دشمنان را باز نشناسی ز دوست‌‌
 • Böyle olunca yalvarmaya başla, ağlayıp inlemeye, tesbihe, oruca devam et! 1195
 • چون چنین شد ابتهال آغاز کن ** ناله و تسبیح و روزه ساز کن‌‌
 • “Rabbim, sen gaipleri bilirsin. Günahtan dolayı bizden intikam alma” diye yalvar, yakar!
 • ناله می‌‌کن کای تو علام الغیوب ** زیر سنگ مکر بد ما را مکوب‌‌
 • “Ey aslanları yaratan! Eğer biz bir köpeklik etmişsek bu pusudan bizim üstümüze aslanı saldırma!
 • گر سگی کردیم ای شیر آفرین ** شیر را مگمار بر ما زین کمین‌‌
 • Güzel suya ateş şeklini, ateşe de su letafini verme!” diye niyaz et!
 • آب خوش را صورت آتش مده ** اندر آتش صورت آبی منه‌‌
 • Yarabbi, sen kahır şarabıyla insanı sarhoş edersen yok olan şeylere varlık suretini verir, onları var gibi gösterirsin.
 • از شراب قهر چون مستی دهی ** نیستها را صورت هستی دهی‌‌
 • Sarhoşluk nedir? Taşı gevher, yünü yeşim taşı görecek derecede gözün bağlanması, görmemesidir. 1200
 • چیست مستی بند چشم از دید چشم ** تا نماید سنگ گوهر پشم یشم‌‌
 • Sarhoşluk nedir? Ilgın ağacı göze sandal ağacı görünecek kadar duyguların değişmesidir!
 • چیست مستی حسها مبدل شدن ** چوب گز اندر نظر صندل شدن‌‌
 • Kaza gelince aydın gözlerin bile bağlanacağını bildiren Süleyman hikâyesi
 • قصه‌‌ی هدهد و سلیمان در بیان آن که چون قضا آید چشمهای روشن بسته شود
 • Süleyman’ın büyük divan çadırı kurulunca bütün kuşlar huzuruna geldiler.
 • چون سلیمان را سراپرده زدند ** جمله مرغانش به خدمت آمدند
 • Onu, kendilerinin dilini anlar, sırrını bilir bir zat bulup huzuruna canla, başla bir bir koştular.
 • هم زبان و محرم خود یافتند ** پیش او یک یک به جان بشتافتند
 • Bütün kuşlar, cik cik ötmeyi bırakmışlar; kardeşinin seninle konuşmasından daha fasih bir surette Süleyman’la konuşmaya başlamışlardı.
 • جمله مرغان ترک کرده جیک جیک ** با سلیمان گشته افصح من اخیک‌‌
 • Aynı dili konuşma, hısımlık ve bağlılıktır. İnsan yabancılarla kalırsa mahpusa benzer. 1205
 • هم زبانی خویشی و پیوندی است ** مرد با نامحرمان چون بندی است‌‌
 • Nice Hindli, nice Türk vardır ki dildeştirler. Nice iki Türk de vardır ki birbirlerine yabancı gibidirler.
 • ای بسا هندو و ترک هم زبان ** ای بسا دو ترک چون بیگانگان‌‌
 • Şu halde mahremlik dili, bambaşka bir dildir. Gönül birliği dil birliğinden daha iyidir.
 • پس زبان محرمی خود دیگر است ** هم دلی از هم زبانی بهتر است‌‌
 • Gönülden sözsüz, işaretsiz, yazısız yüz binlerce tercüman zuhur eder.
 • غیر نطق و غیر ایما و سجل ** صد هزاران ترجمان خیزد ز دل‌‌
 • Kuşların hepsi, bütün sırlarını, hünerlerine, bilgi ve işlerine ait şeyleri.
 • جمله مرغان هر یکی اسرار خود ** از هنر وز دانش و از کار خود
 • Süleyman’a birer birer apaçık söylüyorlar, kendilerini bildirmek ve tanıtmak için öğünüyorlardı. 1210
 • با سلیمان یک به یک وامی‌‌نمود ** از برای عرضه خود را می‌‌ستود
 • Bu öğünmek kibirden, varlıktan dolayı değildi. Her kuş, onun huzuruna varsın, yakınlarından olsun diye öğünüyordu.
 • از تکبر نی و از هستی خویش ** بهر آن تا ره دهد او را به پیش‌‌
 • Bir kul, bir efendiye kul olmak dilerse hünerinden bir miktarını ona arz eder.
 • چون بباید برده‌‌ای را خواجه‌‌ای ** عرضه دارد از هنر دیباجه‌‌ای‌‌
 • Fakat o efendi tarafından satın alınmayı istemezse kendisini hasta, sağır, çolak ve topal gösterir.
 • چون که دارد از خریداریش ننگ ** خود کند بیمار و کر و شل و لنگ‌‌
 • Hüthüdün hünerini arz etme sırası geldi; sanatını ve düşüncelerini bildirme nöbeti erişti.
 • نوبت هدهد رسید و پیشه‌‌اش ** و آن بیان صنعت و اندیشه‌‌اش‌‌
 • Dedi ki: “Ey Padişah, en küçük bir hünerimi kısaca arz edeyim. Kısa söylemek daha iyidir.” 1215
 • گفت ای شه یک هنر کان کهتر است ** باز گویم گفت کوته بهتر است‌‌
 • Süleyman “Söyle bakalım, o hangi hünerdir?” dedi. Hüthüt, “Gayet yükseklerde uçtuğum zaman,
 • گفت بر گو تا کدام است آن هنر ** گفت من آن گه که باشم اوج بر
 • Havadan bakınca yerin tâ dibindeki suyu görürüm.
 • بنگرم از اوج با چشم یقین ** من ببینم آب در قعر زمین‌‌
 • O su nerededir, derinliği ne kadardır, rengi nedir, topraktan mı kaynıyor, taştan mı? Hepsini görür, bilirim.
 • تا کجایست و چه عمق استش چه رنگ ** از چه می‌‌جوشد ز خاکی یا ز سنگ‌‌
 • Ey Süleyman! Ordu kurulacak yeri tayin etmek üzere beni sefere beraber götür” dedi.
 • ای سلیمان بهر لشکرگاه را ** در سفر می‌‌دار این آگاه را
 • Süleyman da “Ey iyi yoldaş! Susuz ve uçsuz bucaksız çöllerde sen bize arkadaş ol; bu suretle su bulur, seferde yoldaşlara saka olursun” dedi. 1220
 • پس سلیمان گفت ای نیکو رفیق ** در بیابانهای بی‌‌آب عمیق‌‌
 • Karganın, Hüthüt’ün dâvasını kınaması
 • طعنه‌‌ی زاغ در دعوی هدهد
 • Karga, bunu işitince hasedinden ilerleyip Süleyman’a “Hüthüt aykırı ve kötü söyledi.
 • زاغ چون بشنود آمد از حسد ** با سلیمان گفت کاو کژ گفت و بد
 • Padişah huzurunda söz söylemek, edebe aykırıdır. Hele yalan ve olmayacak söz olursa.
 • از ادب نبود به پیش شه مقال ** خاصه خود لاف دروغین و محال‌‌
 • Eğer onun böyle bir görüşü olsaydı bir avuç toprak altındaki tuzağı nasıl görmezdi?
 • گر مر او را این نظر بودی مدام ** چون ندیدی زیر مشتی خاک دام‌‌
 • Nasıl olur da tuzağa tutulurdu, nasıl olur da ümitsiz bir halde kafese girerdi?” dedi.
 • چون گرفتار آمدی در دام او ** چون قفس اندر شدی ناکام او
 • Bunun üzerine Süleyman dedi ki: “Ey Hüthüt! Daha ilk kadehte böyle bulunman lâyık mı, akla sığar mı? 1225
 • پس سلیمان گفت ای هدهد رواست ** کز تو در اول قدح این درد خاست‌‌
 • Ayran içen! Kendini nasıl oluyor da sarhoş gösteriyor, huzurumda sonu yalan çıkacak bir söz söylüyorsun?”
 • چون نمایی مستی ای خورده تو دوغ ** پیش من لافی زنی آن گه دروغ‌‌
 • Hüthüt’ün karganın kınamasına cevap vermesi
 • جواب گفتن هدهد طعنه‌‌ی زاغ را
 • Hüthüt dedi ki: “Padişahım, Allah aşkına bu çıplak yoksul hakkında düşmanın söylediği sözü dinleme!
 • گفت ای شه بر من عور گدای ** قول دشمن مشنو از بهر خدای‌‌
 • Eğer ettiğim dâva yalansa işte başımı koydum, boyumu vur! Kaza hükmünü inkâr eden karga, binlerce aklı olsa yine kâfirdir.
 • گر به بطلان است دعوی کردنم ** من نهادم سر ببر این گردنم‌‌
 • Kaza hükmünü inkâr eden karga, binlerce aklı olsa yine kâfirdir.
 • زاغ کاو حکم قضا را منکر است ** گر هزاران عقل دارد کافر است‌‌