English    Türkçe    فارسی   

1
1338-1387

 • Sen bize bu isteği, biz istemeksizin verdin, hadsiz, hesapsız ihsanlarda bulundun.
 • بی‌‌طلب تو این طلب‌‌مان داده‌‌ای ** گنج احسان بر همه بگشاده‌‌ای‌‌
 • Tavşanın, av hayvanlarına “aslan kuyuya düştü” diye müjde götürmesi
 • مژده بردن خرگوش سوی نخجیران که شیر در چاه افتاد
 • Tavşan kurtulduğunda sevinerek ovaya, av hayvanlarına koştu.
 • چون که خرگوش از رهایی شاد گشت ** سوی نخجیران دوان شد تا به دشت‌‌
 • Aslanın kuyuda öldüğünü görünce çayıra doğru döne oynaya gitmekteydi. 1340
 • شیر را چون دید در چه کشته زار ** چرخ می‌‌زد شادمان تا مرغزار
 • Ölümün pençesinden kurtulduğundan ayağı yerden kesilmiş, sevinmiş, el çırpmakta, dallar, yapraklar gibi yeşermiş neşelenmiş, oynamaktaydı.
 • دست می‌‌زد چون رهید از دست مرگ ** سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ‌‌
 • Dallar, yapraklar, toprak hapsinden kurtulunca başlarını yükseltir, rüzgârın eşi, arkadaşı olurlar.
 • شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد ** سر بر آورد و حریف باد شد
 • Yapraklar, daldaki tomurcukları yarıp çıkınca ağacın tâ üstüne çıkarlar.
 • برگها چون شاخ را بشکافتند ** تا به بالای درخت اشتافتند
 • Her meyve ve her yaprak, tomurcuğunun diliyle Tanrı’nın şükrünü terennüm eder;
 • با زبان شطاه شکر خدا ** می‌‌سراید هر بر و برگی جدا
 • Bizim aslımızı, ihsan sahibi Tanrı yetiştirdi, nihayet ağaç kalınlaştı, doğrulup yükseldi de. 1345
 • که بپرورد اصل ما را ذو العطا ** تا درخت استغلظ آمد و استوی‌‌
 • Su ve çamur içinde olan canlar da bataklıklardan, su ve çamurdan kurtulunca gönülleri sevinç dolu bir halde.
 • جانهای بسته اندر آب و گل ** چون رهند از آب و گلها شاد دل‌‌
 • Tanrı aşkının havasında raks ederler; ayın on dördü gibi noksansız ve tam bir hale gelirler.
 • در هوای عشق حق رقصان شوند ** همچو قرص بدر بی‌‌نقصان شوند
 • Tenleri oynayıp durur, ya canları ne haldedir? Sorma! Tamamıyla can olanlara gelince: onları hiç sorma (anlatmağa imkân yok!)
 • جسمشان در رقص و جانها خود مپرس ** و آن که گرد جان از آنها خود مپرس‌‌
 • Tavşan, aslanı zindana soktu. Aslan için ne ayıp şey; bir tavşancıktan geri kaldı!
 • شیر را خرگوش در زندان نشاند ** ننگ شیری کاو ز خرگوشی بماند
 • Böyle bir ayba sahip olduğu halde şaşılacak şey şurasıdır ki bir de kendisine Fahreddin lâkabını takmalarını ister! 1350
 • در چنان ننگی و آن گه این عجب ** فخر دین خواهد که گویندش لقب‌‌
 • Ey kişi! Sen, bu dünya kuyusunun dibinde mahpus kalan bir aslansın. Tavşan gibi olan nefsin, seni nasıl kahretti?
 • ای تو شیری در تک این چاه فرد ** نفس چون خرگوش خونت ریخت و خورد
 • Senin tavşan nefsin sahrada yiyip içmekte, zevk ve sefa etmekte. Sen ise şu dedikodu, bahis ve münakaşa kuyusunun dibindesin!
 • نفس خرگوشت به صحرا در چرا ** تو به قعر این چه چون و چرا
 • O aslan avcısı tavşan, av hayvanlarının bulunduğu yere koşup “birbirinizi muştulayın. Size müjdeci geldi.
 • سوی نخجیران دوید آن شیر گیر ** کابشروا یا قوم إذ جاء البشیر
 • Müjde, ey zevk u sefaya dalmış olanlar! Müjde ki o cehennem köpeği, geldiği cehenneme gitti.
 • مژده مژده ای گروه عیش‌‌ساز ** کان سگ دوزخ به دوزخ رفت باز
 • Müjde! Tanrı o can düşmanının dişlerini söktü! 1355
 • مژده مژده کان عدوی جانها ** کند قهر خالقش دندانها
 • Pençesiyle nice başlar ezen düşmanı, ölüm süpürgesi çerçöp gibi süpürdü, gitti” dedi.
 • آن که از پنجه بسی سرها بکوفت ** همچو خس جاروب مرگش هم بروفت‌‌
 • Av hayvanlarının tavşanın etrafına toplanıp onu övmeleri
 • جمع شدن نخجیران گرد خرگوش و ثنا گفتن او را
 • O zaman, bütün hayvanlar, sevinçli bir halde gülüp oynayarak, onun yüzünü öptüler,
 • جمع گشتند آن زمان جمله وحوش ** شاد و خندان از طرب در ذوق و جوش‌‌
 • Etrafına halka oldular. O, çırağ gibi ortalarındaydı. Bütün sahradakiler, ona secde ettiler.
 • حلقه کردند او چو شمعی در میان ** سجده آوردند و گفتندش که هان‌‌
 • “Sen gökten inen bir melek misin, yoksa peri misin? Hayır, ne meleksin, ne peri! Sen, erkek aslanların Azrâilisin
 • تو فرشته‌‌ی آسمانی یا پری ** نی تو عزراییل شیران نری‌‌
 • Ne olursan ol; canımız sana kurban olsun! Ona galip geldin, elin, kolun sağ olsun! 1360
 • هر چه هستی جان ما قربان تست ** دست بردی دست و بازویت درست‌‌
 • Tanrı bu suyu, senin arkından akıttı; eline, koluna aferin!
 • راند حق این آب را در جوی تو ** آفرین بر دست و بر بازوی تو
 • Bir daha söyle! Onu hile ile nasıl inandırdın; o zalimi, düzenle nasıl kahrettin?
 • باز گو تا چون سگالیدی به مکر ** آن عوان را چون بمالیدی به مکر
 • Bir daha söyle ki hikâyen dertlere derman, canlara merhem olsun!
 • باز گو تا قصه درمانها شود ** باز گو تا مرهم جانها شود
 • Bir daha söyle ki o sitemkârın zulmünden canlarımızda yüz binlerce yaralar var” dediler.
 • باز گو کز ظلم آن استم نما ** صد هزاران زخم دارد جان ما
 • Tavşan dedi ki: “Ey ulular! Tanrı yardım etti, yoksa dünyada bir tavşan kim oluyor ki? 1365
 • گفت تایید خدا بود ای مهان ** ور نه خرگوشی که باشد در جهان‌‌
 • Koluma kuvvet, kalbime nur verdi; kalp nuru da elime ayağıma kudret verdi.
 • قوتم بخشید و دل را نور داد ** نور دل مر دست و پا را زور داد
 • Üstünlükler, Hak’tan gelir, hallerin değişmesi de ondandır.
 • از بر حق می‌‌رسد تفضیلها ** باز هم از حق رسد تبدیلها
 • Allah, bu teyit ve takviyesini zaman zaman, nevbet be-nevbet zan ehline de, basiret ehline de gösterir. (T.M. 1367)
 • حق به دور و نوبت این تایید را ** می‌‌نماید اهل ظن و دید را
 • Tavşanın av hayvanlarına “buna sevinmeyin” diye nasihat etmesi
 • پند دادن خرگوش نخجیران را که بدین شاد مشوید
 • Ey ikbal nöbetine erişen! Kendine gel, sevinme! Sen nöbetle mukayyetsin, hürlük taslama!
 • هین به ملک نوبتی شادی مکن ** ای تو بسته‌‌ی نوبت آزادی مکن‌‌
 • Saltanatı nöbetten üstün olan, ikbali ebedî bulunan nöbet davulunu yedi yıldızdan üstün bir yerde çalarlar. 1370
 • آن که ملکش برتر از نوبت تنند ** برتر از هفت انجمش نوبت زنند
 • Nöbetten üstün olanlar, bâki padişahlardır; onlar daima ruhlara sâkidir.
 • برتر از نوبت ملوک باقی‌‌اند ** دور دایم روحها با ساقی‌‌اند
 • Bir iki gün su içmeyi terk edersen ağzını ebediyet şarabına daldırır, o hakikat şarabını içersin
 • ترک این شرب ار بگویی یک دو روز ** در کنی اندر شراب خلد پوز
 • “ Küçük muharebeden büyük muharebeye döndük “ sözünün tefsiri
 • تفسیر رجعنا من الجهاد الاصغر الی الجهاد الاکبر
 • Ey padişahlar! Dışarıdaki düşmanı öldürdük; içimizde ondan beter bir hasım var.
 • ای شهان کشتیم ما خصم برون ** ماند خصمی زو بتر در اندرون‌‌
 • Bunu öldürmek, aklın fikrin işi değil. İçerideki aslan; öyle tavşan maskarası olmaz.
 • کشتن این کار عقل و هوش نیست ** شیر باطن سخره‌‌ی خرگوش نیست‌‌
 • Cehennem, bu nefistir; cehennem, bir ejderhadır ki harareti denizlerle eksilmez. 1375
 • دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست ** کاو به دریاها نگردد کم و کاست‌‌
 • Yedi denizi içer de yine kocakarıya benzeyen nefsin harareti ve coşkunluğu azalmaz.
 • هفت دریا را در آشامد هنوز ** کم نگردد سوزش آن خلق سوز
 • Taşlar, taş yürekli kâfirler; ağlayıp inleyerek mahcup bir halde cehenneme girerler.
 • سنگها و کافران سنگ دل ** اندر آیند اندر او زار و خجل‌‌
 • Hak’tan ona şu nida gelmedikçe bu kadar azaba da kanaat etmez:
 • هم نگردد ساکن از چندین غذا ** تا ز حق آید مر او را این ندا
 • “Doydun mu” denir. O, kurt ve sırtlan gibi “Hayır, doymadım” der. İşte sana ateş, işte sana hararet!
 • سیر گشتی سیر گوید نی هنوز ** اینت آتش اینت تابش اینت سوز
 • Bütün bir âlemi, bir lokma edip yutar da yine midesi “Daha fazla yok mu” diye bağırır. 1380
 • عالمی را لقمه کرد و در کشید ** معده‌‌اش نعره زنان هل من مزید
 • Nihayet Hak, onun üstüne Lâmekân âleminden ayağını koyar da işte o vakit derhal sakinleşir.
 • حق قدم بر وی نهد از لا مکان ** آن گه او ساکن شود از کن فکان‌‌
 • Bizim nefsimiz de cehennemin bir parçasıdır. Onun için cüzüler daima küllün tabiatındadır.
 • چون که جزو دوزخ است این نفس ما ** طبع کل دارد همیشه جزوها
 • Nefsi öldürecek ayak da ancak Hakk’ın ayağıdır. Zaten nefsin yayını Hak’tan gayrı kim çekebilir?
 • این قدم حق را بود کاو را کشد ** غیر حق خود کی کمان او کشد
 • Yaya ancak doğru ok koyarlar. Bu yayın ters ve eğri okları da vardır.
 • در کمان ننهند الا تیر راست ** این کمان را باژگون کژ تیرهاست‌‌
 • Ok gibi doğru ol da yaydan kurtul! Çünkü her doğru okun, yaydan fırlayacağına şüphe yok. 1385
 • راست شو چون تیر و واره از کمان ** کز کمان هر راست بجهد بی‌‌گمان‌‌
 • Dış savaşından kurtulunca iç savaşına yüz tuttum.
 • چون که واگشتم ز پیکار برون ** روی آوردم به پیکار درون‌‌
 • Biz şimdi küçük muharebeden döndük; Peygamber’le beraber büyük muharebedeyiz.
 • قد رجعنا من جهاد الاصغریم ** با نبی اندر جهاد اکبریم‌‌