English    Türkçe    فارسی   

1
1356-1405

 • Pençesiyle nice başlar ezen düşmanı, ölüm süpürgesi çerçöp gibi süpürdü, gitti” dedi.
 • آن که از پنجه بسی سرها بکوفت ** همچو خس جاروب مرگش هم بروفت‌‌
 • Av hayvanlarının tavşanın etrafına toplanıp onu övmeleri
 • جمع شدن نخجیران گرد خرگوش و ثنا گفتن او را
 • O zaman, bütün hayvanlar, sevinçli bir halde gülüp oynayarak, onun yüzünü öptüler,
 • جمع گشتند آن زمان جمله وحوش ** شاد و خندان از طرب در ذوق و جوش‌‌
 • Etrafına halka oldular. O, çırağ gibi ortalarındaydı. Bütün sahradakiler, ona secde ettiler.
 • حلقه کردند او چو شمعی در میان ** سجده آوردند و گفتندش که هان‌‌
 • “Sen gökten inen bir melek misin, yoksa peri misin? Hayır, ne meleksin, ne peri! Sen, erkek aslanların Azrâilisin
 • تو فرشته‌‌ی آسمانی یا پری ** نی تو عزراییل شیران نری‌‌
 • Ne olursan ol; canımız sana kurban olsun! Ona galip geldin, elin, kolun sağ olsun! 1360
 • هر چه هستی جان ما قربان تست ** دست بردی دست و بازویت درست‌‌
 • Tanrı bu suyu, senin arkından akıttı; eline, koluna aferin!
 • راند حق این آب را در جوی تو ** آفرین بر دست و بر بازوی تو
 • Bir daha söyle! Onu hile ile nasıl inandırdın; o zalimi, düzenle nasıl kahrettin?
 • باز گو تا چون سگالیدی به مکر ** آن عوان را چون بمالیدی به مکر
 • Bir daha söyle ki hikâyen dertlere derman, canlara merhem olsun!
 • باز گو تا قصه درمانها شود ** باز گو تا مرهم جانها شود
 • Bir daha söyle ki o sitemkârın zulmünden canlarımızda yüz binlerce yaralar var” dediler.
 • باز گو کز ظلم آن استم نما ** صد هزاران زخم دارد جان ما
 • Tavşan dedi ki: “Ey ulular! Tanrı yardım etti, yoksa dünyada bir tavşan kim oluyor ki? 1365
 • گفت تایید خدا بود ای مهان ** ور نه خرگوشی که باشد در جهان‌‌
 • Koluma kuvvet, kalbime nur verdi; kalp nuru da elime ayağıma kudret verdi.
 • قوتم بخشید و دل را نور داد ** نور دل مر دست و پا را زور داد
 • Üstünlükler, Hak’tan gelir, hallerin değişmesi de ondandır.
 • از بر حق می‌‌رسد تفضیلها ** باز هم از حق رسد تبدیلها
 • Allah, bu teyit ve takviyesini zaman zaman, nevbet be-nevbet zan ehline de, basiret ehline de gösterir. (T.M. 1367)
 • حق به دور و نوبت این تایید را ** می‌‌نماید اهل ظن و دید را
 • Tavşanın av hayvanlarına “buna sevinmeyin” diye nasihat etmesi
 • پند دادن خرگوش نخجیران را که بدین شاد مشوید
 • Ey ikbal nöbetine erişen! Kendine gel, sevinme! Sen nöbetle mukayyetsin, hürlük taslama!
 • هین به ملک نوبتی شادی مکن ** ای تو بسته‌‌ی نوبت آزادی مکن‌‌
 • Saltanatı nöbetten üstün olan, ikbali ebedî bulunan nöbet davulunu yedi yıldızdan üstün bir yerde çalarlar. 1370
 • آن که ملکش برتر از نوبت تنند ** برتر از هفت انجمش نوبت زنند
 • Nöbetten üstün olanlar, bâki padişahlardır; onlar daima ruhlara sâkidir.
 • برتر از نوبت ملوک باقی‌‌اند ** دور دایم روحها با ساقی‌‌اند
 • Bir iki gün su içmeyi terk edersen ağzını ebediyet şarabına daldırır, o hakikat şarabını içersin
 • ترک این شرب ار بگویی یک دو روز ** در کنی اندر شراب خلد پوز
 • “ Küçük muharebeden büyük muharebeye döndük “ sözünün tefsiri
 • تفسیر رجعنا من الجهاد الاصغر الی الجهاد الاکبر
 • Ey padişahlar! Dışarıdaki düşmanı öldürdük; içimizde ondan beter bir hasım var.
 • ای شهان کشتیم ما خصم برون ** ماند خصمی زو بتر در اندرون‌‌
 • Bunu öldürmek, aklın fikrin işi değil. İçerideki aslan; öyle tavşan maskarası olmaz.
 • کشتن این کار عقل و هوش نیست ** شیر باطن سخره‌‌ی خرگوش نیست‌‌
 • Cehennem, bu nefistir; cehennem, bir ejderhadır ki harareti denizlerle eksilmez. 1375
 • دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست ** کاو به دریاها نگردد کم و کاست‌‌
 • Yedi denizi içer de yine kocakarıya benzeyen nefsin harareti ve coşkunluğu azalmaz.
 • هفت دریا را در آشامد هنوز ** کم نگردد سوزش آن خلق سوز
 • Taşlar, taş yürekli kâfirler; ağlayıp inleyerek mahcup bir halde cehenneme girerler.
 • سنگها و کافران سنگ دل ** اندر آیند اندر او زار و خجل‌‌
 • Hak’tan ona şu nida gelmedikçe bu kadar azaba da kanaat etmez:
 • هم نگردد ساکن از چندین غذا ** تا ز حق آید مر او را این ندا
 • “Doydun mu” denir. O, kurt ve sırtlan gibi “Hayır, doymadım” der. İşte sana ateş, işte sana hararet!
 • سیر گشتی سیر گوید نی هنوز ** اینت آتش اینت تابش اینت سوز
 • Bütün bir âlemi, bir lokma edip yutar da yine midesi “Daha fazla yok mu” diye bağırır. 1380
 • عالمی را لقمه کرد و در کشید ** معده‌‌اش نعره زنان هل من مزید
 • Nihayet Hak, onun üstüne Lâmekân âleminden ayağını koyar da işte o vakit derhal sakinleşir.
 • حق قدم بر وی نهد از لا مکان ** آن گه او ساکن شود از کن فکان‌‌
 • Bizim nefsimiz de cehennemin bir parçasıdır. Onun için cüzüler daima küllün tabiatındadır.
 • چون که جزو دوزخ است این نفس ما ** طبع کل دارد همیشه جزوها
 • Nefsi öldürecek ayak da ancak Hakk’ın ayağıdır. Zaten nefsin yayını Hak’tan gayrı kim çekebilir?
 • این قدم حق را بود کاو را کشد ** غیر حق خود کی کمان او کشد
 • Yaya ancak doğru ok koyarlar. Bu yayın ters ve eğri okları da vardır.
 • در کمان ننهند الا تیر راست ** این کمان را باژگون کژ تیرهاست‌‌
 • Ok gibi doğru ol da yaydan kurtul! Çünkü her doğru okun, yaydan fırlayacağına şüphe yok. 1385
 • راست شو چون تیر و واره از کمان ** کز کمان هر راست بجهد بی‌‌گمان‌‌
 • Dış savaşından kurtulunca iç savaşına yüz tuttum.
 • چون که واگشتم ز پیکار برون ** روی آوردم به پیکار درون‌‌
 • Biz şimdi küçük muharebeden döndük; Peygamber’le beraber büyük muharebedeyiz.
 • قد رجعنا من جهاد الاصغریم ** با نبی اندر جهاد اکبریم‌‌
 • Tanrı’dan denizleri yaran bir kuvvet isterim ki bu Kaf dağını iğne ile yerinden koparıp atayım.
 • قوت از حق خواهم و توفیق و لاف ** تا به سوزن بر کنم این کوه قاف‌‌
 • Şunu bil ki safları bozup dağıtan aslanla savaşmak kolaydır, asıl aslan, nefsini mağlup edendir. “
 • سهل شیری دان که صفها بشکند ** شیر آن است آن که خود را بشکند
 • Rum Kayseri elçisinin, Emîrülmü’minin Ömer’e – Tanrı ondan razı olsun – gelip Ömer’in kerametini görmesi
 • آمدن رسول روم تا نزد عمر و دیدن او کرامات عمر را
 • Rum Kayseri’den, Medine’de Ömer’e uzak çölleri aşarak bir elçi geldi. 1390
 • تا عمر آمد ز قیصر یک رسول ** در مدینه از بیابان نغول‌‌
 • Medine halkına “Halifenin köşkü nerededir ki atımı, eşyamı oraya çekeyim” dedi.
 • گفت کو قصر خلیفه ای حشم ** تا من اسب و رخت را آن جا کشم‌‌
 • Halk, dedi ki: “Onun köşkü yok; Ömer’in köşkü, ancak aydın canıdır.
 • قوم گفتندش که او را قصر نیست ** مر عمر را قصر، جان روشنی است‌‌
 • Gerçi emir diye adı sanı duyulmuşsa da onun, yoksullar gibi ancak bir kulübeciği var.
 • گر چه از میری و را آوازه‌‌ای است ** همچو درویشان مر او را کازه‌‌ای است‌‌
 • Kardeş, onun köşkünü nasıl görebilirsin? Gönül gözünde kıl bitmiş!
 • ای برادر چون ببینی قصر او ** چون که در چشم دلت رسته ست مو
 • Gönül gözünü kıldan ve hastalıktan arıt, sonra köşkünü görmeyi gözet. 1395
 • چشم دل از مو و علت پاک آر ** و آن گهان دیدار قصرش چشم دار
 • Kimin canı, heveslerden arınmışsa derhal tertemiz Tanrı tapusunu, Tanrı dergâhını görür.
 • هر که را هست از هوسها جان پاک ** زود بیند حضرت و ایوان پاک‌‌
 • Muhammed, bu ateşten, bu dumandan temizlendiğinden nereye yüz çevirse orada Allah cemalini gördü.
 • چون محمد پاک شد زین نار و دود ** هر کجا رو کرد وجه الله بود
 • Seni kötülüğe sevk eden vesveselere yoldaş oldukça “Semme vechullah”ı nasıl bilebilirsin?
 • چون رفیقی وسوسه‌‌ی بد خواه را ** کی بدانی ثم وجه الله را
 • Kimin kalbinde kapı açılırsa gönül göğünde yüzlerce güneş görür.
 • هر که را باشد ز سینه فتح باب ** او ز هر شهری ببیند آفتاب‌‌
 • Yıldızların içinde ay nasıl görünürse başkaları arasında Tanrı da öyle görünür. 1400
 • حق پدید است از میان دیگران ** همچو ماه اندر میان اختران‌‌
 • Fakat iki parmağını iki gözünün üstüne koy: bir şey görebilir misin? İnsaf et!
 • دو سر انگشت بر دو چشم نه ** هیچ بینی از جهان انصاف ده‌‌
 • Sen görmesen de dünya yok değildir. Kusur, ancak şom, nefsin parmağında.
 • گر نبینی این جهان معدوم نیست ** عیب جز ز انگشت نفس شوم نیست‌‌
 • Kendine gel! Gözünden parmağını kaldır da ne istiyorsan gör.
 • تو ز چشم انگشت را بردار هین ** و آن گهانی هر چه می‌‌خواهی ببین‌‌
 • Nuh’un ümmeti, Nuh’a “Nerede sevap?” dediler. Nuh “duymamak, görmemek için elbisenize büründüğünüz cihette.
 • نوح را گفتند امت کو ثواب ** گفت او ز آن سوی و استغشوا ثیاب‌‌
 • Elbiselerinize bürünüp yüzünüzü, başınızı sardınız; ondan dolayı gözünüz olduğu halde görmediniz” dedi. 1405
 • رو و سر در جامه‌‌ها پیچیده‌‌اید ** لا جرم با دیده و نادیده‌‌اید