English    Türkçe    فارسی   

1
1602-1651

 • Sabreden, göklerin üstüne yükselir; helva yiyense geriler, kalır!
 • هر که صبر آورد گردون بر رود ** هر که حلوا خورد واپس‌‌تر رود
 • Ferideddîn-i Attâr’ın – Tanrı ruhunu takdis etsin – sözünün tefsiri “Ey gafil! Sen nefis ehlisin, toprak içinde kan yiyedur! Fakat gönüle sahip olan kişi , zehir bile yese o zehir bal olur.”
 • تفسیر قول فرید الدین عطار قدس الله روحه: تو صاحب نفسی ای غافل میان خاک خون می‌‌خور که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد
 • Gönle sahip olan kişi, apaçık öldürücü bir zehir bile yese ona ziyan gelmez.
 • صاحب دل را ندارد آن زیان ** گر خورد او زهر قاتل را عیان‌‌
 • Çünkü o, sıhhat bulmuş, perhizden kurtulmuştur. Fakat zavallı talip (kemale ermemiş salik), henüz hararet içindedir.
 • ز آن که صحت یافت و از پرهیز رست ** طالب مسکین میان تب در است‌‌
 • Peygamber buyurdu ki:”Ey cüretli talip! Sakın hiçbir matlup ile mücadele etme!” 1605
 • گفت پیغمبر که ای مرد جری ** هان مکن با هیچ مطلوبی مری‌‌
 • Sende Nemrûd’luk var, ateşe atılma, atılacaksan önce İbrahim ol!
 • در تو نمرودی است آتش در مرو ** رفت خواهی اول ابراهیم شو
 • Mademki sen ne yüzgeçsin, ne de denizci... Aklına uyup kendini denize atma!
 • چون نه‌‌ای سباح و نه دریاییی ** در میفکن خویش از خود راییی‌‌
 • Yüzgeç ve denizci, denizden inci çıkarır, ziyanlardan bile bir hayli fayda elde eder.
 • او ز آتش ورد احمر آورد ** از زیانها سود بر سر آورد
 • Kâmil, toprağı tutsa altın olur; nâkıs, altını ele alsa toz toprak kesilir.
 • کاملی گر خاک گیرد زر شود ** ناقص ار زر برد خاکستر شود
 • O gerçek er, Tanrı’ya makbul olmuştur, bütün işlerde onun eli Tanrı elidir. 1610
 • چون قبول حق بود آن مرد راست ** دست او در کارها دست خداست‌‌
 • Nâkıs kimsenin eli ise Şeytan’ın, ifritin elidir. Çünkü Şeytan’ın teklif ve hile tuzağına tutulmuştur.
 • دست ناقص دست شیطان است و دیو ** ز آن که اندر دام تکلیف است و ریو
 • Kâmile göre bilgisizlik bile bilgi olur, nâkısın bildiği bilgi ise bilgisizlik kesilir.
 • جهل آید پیش او دانش شود ** جهل شد علمی که در ناقص رود
 • İlletli kimse, ne tutarsa illet olur. Kâmil kâfir bile olsa o küfür, din ve şeriat haline gelir.
 • هر چه گیرد علتی علت شود ** کفر گیرد کاملی ملت شود
 • Ey yayan olduğu halde süvari ile yarışa girişen! Sen bu müsabakada kazanmayacak, onu geçmeyeceksin, iyisi mi, dur!
 • ای مری کرده پیاده با سوار ** سر نخواهی برد اکنون پای دار
 • Sihirbazların “ Ne buyurursun, asâyı önce sen mi atarsın, yoksa biz mi atalım? “ diyerek Mûsa Aleyhisselâm’a hürmet edip onu ağırlamaları, Mûsâ’nın da “ Siz atın “ demesi
 • تعظیم ساحران مر موسی را علیه السلام که چه فرمایی اول تو اندازی عصا یا ما
 • Melûn Firavun’un zamanında sihirbazlar Mûsâ ile kin güderek mücadeleye giriştiler. 1615
 • ساحران در عهد فرعون لعین ** چون مری کردند با موسی به کین‌‌
 • Fakat onu büyük tuttular, öne geçirdiler, ağırladılar.
 • لیک موسی را مقدم داشتند ** ساحران او را مکرم داشتند
 • Zira ona “Ferman senin. İstiyorsan önce sen asânı at” dediler.
 • ز آن که گفتندش که فرمان آن تست ** گر تو می‌‌خواهی عصا بفکن نخست‌‌
 • Mûsâ “ Hayır, ey sihirbazlar, önce siz büyülerinizi meydana koyun” dedi.
 • گفت نی اول شما ای ساحران ** افکنید آن مکرها را در میان‌‌
 • Mûsâ’ya karşı gösterdikleri o kadarcık hürmet, din sahibi olmalarına sebep oldu; inat yüzünden de elleri ayakları kesildi.
 • این قدر تعظیم دینشان را خرید ** کز مری آن دست و پاهاشان برید
 • Sihirbazlar Mûsâ’nın hakkını anladıklarından evvelce işledikleri suça karşılık olarak ellerini, ayaklarını feda eylediler. 1620
 • ساحران چون حق او بشناختند ** دست و پا در جرم آن درباختند
 • Yemek yemek ve nükte söylemek, kâmile helâldir; mademki sen kâmil değilsin yeme ve sükût et!
 • لقمه و نکته ست کامل را حلال ** تو نه‌‌ای کامل مخور می‌‌باش لال‌‌
 • Çünkü sen kulaksın, o dildir; o senin cinsinden değil, Tanrı, kulaklara “Ansitû” buyurdu.
 • چون تو گوشی او زبان نی جنس تو ** گوشها را حق بفرمود أنصتوا
 • Çocuk önce, süt emme kabiliyetinde doğar, bir müddet susar ve tamamı ile kulak kesilir.
 • کودک اول چون بزاید شیر نوش ** مدتی خامش بود او جمله گوش‌‌
 • Lâkırdı söylemeyi öğreninceye kadar bir zaman dudağını yumması, söz söylememesi gerekir.
 • مدتی می‌‌بایدش لب دوختن ** از سخن تا او سخن آموختن‌‌
 • Kulak vermezse “ti ,ti “ diye manasız sözler söyler; kendisini âlemin dilsizi yapar. 1625
 • ور نباشد گوش و تی‌‌تی می‌‌کند ** خویشتن را گنگ گیتی می‌‌کند
 • Anadan sağır doğan ise hiç dinlemediği için dilsiz olur; nasıl dile gelsin?
 • کر اصلی کش نبود آغاز گوش ** لال باشد کی کند در نطق جوش‌‌
 • Çünkü söz söylemek için önce dinlemek gerektir. Söze, kulak verme yolundan gir.
 • ز آن که اول سمع باید نطق را ** سوی منطق از ره سمع اندر آ
 • Evlere kapılardan girin; rızıkları, sebeplerine teşebbüs ederek arayın!
 • ادخلوا الأبیات من أبوابها ** و اطلبوا الأغراض فی أسبابها
 • Dinleme ihtiyacı olmaksızın anlaşılan söz, ancak tamahsız ve ihtiyaçsız olan Tanrı’nın sözüdür.
 • نطق کان موقوف راه سمع نیست ** جز که نطق خالق بی‌‌طمع نیست‌‌
 • Tanrı, yarattığını eşsiz, örneksiz yaratır; üstada tâbi değildir. Herkes ona dayanır; onun dayanacağı bir varlık yoktur. 1630
 • مبدع است او تابع استاد نی ** مسند جمله و را اسناد نی‌‌
 • Ondan başka bütün mahlûkat; hem sanatında, hem sözünde üstada tâbidir, örneğe muhtaçtır.
 • باقیان هم در حرف هم در مقال ** تابع استاد و محتاج مثال‌‌
 • Bu söze yabancı değilsen bir hırkaya bürün, bir viraneye çekil ve gözyaşı dök!
 • زین سخن گر نیستی بیگانه‌‌ای ** دلق و اشکی گیر در ویرانه‌‌ای‌‌
 • Çünkü Âdem, Tanrı itabından ağlamakla kurtuldu; tövbekârın nefesi ıslak gözyaşlarıdır.
 • ز آن که آدم ز آن عتاب از اشک رست ** اشک تر باشد دم توبه پرست‌‌
 • Âdem, yeryüzüne, ağlamak için, daima feryat etmek, inlemek ve mahzun olmak için gelmiştir.
 • بهر گریه آمد آدم بر زمین ** تا بود گریان و نالان و حزین‌‌
 • Âdem, Firdevs’ten, yedi kat göklerin üstünden ayakları dolaşarak en adi yere, tâ kapı dibine, özür dilemek için gitti. 1635
 • آدم از فردوس و از بالای هفت ** پای ماچان از برای عذر رفت‌‌
 • Eğer sen de Âdemoğluysan onun gibi özür dile, onun yolunda yürü!
 • گر ز پشت آدمی وز صلب او ** در طلب می‌‌باش هم در طلب او
 • Gönül ateşiyle gözyaşından çerez düz. Bahçe, bulutla güneş yüzünden yetişmiş, yeşermiştir.
 • ز آتش دل و آب دیده نقل ساز ** بوستان از ابر و خورشید است باز
 • Sen gözyaşı zevkini ne bilirsin? Görmedikleri gibi ekmek âşığısın!
 • تو چه دانی قدر آب دیده‌‌گان ** عاشق نانی تو چون نادیدگان‌‌
 • Bu karın dağarcığından ekmeği boşaltırsan ululuk incileri ile doldurursun.
 • گر تو این انبان ز نان خالی کنی ** پر ز گوهرهای اجلالی کنی‌‌
 • Önce can çocuğunu Şeytan sütünden kes de sonra onu meleklere ortak yap. 1640
 • طفل جان از شیر شیطان باز کن ** بعد از آنش با ملک انباز کن‌‌
 • Sen karanlık, mükedder ve bulanık oldukça bil ki melûn Şeytan’la sütkardeşisin!
 • تا تو تاریک و ملول و تیره‌‌ای ** دان که با دیو لعین همشیره‌‌ای‌‌
 • Nur ve kemali arttıran lokma, helâl kazançtan elde edilen lokmadır.
 • لقمه‌‌ای کان نور افزود و کمال ** آن بود آورده از کسب حلال‌‌
 • Çırağımıza katılınca söndüren yağa yağ deme, çırağı söndüren yağa su de!
 • روغنی کاید چراغ ما کشد ** آب خوانش چون چراغی را کشد
 • İlim ve hikmet helâl lokmadan doğar; aşk ve rikkat helâl lokmadan meydana gelir.
 • علم و حکمت زاید از لقمه‌‌ی حلال ** عشق و رقت آید از لقمه‌‌ی حلال‌‌
 • Bir lokmadan hasede uğrar, tuzağa düşersen; bir lokmadan bilgisizlik ve gaflet meydana gelirse, sen o lokmayı haram bil! 1645
 • چون ز لقمه تو حسد بینی و دام ** جهل و غفلت زاید آن را دان حرام‌‌
 • Hiç buğday ektin de arpa verdiğini gördün mü? Hiç attan eşek sıpası olduğunu gördün mü?
 • هیچ گندم کاری و جو بر دهد ** دیده‌‌ای اسبی که کره‌‌ی خر دهد
 • Lokma tohumdur mahsulü fikirlerdir. ; lokma denizdir, incileri fikirlerdir.
 • لقمه تخم است و برش اندیشه‌‌ها ** لقمه بحر و گوهرش اندیشه‌‌ها
 • Hizmete meyletmek ve o cihana gitmek azmi, ağıza alınan lokmanın helâl olmasından doğar
 • زاید از لقمه‌‌ی حلال اندر دهان ** میل خدمت عزم رفتن آن جهان‌‌
 • Tacirin Hindistan dudularından gördüğünü duduya söylemesi
 • باز گفتن بازرگان با طوطی آن چه دید از طوطیان هندوستان‌‌
 • Tacir alışverişi bitirip muradına nail olarak evine geri geldi.
 • کرد بازرگان تجارت را تمام ** باز آمد سوی منزل دوست کام‌‌
 • Her köleye armağan getirdi, her halayığa ihsan da bulundu. 1650
 • هر غلامی را بیاورد ارمغان ** هر کنیزک را ببخشید او نشان‌‌
 • Dudu “ Bu kulun armağanı hani? Ne gördün ve ne dedinse söyle” dedi.
 • گفت طوطی ارمغان بنده کو ** آن چه دیدی و آن چه گفتی باز گو