English    Türkçe    فارسی   

1
2099-2148

 • Hâlbuki çok geniş olan o yerler gök, darlıktan gönlümü paramparça etti.
 • کان زمین و آسمان بس فراخ ** کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ‌‌
 • Bu bir âlemdir ki bana rüyada göründü; açıklığıyla kolumu, kanadımı açtı. 2100
 • وین جهانی کاندر این خوابم نمود ** از گشایش پر و بالم را گشود
 • Bu âlemle bu âlemin yolu meydanda olsaydı dünyada pek az kimse, ancak bir lâhzacık kalırdı.
 • این جهان و راهش ار پیدا بدی ** کم کسی یک لحظه‌‌ای آن جا بدی‌‌
 • İhtiyar çalgıcıya “Burada kalmaya tamah etme, mademki ayağından diken çıkmıştır, haydi git” diye emir gelmekte.
 • امر می‌‌آمد که نی طامع مشو ** چون ز پایت خار بیرون شد برو
 • Canı ise orada, Tanrı’nın rahmet ve ihsanı meydanında “Durakla, bekle” demekteydi.
 • مول مولی می‌‌زد آن جا جان او ** در فضای رحمت و احسان او
 • Hâtif’in rüyada Ömer’e “ Beytülmalden şu kadar mal al, mezarlıkta yatan o adama ver “ demesi
 • در خواب گفتن هاتف مر عمر را رضی الله عنه که چندین زر از بیت المال به آن مرد ده که در گورستان خفته است
 • O sırada Hak Ömer’e bir uyku verdi ki kendini uykudan alamadı.
 • آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت ** تا که خویش از خواب نتوانست داشت‌‌
 • “Bu mûtat bir şey değildi. Bu uyku, gayb âleminden geldi. Sebepsiz olamaz” diye taaccüpte kaldı. 2105
 • در عجب افتاد کاین معهود نیست ** این ز غیب افتاد بی‌‌مقصود نیست‌‌
 • Başını koydu, uyudu. Rüyasında hak tarafından bir ses geldi, bu sesi ruhu duydu.
 • سر نهاد و خواب بردش خواب دید ** کامدش از حق ندا جانش شنید
 • O ses öyle bir sesti ki her sesin nağmenin aslıdır. Asıl ses odur, o sesten başka sesler, aksi sedadır.
 • آن ندایی کاصل هر بانگ و نواست ** خود ندا آن است و این باقی صداست‌‌
 • Türk, Kürt, Zenci, Acem, Arap bütün milletler kulağa, dudağa muhtaç olmadan bu sesi anlamışlardır.
 • ترک و کرد و پارسی گو و عرب ** فهم کرده آن ندا بی‌‌گوش و لب‌‌
 • Hattâ Türk, Acem ve Zenci şöyle dursun... o sesi dağlar taşlar bile işitmiştir.
 • خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ ** فهم کرده ست آن ندا را چوب و سنگ‌‌
 • Her dem Tanrı’dan “ Elestü” sesi gelir, cevherlerle arazlar da o sesten var olmaktadırlar. 2110
 • هر دمی از وی همی‌‌آید أ لست ** جوهر و اعراض می‌‌گردند هست‌‌
 • Gerçi bunlardan zâhiren “Belâ” sesi gelmezse de onların yokluktan gelmeleri, var olmaları “Belâ” demeleridir.
 • گر نمی‌‌آید بلی‌‌ ز یشان ولی ** آمدنشان از عدم باشد بلی‌‌
 • Ağacın, taşın anlayışını söyledim ya. Hemen şimdicik bunu anlatan şu hikâyeyi dinle!
 • ز آن چه گفتم من ز فهم سنگ و چوب ** در بیانش قصه‌‌ای هش دار خوب‌‌
 • Cemaat çoğaldı, vâzettiğin zaman mübarek yüzünü göremiyoruz diye Peygamber Sallâllahu Aleyhi vesellem için mimber yaptıkları vakit (evvelce dayanıp vâzettiği) Hannâne direğinin inlemesi ve Peygamber’le sahabenin o iniltiyi işitmeleri, Mustafa Sallâllahu Aleyhi vesselem’in o direkle açıkça sual ve cevabı
 • نالیدن ستون حنانه چون برای پیغامبر علیه السلام منبر ساختند که جماعت انبوه شد گفتند ما روی مبارک تو را به هنگام وعظ نمی‌‌بینیم و شنیدن رسول و صحابه آن ناله را و سؤال و جواب مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم با ستون صریح‌‌
 • Hannâne direği, Peygamberin ayrılığı yüzünden akıl sahipleri gibi ağlayıp inliyordu.
 • استن حنانه از هجر رسول ** ناله می‌‌زد همچو ارباب عقول‌‌
 • Peygamber, “Ey direk, ne istiyorsun?” dedi. O da “Canım, ayrılığından kan kesildi.
 • گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون ** گفت جانم از فراقت گشت خون‌‌
 • Bana dayanıyordun, şimdi beni bıraktın. Mimberin üstüne çıktın” dedi. 2115
 • مسندت من بودم از من تاختی ** بر سر منبر تو مسند ساختی‌‌
 • Söyle ne istersin? Dilersen seni yemişlerle dolu bir hurma fidanı yapayım ki doğudakiler de, batıdakiler de senin hurmanı yesinler.
 • گفت خواهی که ترا نخلی کنند ** شرقی و غربی ز تو میوه چنند
 • Yahut Tanrı, seni o âlemde bir servi yapsın da ebediyen terü taze kal” dedi.
 • یا در آن عالم حقت سروی کند ** تا تر و تازه بمانی تا ابد
 • Hannâne “Daim ve baki olanı isterim” dedi. Ey gafil, dinle de bir ağaçtan aşağı kalma!
 • گفت آن خواهم که دایم شد بقاش ** بشنو ای غافل کم از چوبی مباش‌‌
 • Peygamber, kıyamet günü insanlar gibi dirilmesi için o ağacı yere gömdü.
 • آن ستون را دفن کرد اندر زمین ** تا چو مردم حشر گردد یوم دین‌‌
 • Bunu duy da bil ki Tanrı, kimi kendisine davet ettiyse o kimse bütün dünya işlerinden vazgeçmiştir. 2120
 • تا بدانی هر که را یزدان بخواند ** از همه کار جهان بی‌‌کار ماند
 • Kim, Tanrı’dan tevfika mazhar olursa o âleme yol bulmuş, dünya işinden çıkmıştır.
 • هر که را باشد ز یزدان کار و بار ** یافت بار آن جا و بیرون شد ز کار
 • Bir kimsenin Tanrı sırlarından nasibi olmazsa cemadın inlemesini nasıl tasdik eder?
 • آن که او را نبود از اسرار داد ** کی کند تصدیق او ناله‌‌ی جماد
 • Evet, der ama yürekten değil. Kendisine münafık demesinler diye tasdik edenlere uyar, zâhiren tasdik eder.
 • گوید آری نه ز دل بهر وفاق ** تا نگویندش که هست اهل نفاق‌‌
 • Eğer cemadat Tanrı’nın “Kün-ol” emrine vakıf olmasalar ( ve bu emri duyup, bu emre uyup, varlık âlemine gelmemiş bulunsalardı) bu söz âlemde o vakit reddedilirdi.
 • گر نیندی واقفان امر کن ** در جهان رد گشته بودی این سخن‌‌
 • Yüz binlerce taklit ve istidlâl ehlini, pek cüzi bir vehim, şüpheye düşürür. 2125
 • صد هزاران ز اهل تقلید و نشان ** افکندشان نیم وهمی در گمان‌‌
 • Çünkü taklitleri de istidlâlleri de, hattâ bütün kolları, kanatları da zanla kaimdir.
 • که به ظن تقلید و استدلالشان ** قایم است و جمله پر و بالشان‌‌
 • O aşağılık Şeytan, bir şüphe meydana getirir. Bütün bu körler tepe takla düşerler.
 • شبهه‌‌ای انگیزد آن شیطان دون ** در فتند این جمله کوران سر نگون‌‌
 • İstidlâlcilerin ayakları tahtadır. Tahta ayaksa pek kudretsiz pek karasızdır.
 • پای استدلالیان چوبین بود ** پای چوبین سخت بی‌‌تمکین بود
 • Sebatiyle dağları bile hayran eden ve basiret sahibi olan zamanın kutbu ise böyle değildir. (İstidlâle değer vermez).
 • غیر آن قطب زمان دیده‌‌ور ** کز ثباتش کوه گردد خیره‌‌سر
 • Çakıl üstüne baş aşağı düşmemek için körün ayağı sopadır sopa. 2130
 • پای نابینا عصا باشد عصا ** تا نیفتد سر نگون او بر حصا
 • Askerin, yani din ehlinin üstünlüğüne sebep olan o binici kimdir! Gören padişah!
 • آن سواری کاو سپه را شد ظفر ** اهل دین را کیست سلطان بصر
 • Her ne kadar körler sopa ile yol görmüşlerdir ama yine gözlükler sayesinde.
 • با عصا کوران اگر ره دیده‌‌اند ** در پناه خلق روشن دیده‌‌اند
 • Dünyada gözlükler ve padişahlar olamasaydı bütün körler ölürlerdi.
 • گرنه بینایان بدندی و شهان ** جمله کوران مرده‌‌اندی در جهان‌‌
 • Körlerin elinden ne ekmek gelir, ne biçmek gelir, ne alışveriş gelir, ne de kâr ve kazanç.
 • نی ز کوران کشت آید نه درود ** نه عمارت نه تجارتها و سود
 • Tanrı onlara merhamet ve inayet kılmasaydı onların istidlâl değnekleri hemencecik kırılırdı. 2135
 • گر نکردی رحمت و افضالتان ** در شکستی چوب استدلالتان‌‌
 • Bu sopa nedir? Kıyaslar, deliller. O sopayı onlara kim verdi? Gören Tanrı!
 • این عصا چه بود قیاسات و دلیل ** آن عصا کی دادشان بینا جلیل‌‌
 • Sopa, mademki savaş ve kavga âletidir; ey kör, o sopayı kır, paramparça et!
 • چون عصا شد آلت جنگ و نفیر ** آن عصا را خرد بشکن ای ضریر
 • O size sopa verdi de öyle meydana çıktınız. Sonra da kızgınlıkla o sopayı yine ona vurdunuz.
 • او عصاتان داد تا پیش آمدید ** آن عصا از خشم هم بر وی زدید
 • Ey körler güruhu! Ne iştesiniz, ne yapıyorsunuz? Aranıza bir gören kişi alın!
 • حلقه‌‌ی کوران به چه کار اندرید ** دیدبان را در میانه آورید
 • Sen de sana sopa verenin eteğini tut. Bak bir kere Âdem Peygamber istidlâl ve isyan yüzünden neler çekti? 2140
 • دامن او گیر کاو دادت عصا ** در نگر کادم چها دید از عصی‌‌
 • Mûsâ ve Muhammed’in mucizelerine dikkat et. Sopa nasıl yılan şekline girdi, direk nasıl irfan sahibi oldu?
 • معجزه‌‌ی موسی و احمد را نگر ** چون عصا شد مار و استن با خبر
 • Sopa yılan şekline girdi, direkten de inilti duyuldu. Bu mucizeleri, dini izhar için günde beş kere ilân ederler.
 • از عصا ماری و از استن حنین ** پنج نوبت می‌‌زنند از بهر دین‌‌
 • Bu din lezzeti eğer akla aykırı olmasaydı bunca mucizeye hacet var mıydı?
 • گرنه نامعقول بودی این مزه ** کی بدی حاجت به چندین معجزه‌‌
 • Akıl akla uygun olan her şeyi; mucizesiz, keşmekeşsiz kabul eder.
 • هر چه معقول است عقلش می‌‌خورد ** بی‌‌بیان معجزه بی‌‌جر و مد
 • Bu bâkir yolu, akla aykırı (akıl hududundan hariç, kıyas ve istidlâle sığmaz) gör ve bu görüş, her devlet sahibine makbuldür; buna da dikkat et. 2145
 • این طریق بکر نامعقول بین ** در دل هر مقبلی مقبول بین‌‌
 • Şeytanlarla canavarlar, nasıl insan korkusundan ve hasetlerinden ürküp adalara, ıssız yerlere kaçtılarsa,
 • همچنان کز بیم آدم دیو و دد ** در جزایر در رمیدند از حسد
 • Münkirler de Peygamberlerin mucizelerinden korkup başlarını otların içlerine sokmuşlar.
 • هم ز بیم معجزات انبیا ** سر کشیده منکران زیر گیا
 • Bu suretle müslümanlık ediyle anılarak yaşamak, kim olduklarını, ne inanışta bulunduklarını sana bildirmemek istemişlerdir.
 • تا به ناموس مسلمانی زی‌‌اند ** در تسلس تا ندانی که کی‌‌اند