English    Türkçe    فارسی   

1
221-270

 • Sen “Bize o padişahın huzuruna varmaya izin yoktur” deme. Kerim olan kişilere, hiçbir iş güç değildir.
 • تو مگو ما را بدان شه بار نیست ** با کریمان کارها دشوار نیست‌‌
 • Kuyumcuyu öldürme ve zehirlemenin Tanrı emriyle olup padişahın isteğiyle olmadığı
 • بیان آن که کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود نه به هوای نفس و تامل فاسد
 • O adamın, hekimin eliyle öldürülmesi, ne ümit içindi ne korkudan dolayı.
 • کشتن آن مرد بر دست حکیم ** نی پی اومید بود و نی ز بیم‌‌
 • Tanrının emri ve ilhamı gelmedikçe hekim, onu padişahın hatırı için öldürmedi.
 • او نکشتش از برای طبع شاه ** تا نیامد امر و الهام اله‌‌
 • Hızır’ın o çocuğun boğazını kesmesindeki sırrı halkın avam kısmı anlayamaz.
 • آن پسر را کش خضر ببرید حلق ** سر آن را درنیابد عام خلق‌‌
 • Tanrı tarafından vahiy ve cevaba nail olan kişi her ne buyurursa o buyruk, doğrunun ta kendisidir. 225
 • آن که از حق یابد او وحی و جواب ** هر چه فرماید بود عین صواب‌‌
 • Can bağışlayan kişi öldürse de caizdir. O, nâibdir eli Tanrı elidir.
 • آن که جان بخشد اگر بکشد رواست ** نایب است و دست او دست خداست‌‌
 • İsmail gibi onun önüne baş koy. Kılıcının önünde sevinerek, gülerek can ver.
 • همچو اسماعیل پیشش سر بنه ** شاد و خندان پیش تیغش جان بده‌‌
 • Ki Ahmed’in pak canı, Ahad’la nasıl ebediyse senin canın da ebede kadar sevinçli ve gülümser bir halde kalsın.
 • تا بماند جانت خندان تا ابد ** همچو جان پاک احمد با احد
 • Âşıklar, ferah kadehini, güzellerin elleri ile öldürdükleri vakit içerler.
 • عاشقان جام فرح آن گه کشند ** که به دست خویش خوبانشان کشند
 • Padişah o kanı şehvet uğruna dökmedi. Suizanda bulunma, münakaşayı bırak! 230
 • شاه آن خون از پی شهوت نکرد ** تو رها کن بد گمانی و نبرد
 • Sen onun hakkında kötü ve pis iş işledi deyip fena bir zanda bulundun. Su süzülüp durulunca, berrak bir hale gelince bu berraklıkta bulanıklık ve tortu kalır mı, süzülüş suda tortu bırakır mı?
 • تو گمان بردی که کرد آلودگی ** در صفا غش کی هلد پالودگی‌‌
 • Bu riyazetler, bu cefa çekmeler, ocağın posayı gümüşten çıkarması içindir.
 • بهر آن است این ریاضت وین جفا ** تا بر آرد کوره از نقره جفا
 • İyinin, kötünün imtihanı, altının kaynayıp tortusunun üste çıkması içindir.
 • بهر آن است امتحان نیک و بد ** تا بجوشد بر سر آرد زر زبد
 • Eğer işi Tanrı ilhamı olmasaydı o, yırtıcı bir köpek olurdu, padişah olmazdı.
 • گر نبودی کارش الهام اله ** او سگی بودی دراننده نه شاه‌‌
 • Şehvetten de tertemizdi, hırstan da, nefis isteğinden de. Güzel bir iş yaptı, fakat zahiren kötü görünüyordu. 235
 • پاک بود از شهوت و حرص و هوا ** نیک کرد او لیک نیک بد نما
 • Hızır, denizde gemiyi deldiyse de onun bu delişinde yüzlerce sağlamlık var.
 • گر خضر در بحر کشتی را شکست ** صد درستی در شکست خضر هست‌‌
 • O kadar nur ve hünerle beraber Mûsâ’nın vehmi, ondan mahcuptu; artık sen kanatsız uçmaya kalkışma!
 • وهم موسی با همه نور و هنر ** شد از آن محجوب، تو بی‌‌پر مپر
 • O, kırmızı güldür, sen ona kan deme. O, akıl sarhoşudur, sen ona deli adı takma!
 • آن گل سرخ است تو خونش مخوان ** مست عقل است او تو مجنونش مخوان‌‌
 • Onun muradı Müslüman kanı dökmek olsaydı kâfirim, onun adını ağzıma alırsam!
 • گر بدی خون مسلمان کام او ** کافرم گر بردمی من نام او
 • Arş kötü kişinin övülmesinden titrer; suçlardan ve şüpheli şeylerden korunan kişi de kötü methedilince, metheden kişi hakkında fena bir zanna düşer. 240
 • می‌‌بلرزد عرش از مدح شقی ** بد گمان گردد ز مدحش متقی‌‌
 • O padişahtı, hem de çok uyanık bir padişah. Has bir zattı, hem de Tanrı hası.
 • شاه بود و شاه بس آگاه بود ** خاص بود و خاصه‌‌ی الله بود
 • Bir kişiyi böyle bir padişah öldürürse onu, iyi bir bahta eriştirir, en iyi bir makama çeker, yüceltir.
 • آن کسی را کش چنین شاهی کشد ** سوی بخت و بهترین جاهی کشد
 • Eğer onu kahretmede yine onun için bir fayda görmeseydi; o mutlak lütuf, nasıl olur da kahretmeyi isterdi?
 • گر ندیدی سود او در قهر او ** کی شدی آن لطف مطلق قهر جو
 • Çocuk hacamatçının neşterinden titrer durur, esirgeyen ana ise onun gamından sevinçlidir.
 • بچه می‌‌لرزد از آن نیش حجام ** مادر مشفق در آن غم شاد کام‌‌
 • Yarı can alır, yüz can bağışlar. Senin vehmine gelmeyen o şey yok mu? Onu verir. 245
 • نیم جان بستاند و صد جان دهد ** آن چه در وهمت نیاید آن دهد
 • Sen kendince aklından bir kıyas yapmaktasın ama çok, pek çok uzaklara düşmüşsün; iyice bak!
 • تو قیاس از خویش می‌‌گیری و لیک ** دور دور افتاده‌‌ای بنگر تو نیک‌‌
 • Bakkal ve dudunun hikâyesi, dudunun dükkândaki gülyağlarını dökmesi
 • حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان‌‌
 • Bir bakkal vardı, onun bir de dudusu vardı. Yeşil, güzel sesli ve söyler duduydu.
 • بود بقالی و وی را طوطیی ** خوش نوایی سبز و گویا طوطیی‌‌
 • Dükkânda dükkân bekçiliği yapar; bütün alışveriş edenlere hoş nükteler söyler, lâtifeler ederdi.
 • بر دکان بودی نگهبان دکان ** نکته گفتی با همه سوداگران‌‌
 • İnsanlara hitap ederken insan gibi konuşurdu, dudu gibi ötmede de mahareti vardı.
 • در خطاب آدمی ناطق بدی ** در نوای طوطیان حاذق بدی‌‌
 • Dükkânın başköşesinden atıldı, bir tarafa kaçtı; gülyağı şişesini de döktü. 250
 • جست از سوی دکان سویی گریخت ** شیشه‌‌های روغن گل را بریخت‌‌
 • Sahibi, evden çıkageldi. Tacircesine huzuru kalple dükkâna geçti oturdu.
 • از سوی خانه بیامد خواجه‌‌اش ** بر دکان بنشست فارغ خواجه‌‌وش‌‌
 • Bir de baktı ki dükkân yağ içinde, elbisesi yağa bulaşmış. Dudunun başına bir vurdu; dudunun dili tutuldu, başı kel oldu.
 • دید پر روغن دکان و جامه چرب ** بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب‌‌
 • Dudu, birkaç günceğiz sesini kesti, söylemedi. Bakkal nedametten âh etmeye başladı.
 • روزکی چندی سخن کوتاه کرد ** مرد بقال از ندامت آه کرد
 • Sakalını yolmakta, eyvah, demekteydi; nimet güneşim bulut altına girdi.
 • ریش بر می‌‌کند و می‌‌گفت ای دریغ ** کافتاب نعمتم شد زیر میغ‌‌
 • O zaman keşke elim kırılsaydı; o güzel sözlünün başına nasıl oldu da vurdum? 255
 • دست من بشکسته بودی آن زمان ** که زدم من بر سر آن خوش زبان‌‌
 • Kuşu, yine konuşsun diye yoksullara sadakalar vermekteydi.
 • هدیه‌‌ها می‌‌داد هر درویش را ** تا بیابد نطق مرغ خویش را
 • Üç gün, üç gece sonra şaşkın ve meyus, ümitsiz bir halde dükkânda otururken
 • بعد سه روز و سه شب حیران و زار ** بر دکان بنشسته بد نومید وار
 • Ve binlerce gussaya, gama eş olup; bu kuş acaba ne vakit konuşacak; diye düşünüp dururken,
 • می‌‌نمود آن مرغ را هر گون شگفت ** تا که باشد کاندر آید او بگفت‌‌
 • Ansızın tas ve leğen dibi gibi tüysüz kafası ile bir Cevlaki geçiyordu.
 • جولقیی سر برهنه می‌‌گذشت ** با سر بی‌‌مو چو پشت طاس و طشت‌‌
 • Dudu, hemencecik dile gelip akıllılar gibi dervişe bağırdı: 260
 • طوطی اندر گفت آمد در زمان ** بانگ بر درویش زد که هی فلان‌‌
 • “Ey kel, neden kellere karıştın; yoksa sen de şişeden gülyağı mı döktün?! “
 • از چه ای کل با کلان آمیختی ** تو مگر از شیشه روغن ریختی‌‌
 • Onun bu kıyasından halk gülmeye başladı. Çünkü dudu, hırka sahibini kendisi gibi sanmıştı.
 • از قیاسش خنده آمد خلق را ** کو چو خود پنداشت صاحب دلق را
 • Temiz kişilerin işini kendinden kıyas tutma, gerçi yazıda (aslan manasına gelen) şîr, (süt manasına gelen) şîre benzer.
 • کار پاکان را قیاس از خود مگیر ** گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر
 • Bütün âlem bu sebepten yol azıttılar. Tanrı Abdallarından az kişi agâh oldu.
 • جمله عالم زین سبب گمراه شد ** کم کسی ز ابدال حق آگاه شد
 • Peygamberlerle beraberlik iddia ettiler (biz de onlar gibiyiz dediler); Velîleri de kendileri gibi sandılar. 265
 • همسری با انبیا برداشتند ** اولیا را همچو خود پنداشتند
 • Dediler ki: “İşte biz de insanız, onlar da insan. Bizde uyumaya ve yemeğe bağlıyız, onlar da.
 • گفته اینک ما بشر ایشان بشر ** ما و ایشان بسته‌‌ی خوابیم و خور
 • “Onlar körlüklerinden aralarında uçsuz bucaksız bir fark olduğunu bilmediler.
 • این ندانستند ایشان از عمی ** هست فرقی در میان بی‌‌منتها
 • Her iki çeşit arı, bir yerden yedi. Fakat bundan zehir hâsıl oldu, ondan bal.
 • هر دو گون زنبور خوردند از محل ** لیک شد ز ان نیش و زین دیگر عسل‌‌
 • Her iki çeşit geyik otladı, su içti. Birinden fışkı zuhur etti, öbüründen halis misk.
 • هر دو گون آهو گیا خوردند و آب ** زین یکی سرگین شد و ز ان مشک ناب‌‌
 • Her iki kamış da bir sulaktan su içti. Biri bomboş öbürü şekerle dopdolu. 270
 • هر دو نی خوردند از یک آب خور ** این یکی خالی و آن پر از شکر