English    Türkçe    فارسی   

1
2341-2390

 • Kadın bu yolda sert sözlerle genç kocasına tomarlar okudu.
 • زن از این گونه خشن گفتارها ** خواند بر شوی جوان طومارها
 • Erkeğin, karısına “ Yoksullara hor bakma, Tanrı’nın işine noksan isnadetme, kendi yoksulluğunla vehimlenip hayallenerek yoksulu ve yoksulluğu kınama “ diye nasihat etmesi
 • نصیحت کردن مرد مر زن را که در فقیران به خواری منگر و در کار حق به گمان کمال نگر و طعنه مزن بر فقر و فقیران به خیال و گمان بی‌‌نوایی خویشتن‌‌
 • Bedevi dedi ki: “ Ey kadın, sen kadın mısın, yoksa hüzün ve keder atası mı? Yoksulluk, benim için iftihar edilecek bir şeydir; başıma kakma!
 • گفت ای زن تو زنی یا بو الحزن ** فقر فخر آمد مرا بر سر مزن‌‌
 • Mal ve para başta külâh gibidir. Külâha sığınan, keldir.
 • مال و زر سر را بود همچون کلاه ** کل بود او کز کله سازد پناه‌‌
 • Kıvırcık ve güzel saçları olan kişiye gelince: külâhı giderse ona daha hoş gelir.
 • آن که زلف جعد و رعنا باشدش ** چون کلاهش رفت خوشتر آیدش‌‌
 • Tanrı eri göz gibidir. Gözün kapalı olmaktansa, açık olması daha iyidir. 2345
 • مرد حق باشد به مانند بصر ** پس برهنه‌‌ش به که پوشیده نظر
 • Esirci, esiri satarken ayıp örten elbiseyi soyar.
 • وقت عرضه کردن آن برده فروش ** بر کند از بنده جامه‌‌ی عیب پوش‌‌
 • Esirin bir kusuru olursa hiç onu soyar mı? Soyması şöyle dursun, bir hile ile ne yapıp yapar, onu elbiseyle gösterir.
 • ور بود عیبی برهنه کی کند ** بل به جامه خدعه‌‌ای با وی کند
 • “Bu; iyiden, kötüden, olur olmaz şeyden utanır. Soyarsam utanıp senden ürker” der.
 • گوید این شرمنده است از نیک و بد ** از برهنه کردن او از تو رمد
 • Zengin, kulağına kadar ayıp içine dalmıştır: fakat malı vardır ve mal ayıbını örter.
 • خواجه در عیب است غرقه تا به گوش ** خواجه را مال است و مالش عیب پوش‌‌
 • Tamahkâr tamahı yüzünden zengin ayıbını görmez. Tamahkâr bütün gönülleri kaplar. 2350
 • کز طمع عیبش نبیند طامعی ** گشت دلها را طمعها جامعی‌‌
 • Yoksul, halis altın gibi sevilse yine kumaşı, dükkâna yol bulmaz, sözünü kimse dinlemez.
 • ور گدا گوید سخن چون زر کان ** ره نیابد کاله‌‌ی او در دکان‌‌
 • Yoksulluk, senin anlayacağın şey değildir; yoksulluğa hor bakma;
 • کار درویشی ورای فهم تست ** سوی درویشی بمنگر سست سست‌‌
 • Çünkü yoksulların, mülkten, maldan öte ululuk sahibi Tanrı’dan pek büyük bir rızıkları vardır.
 • ز آن که درویشان ورای ملک و مال ** روزیی دارند ژرف از ذو الجلال‌‌
 • Ulu Tanrı âdildir; âdiller, nasıl olur da çaresiz biçarelere zulmederler?
 • حق تعالی عادل است و عادلان ** کی کنند استمگری بر بی‌‌دلان‌‌
 • Birisine nimet, mal, matrah verip öbürünü yansın diye ateşe atarlar mı? 2355
 • آن یکی را نعمت و کالا دهند ** وین دگر را بر سر آتش نهند
 • Böyle bir iş, Tanrı’dan, iki cihanı yaratan umulur mu?
 • آتشش سوزا که دارد این گمان ** بر خدای خالق هر دو جهان‌‌
 • “Elfakru Fahri” hadîsi, saçma ve asılsız bir söz mü; bu sözde binlerce yücelik, binlerce naz ve nimet gizli değil mi?
 • فقر فخری از گزاف است و مجاز ** نی هزاران عز پنهان است و ناز
 • Hiddetle bana lâkaplar taktın; ben sevgilimin dostuyum, onu elde ederim. Halbuki sen bir yalancı, afsuncusun dedi.
 • از غضب بر من لقبها راندی ** یارگیر و مار گیرم خواندی‌‌
 • Yılan tutsam bile dişini söker, bu suretle onu başı ezilmekten kurtarırım.
 • گر بگیرم بر کنم دندان مار ** تاش از سر کوفتن نبود ضرار
 • Çünkü o diş, onun can düşmanıdır; ben, düşmanı da bu suretle kendime dost ederim. 2360
 • ز آن که آن دندان عدوی جان اوست ** من عدو را می‌‌کنم زین علم دوست‌‌
 • Ben asla tamahtan afsun okumam. Ben bu tamahı baş aşağı etmişimdir.
 • از طمع هرگز نخوانم من فسون ** این طمع را کرده‌‌ام من سر نگون‌‌
 • Tanrı göstermesin... Benim halka karşı tamahım yok. Gönlümde kanaatten bir âlem var.
 • حاش لله طمع من از خلق نیست ** از قناعت در دل من عالمی است‌‌
 • Sen armut ağacı tepesinden böyle görüyorsun. Aşağı in de sende o şüphe kalmasın.
 • بر سر امرودبن بینی چنان ** ز آن فرود آ تا نماند آن گمان‌‌
 • Biraz dönersen başın dönmeğe başlar; evi dönüyor görürsün... Halbuki dönen sensin!
 • چون که بر گردی و سر گشته شوی ** خانه را گردنده بینی و آن توی‌‌
 • Herkesin hareketi, görüşü, bulunduğu makama göredir. Herkes, âleme kendi görüş dairesinden bakar. Mavi cam, güneşi mavi gösterir; kızıl cam kızıl. Camların rengi olmazsa beyaz olurlar. Beyaz cam, öbür camların hepsinden daha doğru gösterir, hepsinin de başı, imamı odur.
 • در بیان آن که جنبیدن هر کسی از آن جا که وی است هر کس را از چنبره‌‌ی وجود خود بیند، تابه‌‌ی کبود آفتاب را کبود نماید و سرخ سرخ نماید چون تابه از رنگها بیرون آید سپید شود از همه تابه‌‌های دیگر او راست‌‌گوتر باشد و امام باشد
 • Ebucehil, Ahmed’i görüp “Beni Hâşim’den çirkin bir çehre zuhur etti” dedi. 2365
 • دید احمد را ابو جهل و بگفت ** زشت نقشی کز بنی هاشم شگفت‌‌
 • Ahmet ona dedi ki: “ Haddini tecavüz ettinse de doğru söyledin.”
 • گفت احمد مر و را که راستی ** راست گفتی گر چه کار افزاستی‌‌
 • Sıddîk görüp “Ey güneş! Ne doğudasın, ne batıdan. Lâtif bir surette parla, âlemi nurlandır” dedi.
 • دید صدیقش بگفت ای آفتاب ** نی ز شرقی نی ز غربی خوش بتاب‌‌
 • Ahmet dedi ki: “Ey aziz, ey değersiz dünyadan kurtulan! Doğru söyledin.”
 • گفت احمد راست گفتی ای عزیز ** ای رهیده تو ز دنیای نه چیز
 • Orada bulunanlar “ Ey halkın ulusu, ikisi birbirine zıt söz söyledi, sen ikisine de doğru söyledin, dedin... “Neden?” diye sordular.
 • حاضران گفتند ای صدر الوری ** راست گو گفتی دو ضد گو را چرا
 • Peygamber “Ben Tanrı eliyle cilâlanmış bir aynayım. Türk, Hintli nasılsalar, bende o sûreti görürler” dedi. 2370
 • گفت من آیینه‌‌ام مصقول دست ** ترک و هندو در من آن بیند که هست‌‌
 • Kadın! Eğer beni tamahkâr görüyorsan bu kadınca arayıştan yüksel!
 • ای زن ار طماع می‌‌بینی مرا ** زین تحری زنانه برتر آ
 • Kanaate dair söz söylemek, tamaha benzer ama hakikatte rahmettir. O nimetin bulunduğu yerde tamah ne gezer?
 • این طمع را ماند و رحمت بود ** کو طمع آن جا که آن نعمت بود
 • Sen de bir iki günceğiz yoksulluğu sına da yoksulluktaki iki misli zenginliği gör.
 • امتحان کن فقر را روزی دو تو ** تا به فقر اندر غنا بینی دو تو
 • Yoksulluğa sabret, bu gamı, gussayı bırak. Çünkü ululuk sahibi Tanrı’nın yüceliği yoksulluktur.
 • صبر کن با فقر و بگذار این ملال ** ز آن که در فقر است عز ذو الجلال‌‌
 • Sirke satmada kanaat yüzünden bal denizine gark olmuş binlerce can gör. 2375
 • سرکه مفروش و هزاران جان ببین ** از قناعت غرق بحر انگبین‌‌
 • Yoksulluk acılığı çeken yüz binlerce cana bak... Gül gibi gülbeşekere karışmış, o lezzetle lezzetlenmişler.
 • صد هزاران جان تلخی کش نگر ** همچو گل آغشته اندر گل شکر
 • Ah yazık; sende kavrayacak kabiliyet olsaydı da, canımdan gönül şem’ası zuhur etseydi!
 • ای دریغا مر ترا گنجا بدی ** تا ز جانم شرح دل پیدا شدی‌‌
 • Bu söz can memesinde süttür. Emen olmadıkça güzelce akmıyor.
 • این سخن شیر است در پستان جان ** بی‌‌کشنده خوش نمی‌‌گردد روان‌‌
 • Dinleyen susuz ve arayıcı olursa vâzeden ölü bile olsa söyler.
 • مستمع چون تشنه و جوینده شد ** واعظ ار مرده بود گوینده شد
 • Dinleyen yeni gelmiş ve usanmamış olursa dilsiz bile sözde bülbül kesilir. 2380
 • مستمع چون تازه آمد بی‌‌ملال ** صد زبان گردد به گفتن گنگ و لال‌‌
 • Kapımdan içeri namahrem girince harem halkı, perde arkasına girer, gizlenir.
 • چون که نامحرم در آید از درم ** پرده در پنهان شوند اهل حرم‌‌
 • Zararsız ve mahrem birisi gelince de o kendilerini gizleyen mahremler, yüzlerindeki peçeleri açarlar.
 • ور در آید محرمی دور از گزند ** بر گشایند آن ستیران روی‌‌بند
 • Bütün güzel, hoş ve yaraşan şeyler, gören göz için yapılır.
 • هر چه را خوب و خوش و زیبا کنند ** از برای دیده‌‌ی بینا کنند
 • Çengin zir ve bem nağmeleri, nasıl olurda sağır kulak için terennüm edilir?
 • کی بود آواز چنگ و زیر و بم ** از برای گوش بی‌‌حس اصم‌‌
 • Tanrı, miski beyhude yere güzel kokulu yapmadı? Koku duyan için yarattı; koku almayan için değil. 2385
 • مشک را بی‌‌هوده حق خوش دم نکرد ** بهر حس کرد او پی اخشم نکرد
 • Hak, yeri, göğü yaratmış, aralarında da bir çok nur ve nâr yüceltmiştir.
 • حق زمین و آسمان بر ساخته ست ** در میان بس نار و نور افراخته ست‌‌
 • Bu yeri yerdekiler için yaratmış, göğü de göktekilerin yurdu yapmıştır.
 • این زمین را از برای خاکیان ** آسمان را مسکن افلاکیان‌‌
 • Aşağılık kişi yükseğin düşmanıdır. Her şeyin müşterisi meydana çıkar.
 • مرد سفلی دشمن بالا بود ** مشتری هر مکان پیدا بود
 • Ey kapalı örtünüp bürünmüş kadın, sen hiç kör için süslendin mi?
 • ای ستیره هیچ تو برخاستی ** خویشتن را بهر کور آراستی‌‌
 • Dünyayı en değerli incilerle doldursan nasibin yoksa ne yapayım? 2390
 • گر جهان را پر در مکنون کنم ** روزی تو چون نباشد چون کنم‌‌