English    Türkçe    فارسی   

1
246-295

 • Sen kendince aklından bir kıyas yapmaktasın ama çok, pek çok uzaklara düşmüşsün; iyice bak!
 • تو قیاس از خویش می‌‌گیری و لیک ** دور دور افتاده‌‌ای بنگر تو نیک‌‌
 • Bakkal ve dudunun hikâyesi, dudunun dükkândaki gülyağlarını dökmesi
 • حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان‌‌
 • Bir bakkal vardı, onun bir de dudusu vardı. Yeşil, güzel sesli ve söyler duduydu.
 • بود بقالی و وی را طوطیی ** خوش نوایی سبز و گویا طوطیی‌‌
 • Dükkânda dükkân bekçiliği yapar; bütün alışveriş edenlere hoş nükteler söyler, lâtifeler ederdi.
 • بر دکان بودی نگهبان دکان ** نکته گفتی با همه سوداگران‌‌
 • İnsanlara hitap ederken insan gibi konuşurdu, dudu gibi ötmede de mahareti vardı.
 • در خطاب آدمی ناطق بدی ** در نوای طوطیان حاذق بدی‌‌
 • Dükkânın başköşesinden atıldı, bir tarafa kaçtı; gülyağı şişesini de döktü. 250
 • جست از سوی دکان سویی گریخت ** شیشه‌‌های روغن گل را بریخت‌‌
 • Sahibi, evden çıkageldi. Tacircesine huzuru kalple dükkâna geçti oturdu.
 • از سوی خانه بیامد خواجه‌‌اش ** بر دکان بنشست فارغ خواجه‌‌وش‌‌
 • Bir de baktı ki dükkân yağ içinde, elbisesi yağa bulaşmış. Dudunun başına bir vurdu; dudunun dili tutuldu, başı kel oldu.
 • دید پر روغن دکان و جامه چرب ** بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب‌‌
 • Dudu, birkaç günceğiz sesini kesti, söylemedi. Bakkal nedametten âh etmeye başladı.
 • روزکی چندی سخن کوتاه کرد ** مرد بقال از ندامت آه کرد
 • Sakalını yolmakta, eyvah, demekteydi; nimet güneşim bulut altına girdi.
 • ریش بر می‌‌کند و می‌‌گفت ای دریغ ** کافتاب نعمتم شد زیر میغ‌‌
 • O zaman keşke elim kırılsaydı; o güzel sözlünün başına nasıl oldu da vurdum? 255
 • دست من بشکسته بودی آن زمان ** که زدم من بر سر آن خوش زبان‌‌
 • Kuşu, yine konuşsun diye yoksullara sadakalar vermekteydi.
 • هدیه‌‌ها می‌‌داد هر درویش را ** تا بیابد نطق مرغ خویش را
 • Üç gün, üç gece sonra şaşkın ve meyus, ümitsiz bir halde dükkânda otururken
 • بعد سه روز و سه شب حیران و زار ** بر دکان بنشسته بد نومید وار
 • Ve binlerce gussaya, gama eş olup; bu kuş acaba ne vakit konuşacak; diye düşünüp dururken,
 • می‌‌نمود آن مرغ را هر گون شگفت ** تا که باشد کاندر آید او بگفت‌‌
 • Ansızın tas ve leğen dibi gibi tüysüz kafası ile bir Cevlaki geçiyordu.
 • جولقیی سر برهنه می‌‌گذشت ** با سر بی‌‌مو چو پشت طاس و طشت‌‌
 • Dudu, hemencecik dile gelip akıllılar gibi dervişe bağırdı: 260
 • طوطی اندر گفت آمد در زمان ** بانگ بر درویش زد که هی فلان‌‌
 • “Ey kel, neden kellere karıştın; yoksa sen de şişeden gülyağı mı döktün?! “
 • از چه ای کل با کلان آمیختی ** تو مگر از شیشه روغن ریختی‌‌
 • Onun bu kıyasından halk gülmeye başladı. Çünkü dudu, hırka sahibini kendisi gibi sanmıştı.
 • از قیاسش خنده آمد خلق را ** کو چو خود پنداشت صاحب دلق را
 • Temiz kişilerin işini kendinden kıyas tutma, gerçi yazıda (aslan manasına gelen) şîr, (süt manasına gelen) şîre benzer.
 • کار پاکان را قیاس از خود مگیر ** گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر
 • Bütün âlem bu sebepten yol azıttılar. Tanrı Abdallarından az kişi agâh oldu.
 • جمله عالم زین سبب گمراه شد ** کم کسی ز ابدال حق آگاه شد
 • Peygamberlerle beraberlik iddia ettiler (biz de onlar gibiyiz dediler); Velîleri de kendileri gibi sandılar. 265
 • همسری با انبیا برداشتند ** اولیا را همچو خود پنداشتند
 • Dediler ki: “İşte biz de insanız, onlar da insan. Bizde uyumaya ve yemeğe bağlıyız, onlar da.
 • گفته اینک ما بشر ایشان بشر ** ما و ایشان بسته‌‌ی خوابیم و خور
 • “Onlar körlüklerinden aralarında uçsuz bucaksız bir fark olduğunu bilmediler.
 • این ندانستند ایشان از عمی ** هست فرقی در میان بی‌‌منتها
 • Her iki çeşit arı, bir yerden yedi. Fakat bundan zehir hâsıl oldu, ondan bal.
 • هر دو گون زنبور خوردند از محل ** لیک شد ز ان نیش و زین دیگر عسل‌‌
 • Her iki çeşit geyik otladı, su içti. Birinden fışkı zuhur etti, öbüründen halis misk.
 • هر دو گون آهو گیا خوردند و آب ** زین یکی سرگین شد و ز ان مشک ناب‌‌
 • Her iki kamış da bir sulaktan su içti. Biri bomboş öbürü şekerle dopdolu. 270
 • هر دو نی خوردند از یک آب خور ** این یکی خالی و آن پر از شکر
 • Böyle yüzbinlerce birbirine benzer şeyler var, aralarında bulunan yetmiş yıllık farkı sen gör!
 • صد هزاران این چنین اشباه بین ** فرقشان هفتاد ساله راه بین‌‌
 • Bu, yer; ondan pislik çıkar... o, yer; kâmilen Tanrı nuru olur.
 • این خورد گردد پلیدی زو جدا ** آن خورد گردد همه نور خدا
 • Bu, yer; ondan tamamı ile hasislik ve haset zuhur eder... o, yer; ondan tamamı ile Tek Tanrı’nın nuru husule gelir.
 • این خورد زاید همه بخل و حسد ** و آن خورد زاید همه نور احد
 • Bu temiz yerdir, o çorak ve pis yer. Bu temiz melektir o şeytan ve canavar!
 • این زمین پاک و ان شوره ست و بد ** این فرشته‌‌ی پاک و ان دیو است و دد
 • Her iki suretin birbirine benzemesi caizdir, acı su da, tatlı su da berraktır. 275
 • هر دو صورت گر بهم ماند رواست ** آب تلخ و آب شیرین را صفاست‌‌
 • Zevk sahibinden başka kim anlayabilir? Onu bul! Tatlı su ile acı suyun farkını işte o anlar.
 • جز که صاحب ذوق کی شناسد بیاب ** او شناسد آب خوش از شوره آب‌‌
 • (Zevk sahibi olmayan) sihri, mucizeyle mukayese ederek her ikisinin de esası hiledir sanır.
 • سحر را با معجزه کرده قیاس ** هر دو را بر مکر پندارد اساس‌‌
 • Mûsâ ile savaşan sihirbazlar, inatlarından ellerine onun asâsı gibi asâ aldılar.
 • ساحران موسی از استیزه را ** بر گرفته چون عصای او عصا
 • Bu asâ ile o asâ arasında çok fark var, bu işle o işin arasında pek büyük bir yol var.
 • زین عصا تا آن عصا فرقی است ژرف ** زین عمل تا آن عمل راهی شگرف‌‌
 • Bu işin ardında Tanrı lâneti var, o işe karşılık da vade vefa olarak Tanrı rahmeti var. 280
 • لعنة الله این عمل را در قفا ** رحمه الله آن عمل را در وفا
 • Kâfirler inatlaşmada maymun tabiatlıdırlar. Tabiat, içte, gönülde bir afettir.
 • کافران اندر مری بوزینه طبع ** آفتی آمد درون سینه طبع‌‌
 • İnsan ne yaparsa maymunda yapar; maymun her zaman insandan gördüğünü yapıp durur.
 • هر چه مردم می‌‌کند بوزینه هم ** آن کند کز مرد بیند دم‌‌به‌‌دم‌‌
 • O, “Bende onun gibi yaptım” sanır. O inatçı mahlûk aradaki farkı nereden bilecek?
 • او گمان برده که من کژدم چو او ** فرق را کی داند آن استیزه رو
 • Bu emirden dolayı yapar, o, inat ve savaş için. İnatçı kişilerin başlarına toprak saç!
 • این کند از امر و او بهر ستیز ** بر سر استیزه رویان خاک ریز
 • O münafık; muvafıkla beraber, inat ve taklide uyup namaza durur; niyaz ve tazarru için değil. 285
 • آن منافق با موافق در نماز ** از پی استیزه آید نی نیاز
 • Müminler; namazda, oruçta, hacda, zekâtta münafıkla kazanıp kaybetmektedirler.
 • در نماز و روزه و حج و زکات ** با منافق مومنان در برد و مات‌‌
 • Müminler için nihayet kazanç vardır, münafığa da ahirette mat olma.
 • مومنان را برد باشد عاقبت ** بر منافق مات اندر آخرت‌‌
 • İkisi de bir oyun başındaysa da birbirlerine nispetle aralarında ne kadar fark var; biri Merv’li öbürü Rey’li!
 • گر چه هر دو بر سر یک بازی‌‌اند ** هر دو با هم مروزی و رازی‌‌اند
 • Her biri, kendi makamına gider, her biri kendi adına uygun olarak yürür.
 • هر یکی سوی مقام خود رود ** هر یکی بر وفق نام خود رود
 • Onu mümin diye çağırırlar, ruhu hoşlanır. Münafık derlerse sertleşir, ateş kesilir. 290
 • مومنش خوانند جانش خوش شود ** ور منافق تیز و پر آتش شود
 • Onun adı, zatı yüzünden sevgilidir. Bunun adının sevilmemesi, afetleri yüzünden, nifakla sıfatlanmış olan zatından dolayıdır.
 • نام او محبوب از ذات وی است ** نام این مبغوض از آفات وی است‌‌
 • Mim, vav, mim ve nun harflerinde bir yücelik yoktur. Mümin sözü ancak tarif içindir.
 • میم و واو و میم و نون تشریف نیست ** لفظ مومن جز پی تعریف نیست‌‌
 • Ona münafık dersen... o aşağılık ad, içini akrep gibi dağlar.
 • گر منافق خوانی‌‌اش این نام دون ** همچو کژدم می‌‌خلد در اندرون‌‌
 • Bu ad, cehennemden ayrılmış ve kopmuş değilse niçin cehennem tadı var?
 • گرنه این نام اشتقاق دوزخ است ** پس چرا در وی مذاق دوزخ است‌‌
 • O kötü adın çirkinliği harften değildir. O deniz suyunun acılığı “kab” dan değildir. 295
 • زشتی آن نام بد از حرف نیست ** تلخی آن آب بحر از ظرف نیست‌‌