English    Türkçe    فارسی   

1
2615-2664

 • Bunu anlatmak farzdır. Ama biz, yine karıkoca hikâyesine dönüyoruz. 2615
 • شرح این فرض است گفتن لیک من ** باز می‌‌گردم به قصه‌‌ی مرد و زن‌‌
 • Arapla eşine ait hikâyenin sonu
 • مخلص ماجرای عرب و جفت او
 • Bir Muhlis’in (Çelebi Hüsameddin’in) gönlü, o karı ve koca hikâyesinin neticesini istemekte.
 • ماجرای مرد و زن را مخلصی ** باز می‌‌جوید درون مخلصی‌‌
 • Karıkoca hikâyesi, bir masaldan ibaret. Fakat onu nefsinle aklının misali bil.
 • ماجرای مرد و زن افتاد نقل ** آن مثال نفس خود می‌‌دان و عقل‌‌
 • Bu kadınla erkek nefisle akıldır. İyi kişiye de mutlaka lâzımdır, kötü kişiye de.
 • این زن و مردی که نفس است و خرد ** نیک بایسته ست بهر نیک و بد
 • Bu ikisi, toprak yurtta esir ve mahpusturlar. Gece gündüz savaşta macera içinde.
 • وین دو بایسته در این خاکی سرا ** روز و شب در جنگ و اندر ماجرا
 • Kadın durmadan evin ihtiyaçlarını ister, evin şerefini, yani eve lâzım olan ekmeği, yüceliği, hürmeti diler durur. 2620
 • زن همی‌‌خواهد هویج خانگاه ** یعنی آب رو و نان و خوان و جاه‌‌
 • Nefis, kadın gibi her işe bir çare bulmak üzere gâh toprağa döşenir, tevazu gösterir; gâh ululuk diler, yücelir.
 • نفس همچون زن پی چاره‌‌گری ** گاه خاکی گاه جوید سروری‌‌
 • Aklınsa, bu düşüncelerden zaten haberi yoktur. Fikrinde Tanrı gamından başka bir şey yoktur.
 • عقل خود زین فکرها آگاه نیست ** در دماغش جز غم الله نیست‌‌
 • Hikâyenin içyüzü, bu tane ve tuzaktır, nefisle akıl arasındaki maceradır, fakat sen dış yüzünün tamamını dinle.
 • گر چه سر قصه این دانه ست و دام ** صورت قصه شنو اکنون تمام‌‌
 • Eğer yalnız mânaya ait anlatış kifayet etseydi âlem halkı, tamamı ile işten güçten kalır, âlemin nizamı bozulur giderdi.
 • گر بیان معنوی کافی شدی ** خلق عالم عاطل و باطل بدی‌‌
 • Sevgi, düşünce ve mânadan ibaret olsaydı senin oruç ve namazının zâhiri suretleri de kalmaz, yok olurdu. 2625
 • گر محبت فکرت و معنیستی ** صورت روزه و نمازت نیستی‌‌
 • Dostların birbirine armağan sunmaları, dostluğa nazaran ancak görünüşe ait şeylerdir.
 • هدیه‌‌های دوستان با همدیگر ** نیست اندر دوستی الا صور
 • Fakat bu suretle o armağanlar, gönüllerde gizli bulunan sevgilere şahadet eder.
 • تا گواهی داده باشد هدیه‌ها ** بر محبتهای مضمر در خفا
 • Çünkü, ey ulu kişi, zâhiri iyilikler gizli sevgilere şahittir.
 • ز آن که احسانهای ظاهر شاهدند ** بر محبتهای سر ای ارجمند
 • Şahidin de bazen doğrucu, bazen yalancı olur. Sarhoş, bazen şaraptan olur, bazen de ayrandan!
 • شاهدت گه راست باشد گه دروغ ** مست گاهی از می و گاهی ز دوغ‌‌
 • Ayran içen de kendisini sarhoş gösterebilir. Gürültü eder, sarhoş görünür. 2630
 • دوغ خورده مستیی پیدا کند ** های و هوی و سر گرانیها کند
 • O murai de, kendisini muhabbet sarhoşu sansınlar diye oruçlu görünür, namaz kılar.
 • آن مرایی در صیام و در صلاست ** تا گمان آید که او مست ولاست‌‌
 • Surete ait işlerden meydana gelen şey bambaşkadır. Fakat gönülde gizli olan şeye alâmettir.
 • حاصل افعال برونی دیگر است ** تا نشان باشد بر آن چه مضمر است‌‌
 • Ya Rabbi, duamızı kabul et, bize bu temyizi ver de o eğri, yalancı alâmeti,doğrusundan ayırt edelim.
 • یا رب آن تمییز ده ما را به خواست ** تا شناسیم آن نشان کژ ز راست‌‌
 • Hiç, bu temyize nasıl malik olur? Tanrı nuru ile bakar, görürse o zaman bu temyizi elde eder.
 • حس را تمییز دانی چون شود ** آن که حس ینظر بنور الله بود
 • Eser olmasa bile sebep onu meydana çıkarır. Akrabalık gibi...Akrabalık sevgiyi bildirir. 2635
 • ور اثر نبود سبب هم مظهر است ** همچو خویشی کز محبت مخبر است‌‌
 • Fakat imam ve muktedası Tanrı nuru olan kişi, ne eserlere kul olur ne sebeplere.
 • نبود آن که نور حقش شد امام ** مر اثر را یا سببها را غلام‌‌
 • Sevgi gönülde şûlelendikçe büyür, nihayet sevgi sahibi, eserden kurtulur.
 • یا محبت در درون شعله زند ** زفت گردد وز اثر فارغ کند
 • Sevgisini bildirmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü sevgi nurunu bütün kâinata yaymıştır.
 • حاجتش نبود پی اعلام مهر ** چون محبت نور خود زد بر سپهر
 • Bu sözün tamamlanması için hayli tafsilât var ama sen ara.
 • هست تفصیلات تا گردد تمام ** این سخن لیکن بجو تو و السلام‌‌
 • Gerçi mâna, bu suretten zâhir olmaktadır ama bir cihetten mânaya yakındır, bir bakımdan mânaya uzak! 2640
 • گر چه شد معنی در این صورت پدید ** صورت از معنی قریب است و بعید
 • Delâlet hususunda mâna ile suret, su ile ağaç gibidir. Mahiyetlerine bakarsan birbirlerinden tamamı ile uzaktırlar.
 • در دلالت همچو آب‌‌اند و درخت ** چون به ماهیت روی دورند سخت‌‌
 • Sen mahiyetleri de bırak, hasasları da. O iki rızık arayan karıkocanın ahvalini anlat.
 • ترک ماهیات و خاصیات گو ** شرح کن احوال آن دو ماهرو
 • O Arabın, karısının dileğine uyması ve “ Bu inkıyatta bir hilem var, ne de imtihan yoluyla yapıyorum “ diye yemin etmesi
 • دل نهادن عرب بر التماس دل بر خویش و سوگند خوردن که در این تسلیم مرا حیلتی و امتحانی نیست‌‌
 • Arap dedi ki: “Ayrılıktan vazgeçtim. Hüküm senin… Kılıcı kından çek, emret.
 • مرد گفت اکنون گذشتم از خلاف ** حکم داری تیغ بر کش از غلاف‌‌
 • Ne dersen ben sana tâbiim; emrin, ister iyi olsun, ister kötü... ona bakmam.
 • هر چه گویی من ترا فرمان‌‌برم ** در بد و نیک آمد آن ننگرم‌‌
 • Senin uğruna feda olayım; çünkü seni seviyorum. Sevgi; insanı kör eder, sağır yapar.” 2645
 • در وجود تو شوم من منعدم ** چون محبم حب یعمی و یصم‌‌
 • Kadın “Sahiden beni seviyor musun, yoksa hile ile sırrımı öğrenmek mi istiyorsun?” dedi.
 • گفت زن آهنگ برم می‌‌کنی ** یا به حیلت کشف سرم می‌‌کنی‌‌
 • Erkek dedi ki: “Gizli sırları bilen ve Âdem Safi’yi yaratan Tanrı hakkı için (Seni seviyorum).
 • گفت و الله عالم السر الخفی ** کافرید از خاک آدم را صفی‌‌
 • Tanrı, Âdem’e üç arşın bir boy verdiği halde ruhlarda, levhlerde ne varsa hepsini gösterdi.
 • در سه گز قالب که دادش وا نمود ** هر چه در الواح و در ارواح بود
 • Tanrı, ona ezelden ebede kadar ne varsa ve ne olacaksa, önceden ve “Allemelesmâ” sından ders verdi, öğretti.
 • تا ابد هر چه بود او پیش پیش ** درس کرد از علم الاسماء خویش‌‌
 • Bu suretle melekler, onun ders vermesine hayran oldular, kendilerinden geçtiler. Onun takdisiyle başka bir mukaddesliğe eriştiler. 2650
 • تا ملک بی‌‌خود شد از تدریس او ** قدس دیگر یافت از تقدیس او
 • Âdem’in yüzünden nail oldukları fütuhata, göklerde bile erişememişlerdir.
 • آن گشادی‌‌شان کز آدم رو نمود ** در گشاد آسمانهاشان نبود
 • Âdem’in o pak ruhunun fezasına nispetle yedi gök sahası bile dardı.
 • در فراخی عرصه‌‌ی آن پاک جان ** تنگ آمد عرصه‌‌ی هفت آسمان‌‌
 • Peygamber dedi ki “Tanrı; 'Ben yücelere, aşağılara sığmam.
 • گفت پیغمبر که حق فرموده است ** من نگنجم هیچ در بالا و پست‌‌
 • Yere, göğe, hatta arşa sığmam' buyurdu." Bunu, ey aziz, yakînen bil.
 • در زمین و آسمان و عرش نیز ** من نگنجم این یقین دان ای عزیز
 • Fakat şaşılacak şeydir ki inanan kişinin kalbine sığarım. Beni ararsan inanan gönüllerde ara buyurdu” dedi. 2655
 • در دل مومن بگنجم ای عجب ** گر مرا جویی در آن دلها طلب‌‌
 • Tanrı dedi ki: “Ey haramdan, şüpheli şeylerden sakınan! Kullarımın arasına gir ki bu suretle beni görme cennetine erişesin.”
 • گفت ادخل فی عبادی تلتقی ** جنة من رؤیتی یا متقی‌‌
 • Arş, bile o nuriyle, o genişliğiyle beraber Âdem’ görünce yerinden kalktı.
 • عرش با آن نور با پهنای خویش ** چون بدید آن را برفت از جای خویش‌‌
 • Arşın sonsuz bir büyüklüğü var, fakat mânaya karşı suret nedir ki?
 • خود بزرگی عرش باشد بس مدید ** لیک صورت کیست چون معنی رسید
 • Her melek diyordu ki: Bizim bundan önce yeryüzüyle üfletimiz vardı.
 • هر ملک می‌‌گفت ما را پیش از این ** الفتی می‌‌بود بر گرد زمین‌‌
 • Hizmet ve ibadet tohumunu yere ekiyorduk. Yere olan bu meylimize, bu alâkamıza da şaşmaktaydık. 2660
 • تخم خدمت بر زمین می‌‌کاشتیم ** ز آن تعلق ما عجب می‌‌داشتیم‌‌
 • Gökten yaratıldığımız halde yeryüzüne bu alâkamız nedir?
 • کاین تعلق چیست با این خاکمان ** چون سرشت ما بده ست از آسمان‌‌
 • Biz nurlarız, karanlıklarla ülfetimiz neden? Nur zulmetlerle yaşayabilir mi?
 • الف ما انوار با ظلمات چیست ** چون تواند نور با ظلمات زیست‌‌
 • Ey Âdem! O ülfet, senin kokundanmış. Çünkü cisminin nesci yeryüzü.
 • آدما آن الف از بوی تو بود ** ز آن که جسمت را زمین بد تار و پود
 • Topraktan olan cismini yeryüzünde dokudular; pak nurunu burada buldular.
 • جسم خاکت را از اینجا بافتند ** نور پاکت را در اینجا یافتند