English    Türkçe    فارسی   

1
370-419

 • Eshab’ın kılı kırk yaranları, umumiyetle o vaiz ve beyana hayran olurlardı. 370
 • موشکافان صحابه هم در آن ** وعظ ایشان خیره گشتندی به جان‌‌
 • Hıristiyanların vezire uymaları
 • متابعت نصارا وزیر را
 • Hıristiyanlar tamamıyla ona gönül verdiler. Zaten avamın taklidinin kuvveti ne olabilir ki?
 • دل بدو دادند ترسایان تمام ** خود چه باشد قوت تقلید عام‌‌
 • Kalplerinin içine onun muhabbetini ektiler, onu İsa’nın halifesi sandılar.
 • در درون سینه مهرش کاشتند ** نایب عیساش می‌‌پنداشتند
 • O ise hakikatte tek gözlü melun Deccâl’dı. Ey Tanrı, feryadımıza yetiş; sen ne güzel yardımcısın!
 • او به سر دجال یک چشم لعین ** ای خدا فریادرس نعم المعین‌‌
 • Ey Tanrı, yüz binlerce tuzak ve yem var, bizler de yemsiz kalmış halis kuşlar gibiyiz.
 • صد هزاران دام و دانه ست ای خدا ** ما چو مرغان حریص بی‌‌نوا
 • Her an yeni bir tuzağa tutuluyoruz, istersek her birimiz, birer doğan ve simurg olalım. 375
 • دم‌‌به‌‌دم ما بسته‌‌ی دام نویم ** هر یکی گر باز و سیمرغی شویم‌‌
 • Sen bizi her zaman tuzaktan kurtarmaktasın. Ey gani ve müstağnî Tanrı, biz yine bir tuzağa doğru gitmekteyiz!
 • می‌‌رهانی هر دمی ما را و باز ** سوی دامی می‌‌رویم ای بی‌‌نیاز
 • Biz bu ambarda buğday biriktirmede, toplanan buğdayı yine kaybetmekteyiz.
 • ما در این انبار گندم می‌‌کنیم ** گندم جمع آمده گم می‌‌کنیم‌‌
 • Biz, bu vahşi mahlûklar topluluğu, düşünmüyoruz ki buğdayın noksanlaşması farenin hilesindendir.
 • می‌‌نیندیشیم آخر ما به هوش ** کین خلل در گندم است از مکر موش‌‌
 • Fare, ambarımızı deldikçe, hilesinden ambar harap olmuştur.
 • موش تا انبار ما حفره زده ست ** وز فنش انبار ما ویران شده ست‌‌
 • Ey can, önce farenin şerrini defet, sonra buğday biriktirmeye çalış, çabala! 380
 • اول ای جان دفع شر موش کن ** وانگهان در جمع گندم جوش کن‌‌
 • O büyükler büyüğünün haberlerinden birini dinle: “Huzuru kalb olmadıkça namaz tamam olmaz.”
 • بشنو از اخبار آن صدر الصدور ** لا صلاة تم الا بالحضور
 • Eğer bizim ambarımızda hırsız bir fare yoksa kırk yıllık ibadet buğdayı nerde?
 • گر نه موشی دزد در انبار ماست ** گندم اعمال چل ساله کجاست‌‌
 • Her günlük azar azar sadıkane ibadet taneleri niçin bu ambarımızda toplanmıyor?
 • ریزه ریزه صدق هر روزه چرا ** جمع می‌‌ناید در این انبار ما
 • Çakmak demirinden birçok ateş yıldızı sıçradı, o yanmış gönül, onları kabul edip çekti.
 • بس ستاره‌‌ی آتش از آهن جهید ** و ان دل سوزیده پذرفت و کشید
 • Ama karanlıkta bir hırsız, gizlice kıvılcımlara parmak basmakta. 385
 • لیک در ظلمت یکی دزدی نهان ** می‌‌نهد انگشت بر استارگان‌‌
 • Onları, felekte bir çırağ parlamasın diye, birer birer söndürmekte.
 • می‌‌کشد استارگان را یک به یک ** تا که نفروزد چراغی از فلک‌‌
 • Bir adımda binlerce tuzak olsa, sen bizimle oldukça hiç gam yok!
 • گر هزاران دام باشد در قدم ** چون تو با مایی نباشد هیچ غم‌‌
 • Her gece ten tuzağından ruhları kurtarmakta, tahtaları sökmektesin.
 • هر شبی از دام تن ارواح را ** می‌‌رهانی می‌‌کنی الواح را
 • Ruhlar, her gece bu kafesten kurtulurlar, ne kimsenin hâkimi, ne de mahkûmu olmayarak feragate ulaşırlar.
 • می‌‌رهند ارواح هر شب زین قفس ** فارغان، نه حاکم و محکوم کس‌‌
 • Geceleyin zindandakilerin zindandan haberleri yoktur, sultana mensup davetliler, geceleyin devletten haberdar değildirler. 390
 • شب ز زندان بی‌‌خبر زندانیان ** شب ز دولت بی‌‌خبر سلطانیان‌‌
 • Ne gam var, ne kâr ve ne zarar düşüncesi. Ne bu filân kadının hayali, ne o filân erkeğin kuruntusu!
 • نه غم و اندیشه‌‌ی سود و زیان ** نه خیال این فلان و آن فلان‌‌
 • Arifin hali, uyanıkken de budur, Tanrı ”onlar uykudadırlar” dedi, bunu inkâr etme.
 • حال عارف این بود بی‌‌خواب هم ** گفت ایزد هم رقود زین مرم‌‌
 • Onlar, gece gündüz dünya ahvalinden uykudadırlar; Rabb’in elinde evirip çevirdiği kalem gibidirler.
 • خفته از احوال دنیا روز و شب ** چون قلم در پنجه‌‌ی تقلیب رب‌‌
 • Yazı esnasında eli görmeyen kimse, kalemin hareketini, kalemden sanır.
 • آن که او پنجه نبیند در رقم ** فعل پندارد به جنبش از قلم‌‌
 • Tanrı, arifin bu halinden halka pek az bir miktarını gösterdi; halkı ise hisse mensup uyku kapladı (gaflete dalıp arifi anlamadılar). 395
 • شمه‌‌ای زین حال عارف وانمود ** خلق را هم خواب حسی در ربود
 • Onların canı: sırrına akıl almaz sahraya gitti. Ruhları da istirahatte, bedenleri de.
 • رفته در صحرای بی‌‌چون جانشان ** روحشان آسوده و ابدانشان‌‌
 • Sonra tekrar bir ıslıkla onları tuzağa çeker, hepsini teklif kaydine düşürürsün.
 • وز صفیری باز دام اندر کشی ** جمله را در داد و در داور کشی‌‌
 • Sabahı zuhura getiren, İsrafil gibi, herkesi o diyardan suret âlemine getirir;
 • فالق الإصباح اسرافیل‌‌وار ** جمله را در صورت آرد ز ان دیار
 • Yayılmış ruhları cisim yapar, her cismi de tekrar gebe bırakır.
 • روحهای منبسط را تن کند ** هر تنی را باز آبستن کند
 • Can atlarını eğersiz kor; bu, “uyku ölümün kardeşidir” sırrıdır. 400
 • اسب جانها را کند عاری ز زین ** سر النوم اخ الموت است این‌‌
 • Fakat gündüzün geri gelmeleri için ayaklarını uzun bir bağla bağlar.
 • لیک بهر آن که روز آیند باز ** بر نهد بر پایشان بند دراز
 • Ta ki o çayırdan, onu geri çeke ve otlaktan yine yük altına getire.
 • تا که روزش واکشد ز ان مرغزار ** وز چراگاه آردش در زیر بار
 • Keşki Eshâb-ı Kehf gibi yahut Nuh’un gemisi gibi bu ruhu koruyaydı.
 • کاش چون اصحاب کهف این روح را ** حفظ کردی یا چو کشتی نوح را
 • Da bu fikir, bu göz ve kulak; şu uyanıklık ve akıl tufanından kurtulaydı.
 • تا از این طوفان بیداری و هوش ** وارهیدی این ضمیر چشم و گوش‌‌
 • Dünyada nice Eshab-ı Kehf vardır ki bu zamanda senin yanı başında ve önündedir. 405
 • ای بسی اصحاب کهف اندر جهان ** پهلوی تو پیش تو هست این زمان‌‌
 • Mağara da, dost da onunla terennüm etmektir. Ne fayda, senin gözünde ve kulağında mühür var?
 • غار با او یار با او در سرود ** مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود
 • Halifenin Leylâ’yı görmesi
 • قصه‌‌ی دیدن خلیفه لیلی را
 • Halife, Leylâ’ya dedi ki: ”Sen o musun ki Mecnun, senin aşkından perişan oldu ve kendini kaybetti.
 • گفت لیلی را خلیفه کان توی ** کز تو مجنون شد پریشان و غوی‌‌
 • Sen başka güzellerden güzel değilsin. ” Leyla, “Sus, çünkü sen Mecnun değilsin” diye cevap verdi.
 • از دگر خوبان تو افزون نیستی ** گفت خامش چون تو مجنون نیستی‌‌
 • Uyanık olan daha ziyade uykudadır. Onun uyanıklığı uykusundan beterdir.
 • هر که بیدار است او در خواب‌‌تر ** هست بیداریش از خوابش بتر
 • Canımız Hak ile uyanık olmazsa uyanıklık, bizim için iki dağ arasındaki boğaz ve geçit gibidir. 410
 • چون به حق بیدار نبود جان ما ** هست بیداری چو در بندان ما
 • Canın; her gün hayalin tekmesini yemeden, ziyandan, faydadan, elden çıkarma, kaybetme korkusundan.
 • جان همه روز از لگدکوب خیال ** وز زیان و سود وز خوف زوال‌‌
 • Ne temizliği kalır, letafeti, ne kuvveti, ne de göklere çıkacak yolu!
 • نی صفا می‌‌ماندش نی لطف و فر ** نی به سوی آسمان راه سفر
 • Uyumuş ona derler ki o, her hayalden ümitlenir, onunla konuşur;
 • خفته آن باشد که او از هر خیال ** دارد اومید و کند با او مقال‌‌
 • Uykuda Şeytan’ı Hûri gibi görür, sonra şehvetle Şeytan’a erlik suyu döker.
 • دیو را چون حور بیند او به خواب ** پس ز شهوت ریزد او با دیو آب‌‌
 • Nesil tohumunu çorağa dökünce uyanır, kendine gelir, hayalde ondan kaçar. 415
 • چون که تخم نسل را در شوره ریختا ** و به خویش آمد خیال از وی گریخت‌‌
 • O rüyadan elde ettiği baş ağrısı, sersemlik beden pisliğidir. Ah, o zahirde görünen, hakikatte görünmeyen, aslı olmayan hayalden!
 • ضعف سر بیند از آن و تن پلید ** آه از آن نقش پدید ناپدید
 • Kuş havadadır, gölgesi yerde kuş gibi uçar görünür.
 • مرغ بر بالا و زیر آن سایه‌‌اش ** می‌‌دود بر خاک پران مرغ‌‌وش‌‌
 • Ahmağın biri, o gölgeyi avlamaya kalkışır, takati kalmayıncaya kadar koşar.
 • ابلهی صیاد آن سایه شود ** می‌‌دود چندان که بی‌‌مایه شود
 • O gölgenin havadaki kuşun aksi olduğundan; o gölgenin aslının nerde bulunduğundan haberi yok!
 • بی‌‌خبر کان عکس آن مرغ هواست ** بی‌‌خبر که اصل آن سایه کجاست‌‌