English    Türkçe    فارسی   

1
499-548

 • O İsa dinine düşman olan vezir bu tarz da, bu çeşitte on iki tomar yazdı.
 • این نمط وین نوع ده طومار و دو ** بر نوشت آن دین عیسی را عدو
 • İhtilaf; gidiş tarzındadır, yolun hakikatinde değil
 • بیان آن که این اختلافات در صورت روش است نه در حقیقت راه
 • O, İsa’nın bir renkte oluşundan koku almamıştı. O, İsa küpünün mizacından huy kapmamıştı. 500
 • او ز یک رنگی عیسی بو نداشت ** وز مزاج خم عیسی خو نداشت‌‌
 • Yüz renkli elbise, İsa’nın saf küpünden saba rüzgârı gibi sade ve lâtif bir hale gelir, tek bir renge boyanırdı.
 • جامه‌‌ی صد رنگ از آن خم صفا ** ساده و یک رنگ گشتی چون صبا
 • Birlikteki bu tek renklilik, insana usanç ve sıkıntı veren tek renklilik değildir. Belki o tek renk deniz gibidir, ona dalanlar da balık gibi hayat ve neşe içindedirler.
 • نیست یک رنگی کز او خیزد ملال ** بل مثال ماهی و آب زلال‌‌
 • Karada gerçi binlerce renk var, ama balıkların kurulukla cengi var!
 • گر چه در خشکی هزاران رنگهاست ** ماهیان را با یبوست جنگهاست‌‌
 • Misal olarak söylenen balık kimdir, deniz nedir ki yüce ve ulu padişah, ona benzesin!
 • کیست ماهی چیست دریا در مثل ** تا بدان ماند ملک عز و جل‌‌
 • Varlık âlemindeki yüz binlerce denizler ve balıklar, o ikram ve ihsan huzurunda secde ederler. 505
 • صد هزاران بحر و ماهی در وجود ** سجده آرد پیش آن اکرام و جود
 • Nice ihsan yağmuru yağdı da deniz, inciler saçıcı bir hale geldi.
 • چند باران عطا باران شده ** تا بدان آن بحر در افشان شده‌‌
 • Nice kerem güneşi nur saçtı da bulut ve deniz, cömertlik öğrendi.
 • چند خورشید کرم افروخته ** تا که ابر و بحر جود آموخته‌‌
 • Suya ve toprağa zatının ışığı vurdu da o sebeple yeryüzü, tane ve tohum kabul eder oldu.
 • پرتو دانش زده بر آب و طین ** تا شده دانه پذیرنده‌‌ی زمین‌‌
 • Toprak emindir; ona her ne ekersen ihanet görmeksizin onun cinsini toplar, devşirirsin.
 • خاک امین و هر چه در وی کاشتی ** بی‌‌خیانت جنس آن برداشتی‌‌
 • Toprak bu eminliği o eminlikten bulmuştur, çünkü adalet güneşi ona nur saçmıştır. 510
 • این امانت ز آن امانت یافته ست ** کافتاب عدل بر وی تافته ست‌‌
 • İlkbahar, Hak fermanı getirmedikçe, toprak sırrını nice açığa vurur?
 • تا نشان حق نیارد نو بهار ** خاک سرها را نکرده آشکار
 • O, öyle bir cömert ve vericidir ki bu haberleri, bu eminliği ve bu doğruluğu bir cemada, kuru yeryüzüne vermiştir.
 • آن جوادی که جمادی را بداد ** این خبرها وین امانت وین سداد
 • Fâzıl ve ihsanı, kuru toprağı haberdar eder, kahır ve celâli de akıllı insanları kör eyler.
 • مر جمادی را کند فضلش خبیر ** عاقلان را کرده قهر او ضریر
 • Canda, gönülde o coşmaya takat yoktur. Kime söyleyeyim? Cihanda bir tek kulak yok!
 • جان و دل را طاقت آن جوش نیست ** با که گویم در جهان یک گوش نیست‌‌
 • Nerede bir kulak varsa; onun yüzünden, göz oldu. Nerede bir taş varsa; onun lûtfiyle yeşim taşına döndü. 515
 • هر کجا گوشی بد از وی چشم گشت ** هر کجا سنگی بد از وی یشم گشت‌‌
 • Kimyayı meydana getiren o dur, kimya ne oluyor ki? Mucize bağışlayıcıdır, simya ne oluyor ki?
 • کیمیا ساز است چه بود کیمیا ** معجزه بخش است چه بود سیمیا
 • Benim bu övüşüm, övmeyi terk etmenin ta kendisidir; çünkü bu övüş, varlık delilidir, varlık ise hatadır.
 • این ثنا گفتن ز من ترک ثناست ** کین دلیل هستی و هستی خطاست‌‌
 • Onun varlığına karşı yok olmak gerektir: onun huzurunda varlık nedir? Manasız bir şeyden ibarettir!
 • پیش هست او بباید نیست بود ** چیست هستی پیش او کور و کبود
 • Varlık kör olmasaydı... Ondan erirdi, güneşin hararetini tanır, anlardı.
 • گر نبودی کور از او بگداختی ** گرمی خورشید را بشناختی‌‌
 • Bu zahiri vücudun Allah’ın varlığıyla var olduğunu bilmemesi körlüğüne delildir. 520
 • ور نبودی او کبود از تعزیت ** کی فسردی همچو یخ این ناحیت‌‌
 • Vezirin bu hilede ziyana uğraması
 • بیان خسارت وزیر در این مکر
 • Padişah gibi vezir de cahil ve gafildi. Varlığı vacip olan Kadim Tanrı ile pençeleşiyordu.
 • همچو شه نادان و غافل بد وزیر ** پنجه می‌‌زد با قدیم ناگزیر
 • Öyle kudretli bir Tanrı ile pençeleşiyordu ki bir anda yoktan bu âlem gibi yüz tanesini var eder.
 • با چنان قادر خدایی کز عدم ** صد چو عالم هست گرداند به دم‌‌
 • Senin gözüne kendini görmek hassasını verince nazarında âlem gibi yüzlerce âlem meydana getirir.
 • صد چو عالم در نظر پیدا کند ** چون که چشمت را به خود بینا کند
 • Her ne kadar dünya senin yanında azametli ve nihayetsizse de bil ki kudrete karşı bir zerre bile değildir.
 • گر جهان پیشت بزرگ و بی‌‌بنی است ** پیش قدرت ذره ای می‌‌دان که نیست‌‌
 • Zaten bu âlem sizin canlarınızın hapishanesidir; uyanın, o tarafa gidin! Zira o taraf sizin sahranız, mesire yerinizdir. 525
 • این جهان خود حبس جانهای شماست‌‌ ** هین روید آن سو که صحرای شماست
 • Bu âlemin hududu vardır, o âlem ise esasen hadsizdir. Nakış ve suret, o manaya settir, mâniadır.
 • این جهان محدود آن خود بی حد است ** نقش و صورت پیش ٱن معنی سد است
 • Firavunun yüz binlerce mızrağını tek bir Musa’nın bir tanecik asâsıyla kırdı.
 • صد هزاران نیزه‌‌ی فرعون را ** در شکست از موسیی با یک عصا
 • Yüz binlerce Câlînus’un yüz binlerce hekimlik hünerleri vardı; İsa’nın ve nefesinin yanında bâtıl oldu.
 • صد هزاران طب جالینوس بود ** پیش عیسی و دمش افسوس بود
 • Yüz binlerce şiir defterleri vardı, bir tek Ümmi’nin kitabına karşı ayıp ve âr haline geldi.
 • صد هزاران دفتر اشعار بود ** پیش حرف امیی آن عار بود
 • Aşağılık olmayan kişi böyle galip Tanrı huzurunda niçin ölmesin* 530
 • با چنین غالب خداوندی کسی ** چون نمیرد گر نباشد او خسی‌‌
 • Çok dağ gibi gönüller kopardı. Kurnaz kuşu, iki ayağından asakoydu.
 • بس دل چون کوه را انگیخت او ** مرغ زیرک با دو پا آویخت او
 • Akıl ve zekâda kemale ermekle Tanrı’ya varılmaz. Padişahın fazıl ve ihsanı aczini bilen kişiden başkasını kabul etmez.
 • فهم و خاطر تیز کردن نیست راه ** جز شکسته می‌‌نگیرد فضل شاه‌‌
 • Hey gidi hey... Çok köşe, bucak kazıcı ve hazine doldurucular; o kurup duran kişiye, o öküze (vezire) maskara oldular.
 • ای بسا گنج آگنان کنج کاو ** کان خیال اندیش را شد ریش گاو
 • Öküz kimdir ki sen onun maskarası olasın. Toprak nedir ki sen onun otu olasın.
 • گاو که بود تا تو ریش او شوی ** خاک چه بود تا حشیش او شوی‌‌
 • Bir kadının kötü işten yüzü sararınca, utanınca Tanrı, onu çarpıp Zühre yıldızı yaptı. 535
 • چون زنی از کار بد شد روی زرد ** مسخ کرد او را خدا و زهره کرد
 • Bir kadını Zühre yapmak çarpma oldu da balçık haline geliş, çarpılma değil midir? Be inatçı?!
 • عورتی را زهره کردن مسخ بود ** خاک و گل گشتن نه مسخ است ای عنود
 • Ruh, seni en yüksek göklere çıkarırken sen en aşağılıklara, su ve çamura doğru gittin.
 • روح می‌‌بردت سوی چرخ برین ** سوی آب و گل شدی در اسفلین‌‌
 • Akılların bile imrendiği öyle bir varlığı, bu alçaklık yüzünden değiştin.
 • خویشتن را مسخ کردی زین سفول ** ز آن وجودی که بد آن رشک عقول‌‌
 • Şimdi bak, bu senin kendini çarpman nasıl? O çarpılma yanında bu, gayet aşağı.
 • پس ببین کین مسخ کردن چون بود ** پیش آن مسخ این به غایت دون بود
 • Himmet atını yıldız cihetine sürdün, nücum ilmi ile uğraştın da secde edilmiş Âdem’i tanımadın! 540
 • اسب همت سوی اختر تاختی ** آدم مسجود را نشناختی‌‌
 • Ey hayırsız evlât! Nihayet sen Âdemoğlusun, ne vakte dek alçaklığı şeref sayarsın.
 • آخر آدم زاده‌‌ای ای ناخلف ** چند پنداری تو پستی را شرف‌‌
 • Niceye dek “ben âlemi zapt edeyim, bu cihanı kendi varlığımla doldurayım” dersin?
 • چند گویی من بگیرم عالمی ** این جهان را پر کنم از خود همی‌‌
 • Dünyayı baştanbaşa kar kaplasa güneşin harareti, bir görünüşte onu eritir.
 • گر جهان پر برف گردد سربه‌‌سر ** تاب خور بگدازدش با یک نظر
 • O vezirin vebalini de, daha onun gibi yüz binlercesinin vebalini de Tanrı bir kıvılcımla yok eder.
 • وزر او و صد وزیر و صد هزار ** نیست گرداند خدا از یک شرار
 • O, aslı olmayan hayalleri, tamamıyla hikmet yapar; o, zehirli suyu şerbet haline getirir. 545
 • عین آن تخییل را حکمت کند ** عین آن زهر آب را شربت کند
 • O zan ve şüphe doğuran sözleri, hakikat ve yakîn haline getirir. Kin ve adavet sebeplerinden dostluk ve muhabbet belirtir.
 • آن گمان انگیز را سازد یقین ** مهرها رویاند از اسباب کین‌‌
 • İbrahim’i ateş içinde besler; korkuyu, ruhun emniyeti ve selâmeti yapar.
 • پرورد در آتش ابراهیم را ** ایمنی روح سازد بیم را
 • Onun sebep yakıcılığına hayranım. Onun hayallerinde Sofestâî gibiyim!
 • از سبب سوزیش من سودایی‌‌ام ** در خیالاتش چو سوفسطایی‌‌ام‌‌
 • Hıristiyanları azdırmak hususunda vezirin başka bir hile kurması
 • مکر دیگر انگیختن وزیر در اضلال قوم