English    Türkçe    فارسی   

1
740-789

 • İsa kavminin dinini mahv için aynı Yahudi’nin neslinden diğer bir padişah meydana çıktı. 740
 • یک شه دیگر ز نسل آن جهود ** در هلاک قوم عیسی رو نمود
 • Bu diğer padişahın meydana çıkışını haber almak istersen “Vessemâi zatülburûc” suresini oku.
 • گر خبر خواهی از این دیگر خروج ** سوره بر خوان و السما ذات البروج‌‌
 • Birinci padişahtan doğan kötü âdete bu padişah da ayak uydurdu.
 • سنت بد کز شه اول بزاد ** این شه دیگر قدم بر وی نهاد
 • Kim fena bir âdet koyarsa ona her an lânet gider durur.
 • هر که او بنهاد ناخوش سنتی ** سوی او نفرین رود هر ساعتی‌‌
 • İyiler gittiler, güzel usul ve âdetleri kaldı; kötü adamlardan da zulümler ve lânetler!
 • نیکوان رفتند و سنتها بماند ** وز لئیمان ظلم و لعنتها بماند
 • Kıyamete kadar o kötülerin cinsinden kim vücuda gelse yüzü o kötülüğedir. 745
 • تا قیامت هر که جنس آن بدان ** در وجود آید بود رویش بدان‌‌
 • Bu tatlı suyla tuzlu su; damar damardır. Halk arasında sûr üfürülünceye dek birbirine karışmadan böylece gider durur.
 • رگ رگ است این آب شیرین و آب شور ** در خلایق می‌‌رود تا نفخ صور
 • İyilere tatlı su miras kaldı. O ne mirasıdır? “Evras'nel kitab” mirası…
 • نیکوان را هست میراث از خوش‌‌آب ** آن چه میراث است أورثنا الکتاب‌‌
 • Dikkat edersen görür anlarsın ki taliplerin dileği Peygamberlik cevherinin şûleleridir, o şûleleri dilerler.
 • شد نیاز طالبان ار بنگری ** شعله‌‌ها از گوهر پیغمبری‌‌
 • Şûleler, mücevherlere tâbi olarak parıldar ve dönerler. Şûle, nereden çıkıyorsa, madeni neredeyse oraya gider.
 • شعله‌‌ها با گوهران گردان بود ** شعله آن جانب رود هم کان بود
 • Güneş, bir burçtan bir burca gidip durduğundan pencereye vuran ziyası da evin etrafında döner dolaşır. 750
 • نور روزن گرد خانه می‌‌دود ** ز آنکه خور برجی به برجی می‌‌رود
 • Kimin bir yıldızla alâka ve merbuyeti varsa o; kendi yıldızıyla döner, dolaşır, o yıldızın tesiri altındadır.
 • هر که را با اختری پیوستگی است ** مر و را با اختر خود هم تگی است‌‌
 • Talihli Zühre ise şevki, çalıp çağırmayı, aşkı diler, onlara adamakıllı meyli vardır.
 • طالعش گر زهره باشد در طرب ** میل کلی دارد و عشق و طلب‌‌
 • Kan dökücü huylu Mirrih’e mensup ise cenk, bühtan ve düşmanlık arar.
 • ور بود مریخی خون‌‌ریز خو ** جنگ و بهتان و خصومت جوید او
 • Yıldızların ardında yıldızlar vardır ki onlarda ihtirak ve nahis olmaz.
 • اخترانند از ورای اختران ** که احتراق و نحس نبود اندر آن‌‌
 • Onlar, bu meşhur yedi kat gökten başka diğer göklerde seyir ve hareket ederler. 755
 • سایران در آسمانهای دگر ** غیر این هفت آسمان معتبر
 • Birbirlerine bitişik ve birbirlerinden ayrı olmayan bu yıldızlar, Tanrı nurlarının ışığında dururlar.
 • راسخان در تاب انوار خدا ** نی بهم پیوسته نی از هم جدا
 • Her kimin talihi o yıldızlardan olursa o kimsenin zatı, kâfirleri taşlayıp yakar.
 • هر که باشد طالع او ز آن نجوم ** نفس او کفار سوزد در رجوم‌‌
 • Onun hışmı, bazen galip gelen, bazen mağlûp olan ve tesiri böylece değişerek yürüyen Mirrih’in hışmına benzemez.
 • خشم مریخی نباشد خشم او ** منقلب رو غالب و مغلوب خو
 • Galip nur, noksandan ve karanlıktan emindir. Tanrı nurunun iki parmağı arasındadır.
 • نور غالب ایمن از نقص و غسق ** در میان اصبعین نور حق‌‌
 • O nuru, canlara Hak saçtı. Devletliler, onunla eteklerini doldurmuşlardır. 760
 • حق فشاند آن نور را بر جانها ** مقبلان برداشته دامانها
 • O nur saçısını bulan yüzünü Tanrı’nın gayrısından çevirmiştir.
 • و آن نثار نور را وایافته ** روی از غیر خدا بر تافته‌‌
 • Kimin aşk eteği yoksa o nur saçısından nasipsiz kalmıştır.
 • هر که را دامان عشقی نابده ** ز آن نثار نور بی‌‌بهره شده‌‌
 • Cüzülerin yüzü, külle doğrudur. Bülbüllerin aşkı güledir.
 • جزوها را رویها سوی کل است ** بلبلان را عشق با روی گل است‌‌
 • Öküzün rengini dışından, insanın rengini, sarı, kırmızı… her neyse içinden ara!
 • گاو را رنگ از برون و مرد را ** از درون جو رنگ سرخ و زرد را
 • İyi renkler, temizlik küpünden hâsıl olur. Çirkinlerin rengiyse, kirli kara sudan meydana gelir. 765
 • رنگهای نیک از خم صفاست ** رنگ زشتان از سیاه‌‌آبه‌‌ی جفاست‌‌
 • O lâtif rengin adı “Sıbgatullah-Tanrı boyası” dır. Bu kirli rengin kokusu ise… Tanrı lânetidir.
 • صبغة الله نام آن رنگ لطیف ** لعنة الله بوی این رنگ کثیف‌‌
 • Denizden olan, yine denize gider; nerden gelmişse, yine oraya varır.
 • آن چه از دریا به دریا می‌‌رود ** از همانجا کامد آن جا می‌‌رود
 • Dağ başından, hızlı hızlı akan seller; bizim tenimizden de aşka karışık olarak akıp giden can, aslına gidip kavuşur!
 • از سر که سیلهای تیز رو ** وز تن ما جان عشق آمیز رو
 • Yahudi padişahının ateş yaktırması, ateşin yanına, kim puta secde ederse ateşten kurtuldu diye bir put diktirmesi
 • آتش کردن پادشاه جهود و بت نهادن پهلوی آتش که هر که این بت را سجود کند از آتش برست
 • O köpek Yahudi, bak, ne tedbirde bulundu? Ateşin yanına bir put dikti.
 • آن جهود سگ ببین چه رای کرد ** پهلوی آتش بتی بر پای کرد
 • “Kim bu puta taparsa kurtulur. Secde etmeyen, ateşin tam ortasına oturur” dedi. 770
 • کان که این بت را سجود آرد برست ** ور نیارد در دل آتش نشست‌‌
 • O, bu nefis putunun cezasını vermeyince nefis putundan, başka bir put doğdu.
 • چون سزای این بت نفس او نداد ** از بت نفسش بتی دیگر بزاد
 • Putların anası nefsinizin putudur. Çünkü o put yılan, bu put ejderhadır.
 • مادر بتها بت نفس شماست ** ز آن که آن بت مار و این بت اژدهاست‌‌
 • Nefis; demir ve taştan yapılan çakmaktır, put kıvılcımdır. O kıvılcım su ile söner.
 • آهن و سنگ است نفس و بت شرار ** آن شرار از آب می‌‌گیرد قرار
 • Fakat taş ve demir (çakmak), su ile söner mi? Âdemoğlu’nda, bu ikisi oldukça ne vakit ve nasıl emin olur?
 • سنگ و آهن ز آب کی ساکن‌‌شود ** آدمی با این دو کی ایمن شود
 • Put, bir testide gizli kara sudur. Nefsi, muhakkak olarak o kara suya pınar bil. 775
 • بت سیاه‌‌آبه‌‌ست در کوزه نهان ** نفس مر آب سیه را چشمه دان‌‌
 • O, yontulmuş put, kara sel gibidir. Put yapan nefis, anayolda bir pınardır.
 • آن بت منحوت چون سیل سیاه ** نفس بتگر چشمه‌‌ای بر آب راه‌‌
 • Bir taş parçası yüz testiyi kırar ama pınar suyu durmadan kaynar.
 • صد سبو را بشکند یک پاره سنگ ** و آب چشمه می‌‌زهاند بی‌‌درنگ‌‌
 • Put kırmak kolay, gayet kolaydır. Fakat nefsi kolay görmek cahilliktir.
 • بت شکستن سهل باشد نیک سهل ** سهل دیدن نفس را جهل است جهل‌‌
 • Ey oğul, nefsin misal ve suretini istersen yedi kapılı cehennemin kıssasını oku!
 • صورت نفس ار بجویی ای پسر ** قصه‌‌ی دوزخ بخوان با هفت در
 • Nefsin her anda hilesi var, her hilesinde yüzlerce Firavun, Firavun’a uyanlarla boğulmuş! 780
 • هر نفس مکری و در هر مکر ز آن ** غرقه صد فرعون با فرعونیان‌‌
 • Mûsâ’nın Tanrısına ve Mûsâ’ya kaç; Firavun’luk ederek iman suyunu dökme!
 • در خدای موسی و موسی گریز ** آب ایمان را ز فرعونی مریز
 • Ahad ve Ahmed’e yapış, ey kardeş, ten Ebucehl’inden kurtul!
 • دست را اندر احد و احمد بزن ** ای برادر واره از بو جهل تن‌‌
 • O Yahudi padişahının, küçük bir çocukla bir kadını getirip, o çocuğu ateşe atması, çocuğun dile gelerek halkı ateşe atılmağa teşvik eylemesi
 • به سخن آمدن طفل در میان آتش و تحریض کردن خلق را در افتادن به آتش‌‌
 • O Yahudi, bir kadını çocuğuyla putun önüne getirdi, ateş yalımlanmıştı.
 • یک زنی با طفل آورد آن جهود ** پیش آن بت و آتش اندر شعله بود
 • Çocuğu, anasından alıp ateşe attı. Kadın korkup gönlünü imandan ayırdı.
 • طفل از او بستد در آتش در فکند ** زن بترسید و دل از ایمان بکند
 • Kadın, put önünde secde etmek isteyince çocuk ateş içinde “Ben ölmedim” diye haykırdı. 785
 • خواست تا او سجده آرد پیش بت ** بانگ زد آن طفل إنی لم أمت‌‌
 • “Ana, gel. Gerçi zahirde ateş içinde isem de ben burada iyiyim, hoşum.
 • اندر آ ای مادر اینجا من خوشم ** گر چه در صورت میان آتشم‌‌
 • Bu ateş; perde olarak zahirde bir gözbağıdır. Fakat hakikatte mana yakasından baş çıkarmış, zuhur etmiş bir rahmettir.
 • چشم بند است آتش از بهر حجاب ** رحمت است این سر بر آورده ز جیب‌‌
 • Ana, gel de Tanrı’nın burhanını gör ki bu suretle Hak haslarının zevk ve işaretini de göresin.
 • اندر آ مادر ببین برهان حق ** تا ببینی عشرت خاصان حق‌‌
 • Ana, hakikatte ateş olan, fakat zahiren suya benzeyen bir âlemden çık, bu ateşe gir de ateşe benzeyen suyu gör!
 • اندر آ و آب بین آتش مثال ** از جهانی کاتش است آبش مثال‌‌