English    Türkçe    فارسی   

1
77-126

 • Ey aziz, sen bana Mustafa’sın. Ben de sana Ömer gibiyim. Senin hizmetin uğrunda belime gayret kemerini bağladım” dedi.
 • ای مرا تو مصطفی من چون عمر ** از برای خدمتت بندم کمر
 • Muvaffakıyetler verici Ulu Tanrı’dan muvaffakıyet ve bütün ahvalde edebe riayet dileyiş, edepsizlik ve terbiyesizliğin pek fena zararları
 • از خداوند ولی التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی‌‌ادبی‌‌
 • Tanrı’dan edebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Tanrı’nın lütfundan mahrumdur.
 • از خدا جوییم توفیق ادب ** بی‌‌ادب محروم گشت از لطف رب‌‌
 • Edebi olmayan yalnız kendine kötülük etmiş olmaz. Belki bütün dünyayı ateşe vermiş olur.
 • بی‌‌ادب تنها نه خود را داشت بد ** بلکه آتش در همه آفاق زد
 • Alışverişsiz, dedikodusuz Tanrı sofrası gökten iniyordu. 80
 • مایده از آسمان در می‌‌رسید ** بی‌‌شری و بیع و بی‌‌گفت و شنید
 • Mûsâ kavmi içinde birkaç kimse terbiyesizce “hani sarımsak, mercimek” dediler.
 • در میان قوم موسی چند کس ** بی‌‌ادب گفتند کو سیر و عدس‌‌
 • Ondan sonra gökyüzünün sofrası, ekmeği kesildi; ekme, bel belleme, ortak sallama kaldı.
 • منقطع شد خوان و نان از آسمان ** ماند رنج زرع و بیل و داسمان‌‌
 • Sonra İsa şefaat edince Hak, yemek sofrası ve tabaklarla ganimetler gönderdi.
 • باز عیسی چون شفاعت کرد، حق ** خوان فرستاد و غنیمت بر طبق‌‌
 • Yine küstahlar edebi terk ederek sofradan yemek artığını aşırdılar.
 • باز گستاخان ادب بگذاشتند ** چون گدایان زله‌‌ها برداشتند
 • İsa bunlara yalvardı. “Bu devamlıdır, yeryüzünden kalkmaz. 85
 • لابه کرده عیسی ایشان را که این ** دایم است و کم نگردد از زمین‌‌
 • Bir ulu kişinin sofrası başında kötü zanna düşmek ve harislik etmek küfürdür” dedi.
 • بد گمانی کردن و حرص آوری ** کفر باشد پیش خوان مهتری‌‌
 • O rahmet kapısı, hırslarından dolayı bu görmedik dilencilerin yüzlerine kapandı.
 • ز ان گدا رویان نادیده ز آز ** آن در رحمت بر ایشان شد فراز
 • Zekât verilmeyince yağmur bulutu gelmez, zinadan dolayı da etrafa veba yayılır.
 • ابر برناید پی منع زکات ** وز زنا افتد وبا اندر جهات‌‌
 • İçine kasavetten, gussadan ne gelirse korkusuzluktan ve küstahlıktan gelir.
 • هر چه بر تو آید از ظلمات و غم ** آن ز بی‌‌باکی و گستاخی است هم‌‌
 • Kim dost yolunda pervasızlık ederse erlerin yolunu vurucudur, namert odur. 90
 • هر که بی‌‌باکی کند در راه دوست ** ره زن مردان شد و نامرد اوست‌‌
 • Edepten dolayı bu felek nura gark olmuştur: Yine edepten dolayı melekler mâsum ve tertemiz olmuşlardır.
 • از ادب پر نور گشته است این فلک ** وز ادب معصوم و پاک آمد ملک‌‌
 • Güneşin tutulması, küstahlık yüzündendir. Bir melek olan Azâzîl de yine küstahlık yüzünden kapıdan sürülmüştür.
 • بد ز گستاخی کسوف آفتاب ** شد عزازیلی ز جرات رد باب‌‌
 • Padişahın, kendisine rüyada gösterilen veli ile görüşmesi
 • ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند
 • Kollarını açıp onu kucakladı, aşk gibi gönlüne aldı, canının için çekti.
 • دست بگشاد و کنارانش گرفت ** همچو عشق اندر دل و جانش گرفت‌‌
 • Elini, alnını öpmeğe, oturduğu yeri, geldiği yolu sormaya başladı.
 • دست و پیشانیش بوسیدن گرفت ** وز مقام و راه پرسیدن گرفت‌‌
 • Sora sora odanın başköşesine kadar çekti ve dedi ki: “Nihayet sabırla bir define buldum. 95
 • پرس پرسان می‌‌کشیدش تا به صدر ** گفت گنجی یافتم آخر به صبر
 • Ey vuslatı, her sualin cevabı! Senin yüzünden nişliğin anahtarıdır” sözünün manası,
 • گفت ای نور حق و دفع حرج ** معنی الصبر مفتاح الفرج‌‌
 • Ey vuslatı, her sualin cevabı! Senin yüzünden müşkül, konuşmaksızın, dedikodusuz hallolur gider.
 • ای لقای تو جواب هر سؤال ** مشکل از تو حل شود بی‌‌قیل و قال‌‌
 • Sen, gönlümüzde, onların tercümanısın, her ayağı çamura batanın elinitutan sensin.
 • ترجمانی هر چه ما را در دل است ** دست گیری هر که پایش در گل است‌‌
 • Ey seçilmiş, ey Tanrı’dan razı olmuş ve Tanrı rızasını kazanmış kişi, merhaba! Sen kaybolursan hemen kaza gelir, feza daralır.
 • مرحبا یا مجتبی یا مرتضی ** إن تغب جاء القضاء ضاق الفضا
 • Sen, kavmin ulususun, sana müştak olmayan, seni arzulamayan bayağılaşmıştır. Bundan vazgeçmezse...” 100
 • أنت مولی القوم من لا یشتهی ** قد ردی کلا لئن لم ینته‌‌
 • Padişahın hastayı görmek üzere hekimi götürmesi
 • بردن پادشاه آن طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند
 • O ağırlama, o hal hatır sorma meclisi geçince o zatın elini tutup hareme götürdü.
 • چون گذشت آن مجلس و خوان کرم ** دست او بگرفت و برد اندر حرم‌‌
 • Padişah, hastayı ve hastalığını anlatıp sonra onu hastanın yanına götürdü.
 • قصه‌‌ی رنجور و رنجوری بخواند ** بعد از آن در پیش رنجورش نشاند
 • Hekim, hastanın yüzünü görüp, nabzını sayıp, idrarını muayene etti. Hastalığının ârazını ve sebeplerini de dinledi.
 • رنگ رو و نبض و قاروره بدید ** هم علاماتش هم اسبابش شنید
 • Dedi ki: “Öbür hekimlerin çeşitli tedavileri, tamir değil; büsbütün harap etmişler.
 • گفت هر دارو که ایشان کرده‌‌اند ** آن عمارت نیست ویران کرده‌‌اند
 • Onlar, iç ahvalinden haberdar değildirler. Körlüklerinden hepsinin aklı dışarıda.” 105
 • بی‌‌خبر بودند از حال درون ** أستعیذ الله مما یفترون‌‌
 • Hekim, hastalığı gördü, gizli şey ona açıldı. Fakat onu gizledi ve sultana söylemedi.
 • دید رنج و کشف شد بر وی نهفت ** لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت‌‌
 • Hastalığı safra ve sevdadan değildi. Her odunun kokusu, dumanından meydana çıkar.
 • رنجش از صفرا و از سودا نبود ** بوی هر هیزم پدید آید ز دود
 • İnlemesinden gördü ki, o gönül hastasıdır. Vücudu afiyettedir ama o, gönle tutulmuştur.
 • دید از زاریش کو زار دل است ** تن خوش است و او گرفتار دل است‌‌
 • Âşıklık gönül iniltisinden belli olur, hiçbir hastalık gönül hastalığı gibi değildir.
 • عاشقی پیداست از زاری دل ** نیست بیماری چو بیماری دل‌‌
 • Âşığın hastalığı bütün hastalıklardan ayrıdır. Aşk, Tanrı sırlarının usturlâbıdır. 110
 • علت عاشق ز علتها جداست ** عشق اصطرلاب اسرار خداست‌‌
 • Âşıklık, ister o cihetten olsun, ister bu cihetten... Akıbet bizim için o tarafa kılavuzdur.
 • عاشقی گر زین سر و گر ز ان سر است ** عاقبت ما را بدان سر رهبر است‌‌
 • Aşkı şerh etmek ve anlatmak için ne söylersem söyleyeyim... Asıl aşka gelince o sözlerden mahcup olurum.
 • هر چه گویم عشق را شرح و بیان ** چون به عشق آیم خجل گردم از آن‌‌
 • Dilin tefsiri gerçi pek aydınlatıcıdır, fakat dile düşmeyen aşk daha aydındır.
 • گر چه تفسیر زبان روشن‌‌گر است ** لیک عشق بی‌‌زبان روشن‌‌تر است‌‌
 • Çünkü kalem, yazmada koşup durmaktadır, ama aşk bahsine gelince; çatlar, âciz kalır.
 • چون قلم اندر نوشتن می‌‌شتافت ** چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت‌‌
 • Aşkın şerhinde akıl, çamura saplanmış eşek gibi yattı kaldı. Aşkı, âşıklığı yine aşk şerh etti. 115
 • عقل در شرحش چو خر در گل بخفت ** شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت‌‌
 • Güneşin vücuduna delil, yine güneştir. Sana delil lâzımsa güneşten yüz çevirme.
 • آفتاب آمد دلیل آفتاب ** گر دلیلت باید از وی رو متاب‌‌
 • Gerçi gölgede güneşin varlığından bir nişan verir, fakat asıl güneş her an can nuru bahşeyler.
 • از وی ار سایه نشانی می‌‌دهد ** شمس هر دم نور جانی می‌‌دهد
 • Gölge sana gece misali gibi uyku getirir. Ama güneş doğuverince ay yarılır (nuru görünmez olur).
 • سایه خواب آرد ترا همچون سمر ** چون بر آید شمس انشق القمر
 • Zaten cihanda güneş gibi misli bulunmaz bir şey yoktur. Baki olan can güneşi öyle bir güneştir ki, asla gurub etmez.
 • خود غریبی در جهان چون شمس نیست ** شمس جان باقیی کش امس نیست‌‌
 • Güneş, gerçi tektir, fakat onun mislini tasvir etmek mümkündür. 120
 • شمس در خارج اگر چه هست فرد ** می‌‌توان هم مثل او تصویر کرد
 • Ama kendisinden esîr var olan güneş, öyle bir güneştir ki, ona zihinde de, dışarda da benzer olamaz.
 • شمس جان کاو خارج آمد از اثیر ** نبودش در ذهن و در خارج نظیر
 • Nerede tasavvurda onun sığacağı bir yer ki misli tasvir edilebilsin!
 • در تصور ذات او را گنج کو ** تا در آید در تصور مثل او
 • Şemseddin’in sözü gelince dördüncü kat göğün güneşi başını çekti, gizlendi.
 • چون حدیث روی شمس الدین رسید ** شمس چارم آسمان سر در کشید
 • Onun adı anılınca ihsanlarından bir remzi anlatmak vacip oldu.
 • واجب آید چون که آمد نام او ** شرح کردن رمزی از انعام او
 • Can, şu anda eteğimi çekiyor. Yusuf’un gömleğinden koku almış! 125
 • این نفس جان دامنم بر تافته ست ** بوی پیراهان یوسف یافته ست‌‌
 • “Yıllarca süren sohbet hakkı için o güzel hallerden tekrar bir hali söyle, anlat.
 • از برای حق صحبت سالها ** باز گو حالی از آن خوش حالها