English    Türkçe    فارسی   

1
997-1046

 • Bu kadeh dönerek tavşana gelince; tavşan haykırdı: “Niceye dek bu zulüm?”
 • چون به خرگوش آمد این ساغر به دور ** بانگ زد خرگوش کاخر چند جور
 • Aslana gitmekte geciktiğinden av hayvanlarının tavşana itiraz etmeleri
 • انکار کردن نخجیران بر خرگوش در تاخیر رفتن بر شیر
 • Hayvanlar dediler ki: “Bunca zamanlardır biz ahdimize vefa ederek can feda ettik.
 • قوم گفتندش که چندین گاه ما ** جان فدا کردیم در عهد و وفا
 • Ey inatçı, bizim kötü bir adla anılmamıza sebep olma, aslan da incinmesin. Yürü, yürü; çabuk, çabuk!”
 • تو مجو بد نامی ما ای عنود ** تا نرنجد شیر رو رو زود زود
 • Tavşanın av hayvanlarına cevabı
 • جواب گفتن خرگوش نخجیران را
 • Tavşan, “Dostlar, bana mühlet verin de hilemle siz de belâdan kurtulun. 1000
 • گفت ای یاران مرا مهلت دهید ** تا به مکرم از بلا بیرون جهید
 • Benim hilemle canımız kurtulsun, bu hile, çocuklarımıza miras kalsın.
 • تا امان یابد به مکرم جانتان ** ماند این میراث فرزندانتان‌‌
 • Her Peygamber, dünyada ümmetini böyle bir kurtuluş yerine davet etti.
 • هر پیمبر امتان را در جهان ** همچنین تا مخلصی می‌‌خواندشان‌‌
 • Peygamberler, halk nazarında gözbebeği gibi küçük görünürlerdi ama felekten kurtuluş yolunu görmüşlerdi.
 • کز فلک راه برون شو دیده بود ** در نظر چون مردمک پیچیده بود
 • Halk, peygamberleri; gözbebeği gibi küçük gördü, gözbebeğinin manen büyüklüğünü kimse anlayamadı.”
 • مردمش چون مردمک دیدند خرد ** در بزرگی مردمک کس ره نبرد
 • Av hayvanlarının Tavşan'ın sözlerine itiraz etmeleri(fırat)
 • اعتراض نخجیران بر سخن خرگوش‌‌
 • Hayvanlar ona “Ey eşek, kulak ver! Kendini tavşan kadrince tut, haddini aşma! 1005
 • قوم گفتندش که ای خر گوش دار ** خویش را اندازه‌‌ی خرگوش دار
 • Bu ne lâftır ki senden daha iyiler, dünyada onu hatırlarına bile getirmezler.
 • هین چه لاف است این که از تو بهتران ** در نیاوردند اندر خاطر آن‌‌
 • Ya gugurlandın yahut da kaza, bizim izimizde. Yoksa bu lâf, senin gibisine nerden yaraşacak?” dediler.
 • معجبی یا خود قضامان در پی است ** ور نه این دم لایق چون تو کی است‌‌
 • Tavşanın av hayvanlarına cevabı
 • جواب خرگوش نخجیران را
 • Tavşan, “Dostlar, Hak bana ilham etti. Hakikaten zayıf birisi, kuvvetli bir rye ve tedbire nail oldu.
 • گفت ای یاران حقم الهام داد ** مر ضعیفی را قوی رایی فتاد
 • Hakk’ın arıya öğrettiğini, aslan ve ejderha bilemez.
 • آن چه حق آموخت مر زنبور را ** آن نباشد شیر را و گور را
 • Arı, teritaze balla dolu petekler yapar. Tanrı, ona, o ilimde kapı açtı. 1010
 • خانه‌‌ها سازد پر از حلوای تر ** حق بر او آن علم را بگشاد در
 • Hakk’ın, ipekböceğine öğrettiğini hiçbir fil bilir mi?
 • آن چه حق آموخت کرم پیله را ** هیچ پیلی داند آن گون حیله را
 • Toprağa mensup insan Hak’tan ilim öğrendi ve o bilgi ile yedinci kat göğe kadar bütün âlemi aydınlattı;
 • آدم خاکی ز حق آموخت علم ** تا به هفتم آسمان افروخت علم‌‌
 • Tanrı’ya şüphe eden kişinin körlüğüne rağmen meleklerin adını, sanını unutturdu;
 • نام و ناموس ملک را در شکست ** کوری آن کس که در حق درشک است‌‌
 • Altı yüz bin yıllık zahidin, o buzağının ağzını bağladı;
 • زاهد چندین هزاران ساله را ** پوز بندی ساخت آن گوساله را
 • Bu suretle din bilgisi sütünü emmesine, o yüce ve sağlam köşkün etrafında dönüp dolaşmasına mâni oldu. 1015
 • تا نتاند شیر علم دین کشید ** تا نگردد گرد آن قصر مشید
 • Duygu ehlinin, yalnız zâhire itibar edenlerin bilgileri, o yüce bilgiden süt emenler için ağız bağıdır.
 • علمهای اهل حس شد پوز بند ** تا نگیرد شیر ز آن علم بلند
 • Gönül katresine bir inci düştü ki o inci denizlere; feleklere bile verilmemiştir.
 • قطره‌‌ی دل را یکی گوهر فتاد ** کان به دریاها و گردونها نداد
 • Ey surete tapan! Niceye dek suret kaygısı? Senin manasız canın suretten kurtulmadı gitti.
 • چند صورت آخر ای صورت پرست ** جان بی‌‌معنیت از صورت نرست‌‌
 • Eğer insan, suretle insan olsaydı Ahmed’le Ebucehil müsavi olurdu.
 • گر به صورت آدمی انسان بدی ** احمد و بو جهل خود یکسان بدی‌‌
 • Duvar üstüne yapılan insan resmi de insana benzer. Bak, sûret bakımından nesi eksik* 1020
 • نقش بر دیوار مثل آدم است ** بنگر از صورت چه چیز او کم است‌‌
 • O parlak resmin yalnız canı noksan. Yürü, o nadir bulunur cevheri ara;
 • جان کم است آن صورت با تاب را ** رو بجو آن گوهر کمیاب را
 • Eshab-ı Kehf’in köpeğine el verilince, dünyadaki bütün aslanların başları alçaldı.
 • شد سر شیران عالم جمله پست ** چون سگ اصحاب را دادند دست‌‌
 • Canı, nur denizinde gark olduktan sonra ona, kötü ve çirkin suretin ne ziyanı var?
 • چه زیان استش از آن نقش نفور ** چون که جانش غرق شد در بحر نور
 • Kalemler sureti övmezler. Kitaplara da adamın suretine ait vasıflar değil, “âlim, adalet sahibi” gibi zatına ait vasıflar yazılır.
 • وصف صورت نیست اندر خامه‌‌ها ** عالم و عادل بود در نامه‌‌ها
 • Bilgi ve adalet sahibi… Hep manadır, onları önde, artta, bir yerde bulamazsın, 1025
 • عالم و عادل همه معنی است بس ** کش نیابی در مکان و پیش و پس‌‌
 • Zata ait sıfatlar Lâmekân elinden cana şûle vermektedir, can güneşi, göklere sığamaz” dedi.
 • می‌‌زند بر تن ز سوی لامکان ** می‌‌نگنجد در فلک خورشید جان‌‌
 • Tavşanın bilgisi, bilginin fazileti ve faydaları
 • ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانستن‌‌
 • Bu sözün sonu yoktur. Kulak ver, tavşan hikâyesini anla!
 • این سخن پایان ندارد هوش دار ** گوش سوی قصه‌‌ی خرگوش دار
 • Eşekkulağını sat, başka bir kulak al ki bu sözü eşekkulağı anlayamaz!
 • گوش خر بفروش و دیگر گوش خر ** کاین سخن را در نیابد گوش خر
 • Yürü, tavşanın tilki gibi kurnazlığına bak, onun düşüncesini ve aslanı mağlup edişini gör!
 • رو تو روبه بازی خرگوش بین ** مکر و شیر اندازی خرگوش بین‌‌
 • Bilgi, Süleyman mülkünün hâtemidir; bütün âlem cesettir, ilim candır. 1030
 • خاتم ملک سلیمان است علم ** جمله عالم صورت و جان است علم‌‌
 • Bu hüner yüzünden denizlerin, dağların, ovaların mahlûkatı, insanoğluna karşı âciz kalmıştır.
 • آدمی را زین هنر بی‌‌چاره گشت ** خلق دریاها و خلق کوه و دشت‌‌
 • O yüzden kaplan, aslan; fare gibi korkmaktadır. O yüzden ovada, dağda bütün vahşi hayvanlar gizlenmişlerdir.
 • زو پلنگ و شیر ترسان همچو موش ** زو نهنگ و بحر در صفرا و جوش‌‌
 • O yüzden periler, şeytanlar, kenarı boylamışlar, her biri gizli bir yerde mekân tutmuşlardır.
 • زو پری و دیو ساحلها گرفت ** هر یکی در جای پنهان جا گرفت‌‌
 • İnsanoğlunun gizli düşmanı çoktur. İhtiyata riayet eden kişi, akıllıdır.
 • آدمی را دشمن پنهان بسی است ** آدمی با حذر عاقل کسی است‌‌
 • Bizden gizli; güzel, çirkin, nice mahlûkat vardır ki onlar, daima gönül kapısının çalıp dururlar. 1035
 • خلق پنهان زشتشان و خوبشان ** می‌‌زند در دل بهر دم کوبشان‌‌
 • Yıkanmak için dereye girince derenin dibindeki diken sana zarar verir;
 • بهر غسل ار در روی در جویبار ** بر تو آسیبی زند در آب خار
 • Gerçi diken suyun dibinde gizlidir, fakat sana batınca mevcudiyetini anlarsın.
 • گر چه پنهان خار در آب است پست ** چون که در تو می‌‌خلد دانی که هست‌‌
 • Vahiy ve vesveselerin ıstırapları, binlerce kişiden gelir, bir kişiden değil.
 • خار خار وحیها و وسوسه ** از هزاران کس بود نی یک کسه‌‌
 • Şüphe ediyorsan sabret, duyguların değişince onları görürsün, müşkül hallolur;
 • باش تا حسهای تو مبدل شود ** تا ببینیشان و مشکل حل شود
 • O vakit kimlerin sözlerini reddetmişsin, kimleri kendine ulu eylemişsin, görürsün. 1040
 • تا سخنهای کیان رد کرده‌‌ای ** تا کیان را سرور خود کرده‌‌ای‌‌
 • Av hayvanlarının tekrar tavşanın sırrını ve düşüncesini araştırmaları
 • باز طلبیدن نخجیران از خرگوش سر اندیشه‌‌ی او را
 • Ondan sonra dediler ki: “Ey çevik tavşan! Aklındakini meydana çıkar!
 • بعد از آن گفتند کای خرگوش چست ** در میان آر آن چه در ادراک تست‌‌
 • Ey bir aslanla pençeleşen, kavgaya girişen, düşündüğün şeyi söyle!
 • ای که با شیری تو در پیچیده‌‌ای ** باز گو رایی که اندیشیده‌‌ای‌‌
 • Danışmak, insana anlayış ve akıl verir; akıllar da akıllara yardım eder.
 • مشورت ادراک و هشیاری دهد ** عقلها مر عقل را یاری دهد
 • Peygamber “ Ey tedbir sahibi, danış ki kendisiyle danışılan kişi emindir” dedi.
 • گفت پیغمبر بکن ای رایزن ** مشورت کالمستشار موتمن‌‌
 • Tavşanın, sırrını onlardan gizlemesi
 • منع کردن خرگوش راز را از ایشان‌‌
 • Tavşan, “Her sır söylenemez, gâh çift dersin, tek olur; gâh tek dersin, çift çıkar! 1045
 • گفت هر رازی نشاید باز گفت ** جفت طاق آید گهی گه طاق جفت‌‌
 • Aynanın berraklığını, yüzüne karşı översen nefesinden ayna çabucak buğulanır, bulanır, bizi göstermez olur.
 • از صفا گر دم زنی با آینه ** تیره گردد زود با ما آینه‌‌