English    Türkçe    فارسی   

2
1226-1275

 • Kötü huyların kökleri kuvvetlenmiş, onu kökünden söküp çıkarma kuvveti de azalmış!
 • بیخهای خوی بد محکم شده ** قوت بر کندن آن کم شده‏
 • Valinin, yola diken ekene “Yola diktiğin dikenleri sök” diye emir vermesi
 • فرمودن والی آن مرد را که این خار بن را که نشانده‏ای بر سر راه بر کن
 • Bu iş, o tatlı sözlü, fakat kötü huylu adamın yol üstüne diken dikmesine benzer.
 • همچو آن شخص درشت خوش سخن ** در میان ره نشاند او خار بن‏
 • Yoldan geçenler ona darılmaya başladılar, bu dikenleri sök diye bir hayli söylediler, fakat fayda etmedi.
 • ره گذریانش ملامت‏گر شدند ** بس بگفتندش بکن این را نکند
 • Her an o dikenler çoğalmakta, halkın ayağı dikenler yüzünden kanamaktaydı.
 • هر دمی آن خار بن افزون شدی ** پای خلق از زخم آن پر خون شدی‏
 • Halkın elbisesi dikenlerden yırtılmakta, yoksulların ayakları paramparça olmaktaydı. 1230
 • جامه‏های خلق بدریدی ز خار ** پای درویشان بخستی زار زار
 • Vali, ona “Mutlaka bunları sök” dedikçe. “ Evet, bir gün sökerim” diyordu.
 • چون به جد حاکم بدو گفت این بکن ** گفت آری بر کنم روزیش من‏
 • Bir müddet “Yarın, yarın” diye vade verip durdu. Bu müddet için de diktiği dikenler kökleşti, kuvvetlendi.
 • مدتی فردا و فردا وعده داد ** شد درخت خار او محکم نهاد
 • Vali, bir gün “ Ey vadin de durmayan, beri gel, emrettiğimiz işi sürüncemede bırakma” dedi.
 • گفت روزی حاکمش ای وعده کژ** پیش آ در کار ما وا پس مغژ
 • Adam dedi ki: Babacığım, bir hayli gün var, bugün olmazsa yarın! ”Vali “ Hayır, acele davran, işi savsaklama.
 • گفت الایام یا عم بیننا ** گفت عجل لا تماطل دیننا
 • Sen bu işi yarın görürüm diyorsun ama şunu bil ki gün geçtikçe, 1235
 • تو که می‏گویی که فردا این بدان ** که به هر روزی که می‏آید زمان‏
 • O dikenler daha ziyade yeşeriyor, dikeni sökecek de ihtiyarlayıp âciz bir hale geliyor.
 • آن درخت بد جوان‏تر می‏شود ** وین کننده پیر و مضطر می‏شود
 • Diken kuvvetlenmekte, büyümekte, diken sökecekse ihtiyarlamakta, kuvvetten düşmekte.
 • خار بن در قوت و برخاستن ** خار کن در پیری و در کاستن‏
 • Diken her gün, her an yeşerip tazelenmekte. Diken her gün perişan bir hale gelmekte, kuruyup kalmakta!
 • خار بن هر روز و هر دم سبز و تر ** خار کن هر روز زار و خشکتر
 • O daha ziyade gençleşiyor, sen daha fazla ihtiyarlıyorsun. Çabuk ol, zamanını geçirme” dedi.
 • او جوانتر می‏شود تو پیرتر ** زود باش و روزگار خود مبر
 • Her kötü huyunu bir diken bil; dikenler kaç keredir senin ayağını zedelemekte. 1240
 • خار بن دان هر یکی خوی بدت ** بارها در پای خار آخر زدت‏
 • Nice defalardır kötü huydan perişan bir hale düştün. Fakat duygun yok ki. Pek duygusuzlaştın.
 • بارها از خوی خود خسته شدی ** حس نداری سخت بی‏حس آمدی‏
 • Çirkin huyundan başkalarını, zarara soktuğundan başkalarına mazarrat verdiğinden,
 • گر ز خسته گشتن دیگر کسان ** که ز خلق زشت تو هست آن رسان‏
 • Gafilsen hiç olmazsa kendi yaraladığını bilirsin ya. Sen hem kendine azapsın, hem başkalarına!
 • غافلی باری ز زخم خود نه‏ای ** تو عذاب خویش و هر بیگانه‏ای‏
 • Ya baltayı al, ercesine vur, Ali gibi bu Hayber kapısını kopar.
 • یا تبر برگیر و مردانه بزن ** تو علی‏وار این در خیبر بکن‏
 • Yahut bu dikeni gülfidanına ulaştır, sevgilinin nurunu nâra kavuştur? 1245
 • یا به گلبن وصل کن این خار را ** وصل کن با نار نور یار را
 • Da onun nuru senin ateşini söndürsün; vuslatı, dikenini gül bahçesi haline getirsin.
 • تا که نور او کشد نار تو را ** وصل او گلشن کند خار تو را
 • Sen cehenneme benziyorsun, o ise mümindir. Mümine ateşi söndürmek imkânı var .
 • تو مثال دوزخی او مومن است ** کشتن آتش به مومن ممکن است‏
 • Mustafa, cehennemin sözünü naklederek buyurdu ki: “ Cehennem, korkusundan mümine yalvararak,
 • مصطفی فرمود از گفت جحیم ** کاو به مومن لابه گر گردد ز بیم‏
 • “Padişahım, çabuk geç, Nurun, ateşimi söndürecek” der.
 • گویدش بگذر ز من ای شاه زود ** هین که نورت سوز نارم را ربود
 • Şu halde ateşi helâk eden, müminin nurudur. Çünkü bir şeyi zıddından başka bir şeyle gidermek imkânsızdır. 1250
 • پس هلاک نار نور مومن است ** ز انکه بی‏ضد دفع ضد لا یمکن است‏
 • Adalet gününde ateş, nurun zıddıdır, zira ateş kahırdan meydana gelmedir, nur, ihsan ve fazıldan.
 • نار ضد نور باشد روز عدل ** کان ز قهر انگیخته شد این ز فضل‏
 • Ateşin şerrini defetmek istiyorsan ateşin gönlüne rahmet suyunu saç!
 • گر همی‏خواهی تو دفع شر نار ** آب رحمت بر دل آتش گمار
 • O rahmet suyunun kaynağı mümindir. Âbıhayat, ihsan sahibinin pak ruhudur.
 • چشمه‏ی آن آب رحمت مومن است ** آب حیوان روح پاک محسن است‏
 • Nefsin ondan kaçmakta. Çünkü sen ateştensin, o su, ırmak suyu.
 • بس گریزان است نفس تو از او ** ز انکه تو از آتشی او آب جو
 • Ateş, sudan söndüğündendir ki sudan kaçmaktadır. 1255
 • ز آب آتش ز آن گریزان می‏شود ** کاتشش از آب ویران می‏شود
 • Senin duygun, fikrin hep ateşten. Şeyhin duygusu ve fikri ise o güzel nur.
 • حس و فکر تو همه از آتش است ** حس شیخ و فکر او نور خوش است‏
 • Onun nur suyu ateşe damladı mı ateşten cız, cız sesi çıkmaya başlar.
 • آب نور او چو برآتش چکد ** چک چک از آتش بر آید بر جهد
 • O cızladıkça sen ona “ Öl, bit” de ki, bu nefis cehennemin sönsün.
 • چون کند چک چک تو گویش مرگ و درد ** تا شود این دوزخ نفس تو سرد
 • Sönsün ki senin gül bahçeni yakmasın; senin adalet ve ihsanını söndürmesin.
 • تا نسوزد او گلستان تو را ** تا نسوزد عدل و احسان تو را
 • O söndükten sonra ne dikersen biter… Lâleler, ak güller, marsamalar çıkar. 1260
 • بعد از آن چیزی که کاری بردهد ** لاله و نسرین و سیسنبردهد
 • Yine doğru yoldan alabildiğine gidiyoruz. Hocam, dön geri, yolumuz nerede?
 • باز پهنا می‏رویم از راه راست ** باز گرد ای خواجه راه ما کجاست‏
 • Şunu anlatıyorduk: Hasetçi adam, senin eşeğin topal, konak yeri de adamakıllı uzak.
 • اندر آن تقریر بودیم ای حسود ** که خرت لنگ است و منزل دور زود
 • Yıl geçti, ekin vakti değil. Yüz karalığından, kötü işten başka da mahsul yok.
 • سال بی‏گه گشت وقت کشت نی ** جز سیه رویی و فعل زشت نی‏
 • Ten ağacına kurt düştü. Onu söküp ateşe atmak lâzım.
 • کرم در بیخ درخت تن فتاد ** بایدش بر کند و در آتش نهاد
 • Yolcu, kendine gel, kendine… Vakit geçti, ömür güneşi kuyuya doğruldu. 1265
 • هین و هین ای راه رو بی‏گاه شد ** آفتاب عمر سوی چاه شد
 • Bu iki günceğizinde olsun, kuvvetin varken kocalığını Hak yoluna sarf et.
 • این دو روزک را که زورت هست زود ** پیر افشانی بکن از راه جود
 • Elinde kalan şu kadarcık tohumu olsun ek de bu iki anlık müddetten uzun bir ömür bitsin.
 • این قدر تخمی که مانده ستت بباز ** تا بروید زین دو دم عمر دراز
 • Bu aydın çırağ sönmeden kendine gel de hemen fitilini düzelt, yağını tazele.
 • تا نمرده ست این چراغ با گهر ** هین فتیله‏اش ساز و روغن زودتر
 • Yarın yaparım deme. Nice yarınlar geçti. Ekin zamanı tamamıyla geçmesin ,agâh ol!
 • هین مگو فردا که فرداها گذشت ** تا به کلی نگذرد ایام کشت‏
 • Nasihatimi dinle: Ten, kuvvetli bir bağdır. Yeniyi istiyorsan, eskiden soyun! 1270
 • پند من بشنو که تن بند قوی است ** کهنه بیرون کن گرت میل نوی است‏
 • Dudağını yum, altın dolu avucunu aç. Ten nekesliğini bırak, cömertliği ele al.
 • لب ببند و کف پر زر بر گشا ** بخل تن بگذار و پیش آور سخا
 • Cömertlik, şehvetleri, lezzetleri terk etmedir. Şehvet yüzünden düşen kalkmamıştır.
 • ترک شهوتها و لذتها سخاست ** هر که در شهوت فرو شد بر نخاست‏
 • Bu cömertlik, cennet selvisinin bir dalıdır. Yazıklar olsun böyle bir dalı elinden bırakana.
 • این سخا شاخی است از سرو بهشت ** وای او کز کف چنین شاخی بهشت‏
 • Bu heva ve hevesi bırakma, sapasağlam bir iptir. Bu dal, canı göğe çeker.
 • عروة الوثقی است این ترک هوا ** بر کشد این شاخ جان را بر سما
 • Ey güzel yollu, cömertlik dalı seni yukarı çeke, çeke aslına eriştirdi mi, 1275
 • تا برد شاخ سخا ای خوب کیش ** مر ترا بالا کشان تا اصل خویش‏