English    Türkçe    فارسی   

2
1560-1609

 • Bu ten âlemi, şehvetten kurtulan kişiden başkasını yanılta gelmiştir, yanılta gider. 1560
 • این جهان تن غلط انداز شد ** جز مر آن را کاو ز شهوت باز شد
 • Padişah adamlarının o has köleye haset edişlerine dair olan hikâyenin sonu
 • تتمه‏ی حسد آن حشم بر آن غلام خاص‏
 • Padişah beylerinin hikâyesi, o ebedî sultan kölelerinin has köleye hasetleri,
 • قصه‏ی شاه و امیران و حسد ** بر غلام خاص و سلطان خرد
 • Söz, sözü aça, aça hayli geri kaldı. Yine o hikâyeye başlamak, onu tamamlamak gerek.
 • دور ماند از جر جرار کلام ** باز باید گشت و کرد آن را تمام‏
 • İkbâl sahibi ve bahtlı melek bahçıvan, nasıl olur da ağacı ağaçtan fark etmez?
 • باغبان ملک با اقبال و بخت ** چون درختی را نداند از درخت‏
 • Acı ve kötü ağaçla, bire yedi yüz meyve veren meyveli ağacı.
 • آن درختی را که تلخ و رد بود ** و آن درختی که یکش هفصد بود
 • Nasıl olur da bir görür, ikisini de yetiştirmek için zahmet çeker, hele gözü her şeyin sonunu görüp dururken buna imkân mı var? 1565
 • کی برابر دارد اندر تربیت ** چون ببیندشان به چشم عاقبت‏
 • O iki ağaç, filvaki şimdi görünüşte bir görünüyor ama ağaçlardan maksat ne? Meyve vermek değil mi?
 • کان درختان را نهایت چیست بر ** گر چه یکسانند این دم در نظر
 • Allah nuruyla gören, sondan önden agâh olan şeyh;
 • شیخ کاو ینظر بنور الله شد ** از نهایت وز نخست آگاه شد
 • Âhiri gören gözü Allah uğrunda yummuş, menzile ulaşma hususunda sonu gören gözü açmıştır.
 • چشم آخر بین ببست از بهر حق ** چشم آخر بین گشاد اندر سبق‏
 • O hasetçiler, kötü ağaçtır. Yarattıkları acı, bahtları kötüdür.
 • آن حسودان بد درختان بوده‏اند ** تلخ گوهر شور بختان بوده‏اند
 • Hasetten coşarlar, ağızları köpürür durur, gizlice hileler kurarlar. 1570
 • از حسد جوشان و کف می‏ریختند ** در نهانی مکر می‏انگیختند
 • Bu suretle has kölenin boynunu vurmak, dünyadan kazımak dilerler.
 • تا غلام خاص را گردن زنند ** بیخ او را از زمانه بر کنند
 • Canı, padişahın canı olan kişi, nasıl fâni olur? Birisinin gönlünü Allah korursa o adam nasıl yok olur?
 • چون شود فانی چو جانش شاه بود ** بیخ او در عصمت الله بود
 • Padişah o sıralara vâkıftı, fakat Ebubekr-i Rebabi gibi ses çıkarmıyordu.
 • شاه از آن اسرار واقف آمده ** همچو بو بکر ربابی تن زده‏
 • Yaratılışları kötü, ahlâkları fena kişilerin gönüllerini görüyor, o testicilerle gizlice alay ediyordu.
 • در تماشای دل بد گوهران ** می‏زدی خنبک بر آن کوزه‏گران‏
 • Hileciler, hile düzüp koşuyorlar, padişahı çömleğe sokmak istiyorlardı. 1575
 • مکر می‏سازند قومی حیله‏مند ** تا که شه را در فقاعی در کنند
 • O kadar büyük bir padişah, a eşekler, nasıl bir çömleğe sığar?
 • پادشاهی بس عظیمی بی‏کران ** در فقاعی کی بگنجد ای خران‏
 • Padişah için bir tuzak ördüler ama nihayet bu hileyi de ondan öğrendiler.
 • از برای شاه دامی دوختند ** آخر این تدبیر از او آموختند
 • Ne kötü talebedir o talebe ki hocasıyla baş koşar, onunla kendisini bir görür.
 • نحس شاگردی که با استاد خویش ** همسری آغازد و آید به پیش‏
 • Hem de hangi hocayla? Huzurunda gizli, aşikâr bir olan cihan hocasıyla.
 • با کدام استاد استاد جهان ** پیش او یکسان و هویدا و نهان‏
 • Onun gözü, Allah nuruyla bakmakta, bilgisizlik perdelerini yırtıp yakmaktadır. 1580
 • چشم او ینظر بنور الله شده ** پرده‏های جهل را خارق بده‏
 • O talebe, eski kilim gibi paramparça, delik deşik olmuş gönülleri bir perde yapıp o hâkimin önüne gerer.
 • از دل سوراخ چون کهنه گلیم ** پرده‏ای بندد به پیش آن حکیم‏
 • Hâlbuki o perde bile yüzlerce ağzıyla ona gülüp durur. Her ağzı hocaya bir delik olmuştur. ( deliklerden talebenin gönlünü seyreder durur.)
 • پرده می‏خندد بر او با صد دهان ** هر دهانی گشته اشکافی بر آن‏
 • Hoca, talebeye der ki; “ Ey köpekten de aşağı olan, bana hiç mi vefan yok?
 • گوید آن استاد مر شاگرد را ** ای کم از سگ نیستت با من وفا
 • Haydi, beni kuvvetli, müşküller halledici bir hoca farz etme, tut ki senin gibi bir talebeyim, senin gibi gönül gözüm kör.
 • خود مرا استا مگیر آهن گسل ** همچو خود شاگرد گیر و کوردل‏
 • Fakat canına, gönlüne yardımım da mı dokunmadı? Sana ben olmadıkça bir feyiz bile akmıyor. 1585
 • نه از منت یاری است در جان و روان ** بی‏منت آبی نمی‏گردد روان‏
 • Şu halde görüyorsun ya, gönlüm, senin bahtının tezgâhı. Be doğru düzen olmayan, bu tezgahı niye kırarsın?
 • پس دل من کارگاه بخت تست ** چه شکنی این کارگاه ای نادرست‏
 • Çakmağı gizlice çakıyorum dersen kalpten, kalbe pencere yok mu ki?
 • گویی‏اش پنهان زنم آتش زنه ** نه به قلب از قلب باشد روزنه‏
 • Gönül, nihayet senin fikrini de pencereden görür, andığın şeye şahadet eder.
 • آخر از روزن ببیند فکر تو ** دل گواهی می‏دهد زین ذکر تو
 • Tut ki kereminden yüzüne vurmuyor, yüzünü yerlere sürtmüyor, ne söylersen gülüp “ Evet, evet” diyor.
 • گیر در رویت نمالد از کرم ** هر چه گویی خندد و گوید نعم‏
 • Fakat senin hilene, hud’ana gülmüyor. Kötü huyuna, yaptığın şeylere gülüyor. 1590
 • او نمی‏خندد ز ذوق مالشت ** او همی‏خندد بر آن اسگالشت‏
 • Hile edenin göreceği, bulacağı karşılık hileden ibarettir. Büyük testiyi vur kır, küçük testiyi al iç. İşte lâyığın bu!
 • پس خداعی را خداعی شد جزا ** کاسه زن کوزه بخور اینک سزا
 • Eğer o senden razı olur, bu yüzden gülerse sana yüz binlerce gül açılır.
 • گر بدی با تو و را خنده‏ی رضا ** صد هزاران گل شکفتی مر ترا
 • Gönlü senden razı olursa bil ki o, Hamel burcunda bir güneş kesilir.
 • چون دل او در رضا آرد عمل ** آفتابی دان که آید در حمل‏
 • O yüzden hem gündüz güler hem bahar. Çiçeklerle yeşillikler birbirine karışır.
 • زو بخندد هم نهار و هم بهار ** در هم آمیزد شکوفه و سبزه‏زار
 • Yüz binlerce bülbülle kumru ötüşmeye başlar; sessiz cihanı sesle doldurur. 1595
 • صد هزاران بلبل و قمری نوا ** افکنند اندر جهان بی‏نوا
 • Ruh yaprağını sararmış, kararmış bir halde görüyorsun da padişahın gazabından yine haberin yok.
 • چون که برگ روح خود زرد و سیاه ** می‏ببینی چون ندانی خشم شاه‏
 • Padişahın güneşi itap burcunda olunca yüzleri kebap gibi karartır.
 • آفتاب شاه در برج عتاب ** می‏کند روها سیه همچون کباب‏
 • O Utarit’in sayfaları, bizim canımızdır; o sayfalardaki beyazlık, karalık, bizim mizanımız.
 • آن عطارد را ورقها جان ماست ** آن سپیدی و آن سیه میزان ماست‏
 • Sonra ruhları; sevdadan, acizlikten kurtarsın diye tekrar kırmızı ve yeşil bir ferman yazar.
 • باز منشوری نویسد سرخ و سبز ** تا رهند ارواح از سودا و عجز
 • Hulâsa ilkbaharın yazıp çizdiği şeyler de kavsikuzah gibi kırmızı ve yeşil sayılır”. 1600
 • سرخ و سبز افتاد نسخ نو بهار ** چون خط قوس و قزح در اعتبار
 • Hüthüdün küçücük vücudunu görünce,Belkıs’ın kalben Süleymen Âleyhisselâm’dangelen haberi ulu bulması
 • عکس تعظیم پیغام سلیمان علیه السلام در دل بلقیس از صورت حقیر هدهد
 • Belkıs’a yüzlerce rahmet olsun. Tanrı, ona yüzlerce erkeğin aklını vermişti.
 • رحمت صد تو بر آن بلقیس باد ** که خدایش عقل صد مرده بداد
 • Bir hüthüt kuşu, Süleyman’dan birkaç satırdan ibaret bir mektup getirdi.
 • هدهدی نامه بیاورد و نشان ** از سلیمان چند حرفی با بیان‏
 • Belkıs okudu. Elçinin getirdiği o şümullü nükteleri hor görmedi.
 • خواند او آن نکتهای با شمول ** با حقارت ننگرید اندر رسول‏
 • Gözü, hüthütü gördü, gönlü onun Anka olduğunu anladı. Duygusu onu bir köpekten ibaret gördü, gönlüyse bir derya.
 • جسم هدهد دید و جان عنقاش دید ** حس چو کفی دید و دل دریاش دید
 • Akıl, bu iki renkli tılsımlar yüzünden Muhammet’le, Ebucehil’lerin savaştığı gibi duygu ile savaşır durur. 1605
 • عقل با حس زین طلسمات دو رنگ ** چون محمد با ابو جهلان به جنگ‏
 • Kâfirler, Ahmet’i beşer gördüler. Çünkü onun ayı böldüğünü görmemişlerdi.
 • کافران دیدند احمد را بشر ** چون ندیدند از وی انشق القمر
 • Hisse ait gözüne toprak serp. His gözü, akla da düşmandır, dine de.
 • خاک زن در دیده‏ی حس بین خویش ** دیده‏ی حس دشمن عقل است و کیش‏
 • Allah duygu gözüne kör dedi, putperest dedi, bizim zıddımız dedi.
 • دیده‏ی حس را خدا اعماش خواند ** بت پرستش گفت و ضد ماش خواند
 • Çünkü o, köpüğü gördü de denizi görmedi. Bu demi gördü de yarını görmedi.
 • ز انکه او کف دید و دریا را ندید ** ز انکه حالی دید و فردا را ندید