English    Türkçe    فارسی   

2
1749-1798

 • Elbisesini yırtıp yana, yana bir ah çekti, başını alıp çöle doğru yola düştü.
 • جامه را بدرید و آهی کرد تفت ** سر نهاد اندر بیابانی و رفت‏
 • Ulu Allah’ın Musa’ya çoban yüzünden darılması
 • عتاب کردن حق تعالی با موسی علیه السلام از بهر آن شبان‏
 • Musa’ya Allah’tan şöyle vahiy geldi: “ Kulumuzu bizden ayırdın. 1750
 • وحی آمد سوی موسی از خدا ** بنده‏ی ما را ز ما کردی جدا
 • Sen ulaştırmaya mı geldin, yoksa ayırmaya mı?
 • تو برای وصل کردن آمدی ** نی برای فصل کردن آمدی‏
 • Kaadir oldukça ayrılığa ayak basma. Bence en hoşlanılmayan şey ayrılıktır.
 • تا توانی پا منه اندر فراق ** أبغض الأشیاء عندی الطلاق‏
 • Ben, herkese bir huy, herkese bir çeşit ıstılah verdim.
 • هر کسی را سیرتی بنهاده‏ام ** هر کسی را اصطلاحی داده‏ام‏
 • Ona metih olan söz, sana zemdir; ona göre baldır, sana göre zehir!
 • در حق او مدح و در حق تو ذم ** در حق او شهد و در حق تو سم‏
 • Bizse temizden de münezzehiz, pisten de. Ağırlıktan da arıyız, çeviklik ve titizlikten de! 1755
 • ما بری از پاک و ناپاکی همه ** از گران جانی و چالاکی همه‏
 • Kullara ibadet edin diye emrettimse bir kâr, bir fayda elde edeyim diye değil, kullara ihsanlarda bulunayım diye.
 • من نکردم امر تا سودی کنم ** بلکه تا بر بندگان جودی کنم‏
 • Hintlilere, Hintlilerin sözleri metihtir. Sintlilere, Sintlilerin.
 • هندوان را اصطلاح هند مدح ** سندیان را اصطلاح سند مدح‏
 • Onların beni tespih etmeleriyle münezzeh, mukaddes olmam. Bu tespih incilerini saymakla kendileri temizlenirler.
 • من نگردم پاک از تسبیحشان ** پاک هم ایشان شوند و در فشان‏
 • Biz; dile, söze bakmayız; gönle hale bakarız.
 • ما زبان را ننگریم و قال را ** ما روان را بنگریم و حال را
 • Kalp huşu sahibiyse kalbe bakarız, isterse sözünde kulluk ve aşağılık olmasın! 1760
 • ناظر قلبیم اگر خاشع بود ** گر چه گفت لفظ ناخاضع رود
 • Çünkü gönül cevherdir. Söz söylemekse araz. Bu yüzden araz, âriyettir, maksat cevherdir.
 • ز انکه دل جوهر بود گفتن عرض ** پس طفیل آمد عرض جوهر غرض‏
 • Manası gizli kapalı yahut başka olan bu çeşit lâflar, ne vakte kadar sürecek? Yanıp yakılmak isterim ben, yanıp yakılmak, ateşe düş!
 • چند ازین الفاظ و اضمار و مجاز ** سوز خواهم سوز با آن سوز ساز
 • Canda sevgiden bir ateş tutuşur. Düşünceyi, sözü, baştanbaşa yakıver!
 • آتشی از عشق در جان بر فروز ** سربه‏سر فکر و عبارت را بسوز
 • Musa, edep bilenler başka, canı, ruhu yanmış âşıklar başka.
 • موسیا آداب دانان دیگرند ** سوخته جان و روانان دیگرند
 • Âşıklara her nefeste bir yanış var. Yıkık köyden haraç, âşar alınmaz. 1765
 • عاشقان را هر نفس سوزیدنی ست ** بر ده ویران خراج و عشر نیست‏
 • Hatalı söz söylerse bile ona hatalı deme. Kanına bulanıp şehit olursa yıkamaya kalkışma.
 • گر خطا گوید و را خاطی مگو ** گر بود پر خون شهید او را مشو
 • Şehitlere kan, sudan yeğdir. Bu yanlış sözde yüzlerce doğrudan yeğ!
 • خون شهیدان را ز آب اولی‏تر است ** این خطا از صد ثواب اولی‏تر است‏
 • Kâbe’nin içinde kıbleden eser yoktur, dalgıcın ayağında dolak olmazsa ne gam!
 • در درون کعبه رسم قبله نیست ** چه غم ار غواص را پاچیله نیست‏
 • Yürü, sarhoşlardan kılavuzluk arama. Elbisesi paramparça olana yamadan bahsetme.
 • تو ز سر مستان قلاووزی مجو ** جامه چاکان را چه فرمایی رفو
 • Aşk şeriatı, bütün dinlerden ayrıdır. Âşıkların şeriatı da Allah’tır, mezhebi de. 1770
 • ملت عشق از همه دینها جداست ** عاشقان را ملت و مذهب خداست‏
 • Lâlin, lâl olduğunu ispat eden bir damgası olmasa da ne çıkar? Aşk, gam denizinde gamlanmaz ki!
 • لعل را گر مهر نبود باک نیست ** عشق در دریای غم غمناک نیست‏
 • Musa Aleyhisselem’a o çobanın mazur olduğuna dair vahiy gelmesi
 • وحی آمدن موسی را علیه السلام در عذر آن شبان‏
 • Ondan sonra Hak, Musa’nın sırrına dile gelmeyecek sırlar söyledi;
 • بعد از آن در سر موسی حق نهفت ** رازهایی کان نمی‏آید به گفت‏
 • Musa’nın gölüne sözler döktüler. Görmekle söylemeyi birbirine karıştırdılar.
 • بر دل موسی سخنها ریختند ** دیدن و گفتن به هم آمیختند
 • Nice defa kendisinden geçti, nice defa kendisine geldi. Kaç kere ezelden ebede uçtu!
 • چند بی‏خود گشت و چند آمد به خود ** چند پرید از ازل سوی ابد
 • Eğer bundan ötesini anlatmaya kalkışırsam ahmaklık etmiş olurum. Çünkü bunu açmak, bunu anlatmak, anlayışın ötesindedir. 1775
 • بعد از این گر شرح گویم ابلهی است ** ز انکه شرح این ورای آگهی است‏
 • Söylesen akıllar hayran olur. Yazsam birçok kalemler kırılır!
 • ور بگویم عقلها را بر کند ** ور نویسم بس قلمها بشکند
 • Musa Allahtan bu azarı duyunca çöle düşüp çobanın ardınca koştu.
 • چون که موسی این عتاب از حق شنید ** در بیابان در پی چوپان دوید
 • O hayran âşığın izini izledi, çöldeki otların tozunu silkti.
 • بر نشان پای آن سر گشته راند ** گرد از پرده‏ی بیابان بر فشاند
 • Âşık ve hayran adamların ayak izleri, başkalarının izlerinden ayrılır, hemen belli olur.
 • گام پای مردم شوریده خود ** هم ز گام دیگران پیدا بود
 • Âşık, Ruh gibi bir ayağını yukardan aşağıya atar; bir ayağını fil gibi eğri büğrü basar. 1780
 • یک قدم چون رخ ز بالا تا نشیب ** یک قدم چون پیل رفته بر وریب‏
 • Bazen bir dalga gibi bayrak diker, yücelir. Bazen balık gibi suyun içinde gider, görünmez.
 • گاه چون موجی بر افرازان علم ** گاه چون ماهی روانه بر شکم‏
 • Bazen de remilcinin remil dökmesi gibi ahvalini toprak üstüne yazar.
 • گاه بر خاکی نبشته حال خود ** همچو رمالی که رملی بر زند
 • Musa nihayet onu bulup gördü. Dedi ki: “Müjdemi ver! Allah’tan izin geldi.
 • عاقبت دریافت او را و بدید ** گفت مژده ده که دستوری رسید
 • Hiçbir sebep ve tertip yolu arama; daralan gönlün ne isterse onu söyle!
 • هیچ آدابی و ترتیبی مجو ** هر چه می‏خواهد دل تنگت بگو
 • Senin küfrün, din, dinin can nuru. Sen emniyete erişmişsin; bütün bir cihan da senin yüzünden amanda. 1785
 • کفر تو دین است و دینت نور جان ** ایمنی و ز تو جهانی در امان‏
 • Ey “Allah dilediğini yapar” sırrına erişip o sırla her şeyden affedilmiş olan kişi; pervasızca yürü, dilini aç!
 • ای معاف یفعل الله ما یشاء ** بی‏محابا رو زبان را بر گشا
 • Çoban “ Ey Musa, ben o halde, o sözden geçtim. Şimdi kendi gönlümün kanına bulandım.
 • گفت ای موسی از آن بگذشته‏ام ** من کنون در خون دل آغشته‏ام‏
 • Ben Sidret-ül Müntehâ’dan da aşmış, oradan bile yüz binlerce yıl öte gitmişim.
 • من ز سدره‏ی منتهی بگذشته‏ام ** صد هزاران ساله ز آن سو رفته‏ام‏
 • Sen bir kamçı vurdun, atım şahlanıp sıçradı, kâinatı aştı.
 • تازیانه بر زدی اسبم بگشت ** گنبدی کرد و ز گردون بر گذشت‏
 • Nâsutumuzun mahremi Lâhut’u olsun artık. Aferin eline koluna! 1790
 • محرم ناسوت ما لاهوت باد ** آفرین بر دست و بر بازوت باد
 • Şimdi benim halim, söze sığmaz. Zaten bu söylediğim de benim ahvalim değil.
 • حال من اکنون برون از گفتن است ** این چه می‏گویم نه احوال من است‏
 • Ayna da bir suret görürsün ya. Fakat o senin suretindir, aynanın değil.
 • نقش می‏بینی که در آیینه‏ای است ** نقش تست آن نقش آن آیینه نیست‏
 • Neyzen, ney üfler. Fakat bu nefes ve bu nefesten çıkan ses, neyin midir, neyzenin mi.. Bu ses, neyin harcı mı, neyzenin harcı mı?” dedi.
 • دم که مرد نایی اندر نای کرد ** در خور نای است نه در خورد مرد
 • Kendine gel, kendine! Allah’ı övsen de bu övüşünü, çobanın lâyık olmayan övüşü gibi bil, öyle tanı.
 • هان و هان گر حمد گویی گر سپاس ** همچو نافرجام آن چوپان شناس‏
 • Senin övüşün, çobanın övüşüne nispetle daha iyidir. Ama Allah’a nispetle onun da değeri yok, onun da sonu gelmez. 1795
 • حمد تو نسبت بدان گر بهتر است ** لیک آن نسبت به حق هم ابتر است‏
 • Ne vakte dek ben Allah’a hamlederim deyip duracaksın? Perde kaldırılınca oldu sanılan nice şeylerin olmamış bulunduğu meydana çıkar.
 • چند گویی چون غطا برداشتند ** کاین نبوده ست آن که می‏پنداشتند
 • Allah’ı anışımın makul olması Allah rahmetindendir. Âdeta istihaze olan kadının namaz kılması gibi bir ruhsattan ibarettir.
 • این قبول ذکر تو از رحمت است ** چون نماز مستحاضه رخصت است‏
 • Onun namazına nasıl kan bulaşmışsa senin Allah’ı anışına da benzetiş ve zannediş bulaşmış!
 • با نماز او بیالوده ست خون ** ذکر تو آلوده‏ی تشبیه و چون‏