English    Türkçe    فارسی   

2
1931-1980

 • Ahmağın dostluğu ise eziyettir, sapıklıktır. Misal olarak birde hikâyeyi dinle:
 • دوستی ابله بود رنج و ضلال ** این حکایت بشنو از بهر مثال‏
 • Bir adamın, ayının vefakârlığına güvenmesi
 • اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس‏
 • Bir ejderha bir ayıyı yakalamıştı. Yiğidin biri, giderken ayının bağırmasını duydu.
 • اژدهایی خرس را در می‏کشید ** شیر مردی رفت و فریادش رسید
 • Âlemde düşkünlere yardımcı erler vardır. Onlar, mazlumlar feryat ettiler mi derhal yetişirler.
 • شیر مردانند در عالم مدد ** آن زمان کافغان مظلومان رسد
 • Mazlumların seslerini her yerden işitirler, Hak rahmeti gibi o tarafa koşarlar.
 • بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند ** آن طرف چون رحمت حق می‏دوند
 • Âlemin sarsıntılarına, yıkıntılarına direk, destek olan, gizli dertlerin tabibi bulunan o erler; 1935
 • آن ستونهای خللهای جهان ** آن طبیبان مرضهای نهان‏
 • Muhabbetin, adaletin, rahmetin ta kendisidirler. Onlar, Hak gibi illetsiz, rüşvetsiz kişilerdir.
 • محض مهر و داوری و رحمتند ** همچو حق بی‏علت و بی‏رشوتند
 • Onlardan birine “Can ve gönülden ettiğin bu yardım için, neden yardım ediyorsun?” denilse ancak “ yardım isteyenin gamından, çaresizliğinden” der.
 • این چه یاری می‏کنی یک بارگیش ** گوید از بهر غم و بی‏چارگیش‏
 • Erin avı merhamettir. İlaç, âlemde dertten başka bir şey aramaz.
 • مهربانی شد شکار شیر مرد ** در جهان دارو نجوید غیر درد
 • Nerede bir dert varsa, deva oraya gider. Su, neresi alçaksa, oraya akar.
 • هر کجا دردی دوا آن جا رود ** هر کجا پستی است آب آن جا دود
 • Sana da rahmet suyu gerekse yürü, alçal da sonra rahmet suyunu iç, sarhoş ol. 1940
 • آب رحمت بایدت رو پست شو ** و آن گهان خور خمر رحمت مست شو
 • Ta başa kadar rahmet içinde rahmet var. Oğul, bir tek rahmete dalma, bir tek rahmete kani olma.
 • رحمت اندر رحمت آمد تا به سر ** بر یکی رحمت فرومای ای پسر
 • Ey yiğit, gökyüzünü ayakaltına al, feleğin üstünden nağme seslerini duy!
 • چرخ را در زیر پا آر ای شجاع ** بشنو از فوق فلک بانگ سماع‏
 • Kulağından vesveseler pamuğunu çıkar ki, kâinat’ın cuş’u huruşunu duyasın.
 • پنبه‏ی وسواس بیرون کن ز گوش ** تا به گوشت آید از گردون خروش‏
 • Gözlerini ayıp kılından arıt ta gayp bağını, gayp selviliğini gör.
 • پاک کن دو چشم را از موی عیب ** تا ببینی باغ و سروستان غیب‏
 • Burnundan, beyninden nezleyi gider de Allah kokusu burnuna gelsin. 1945
 • دفع کن از مغز و از بینی زکام ** تا که ریح الله در آید در مشام‏
 • Sıtmadan, safradan hiçbir eser bırakma da âlemden şeker lezzetini bul.
 • هیچ مگذار از تب و صفرا اثر ** تا بیابی از جهان طعم شکر
 • Sen yüz türlü güzel yüzlü evlât olması için erlik ilâcını kullan, erlikten kesilmiş olarak koşup tozma.
 • داروی مردی کن و عنین مپوی ** تا برون آیند صد گون خوب روی‏
 • Can ayağından ten bukağısını çıkar da meclis etrafında dönüp dolaşsın.
 • کنده‏ی تن را ز پای جان بکن ** تا کند جولان به گرد آن چمن‏
 • Hasislik zincirini elinden, boynundan at, eski felekte yeni bir baht bul.
 • غل بخل از دست و گردن دور کن ** بخت نو دریاب در چرخ کهن‏
 • Lütuf Kâbe’sine uçmaya kanadın yoksa çare bulana arz et. 1950
 • ور نمی‏تانی به کعبه‏ی لطف پر ** عرضه کن بی‏چارگی بر چاره‏گر
 • Ağlayıp inleme kuvvetli bir sermayedir; külli rahmet, pek güçlü bir dadıdır.
 • زاری و گریه قوی سرمایه‏ای است ** رحمت کلی قوی‏تر دایه‏ای است‏
 • Dadı ve ana, çocuk ne vakit ağlayacak diye bahaneler ararlar.
 • دایه و مادر بهانه جو بود ** تا که کی آن طفل او گریان شود
 • Allah da sizin hacet çocuklarınızı, ağlasın da süt meydana gelsin diye yarattı;
 • طفل حاجات شما را آفرید ** تا بنالید و شود شیرش پدید
 • “Allah’ı çağırın” dedi; ağlayıp inlemeyi bırakma ki Allah’ın merhamet sütleri coşsun.
 • گفت ادعوا الله بی‏زاری مباش ** تا بجوشد شیرهای مهرهاش‏
 • Rüzgârın sesi de bizim gamımızı teskin etmek içindir, bulutun süt yağdırması da. Hele bir an sabret. 1955
 • هوی هوی باد و شیر افشان ابر ** در غم مااند یک ساعت تو صبر
 • “Rızkınız gökyüzündedir” ayetini duymadın mı? Neden bu aşağılık yere saplanıp kaldın?
 • فی السماء رزقکم بشنیده‏ای ** اندر این پستی چه بر چفسیده‏ای‏
 • Korkunu, ümitsizliğini gül sesleri bil. Onlar, seni aşağılıkların ta dibine kadar çekerler.
 • ترس و نومیدیت دان آواز غول ** می‏کشد گوش تو تا قعر سفول‏
 • Seni yücelere çeken her ses, bil ki yücelerden gelmektedir.
 • هر ندایی که ترا بالا کشید ** آن ندا می‏دان که از بالا رسید
 • Sana hırs veren her sesi de adamları paralayan bir kurt sesi bil.
 • هر ندایی که ترا حرص آورد ** بانگ گرگی دان که او مردم درد
 • Bu yücelik, mekân bakımından değildir. Bu yücelikler, akıl ve can yücelikleridir. 1960
 • این بلندی نیست از روی مکان ** این بلندیهاست سوی عقل و جان‏
 • Her sebep eserinden yücedir. Çakmak, kıvılcımdan üstündür.
 • هر سبب بالاتر آمد از اثر ** سنگ و آهن فایق آمد بر شرر
 • Birisi, azametli birinin alt yanına otursa bile hakikatte üst tarafına oturmuş sayılır.
 • آن فلانی فوق آن سرکش نشست ** گر چه در صورت به پهلویش نشست‏
 • Çünkü orasının üstünlüğü şeref bakımındandır. Başköşeden uzak olan yer, alçaktır.
 • فوقی آن جاست از روی شرف ** جای دور از صدر باشد مستخف‏
 • Kıvılcım çıkarmak için taş ve demir gerek. Bunların varlığına lüzum olduğundan bu ikisi, kıvılcımdan üstün sayılabilirse de.
 • سنگ و آهن زین جهت که سابق است ** در عمل فوقی این دو لایق است‏
 • Çakmaktan maksat taş ve demirden meydana gelen kıvılcım olduğundan, kıvılcım onlardan çok ileridedir. 1965
 • و آن شرر از روی مقصودی خویش ** ز آهن و سنگ است زین رو پیش و بیش‏
 • Taş ve demir evvel, kıvılcım sonra. Fakat bu ikisi ten, kıvılcım can.
 • سنگ و آهن اول و پایان شرر ** لیک این هر دو تنند و جان شرر
 • Kıvılcım, zaman itibariyle çakmaktan sonra ise de değeri bakımından ondan üstündür.
 • آن شرر گر در زمان واپس‏تر است ** در صفت از سنگ و آهن برتر است‏
 • Zaman bakımından dal, meyveden öncedir, fakat hüner bakımından daldan üstün.
 • در زمان شاخ از ثمر سابق‏تر است ** در هنر از شاخ او فایق‏تر است‏
 • Çünkü ağaçtan maksat meyvedir; şu halde meyve evveldir, ağaç sonra gelir.
 • چون که مقصود از شجر آمد ثمر ** پس ثمر اول بود و آخر شجر
 • Ayı, ejderhadan feryat edince o er, ayıyı onun pençesinden kurtardı. 1970
 • خرس چون فریاد کرد از اژدها ** شیر مردی کرد از جنگش جدا
 • Hile ile babayiğitlik birleşti, er de ejderhayı bu kuvvetle alt edip öldürdü.
 • حیلت و مردی بهم دادند پشت ** اژدها را او بدین قوت بکشت‏
 • Ejderhanın gücü vardır ama hilesi yoktur. Senin hilen var ama hilenden üstün hile de var!
 • اژدها را هست قوت حیله نیست ** نیز فوق حیله‏ی تو حیله‏ای است‏
 • Hile ve tedbirini görünce yürü, o hile, o tedbir nereden geldi? O başlangıç tarafına dön, o tarafa yönel.
 • حیله‏ی خود را چو دیدی باز رو ** کز کجا آمد سوی آغاز رو
 • Aşağılık âlemde bulunan her şey yücelikten gelmiştir. Haydi, var gözünü yüceliklere dik.
 • هر چه در پستی است آمد از علا ** چشم را سوی بلندی نه هلا
 • Yücelere bakmak, önce gözü alır, kamaştırır ama sonra bakışa bir aydınlık bağışlar. 1975
 • روشنی بخشد نظر اندر علی ** گر چه اول خیرگی آرد بلی‏
 • Gözünü aydınlığa alıştır. Yok, eğer yarasaysan karanlıklara baka dur!
 • چشم را در روشنایی خوی کن ** گر نه خفاشی نظر آن سوی کن‏
 • Akıbeti görme, nurunun nişanesidir, bu şehvete düşmense senin mezarın.
 • عاقبت بینی نشان نور تست ** شهوت حالی حقیقت گور تست‏
 • Yüz türlü oyun görüp, yüz türlü tecrübe geçirip akıbeti gören kişi, bir tek oyun görene benzemez.
 • عاقبت بینی که صد بازی بدید ** مثل آن نبود که یک بازی شنید
 • Bir oyun gören, o tek oyuna öyle mağrur oldu ki ululanması yüzünden üstatlardan uzak kaldı.
 • ز آن یکی بازی چنان مغرور شد ** کز تکبر ز اوستادان دور شد
 • Sâmirî gibi. O, kendisinde bir hüner görünce ululanıp Musa’dan baş çekti. 1980
 • سامری‏وار آن هنر در خود چو دید ** او ز موسی از تکبر سر کشید