English    Türkçe    فارسی   

2
2085-2134

 • Yarasaların nefretinden de anlaşılıyor ki ben ulu Allah’ın parlak bir güneşiyim. 2085
 • نفرت خفاشکان باشد دلیل ** که منم خورشید تابان جلیل‏
 • Bir gül suyuna bokböcekleri rağbet etseler bu, onun gül olmadığına delâlet eder.
 • گر گلابی را جعل راغب شود ** آن دلیل ناگلابی می‏کند
 • Kalp akça mihenk istese, mihengin mihenk oluşunda şüphe hâsıl olur.
 • گر شود قلبی خریدار محک ** در محکی‏اش در آید نقص و شک‏
 • Bil ki hırsız geceyi ister, gündüzü değil. Ben gece değilim, cihanda parıldayan gündüzüm.
 • دزد شب خواهد نه روز این را بدان ** شب نی‏ام روزم که تابم در جهان‏
 • Bey ayırıcıyım. Benden bir saman çöpü bile geçmesin diye kalbur gibi her şeyi eler, ayırt ederim.
 • فارقم فاروقم و غلبیروار ** تا که کاه از من نمی‏یابد گذار
 • Bunların nakışlardan, suretlerden ibaret olduğunu, onlarınsa can bulunduğunu göstermek üzere unu, kepekten ayırırım. 2090
 • آرد را پیدا کنم من از سبوس ** تا نمایم کاین نقوش است آن نفوس‏
 • Ben, dünyada Allah terazisiyim. Hafif olan her şeyi ağırdan tefrik eder, gösteririm.
 • من چو میزان خدایم در جهان ** وانمایم هر سبک را از گران‏
 • Öküz, elbette bir buzağıyı Allah tanır. Eşek müşteri olup bir şey alsa, elbette ham kavun alır.
 • گاو را داند خدا گوساله‏ای ** خر خریداری و در خور کاله‏ای‏
 • Ben öküz değilim ki, beni buzağı satın alsın. Ben, diken değilim ki beni deve yesin!
 • من نه گاوم تا که گوساله‏م خرد ** من نه خارم کاشتری از من چرد
 • O, bana cevrettim sanır, hâlbuki hakikatte âdeta aynamı siler, cilâlar.”
 • او گمان دارد که با من جور کرد ** بلکه از آیینه‏ی من روفت گرد
 • Bir delinin Calinus’a yaltaklanması, Calinus’un bundan korkması
 • تملق کردن دیوانه جالینوس را و ترسیدن جالینوس‏
 • Calinus, eshabına “Bana filân ilâcı verin” dedi. 2095
 • گفت جالینوس با اصحاب خود ** مر مرا تا آن فلان دارو دهد
 • İçlerinden birisi dedi ki: “Ey her fenni bilen üstat, bu ilâcı delilik için verirler.
 • پس بدو گفت آن یکی ای ذو فنون ** این دوا خواهند از بهر جنون‏
 • Delilikse, senin aklından uzak. Bu sözü bir daha söyleme!” Calinus, Bana bir deli baktı.
 • دور از عقل تو این دیگر مگو ** گفت در من کرد یک دیوانه رو
 • Bir müddet güzelce yüzümü seyretti. Bana göz kırptı; sonra yenimi yakamı yırttı.
 • ساعتی در روی من خوش بنگرید ** چشمکم زد آستین من درید
 • Eğer benim, onunla bir münasebetim olmasaydı o çirkin suratlı nasıl olur da bana yüz çevirirdi?
 • گر نه جنسیت بدی در من از او ** کی رخ آوردی به من آن زشت رو
 • Eğer bende kendisiyle bir cinsiyet, bir münasebet görmeseydi nasıl olur da bana gelip çatardı? Nasıl olur da kendi cinsinden olmayana musallat olurdu? 2100
 • گر ندیدی جنس خود کی آمدی ** کی به غیر جنس خود را بر زدی‏
 • İki kişi birbiriyle uzlaştı, birbirine sataştı mı, hiç şüphe yok, aralarında bir kadr-i müşterek vardır.
 • چون دو کس بر هم زند بی‏هیچ شک ** در میانشان هست قدر مشترک‏
 • Kuş ancak kendi cinsinden olan kuşlarla uçar. Kendi cinsinden olmayanla sohbet âdeta mezara girmedir” diye cevap verdi.
 • کی پرد مرغی مگر با جنس خود ** صحبت ناجنس گور است و لحد
 • Bir kuşun kendi cinsinden olmayan bir kuşla uçup yayılmasındaki sebep
 • سبب پریدن و چریدن مرغی با مرغی که جنس او نبود
 • Bir hakîm dedi ki: “Yazıda bir kargayla bir leyleğin beraberce koşup uçmakta olduğunu gördüm.
 • آن حکیمی گفت دیدم هم تکی ** در بیابان زاغ را با لکلکی‏
 • Hayret ettim, bakalım aralarındaki kadr-i müştereke ait emare bulabilir miyim, diye hallerini araştırmaya koyuldum.
 • در عجب ماندم بجستم حالشان ** تا چه قدر مشترک یابم نشان‏
 • Hayretle yanlarına yaklaşınca gördüm ki ikisi de topal!” 2105
 • چون شدم نزدیک، من حیران و دنگ ** خود بدیدم هر دوان بودند لنگ‏
 • Hele Arşa mensup bir doğanla ferşin malı olan bir yarasa nasıl olur da beraber bulunur?
 • خاصه شهبازی که او عرشی بود ** با یکی جغدی که او فرشی بود
 • Biri İlliyîn’in güneşi, öbürü Siccîn’in yarasası.
 • آن یکی خورشید علیین بود ** وین دگر خفاش کز سجین بود
 • Biri her ayıptan arınmış tertemiz bir nur, öbürü her kapının dilencisi bir kör.
 • آن یکی نوری ز هر عیبی بری ** وین یکی کوری گدای هر دری‏
 • Biri Pervin burcuna ziya veren bir ay, öbürü fışkıda debelenen bir kurt.
 • آن یکی ماهی که بر پروین زند ** وین یکی کرمی که در سرگین زید
 • Biri Yusuf yüzlü, İsa nefesli, öbürü bir kurt yahut çıngıraklı bir eşek. 2110
 • آن یکی یوسف رخی عیسی نفس ** وین یکی گرگی و یا خر با جرس‏
 • Biri Lâmekân âleminde uçmakta, öbürü köpekler gibi samanlıkta kalakalmış!
 • آن یکی پران شده در لا مکان ** وین یکی در کاهدان همچون سگان‏
 • Gül, hâl diliyle bokböceğine şu sözleri söyleyip durmaktadır: “Ey koltuğu kokmuş,
 • با زبان معنوی گل با جعل ** این همی‏گوید که ای گنده بغل‏
 • Gül bahçesinden kaçıyorsun ama bu nefretin gülistanın kemaline delâlet eder.
 • گر گریزانی ز گلشن بی‏گمان ** هست آن نفرت کمال گلستان‏
 • Benim gayretim, senin başına dikilmiş bir yasakçıdır. Ey bayağı mahlûk, buradan uzak ol.” Gül bokböceğine şöyle bağırmaktadır:
 • غیرت من بر سر تو دور باش ** می‏زند کای خس از اینجا دور باش‏
 • “Ey aşağılık mahlûk, sen benimle ihtilât edersen benim madenimdesin diye bir şüphe hasıl olabilir. 2115
 • ور بیامیزی تو با من ای دنی ** این گمان آید که از کان منی‏
 • Bülbüllere çayır, çimen yaraşır. Bokböceğine vatan da pisliktir.
 • بلبلان را جای می‏زیبد چمن ** مر جعل را در چمین خوشتر وطن‏
 • Tanrı, beni pislikten murdarlıktan arıttı. Başıma bir murdarı dikmesi lâyık mıdır?
 • حق مرا چون از پلیدی پاک داشت ** چون سزد بر من پلیدی را گماشت‏
 • Benim de bir damarım onlardandı, fakat Tanrı o damarı kesip attı. Artık o kötü damar bana nasıl hükmedebilir?
 • یک رگم ز ایشان بد و آن را برید ** در من آن بد رگ کجا خواهد رسید
 • Âdem’in bir nişanı ezelde şuydu: Melekler, ona secdeye lâyık olduğu için baş indirdiler, secde ettiler.
 • یک نشان آدم آن بود از ازل ** که ملایک سر نهندش از محل‏
 • Başka bir nişanı da İblis’in “Şah ve ulu benim” diye baş indirmemesiydi. 2120
 • یک نشان دیگر آن که آن بلیس ** ننهدش سر که منم شاه و رئیس‏
 • Fakat İblis de Âdem’e secde etmiş olsaydı Âdem, Âdem olmazdı, başka birisi olurdu.
 • پس اگر ابلیس هم ساجد شدی ** او نبودی آدم او غیری بدی‏
 • Her meleğin ona secde etmesi, Âdem’in Âdemliğine delil olduğu gibi o düşmanın, İblis’in inadı da bir delildir.
 • هم سجود هر ملک میزان اوست ** هم جحود آن عدو برهان اوست‏
 • Meleğin ikrarı, ona bir şahit olduğu gibi o köpeğin inkârı da bir şahittir”
 • هم گواه اوست اقرار ملک ** هم گواه اوست کفران سگک‏
 • O aldanmış kişinin, ayının vefasına güvenmesi
 • تتمه اعتماد آن مغرور بر تملق خرس‏
 • Adam uyudu, ayı sinek kovalamaktaydı. Sinek, kovulunca kalktı, fakat inadına gene kalktığı yere gelip kondu.
 • شخص خفت و خرس می‏راندش مگس ** وز ستیز آمد مگس زو باز پس‏
 • Ayı, o gencin yüzünden kaç kere sineği kovdu. Fakat sinek gene derhal kalktığı yere gelip konmaktaydı. 2125
 • چند بارش راند از روی جوان ** آن مگس زو باز می‏آمد دوان‏
 • Ayı, sineğe kızıp, gitti dağdan kocaman bir taş yakalayıp getirdi.
 • خشمگین شد با مگس خرس و برفت ** بر گرفت از کوه سنگی سخت زفت‏
 • Sineğin gene uyuyan adamın suratına konmuş olduğunu görünce,
 • سنگ آورد و مگس را دید باز ** بر رخ خفته گرفته جای ساز
 • O koca değirmen taşını alıp, sineği ezmek için adamın suratına fırlattı.
 • بر گرفت آن آسیا سنگ و بزد ** بر مگس تا آن مگس واپس خزد
 • Taş, uyuyan adamın suratını paramparça etti. Bu mesele de bütün âleme yayıldı;
 • سنگ روی خفته را خشخاش کرد ** این مثل بر جمله عالم فاش کرد
 • Aptalın sevgisi şüphesiz ayının sevgidir. Kini sevgidir, sevgisi kin. 2130
 • مهر ابله مهر خرس آمد یقین ** کین او مهر است و مهر اوست کین‏
 • Ahdi gevşek, zayıf ve bozuk.. sözü büyük, vefası artık.
 • عهد او سست است و ویران و ضعیف ** گفت او زفت و وفای او نحیف‏
 • Ant içse bile inanma. Eğri sözlü adam andını da bozar.
 • گر خورد سوگند هم باور مکن ** بشکند سوگند، مرد کژ سخن‏
 • Mademki yeminsiz sözü yalan. Hilesine yeminine de inanma.
 • چون که بی‏سوگند گفتش بد دروغ ** تو میفت از مکر و سوگندش به دوغ‏
 • Onun nefsi beydir, aklı esir.. farz et ki yüz binlerce defa Mushaf’a yemin etmiş olsun!
 • نفس او میر است و عقل او اسیر ** صد هزاران مصحفش خود خورده‏گیر