English    Türkçe    فارسی   

2
2332-2381

 • Ben uzun uzadıya ilerisini düşünen aklı denedim. Bundan böyle divaneliğe vuracağım!
 • آزمودم عقل دور اندیش را ** بعد از این دیوانه سازم خویش را
 • Seyyid’in “Niçin orospuyu aldın?” demesi üzerine Delkak’ın mazereti
 • عذر گفتن دلقک با سید که چرا فاحشه را نکاح کرد
 • Seyyid-i Ecel, bir gece Delkak’a “Hemencecik bir orospuyu neden aldın?
 • گفت با دلقک شبی سید اجل ** قحبه‏ای را خواستی تو از عجل‏
 • Bunu bana söylemeliydin. Sana namuslu bir kız alırdık” dedi.
 • با من این را باز می‏بایست گفت ** تا یکی مستور کردیمیت جفت‏
 • Delkak “Dokuz tane namuslu, temiz kadın aldım, hepsi orospu oldu. Derdimden eridim, bittim. 2335
 • گفت نه مستور صالح خواستم ** قحبه گشتند و ز غم تن کاستم‏
 • Bunun üzerine bu hiçbir işe yaramaz orospuyu aldım. Görelim bakalım, bunun sonu ne olacak?” dedi.
 • خواستم این قحبه را بی‏معرفت ** تا ببینم چون شود این عاقبت‏
 • Ben, birçok defalar aklı sınadım. Bundan sonra bir tarla arayacak, oraya delilik tohumu saçacağım!
 • عقل را من آزمودم هم بسی ** زین سپس جویم جنون را مغرسی‏
 • Birisinin kendisini deli gösteren bir uluyu hile ile söyletmesi
 • به حیلت در سخن آوردن سائل آن بزرگ را که خود را دیوانه ساخته بود
 • Birisi” Bir akıllı arıyorum, onunla meşverette bulunacağım, bir müşkülüm var, ona söyleyeceğim” dedi.
 • آن یکی می‏گفت خواهم عاقلی ** مشورت آرم بدو در مشکلی‏
 • Bu sözü duyan da “Şehrimizde kendisini deliliğe vuran birisi var, ondan başka akıllı yok.
 • آن یکی گفتش که اندر شهر ما ** نیست عاقل جز که آن مجنون‏نما
 • İşte bir sopaya binmiş, çocuklarla beraber koşup duruyor. 2340
 • بر نیی گشته سواره نک فلان ** می‏دواند در میان کودکان‏
 • Rey ve tedbir sahibi, ateş parçası gibi bir adamdır. Kadri gök gibi yüce, yıldızlar yağdırıcı bir zattır.
 • صاحب رای است و آتش پاره‏ای ** آسمان قدر است و اختر باره‏ای‏
 • Kudreti, parlaklığı, Kerrûbilere can olmuştur. O, kendisini bu divanelikte gizlemiştir.” dedi.
 • فر او کروبیان را جان شده ست ** او در این دیوانگی پنهان شده ست‏
 • Fakat her divaneyi kendine can sayma.. Sâmiri gibi buzağıya secde etme.
 • لیک هر دیوانه را جان نشمری ** سر منه گوساله را چون سامری‏
 • Bir veli sana gayb’a ait yüz binlerce şeyi, yüz binlerce sırrı apaçık söylese bile,
 • چون ولیی آشکارا با تو گفت ** صد هزاران غیب و اسرار نهفت‏
 • Sen de o anlayış, o bilgi olmadıkça yine fışkıyı ödağacından ayırt edemezsin. 2345
 • مر ترا آن فهم و آن دانش نبود ** واندانستی تو سرگین را ز عود
 • Veli, kendisine deliliği perde etti mi, ey kör, sen onu nasıl tanıyabilirsin?
 • از جنون خود را ولی چون پرده ساخت ** مر و را ای کور کی خواهی شناخت‏
 • Eğer yakîn gözün açıksa bak da her taşın altında bir erin gizli olduğunu gör!
 • گر ترا باز است آن دیده‏ی یقین ** زیر هر سنگی یکی سرهنگ بین‏
 • Yol gösterici ortada, göz önünde; her Kelîm’in bir kilime bürünmüş olduğu meydandadır.
 • پیش آن چشمی که باز و رهبر است ** هر گلیمی را کلیمی در بر است‏
 • Veliyi meşhur eden yine velidir. Veli, kime dilerse nasip verir.
 • مر ولی را هم ولی شهره کند ** هر که را او خواست با بهره کند
 • Fakat deliliğe vurdu mu kimse akıl edip de onu anlayamaz. 2350
 • کس نداند از خرد او را شناخت ** چون که او مر خویش را دیوانه ساخت‏
 • Bir hırsız, körden bir şey çaldı mı kör, onu bulabilir mi hiç?
 • چون بدزدد دزد بینایی ز کور ** هیچ یابد دزد را او در عبور
 • Hırsız, gelip ona çatsa bile kör, hırsız kimdir? Ne anlasın?
 • کور نشناسد که دزد او که بود ** گر چه خود بر وی زند دزد عنود
 • Köpek, kör yoksulu ısırsa bile kör, kendisini dalayan köpeği nereden bilecek?
 • چون گزد سگ کور صاحب ژنده را ** کی شناسد آن سگ درنده را
 • Köpeğin kör bir dilenciye saldırması
 • حمله بردن سگ بر کور گدا
 • Bir köpek, mahallede bir kör bir dilenciye savaş aslanı gibi saldırdı.
 • یک سگی در کوی بر کور گدا ** حمله می‏آورد چون شیر وغا
 • Ay bile yoksulların izi tozunu gözüne sürme gibi çektiği halde, köpek, kızgınlıkla yoksullara saldırır. 2355
 • سگ کند آهنگ درویشان به خشم ** در کشد مه خاک درویشان به چشم‏
 • Kör, köpeğin sesinden korktu, âciz oldu. Ona tâzim etmeye başladı:
 • کور عاجز شد ز بانگ و بیم سگ ** اندر آمد کور در تعظیم سگ‏
 • “Ey avcılar beyi, ey av aslanı, el senin elin (hüküm senin hükmün), benden el çek” demeye başladı.
 • کای امیر صید و ای شیر شکار ** دست دست تست دست از من بدار
 • Hakîmin biri de zaruret yüzünden eşeğin kuyruğunu ağırlamış, o kuyruğa Kerim lâkabını takmıştır.
 • کز ضرورت دم خر را آن حکیم ** کرد تعظیم و لقب دادش کریم‏
 • Kör de zora gelince köpeğe “Ey aslan, benim gibi arık birisini avlayıp da ne yapacaksın?
 • گفت او هم از ضرورت کای اسد ** از چو من لاغر شکارت چه رسد
 • Dostların çölde yaban eşeği avlamaktalar, sense mahallede kör avlıyorsun, bu ne kötü şey! 2360
 • گور می‏گیرند یارانت به دشت ** کور می‏گیری تو در کوچه به گشت‏
 • Dostların avda yaban eşeği arıyorlar, sen sokakta hile düzüp kör arıyorsun” dedi.
 • گور می‏جویند یارانت به صید ** کور می‏جویی تو در کوچه به کید
 • Bilgili köpek yaban eşeği avlar, bilgisiz köpekse köre kasteder.
 • آن سگ عالم شکار گور کرد ** وین سگ بی‏مایه قصد کور کرد
 • Köpek bile, ilim öğrenince azgınlıktan kurtulur, ormanlarda helâl hayvanlar avlar.
 • علم چون آموخت سگ رست از ضلال ** می‏کند در بیشه‏ها صید حلال‏
 • Köpek bile âlim olunca savaşta çevikleşir. Köpek bile ârif olunca Eshâb-ı Kehif’ten olur.
 • سگ چو عالم گشت شد چالاک زحف ** سگ چو عارف گشت شد ز اصحاب کهف‏
 • Köpek bile avcıları kimdir, anlar, tanır. Yarabbi, her şeyi tanıtan o nur nedir ki? 2365
 • سگ شناسا شد که میر صید کیست ** ای خدا آن نور اشناسنده چیست‏
 • Körün tanıyamaması, gözü olmadığından değildir; bu, onun bilgisizlikten sarhoş olması yüzündendir.
 • کور نشناسد نه از بی‏چشمی است ** بلکه این ز آن است کز جهل است مست‏
 • Kör, bu yeryüzünden de daha gözsüz değil ya! Hâlbuki bu yer bile Tanrı inayetiyle düşmanı tanıdı!
 • نیست خود بی‏چشم تر کور از زمین ** این زمین از فضل حق شد خصم بین‏
 • Musa’nın nurunu gördü, ona iltifat etti, Karun’u ise tanıdı yere geçirdi.
 • نور موسی دید و موسی را نواخت ** خسف قارون کرد و قارون را شناخت‏
 • Benlikte bulunan her kişiyi helâk etti, Tanrının “ Ya ard ublai” emrini anladı.
 • رجف کرد اندر هلاک هر دعی ** فهم کرد از حق که یا أرض ابلعی‏
 • Toprak su, yer ve kıvılcımlı ateş, bizimle her şeyden habersiz fakat Tanrı ile her şeyden haberdardırlar. 2370
 • خاک و آب و باد و نار با شرر ** بی‏خبر با ما و با حق با خبر
 • Bizim ise onun aksine Hak’tan gayrı her şeyden haberimiz var da Hak’tan haberimiz yoktur. Tehditçilerden bihaberiz!
 • ما بعکس آن ز غیر حق خبیر ** بی‏خبر از حق و از چندین نذیر
 • Hülâsa onların hepsi Tanrı emanetini yüklenmekten korktular, çekindiler. Fakat hayvanla karışınca bu çekinmeleri, bu çalışmaları körleşti, neticesiz bir hale geldi!
 • لاجرم أشفقن منها جمله‏شان ** کند شد ز آمیز حیوان حمله‏شان‏
 • “Hepimiz de halkla diri, Hak’la ölü bir hale gelen bu hayattan bîzarız” dediler.
 • گفته بیزاریم جمله زین حیات ** کاو بود با خلق حی با حق موات‏
 • Birisi, anası babası öldü mü yetim olur. Hak’la ünsiyet için kalb-i selim gerek!
 • چون بماند از خلق گردد او یتیم ** انس حق را قلب می‏باید سلیم‏
 • Hırsız, bir körden bir kumaş çaldı mı kör, bilmeden feryada başlar. 2375
 • چون ز کوری دزد دزدد کاله‏ای ** می‏کند آن کور عمیا ناله‏ای‏
 • Fakat hırsız ona “Senin malını ben çaldım, ben hilebaz bir hırsızım” demedikçe,
 • تا نگوید دزد او را کان منم ** کز تو دزدیدم که دزد پر فنم‏
 • Kör, hırsızı nereden bilecek? Gözünün nuru, gözünün ışığı yok ki!
 • کی شناسد کور دزد خویش را ** چون ندارد نور چشم و آن ضیا
 • Ama sesini duydun mu onu sımsıkı tut, koy verme de çaldığı şeyleri söylet.
 • چون بگوید هم بگیر او را تو سخت ** تا بگوید او علامتهای رخت‏
 • Hırsızı yakalayıp, sıkıştırmak, çaldığını çırptığını söyletmek cihadı ekberdir.
 • پس جهاد اکبر آمد عصر دزد ** تا بگوید که چه دزدیده است مزد
 • O, önce senin gözünün sürmesini çaldı. Onu elde ettin mi, yine gözlerine nur gelir. 2380
 • اولا دزدید کحل دیده‏ات ** چون ستانی باز یابی تبصرت‏
 • Gönül’ün kayıp malı olan hikmet kumaşı, ehli dilden elde edilir.
 • کاله‏ی حکمت که گم کرده‏ی دل است ** پیش اهل دل یقین آن حاصل است‏