English    Türkçe    فارسی   

2
2377-2426

 • Kör, hırsızı nereden bilecek? Gözünün nuru, gözünün ışığı yok ki!
 • کی شناسد کور دزد خویش را ** چون ندارد نور چشم و آن ضیا
 • Ama sesini duydun mu onu sımsıkı tut, koy verme de çaldığı şeyleri söylet.
 • چون بگوید هم بگیر او را تو سخت ** تا بگوید او علامتهای رخت‏
 • Hırsızı yakalayıp, sıkıştırmak, çaldığını çırptığını söyletmek cihadı ekberdir.
 • پس جهاد اکبر آمد عصر دزد ** تا بگوید که چه دزدیده است مزد
 • O, önce senin gözünün sürmesini çaldı. Onu elde ettin mi, yine gözlerine nur gelir. 2380
 • اولا دزدید کحل دیده‏ات ** چون ستانی باز یابی تبصرت‏
 • Gönül’ün kayıp malı olan hikmet kumaşı, ehli dilden elde edilir.
 • کاله‏ی حکمت که گم کرده‏ی دل است ** پیش اهل دل یقین آن حاصل است‏
 • Kör olan gönül, canı, kulağı, gözü olsa bile hırsız Şeytan’ın izini bulamaz, onu elde edemez.
 • کوردل با جان و با سمع و بصر ** می‏نداند دزد شیطان را ز اثر
 • Şeytanın izini bulmayı, hırsızı elde etmeyi, gönül ehli olanlardan um, bu işi onlardan iste; taştan topraktan değil. Çünkü halk, gönül ehline nispetle taş, topaç gibidir, âdeta cansızdır.
 • ز اهل دل جو از جماد آن را مجو ** که جماد آمد خلایق پیش او
 • Danışacak adam arayan da o deliliğe vurmuş delinin huzuruna geldi, dedi ki: “Ey kendini çocuk gösteren baba, bana bir sır söyle.”
 • مشورت جوینده آمد نزد او ** کای اب کودک شده رازی بگو
 • Veli dedi ki: “Git bu halkayı çalıp durma. Kapı kapalı. Bu gün sır söylenecek gün değil, başka vakit gel. 2385
 • گفت رو زین حلقه کاین در باز نیست ** باز گرد امروز روز راز نیست‏
 • Eğer Lâ mekân âleminde mekâna yer olsaydı ben de şeyhler gibi dükkânda oturur, alışverişe koyulurdum”
 • گر مکان را ره بدی در لامکان ** همچو شیخان بودمی من بر دکان‏
 • Muhtesibin, harap bir halde yere yıkılmış sarhoşu zindana dâvet etmesi
 • خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان‏
 • Muhtesip gece yarısı bir yere uğradı. Duvar dibinde bir adamın uyuduğunu gördü.
 • محتسب در نیم شب جایی رسید ** در بن دیوار مستی خفته دید
 • “Hey, sarhoş musun, ne içtin? Söyle” dedi. Adam dedi ki: “Testidekinden içtim!”
 • گفت هی مستی چه خورده ستی بگو ** گفت از این خوردم که هست اندر سبو
 • Muhtesip “Söyle, testide ne var?” diye sordu. Adam, “İçtiğim şey” diye cevap verdi. Muhtesip, “Bu gizli bir lâf.
 • گفت آخر در سبو واگو که چیست ** گفت از آن که خورده‏ام گفت این خفی است‏
 • Ne içtin, içtiğin ne ?” diye sordu. Adam “ Testide gizli olan şey işte” dedi. 2390
 • گفت آن چه خورده‏ای آن چیست آن ** گفت آن که در سبو مخفی است آن‏
 • Bu sual cevap, birbirine ulanıp gitti. Muhtesip de eşek gibi çamura saplanıp kaldı.
 • دور می‏شد این سؤال و این جواب ** ماند چون خر محتسب اندر خلاب‏
 • Ona, “Gel de bir ah de bakalım” dedi. Sarhoş söz söylerken “Hu, hu” dedi.
 • گفت او را محتسب هین آه کن ** مست هو هو کرد هنگام سخن‏
 • Muhtesip, “Ben sana ah dedim, hu, de demedim, sen hu diyorsun” deyince, adam, “Ben neşeliyim, sen gamdan iki büklüm olmuşsun.
 • گفت گفتم آه کن هو می‏کنی ** گفت من شاد و تو از غم دم زنی‏
 • Ah; dertten, gamdan, zulümden olur. Sarhoşların bu hu’larıysa neşedendir.” dedi.
 • آه از درد و غم و بی‏دادی است ** هوی هوی می خوران از شادی است‏
 • Muhtesip, “Ben şunu, bunu bilmem, kalk. Marifet satıp durma. Bu dırıltıyı bırak” dedi. 2395
 • محتسب گفت این ندانم خیز خیز ** معرفت متراش و بگذار این ستیز
 • Adam, “Yürü be, sen neredesin, ben nerede?” deyince, Muhtesip, “ Hadi kalk, zindana gel” dedi.
 • گفت رو تو از کجا من از کجا ** گفت مستی خیز تا زندان بیا
 • Sarhoş dedi ki: “Be Muhtesip, beni bırak da yürü işine. Çıplak adamdan rehin alabilir misin sen?
 • گفت مست ای محتسب بگذار و رو ** از برهنه کی توان بردن گرو
 • Eğer benim yürümeye kuvvetim olsaydı burada yatar mıydım. Evime giderdim.
 • گر مرا خود قوت رفتن بدی ** خانه‏ی خود رفتمی وین کی شدی‏
 • Eğer benim de aklım olsaydı, imkânını bulsaydım şeyhler gibi dükkân başında bulunurdum.”
 • من اگر با عقل و با امکانمی ** همچو شیخان بر سر دکانمی‏
 • Adam’ın halini anlamak için o ulu zatı ikinci defa olarak konuşturması
 • دوم بار در سخن کشیدن سایل آن بزرگ را تا حال او معلوم تر گردد
 • O, büyük adamın ahvalini öğrenmek isteyen adam “ Ey sopayı at edinip binen atlı, bir an için olsun atını bu tarafa sür dedi. 2400
 • گفت آن طالب که آخر یک نفس ** ای سواره بر نی این سو ران فرس‏
 • Adam, “Çabuk söyle, atım çok serkeştir, pek huyludur.
 • راند سوی او که هین زوتر بگو ** کاسب من بس توسن است و تند خو
 • Çabuk ol ki seni tepmesin. Ne soracaksan açıkça sor bakalım” diyerek sopasını o tarafa sürdü.
 • تا لگد بر تو نکوبد زود باش ** از چه می‏پرسی بیانش کن تو فاش‏
 • Adam gönlündeki sırrı söylemeye imkân bulamadı. Ondan vazgeçip veliyi alaya aldı.
 • او مجال راز دل گفتن ندید ** زو برون شو کرد و در لاغش کشید
 • Dedi ki: “Bu sokakta oturan kadınlardan birini almak istiyorum. Benim gibi bir adama acaba hangisi lâyık?”
 • گفت می‏خواهم در این کوچه زنی ** کیست لایق از برای چون منی‏
 • Veli, “Dünyada üç türlü kadın vardır. İkisi zahmet ve mihnetten ibarettir, biri daimi bir hazinedir. 2405
 • گفت سه گونه زن‏اند اندر جهان ** آن دو رنج و این یکی گنج روان‏
 • Onu alırsan tamamıyla senin olur. İkincisinin yarısı senin olur, yarısı senden ayrı kalır.
 • آن یکی را چون بخواهی کل تراست ** و آن دگر نیمی ترا نیمی جداست‏
 • Üçüncü ise hiç sana mal olmaz. Bunu duydun ya. Hadi şimdi yürü, ben gidiyorum.
 • و آن سوم هیچ او ترا نبود بدان ** این شنودی دور شو رفتم روان‏
 • Sen de durma atım seni tepelemesin. Yoksa bir düştün mü, bir daha kalkamazsın!” dedi.
 • تا ترا اسبم نپراند لگد ** که بیفتی بر نخیزی تا ابد
 • Şeyh, sopasını sürüp çocukların arasına katıldı. O genç adam ona tekrar bağırdı.
 • شیخ راند اندر میان کودکان ** بانگ زد بار دگر او را جوان‏
 • “Gel de hiç olmazsa şunu etraflıca anlat. Bu söylediğin üç çeşit kadın kimlerdir? Onu bir söyle!” 2410
 • که بیا آخر بگو تفسیر این ** این زنان سه نوع گفتی بر گزین‏
 • Şeyh, yine onun yanına at sürüp dedi ki: “Bakir, tamamıyla sana mal olur, gamdan kurtulursun.
 • راند سوی او و گفتش بکر خاص ** کل ترا باشد ز غم یابی خلاص‏
 • Yarısı senin olan da duldur. Fakat hiçbir suretle sana mal olmayan, evlâdı olan kadındır.
 • و انکه نیمی آن تو بیوه بود ** و انکه هیچست آن عیال با ولد
 • İlk kocasından evlâdı olursa sevgisi de, bütün hâtıraları da oraya gider.
 • چون ز شوی اولش کودک بود ** مهر و کل خاطرش آن سو رود
 • Hadi git, atım seni tepmesin. Uzaklaş, yoksa serkeş atımın nalı seni ezer!
 • دور شو تا اسب نندازد لگد ** سم اسب توسنم بر تو رسد
 • Şeyh yine hay huy edip sopasını sürdü, yine çocukları yanına çağırdı. 2415
 • های و هویی کرد شیخ و باز راند ** کودکان را باز سوی خویش خواند
 • Adam tekrar bağırdı: “Ey ulu padişah, bir sualim kaldı, gel!” dedi.
 • باز بانگش کرد آن سایل بیا ** یک سؤالم ماند ای شاه کیا
 • Şeyh tekrar o tarafa gelip “Çabuk söyle, nedir? Çok duramam, çünkü o çocuk meydandan topumu kaptı!” dedi.
 • باز راند این سو بگو زودتر چه بود ** که ز میدان آن بچه گویم ربود
 • Adam “Ey Padişah, bu kadar akla, edebe sahip olduğun halde bu ne divanelik, bu ne iş. Şaşılacak şey!
 • گفت ای شه با چنین عقل و ادب ** این چه شیداست این چه فعل است ای عجب‏
 • Sen söz söylerken Aklı Küllünde ötesindesin; bir güneş olduğun halde nasıl delilikle gizleniyorsun” dedi.
 • تو ورای عقل کلی در بیان ** آفتابی در جنون چونی نهان‏
 • Şeyh dedi ki: ”Bu külhanbeyleri beni bu şehre kadı yapmaya karar verdiler. 2420
 • گفت این اوباش رایی می‏زنند ** تا در این شهر خودم قاضی کنند
 • Reddettim, 'imkânı yok. Senin gibi âlim, fâzıl kimse yok.
 • دفع می‏گفتم مرا گفتند نی ** نیست چون تو عالمی صاحب فنی‏
 • با وجود تو حرام است و خبیث ** که کم از تو در قضا گوید حدیث‏
 • Şeriatta da senden aşağı birisini kendimize ulu yapmamıza müsaade yok.' dediler.
 • در شریعت نیست دستوری که ما ** کمتر از تو شه کنیم و پیشوا
 • Bunun zoruyla kendimi deli gösterdim, deliliğe Tanrı rahmeti geç erişir ama adamakıllı eriyordum. Fakat hakikatte evvelce ne idiysem yine oyum benim ben.
 • زین ضرورت گیج و دیوانه شدم ** لیک در باطن همانم که بدم‏
 • Aklım hazinedir, ben viraneyim. Deliyim hazineyi gösterirsem! 2425
 • عقل من گنج است و من ویرانه‏ام ** گنج اگر پیدا کنم دیوانه‏ام‏
 • Divane odur ki divane olmadı, divane odur ki bu bekçiyi gördüğü halde evine girmedi.
 • اوست دیوانه که دیوانه نشد ** این عسس را دید و در خانه نشد