English    Türkçe    فارسی   

2
2399-2448

 • Eğer benim de aklım olsaydı, imkânını bulsaydım şeyhler gibi dükkân başında bulunurdum.”
 • من اگر با عقل و با امکانمی ** همچو شیخان بر سر دکانمی‏
 • Adam’ın halini anlamak için o ulu zatı ikinci defa olarak konuşturması
 • دوم بار در سخن کشیدن سایل آن بزرگ را تا حال او معلوم تر گردد
 • O, büyük adamın ahvalini öğrenmek isteyen adam “ Ey sopayı at edinip binen atlı, bir an için olsun atını bu tarafa sür dedi. 2400
 • گفت آن طالب که آخر یک نفس ** ای سواره بر نی این سو ران فرس‏
 • Adam, “Çabuk söyle, atım çok serkeştir, pek huyludur.
 • راند سوی او که هین زوتر بگو ** کاسب من بس توسن است و تند خو
 • Çabuk ol ki seni tepmesin. Ne soracaksan açıkça sor bakalım” diyerek sopasını o tarafa sürdü.
 • تا لگد بر تو نکوبد زود باش ** از چه می‏پرسی بیانش کن تو فاش‏
 • Adam gönlündeki sırrı söylemeye imkân bulamadı. Ondan vazgeçip veliyi alaya aldı.
 • او مجال راز دل گفتن ندید ** زو برون شو کرد و در لاغش کشید
 • Dedi ki: “Bu sokakta oturan kadınlardan birini almak istiyorum. Benim gibi bir adama acaba hangisi lâyık?”
 • گفت می‏خواهم در این کوچه زنی ** کیست لایق از برای چون منی‏
 • Veli, “Dünyada üç türlü kadın vardır. İkisi zahmet ve mihnetten ibarettir, biri daimi bir hazinedir. 2405
 • گفت سه گونه زن‏اند اندر جهان ** آن دو رنج و این یکی گنج روان‏
 • Onu alırsan tamamıyla senin olur. İkincisinin yarısı senin olur, yarısı senden ayrı kalır.
 • آن یکی را چون بخواهی کل تراست ** و آن دگر نیمی ترا نیمی جداست‏
 • Üçüncü ise hiç sana mal olmaz. Bunu duydun ya. Hadi şimdi yürü, ben gidiyorum.
 • و آن سوم هیچ او ترا نبود بدان ** این شنودی دور شو رفتم روان‏
 • Sen de durma atım seni tepelemesin. Yoksa bir düştün mü, bir daha kalkamazsın!” dedi.
 • تا ترا اسبم نپراند لگد ** که بیفتی بر نخیزی تا ابد
 • Şeyh, sopasını sürüp çocukların arasına katıldı. O genç adam ona tekrar bağırdı.
 • شیخ راند اندر میان کودکان ** بانگ زد بار دگر او را جوان‏
 • “Gel de hiç olmazsa şunu etraflıca anlat. Bu söylediğin üç çeşit kadın kimlerdir? Onu bir söyle!” 2410
 • که بیا آخر بگو تفسیر این ** این زنان سه نوع گفتی بر گزین‏
 • Şeyh, yine onun yanına at sürüp dedi ki: “Bakir, tamamıyla sana mal olur, gamdan kurtulursun.
 • راند سوی او و گفتش بکر خاص ** کل ترا باشد ز غم یابی خلاص‏
 • Yarısı senin olan da duldur. Fakat hiçbir suretle sana mal olmayan, evlâdı olan kadındır.
 • و انکه نیمی آن تو بیوه بود ** و انکه هیچست آن عیال با ولد
 • İlk kocasından evlâdı olursa sevgisi de, bütün hâtıraları da oraya gider.
 • چون ز شوی اولش کودک بود ** مهر و کل خاطرش آن سو رود
 • Hadi git, atım seni tepmesin. Uzaklaş, yoksa serkeş atımın nalı seni ezer!
 • دور شو تا اسب نندازد لگد ** سم اسب توسنم بر تو رسد
 • Şeyh yine hay huy edip sopasını sürdü, yine çocukları yanına çağırdı. 2415
 • های و هویی کرد شیخ و باز راند ** کودکان را باز سوی خویش خواند
 • Adam tekrar bağırdı: “Ey ulu padişah, bir sualim kaldı, gel!” dedi.
 • باز بانگش کرد آن سایل بیا ** یک سؤالم ماند ای شاه کیا
 • Şeyh tekrar o tarafa gelip “Çabuk söyle, nedir? Çok duramam, çünkü o çocuk meydandan topumu kaptı!” dedi.
 • باز راند این سو بگو زودتر چه بود ** که ز میدان آن بچه گویم ربود
 • Adam “Ey Padişah, bu kadar akla, edebe sahip olduğun halde bu ne divanelik, bu ne iş. Şaşılacak şey!
 • گفت ای شه با چنین عقل و ادب ** این چه شیداست این چه فعل است ای عجب‏
 • Sen söz söylerken Aklı Küllünde ötesindesin; bir güneş olduğun halde nasıl delilikle gizleniyorsun” dedi.
 • تو ورای عقل کلی در بیان ** آفتابی در جنون چونی نهان‏
 • Şeyh dedi ki: ”Bu külhanbeyleri beni bu şehre kadı yapmaya karar verdiler. 2420
 • گفت این اوباش رایی می‏زنند ** تا در این شهر خودم قاضی کنند
 • Reddettim, 'imkânı yok. Senin gibi âlim, fâzıl kimse yok.
 • دفع می‏گفتم مرا گفتند نی ** نیست چون تو عالمی صاحب فنی‏
 • با وجود تو حرام است و خبیث ** که کم از تو در قضا گوید حدیث‏
 • Şeriatta da senden aşağı birisini kendimize ulu yapmamıza müsaade yok.' dediler.
 • در شریعت نیست دستوری که ما ** کمتر از تو شه کنیم و پیشوا
 • Bunun zoruyla kendimi deli gösterdim, deliliğe Tanrı rahmeti geç erişir ama adamakıllı eriyordum. Fakat hakikatte evvelce ne idiysem yine oyum benim ben.
 • زین ضرورت گیج و دیوانه شدم ** لیک در باطن همانم که بدم‏
 • Aklım hazinedir, ben viraneyim. Deliyim hazineyi gösterirsem! 2425
 • عقل من گنج است و من ویرانه‏ام ** گنج اگر پیدا کنم دیوانه‏ام‏
 • Divane odur ki divane olmadı, divane odur ki bu bekçiyi gördüğü halde evine girmedi.
 • اوست دیوانه که دیوانه نشد ** این عسس را دید و در خانه نشد
 • Benim bilgim cevherdir, araz değil. Bu değerli bilgi, bir maksada erişmek için değil ki.
 • دانش من جوهر آمد نه عرض ** این بهایی نیست بهر هر غرض‏
 • Ben şeker madeniyim, şeker kamışıyım, hem benden yetişmekte, hem ben yiyorum.
 • کان قندم نیستان شکرم ** هم ز من می‏روید و من می‏خورم‏
 • Bir bilgiyi işiten kişi beğenmez, kabul eylemez, feryat ederse o bilgi taklit bilgisidir, öğrenilerek elde edilmiştir.( adama mal olmamıştır.)
 • علم تقلیدی و تعلیمی است آن ** کز نفورش مستمع دارد فغان‏
 • Çünkü geçim elde edilmiştir, gönül aydınlatmak için değil. Bu ilim de, talibi gibi aşağılık dünya ilmidir. 2430
 • چون پی دانه نه بهر روشنی است ** همچو طالب علم دنیای دنی است‏
 • Bazı adamlar, havas ve avama görünmek için ilim öğrenmek ister, bu âlemden halâs olmak için değil.
 • طالب علم است بهر عام و خاص ** نی که تا یابد از این عالم خلاص‏
 • Böyle adam fareye benzer; her tarafı deler ama vuslat nurlarından gafildir.
 • همچو موشی هر طرف سوراخ کرد ** چون که نورش راند از در گشت سرد
 • Nuru, sahraya yol bulamadığı için ona bu karanlık kuyusu, hoş bir meskendir.
 • چون که سوی دشت و نورش ره نبود ** هم در آن ظلمات جهدی می‏نمود
 • Fakat Tanrı, ona akıl kanadını ihsan ederse farelikten kurtulur, kuşlar gibi uçar.
 • گر خدایش پر دهد پر خرد ** برهد از موشی و چون مرغان پرد
 • Kanat aramazsa yerin dibinde kalır, Simâk burcuna yol bulmaktan ümitsiz bir hale düşer. 2435
 • ور نجوید پر بماند زیر خاک ** ناامید از رفتن راه سماک‏
 • Söze gelen ilim, cansızdır; satın alıcıların yüzüne âşıktır.
 • علم گفتاری که آن بی‏جان بود ** عاشق روی خریداران بود
 • Münakaşa ve mübahase zamanı o ilim, büyük görünür ama alıcısı olmayınca ölür gider.
 • گر چه باشد وقت بحث علم زفت ** چون خریدارش نباشد مرد و رفت‏
 • Hâlbuki benim müşterim Tanrı’dır. Beni o yüceltir, o satın alır.
 • مشتری من خدای است او مرا ** می‏کشد بالا که الله اشتری‏
 • Benim kanımın diyeti ululuk sahibi Tanrı’nın cemalidir. Ben kendi kan diyetimi yemekteyim, bu bana helâl bir kazançtır.
 • خونبهای من جمال ذو الجلال ** خونبهای خود خورم کسب حلال‏
 • Bu müflis alıcıları bırak. Bir avuç toprak, ne satın alabilir ki? 2440
 • این خریداران مفلس را بهل ** چه خریداری کند یک مشت گل‏
 • Toprak yeme, toprak alma, toprağı arama. Çünkü toprak yiyenin yüzü daima sapsarıdır.
 • گل مخور گل را مخر گل را مجو ** ز انکه گل خوار است دایم زرد رو
 • Gönül ye de daima genç kal. Benzin, tecelliden erguvana dönsün!”
 • دل بخور تا دایما باشی جوان ** از تجلی چهره‏ات چون ارغوان‏
 • Yarabbi, bu ihsan bizim işimiz değil. Senin lûtfun, gizli lûtfe yol göstericidir.
 • یا رب این بخشش نه حد کار ماست ** لطف تو لطف خفی را خود سزاست‏
 • Ey düşkünlerin ellerini tutan, elimizi tut. Bizi al, perdeyi kaldır, perdemizi yırtma.
 • دست گیر از دست ما ما را بخر ** پرده را بردار و پرده‏ی ما مدر
 • Bizi bu murdar nefisten kurtar. Çünkü bıçağı kemiğimize kadar dayandı. 2445
 • باز خر ما را از این نفس پلید ** کاردش تا استخوان ما رسید
 • Ey tacı, tahtı olmayan padişah, bizim gibi biçarelerden bu kuvvetli bağı kim çözebilir?
 • از چو ما بی‏چارگان این بند سخت ** کی گشاید ای شه بی‏تاج و تخت‏
 • Ey muhabbet ihsan eden muhabbetli Tanrı, böyle sağlam bir kilidi, senin fazlından başka kim açabilir?
 • این چنین قفل گران را ای ودود ** کی تواند جز که فضل تو گشود
 • Biz kendimizden vazgeçer, yüzümüzü sana tutarız. Çünkü sen, bize bizden yakınsın.
 • ما ز خود سوی که گردانیم سر ** چون تویی از ما به ما نزدیکتر