English    Türkçe    فارسی   

2
2824-2873

 • Bilgisizlikle kendi kısmetini kendin teptin. Hâlbuki ehil olan kişi kısmetini artırır.
 • قسمت خود خود بریدی تو ز جهل ** قسمت خود را فزاید مرد اهل‏
 • Münafıkların Mescid-i Dırâr yapmaları
 • قصه‏ی منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان‏
 • Aykırı gidişe Kuran’dan getireceğimiz başka bir misal de dinlesen yerindedir. 2825
 • یک مثال دیگر اندر کژروی ** شاید ار از نقل قرآن بشنوی‏
 • Münafıklar, buna benzer bir çift- tek oyununu da Peygamberle oynamışlardı.
 • این چنین کژ بازیی در جفت و طاق ** با نبی می‏باختند اهل نفاق‏
 • “Ahmet dinini yüceltmek için bir mescit yapalım” dediler. Hâlbuki bu mürtetlikten başka bir şey değildi.
 • کز برای عز دین احمدی ** مسجدی سازیم و بود آن مرتدی‏
 • Bu çeşit aykırı bir oyuna girişerek Peygamber’in mescidinden başka bir mescit yaptılar.
 • این چنین کژ بازیی می‏باختند ** مسجدی جز مسجد او ساختند
 • Döşemesini, tavanını, kubbesini düzdüler. Fakat bununla cemaati ayırmak diliyorlardı.
 • فرش و سقف و قبه‏اش آراسته ** لیک تفریق جماعت خواسته‏
 • Yalvararak Peygamber’in yanına geldiler, deve gibi huzuruna çöktüler. 2830
 • نزد پیغمبر به لابه آمدند ** همچو اشتر پیش او زانو زدند
 • “Ey Allah Peygamberi, lütfedip o mescide kadar bir zahmet etsen;
 • کای رسول حق برای محسنی ** سوی آن مسجد قدم رنجه کنی‏
 • Kademlerinle kutlasan, günlerin kıyamete kadar ter-ü taze olsun!
 • تا مبارک گردد از اقدام تو ** تا قیامت تازه باد ایام تو
 • Topraklı, bulutlu günün, zaruret ve yoksulluk gününün mescidi işte.
 • مسجد روز گل است و روز ابر ** مسجد روز ضرورت وقت فقر
 • Diledik ki oraya bir garip gelirse yer bulsun, bu hizmet konağında bolluğa ersin.
 • تا غریبی یابد آن جا خیر و جا ** تا فراوان گردد این خدمت‏سرا
 • Bu suretle de din şiarı çoğalsın, etrafa yayılsın, dostlarla olunca acı yemiş bile hoştur. 2835
 • تا شعار دین شود بسیار و پر ** ز انکه با یاران شود خوش کار مر
 • Bir an orayı şereflendir, bizi tezkiye et, diğer sahabeye bildir.
 • ساعتی آن جایگه تشریف ده ** تزکیه‏ی ما کن ز ما تعریف ده‏
 • Mescide, mescittekilere iltifat et, sen aysın, biz de gece. Bir an olsun bizimle ol da.
 • مسجد و اصحاب مسجد را نواز ** تو مهی ما شب دمی با ما بساز
 • Gece cemalinle gündüze dönsün, ey cemali, geceleri aydınlatan güneş.!” dediler.
 • تا شود شب از جمالت همچو روز ** ای جمالت آفتاب جان فروز
 • Ah ne olurdu bu sözleri gönülden söyleselerdi de muratları olsaydı.
 • ای دریغا کان سخن از دل بدی ** تا مراد آن نفر حاصل شدی‏
 • Gönül istemeden ağza gelen lâtif sözler, külhandaki yeşilliğe benzer dostlar. 2840
 • لطف کاید بی‏دل و جان در زبان ** همچو سبزه‏ی تون بود ای دوستان‏
 • Uzaktan bak, geç. Yavrum onlar yemeye kokmaya değmez.
 • هم ز دورش بنگر و اندر گذر ** خوردن و بو را نشاید ای پسر
 • Vefasızlara gitme. Onlar; iyi dinle, yıkık köprüdür.
 • سوی لطف بی‏وفایان هین مرو ** کان پل ویران بود نیکو شنو
 • Bilgisiz biri oraya ayak basarsa köprü de yıkılır, ayağı da kırılır.
 • گر قدم را جاهلی بر وی زند ** بشکند پل و آن قدم را بشکند
 • Asker, nerede bir bozgunluğa uğrarsa, iki, üç karı tabiatlı adamın yüzünden uğrar.
 • هر کجا لشکر شکسته می‏شود ** او دو سه سست مخنث می‏بود
 • O, erkek gibi silahlanıp savaş safına girer. Diğerleri de, işte tam dost diye ona güvenirler. 2845
 • در صف آید با سلاح او مردوار ** دل بر او بنهند کاینک یار غار
 • Fakat savaş zahmetlerini gördü mü yüz çevirir. Onun kaçışı senin manevi kuvvetini de kırar.
 • رو بگرداند چو بیند زخمها ** رفتن او بشکند پشت ترا
 • Bu bahis, uzundur. Uzadıkça uzar, maksat da gizli kalır, geçelim.
 • این دراز است و فراوان می‏شود ** و آن چه مقصود است پنهان می‏شود
 • Münafıkların Peygamber’i Mescid-i Dırâr’a götürmek için kandırmaya çalışmaları
 • فریفتن منافقان پیغامبر را تا به مسجد ضرارش برند
 • Halk Peygamber’e masallar okumakta; yalan dolan atını sürmekteydiler.
 • بر رسول حق فسون‏ها خواندند ** رخش دستان و حیل می‏راندند
 • O merhametli, şefkatli Peygamber gülümseyerek ancak “Peki” diyebildi.
 • آن رسول مهربان رحم کیش ** جز تبسم جز بلی ناورد پیش‏
 • O cemaatin teşekkür edilmesi icap eden işlerini anladı, icabet edeceğini söyleyerek haber getirenleri sevindirdi. 2850
 • شکرهای آن جماعت یاد کرد ** در اجابت قاصدان را شاد کرد
 • Onların hileleri gözünün önünde görünüp duruyor, o hileleri süt içinde kıl görür gibi birer, birer görüyordu.
 • می‏نمود آن مکر ایشان پیش او ** یک به یک ز آن سان که اندر شیر مو
 • Fakat o lütuf sahibi Peygamber, kılı görmemezlikten geliyor, o zarif kimse sütü övüyordu..
 • موی را نادیده می‏کرد آن لطیف ** شیر را شاباش می‏گفت آن ظریف‏
 • Yüz binlerce hile ve hud’a kıllarına o an gözünü yummuştu.
 • صد هزاران موی مکر و دمدمه ** چشم خوابانید آن دم ز ان همه‏
 • O kerem denizi doğru buyurmuştu: “Ben, sizi, sizden ziyade esirgerim,
 • راست می‏فرمود آن بحر کرم ** بر شما من از شما مشفق‏ترم‏
 • Ben âdeta dehşetli surette alevlenmiş, yalınlanmış bir ateşin kıyısına oturmuş bir adama benzerim. 2855
 • من نشسته بر کنار آتشی ** با فروغ و شعله‏ی بس ناخوشی‏
 • Siz pervane gibi o tarafa koşuyorsunuz. Ben de iki elimle pervane koymaktayım”
 • همچو پروانه شما آن سو دوان ** هر دو دست من شده پروانه ران‏
 • Münafıkların dileği üzerine Peygamber, o tarafa yürüyünce Allah gayreti haykırdı: “Gul sesini dinleme,
 • چون بر آن شد تا روان گردد رسول ** غیرت حق بانگ زد مشنو ز غول‏
 • Bu habisler hile ettiler, söyledikleri sözlerin hepsi aykırıdır.
 • کاین خبیثان مکر و حیلت کرده‏اند ** جمله مقلوب است آنچ آورده‏اند
 • Maksatları kara yüzlülükten başka bir şey değildir. Hıristiyanlarla Yahudiler, en hayırlı dini nasıl olur da aralar?
 • قصد ایشان جز سیه رویی نبود ** خیر دین کی جست ترسا و جهود
 • Cehennem köprüsü üstüne bir köprü kurdular, Allah’a tavlada hileye giriştiler” 2860
 • مسجدی بر جسر دوزخ ساختند ** با خدا نرد دغاها باختند
 • Maksatları Peygamber’in sahabesinin arasını bozmaktı. Her herzevekil Hakk’ın fazıl ve ihsanını nasıl tanır?
 • قصدشان تفریق اصحاب رسول ** فضل حق را کی شناسد هر فضول‏
 • Şam’dan buraya bir Yahudi getirmek niyetindeydiler. Yahudiler, o Şam’lı Yahudi’nin vaazından sarhoş olmuşlardı.
 • تا جهودی را ز شام اینجا کشند ** که به وعظ او جهودان سر خوشند
 • Peygamber, “Gelmeğe gelirim ama şimdi yol üstündeyiz. Savaşa gidiyoruz.
 • گفت پیغمبر که آری لیک ما ** بر سر راهیم و بر عزم غزا
 • Savaştan dönünce o mescide giderim” buyurdu;
 • زین سفر چون باز گردم آن گهان ** سوی آن مسجد روان گردم روان‏
 • Onları defetti; savaşa gitti. O kötü, o yalancı kişileri bu suretle avuttu. 2865
 • دفعشان کرد و به سوی غزو تاخت ** با دغایان از دغا نردی بباخت‏
 • Dönünce münafıklar, tekrar gelip evvelki vaadini hatırlattılar.
 • چون بیامد از غزا باز آمدند ** چنگ اندر وعده‏ی ماضی زدند
 • Allah, “ Peygamber, açıkça söyle. Neticesi savaş bile olsa onların hıyanetlerini açığa vur” dedi.
 • گفت حقش ای پیمبر فاش گو ** غدر را ور جنگ باشد باش گو
 • Peygamber de “ Ey hilebaz Kavim, susun da sırlarınızı söylemeyeyim”
 • گفت ای قوم دغل خامش کنید ** تا نگویم رازهاتان تن زنید
 • Deyip sırlarından birkaçını söyleyiverdi. Derhal halleri kötüleşti.
 • چون نشانی چند از اسرارشان ** در بیان آورد بد شد کارشان‏
 • Münafıkların elçileri, hemen “Hâşa, hâşa” demeğe başladılar. 2870
 • قاصدان زو باز گشتند آن زمان ** حاش لله حاش لله دم زنان‏
 • Her münafık, koltuğuna bir Mushaf urup hile ile Peygamber’e koştu;
 • هر منافق مصحفی زیر بغل ** سوی پیغمبر بیاورد از دغل‏
 • Yemin etmeye koyuldu. Çünkü yemin etmek siperdir, ve yemin etmek, yalancı kişilerin âdetidir.
 • بهر سوگندان که ایمان جنتی است ** ز انکه سوگندان کژان را سنتی است‏
 • Yalancı, dolancı adam, dinde vefakâr olmadığından her an yeminini bozar.
 • چون ندارد مرد کژ در دین وفا ** هر زمانی بشکند سوگند را