English    Türkçe    فارسی   

2
2847-2896

 • Bu bahis, uzundur. Uzadıkça uzar, maksat da gizli kalır, geçelim.
 • این دراز است و فراوان می‏شود ** و آن چه مقصود است پنهان می‏شود
 • Münafıkların Peygamber’i Mescid-i Dırâr’a götürmek için kandırmaya çalışmaları
 • فریفتن منافقان پیغامبر را تا به مسجد ضرارش برند
 • Halk Peygamber’e masallar okumakta; yalan dolan atını sürmekteydiler.
 • بر رسول حق فسون‏ها خواندند ** رخش دستان و حیل می‏راندند
 • O merhametli, şefkatli Peygamber gülümseyerek ancak “Peki” diyebildi.
 • آن رسول مهربان رحم کیش ** جز تبسم جز بلی ناورد پیش‏
 • O cemaatin teşekkür edilmesi icap eden işlerini anladı, icabet edeceğini söyleyerek haber getirenleri sevindirdi. 2850
 • شکرهای آن جماعت یاد کرد ** در اجابت قاصدان را شاد کرد
 • Onların hileleri gözünün önünde görünüp duruyor, o hileleri süt içinde kıl görür gibi birer, birer görüyordu.
 • می‏نمود آن مکر ایشان پیش او ** یک به یک ز آن سان که اندر شیر مو
 • Fakat o lütuf sahibi Peygamber, kılı görmemezlikten geliyor, o zarif kimse sütü övüyordu..
 • موی را نادیده می‏کرد آن لطیف ** شیر را شاباش می‏گفت آن ظریف‏
 • Yüz binlerce hile ve hud’a kıllarına o an gözünü yummuştu.
 • صد هزاران موی مکر و دمدمه ** چشم خوابانید آن دم ز ان همه‏
 • O kerem denizi doğru buyurmuştu: “Ben, sizi, sizden ziyade esirgerim,
 • راست می‏فرمود آن بحر کرم ** بر شما من از شما مشفق‏ترم‏
 • Ben âdeta dehşetli surette alevlenmiş, yalınlanmış bir ateşin kıyısına oturmuş bir adama benzerim. 2855
 • من نشسته بر کنار آتشی ** با فروغ و شعله‏ی بس ناخوشی‏
 • Siz pervane gibi o tarafa koşuyorsunuz. Ben de iki elimle pervane koymaktayım”
 • همچو پروانه شما آن سو دوان ** هر دو دست من شده پروانه ران‏
 • Münafıkların dileği üzerine Peygamber, o tarafa yürüyünce Allah gayreti haykırdı: “Gul sesini dinleme,
 • چون بر آن شد تا روان گردد رسول ** غیرت حق بانگ زد مشنو ز غول‏
 • Bu habisler hile ettiler, söyledikleri sözlerin hepsi aykırıdır.
 • کاین خبیثان مکر و حیلت کرده‏اند ** جمله مقلوب است آنچ آورده‏اند
 • Maksatları kara yüzlülükten başka bir şey değildir. Hıristiyanlarla Yahudiler, en hayırlı dini nasıl olur da aralar?
 • قصد ایشان جز سیه رویی نبود ** خیر دین کی جست ترسا و جهود
 • Cehennem köprüsü üstüne bir köprü kurdular, Allah’a tavlada hileye giriştiler” 2860
 • مسجدی بر جسر دوزخ ساختند ** با خدا نرد دغاها باختند
 • Maksatları Peygamber’in sahabesinin arasını bozmaktı. Her herzevekil Hakk’ın fazıl ve ihsanını nasıl tanır?
 • قصدشان تفریق اصحاب رسول ** فضل حق را کی شناسد هر فضول‏
 • Şam’dan buraya bir Yahudi getirmek niyetindeydiler. Yahudiler, o Şam’lı Yahudi’nin vaazından sarhoş olmuşlardı.
 • تا جهودی را ز شام اینجا کشند ** که به وعظ او جهودان سر خوشند
 • Peygamber, “Gelmeğe gelirim ama şimdi yol üstündeyiz. Savaşa gidiyoruz.
 • گفت پیغمبر که آری لیک ما ** بر سر راهیم و بر عزم غزا
 • Savaştan dönünce o mescide giderim” buyurdu;
 • زین سفر چون باز گردم آن گهان ** سوی آن مسجد روان گردم روان‏
 • Onları defetti; savaşa gitti. O kötü, o yalancı kişileri bu suretle avuttu. 2865
 • دفعشان کرد و به سوی غزو تاخت ** با دغایان از دغا نردی بباخت‏
 • Dönünce münafıklar, tekrar gelip evvelki vaadini hatırlattılar.
 • چون بیامد از غزا باز آمدند ** چنگ اندر وعده‏ی ماضی زدند
 • Allah, “ Peygamber, açıkça söyle. Neticesi savaş bile olsa onların hıyanetlerini açığa vur” dedi.
 • گفت حقش ای پیمبر فاش گو ** غدر را ور جنگ باشد باش گو
 • Peygamber de “ Ey hilebaz Kavim, susun da sırlarınızı söylemeyeyim”
 • گفت ای قوم دغل خامش کنید ** تا نگویم رازهاتان تن زنید
 • Deyip sırlarından birkaçını söyleyiverdi. Derhal halleri kötüleşti.
 • چون نشانی چند از اسرارشان ** در بیان آورد بد شد کارشان‏
 • Münafıkların elçileri, hemen “Hâşa, hâşa” demeğe başladılar. 2870
 • قاصدان زو باز گشتند آن زمان ** حاش لله حاش لله دم زنان‏
 • Her münafık, koltuğuna bir Mushaf urup hile ile Peygamber’e koştu;
 • هر منافق مصحفی زیر بغل ** سوی پیغمبر بیاورد از دغل‏
 • Yemin etmeye koyuldu. Çünkü yemin etmek siperdir, ve yemin etmek, yalancı kişilerin âdetidir.
 • بهر سوگندان که ایمان جنتی است ** ز انکه سوگندان کژان را سنتی است‏
 • Yalancı, dolancı adam, dinde vefakâr olmadığından her an yeminini bozar.
 • چون ندارد مرد کژ در دین وفا ** هر زمانی بشکند سوگند را
 • Doğruların yemin etmeğe ihtiyaçları yoktur. Onların gözleri aydındır.
 • راستان را حاجت سوگند نیست ** ز انکه ایشان را دو چشم روشنی است‏
 • Ahdi, misakı bozmak, ahmaklıktandır. Yeminine vefa etmek ve yemininde durmaksa temiz kişinin işidir. 2875
 • نقض میثاق و عهود از احمقی است ** حفظ ایمان و وفا کار تقی است‏
 • Peygamber dedi ki : “Sizin yemininize mi inanayım, Allah’ın yeminine mi?”
 • گفت پیغمبر که سوگند شما ** راست گیرم یا که سوگند خدا
 • Münafıklar, yine ellerin de Mushaf olduğu halde güya ağızlarının orucuyla yemin etmeye giriştiler.
 • باز سوگند دگر خوردند قوم ** مصحف اندر دست و بر لب مهر صوم‏
 • “Bu doğru ve temiz kelâm hakkı için o mescidi kurmamız Allah rızası içindir.
 • که به حق این کلام پاک راست ** کان بنای مسجد از بهر خداست‏
 • Bu hususta hiçbir hilemiz, düzenimiz yok. Orada ancak Allah’yı anacak, doğru bir yürekle Allah’ya ibadet edeceğiz” dediler.
 • اندر آن جا هیچ مکر و حیله نیست ** اندر آن جا ذکر و صدق و یا ربی است‏
 • Peygamber dedi ki: “Allah’ın sesi, kulağına diğer sesler gibi gelmekte. 2880
 • گفت پیغمبر که آواز خدا ** می‏رسد در گوش من همچون صدا
 • Hak, kulaklarınızı mühürledi de Allah sesini duymuyorsunuz.
 • مهر در گوش شما بنهاد حق ** تا به آواز خدا نارد سبق‏
 • İşte apaçık kulağıma Allah sesi gelip duruyor. Âdeta tortuyu saftan süzmekteyim”
 • نک صریح آواز حق می‏آیدم ** همچو صاف از درد می‏پالایدم‏
 • Nitekim ey bahtı kutlu, Hak sesi, Musa’ya da bir ağaçtan gelmişti.
 • همچنان که موسی از سوی درخت ** بانگ حق بشنید کای مسعود بخت‏
 • “Ben Allah’ım” sesini bir ağaçtan duymuştu. O sesle beraber nurlar belirmiş, parlamıştı.
 • از درخت إنی أنا الله می‏شنید ** با کلام انوار می‏آمد پدید
 • Vahiy nuruna karşı aciz kalınca yine yemin etmeye koyuldular. 2885
 • چون ز نور وحی در می‏ماندند ** باز نو سوگندها می‏خواندند
 • Allah yemine siper demiştir. Savaşçı, siperi elden bırakır mı?
 • چون خدا سوگند را خواند سپر ** کی نهد اسپر ز کف پیکارگر
 • Peygamber, yine apaçık onları yalanladı ve fasih bir surette onlara “ Şüphe yok, yalan söylüyorsunuz” dedi.
 • باز پیغمبر به تکذیب صریح ** قد کذبتم گفت با ایشان فصیح‏
 • Sahabeden birisinin inkâr düşüncesine düşüp ”Peygamber Sallâhü Aleyhi Ve Selem ne için ayıpları örtüyor” diye düşünmesi
 • اندیشیدن یکی از صحابه به انکار که رسول (ص) چرا ستاری نمی‏کند
 • Peygamber, vadinden dönünce sahabeden birisinin gönlüne inkâr düşüncesi düştü.
 • تا یکی یاری ز یاران رسول ** در دلش انکار آمد ز آن نکول‏
 • Peygamber böyle aksakallı, kâmil, koca kişileri utandırıyor.
 • که چنین پیران با شیب و وقار ** می‏کندشان این پیمبر شرمسار
 • Nerede kerem, nerede ayıp örtmek, nerede hayâ? Hani Peygamberler, yüz binlerce ayıbı örterlerdi? 2890
 • کو کرم کو ستر پوشی کو حیا ** صد هزاران عیب پوشند انبیا
 • Dedi; derhal yine bu itiraz, yüzümüzü saratmasın, mahcup düşmeyeyim diye gönlünden istiğfar etti.
 • باز در دل زود استغفار کرد ** تا نگردد ز اعتراض او روی زرد
 • Münafık kişilerle dost olmanın şomluğu mümini de onlar gibi çirkinleştirdi, âsileştirdi.
 • شومی یاری اصحاب نفاق ** کرد مومن را چو ایشان زشت و عاق‏
 • Yine “ Ey gizli şeyleri bütün inceliğiyle bilen Allah, beni küfrümde ısrar eder bir halde bırakma.
 • باز می‏زارید کای علام سر ** مر مرا مگذار بر کفران مصر
 • Bakışım nasıl elimde değilse, gönlüm de elimde değil. Yoksa bu an hışımla gönlümü yakardım” dedi.
 • دل به دستم نیست همچون دید چشم ** ور نه دل را سوزمی این دم به خشم‏
 • Bu düşünceyle uykuya daldı, münafıkların mescidini fışkı ile dolu gördü. 2895
 • اندر این اندیشه خوابش در ربود ** مسجد ایشانش پر سرگین نمود
 • Mescidin taşları pislik içinde harap olmuştu. Onlardan kara dumanlar tütüyordu.
 • سنگهاش اندر حدث جای تباه ** می‏دمید از سنگها دود سیاه‏